VERGİ POLİTİKASI

VERGİ GELİR KALEMLERİ 2016 YILINDA NASIL GERÇEKLEŞTİ?

Dr. Hasan AYKIN

Aşağıdaki Tabloda sizin için 2016 yılı vergi gelir kalemlerini gerçekleşme, bütçe hedefi rakamları olarak sunduk. Ayrıca gerçekleşme rakamlarına göre her bir vergi kaleminin toplam vergi gelirleri içindeki payı da hesapladık.

VERGİ GELİR KALEMLERİ GERÇEKLEŞEN (1.000 TL) BÜTÇE HEDEFİ (1.000 TL) Gerçekleşme Rakamlarına Göre Vergi Kalemlerinin Toplam Vergi Gelirleri İçindeki Yeri (%)
  I-Vergi Gelirleri 458.657.754 459.150.250 100,0000
      Gelir Vergisi 96.601.685 98.944.515 21,0618
        Beyana Dayanan Gelir Vergisi 4.521.456 4.124.370 0,9858
        Basit Usulde Gelir Vergisi 375.312 399.332 0,0818
        Gelir Vergisi Tevkifatı 89.749.001 92.387.626 19,5677
        Gelir Geçici Vergisi 1.955.916 2.033.187 0,4264
      Kurumlar Vergisi       42.969.447 36.791.616 9,3685
        Beyana Dayanan Kurumlar Vergisi 2.819.803 484.962 0,6148
        Kurumlar Vergisi Tevkifatı 277.876 282.433 0,0606
        Kurumlar Geçici Vergisi 39.871.768 36.024.221 8,6931
      Veraset ve İntikal Vergisi          619.416 489.407 0,1350
      Motorlu Taşıtlar Vergisi      9.985.997 9.865.309 2,1772
      Dahilde Alınan Katma Değer Vergisi    53.985.980 51.246.789 11,7704
      Özel Tüketim Vergisi     120.367.689 116.303.522 26,2435
        Petrol ve Doğalgaz Ürünleri 56.296.381 55.208.197 12,2742
        Motorlu Taşıt Araçları 18.872.549 17.674.847 4,1147
        Alkollü İçkiler 7.903.644 8.221.820 1,7232
        Tütün Mamülleri 32.235.133 29.999.031 7,0281
        Kolalı Gazozlar 361.516 387.666 0,0788
        Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallar 4.692.309 4.811.961 1,0231
      Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi     11.067.447 10.495.340 2,4130
        Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi 11.067.447 10.495.340 2,4130
      Şans Oyunları Vergisi       899.970 946.961 0,1962
      Özel İletişim Vergisi     4.975.809 4.807.360 1,0849
    Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Al. Ver.  85.964.112 96.658.750 18,7425
      Gümrük Vergileri    9.040.642 9.489.225 1,9711
       İthalde Alınan Katma Değer Vergisi   76.576.578 86.894.914 16,6958
       Diğer Dış Ticaret Gelirleri  346.892 274.611 0,0756
    Damga Vergisi 13.418.030 13.738.768 2,9255
    Harçlar     17.802.843 18.859.228 3,8815
      Yargı Harçları 3.349.763 3.097.122 0,7303
        Ticaret Sicil Harçları 279.416 301.096 0,0609
        Esnaf  Sicil Harçları 35.157 32.069 0,0077
        Diğer Yargı Harçları 3.035.190 2.763.957 0,6618
      Noter Harçları 722.085 769.989 0,1574
      Vergi Yargısı Harçları 409 235 0,0001
      Tapu Harçları  10.378.834 10.661.462 2,2629
      Pasaport ve Konsolosluk Harçları  847.502 1.084.624 0,1848
      Gemi ve Liman Harçları   20.538 21.209 0,0045
      İmtiyazname, Ruhsatname ve Diploma H.  83.014 70.412 0,0181
      Trafik Harçları  381.603 843.587 0,0832
      Diğer Harçlar  2.019.095 2.310.588 0,4402
    Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler 2.080 2.685 0,0005
      Kaldırılan Vergi Artıkları  1.256 0 0,0003
        Kaldırılan Vergi Artıkları 1.256   0,0003
      Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kaz. Hk.K.Uy.Al.V. 762 0 0,0002
      Başka Yerde Sınıflandırılmayan Diğer Vergiler 62 2.685 0,0000
Muhasebat Genel Müdürlüğü Kamu Hesapları Bülteni Verilerinden Hareketle Tarafımızdan düzenlenmiştir.

 

Yukarıdaki verilere göre genel bir değerlendirme yapmak gerekirse;

  • Dolaysız vergilerden gelir vergisi esas itibariyle tevkifat yolu ile tahsil edilmektedir. Beyana dayanan gelir vergisi kalemi toplam vergi gelirler içinde %1’in altındadır. Bu oran damga vergisi gelirinin bile altındadır.
  • Kurumlar vergisi gerçekleşmeleri, bütçe hedefinin %17 üzerinde gerçekleşmiştir. Bankacılık sektöründeki yüksek karlılık oranları bunda etkili olan önemli bir unsur.

-Vergi gelirleri içinde dolaylı vergilerin ağırlığı belirgindir. .

  • Dahilde ve ithalde alınan katma değer vergisi toplamı vergi gelirleri içindeki en büyük kalemi oluşturmaktadır. İthalde alınan KDV tutarının, dahilde alınan KDV tutarının üzerinde olduğu görülmektedir.
  • Özel tüketim vergisi toplam vergi gelirleri içinde %26,2’lik payla en büyük ikinci kalemi oluşturmaktadır. Özel tüketim vergisi içinde petrol ve doğalgaz üzerinden alınan ÖTV’den sonra en büyük kalem tütün mamuleri üzerinden alınan vergi olmaktadır.

  • Damga vergisi ve harç kalemlerinin toplamının 31 milyar TL’nin üzerinde bir rakamla toplam vergi gelirleri içinde %7’ye yaklaşan bir paya sahip olduğu görülmektedir. Bu haliyle ana vergi kalemleri ile yarışmaktadırlar.

  • Kalemler bazında bütçe hedeflerinin aşılması söz konusu olmasına rağmen gerçekleşen vergi gelirlerin hedefin çok düşük miktarda altında kaldığı görülmektedir. Bu durum gelir bütçe hedeflerinin gerçekçi tahminlere dayandığını göstermektedir. Maliye terimi ile “samimi” ve “gerçekçi” bir gelir bütçelemesi yapılmıştır.