KATMA DEĞER VERGİSİ

KATMA DEĞER VERGİSİNDE HİZMET VE HİZMET SAYILAN HALLER

KDV KANUNUNA GÖRE HİZMET

“Hizmet” Katma Değer Vergisin konusunu teşkil eden işlemlerden bir diğeridir. 3065 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde  HİZMET, “teslim ve teslim sayılan haller ile mal ithalatı dışında kalan işlemlerdir” şeklinde tanımlanmıştır.

Hizmet olarak değerlendirilecek işlemler; bir şeyi yapmak, işlemek, meydana getirmek, imal etmek, onarmak, temizlemek, muhafaza etmek, hazırlamak, değerlendirmek, kiralamak, bir şeyi yapmamayı taahhüt etmek gibi şekillerde gerçekleşebilir.

Maddede hizmet dolaylı bir şekilde tanımlanmış, hizmet sayılan bazı işlemler belirtilmiş ve bunlara benzeyen işlemlerin de hizmet sayılacağı hükme bağlanmıştır. Bu nedenle hizmet, belli bir tanım ve bilinen bazı işlemlerle sınırlandırılmamıştır. Kanunda yapılan hizmet tanımı, ileride değişik şekillerde ortaya çıkması muhtemel işlemler de genel tanım ve verilen örneklere nitelik ve mahiyet itibarıyla hizmet olarak değerlendimeye müsaittir.

HİZMET KARŞILIĞINDA MAL VEYA BAŞKA BİR HİZMET ALINMASIN DURUMUNDA KDV

3065 sayılı Kanunun (4/2)maddesinegöre, bir hizmetin karşılığının bir mal teslimi veya hizmet olması halinde, bunların her biri ayrı birer işlem sayılır ve hizmet veya teslim hükümlerine göre ayrı ayrı vergiye tabi tutulur.

HİZMET SAYILAN HALLER NELERDİR?

3065 sayılı Kanunun 5 inci maddesine göre, vergiye tabi bir hizmetten işletme sahibinin, işletme personelinin veya diğer şahısların karşılıksız yararlandırılması da hizmet sayılarak vergiye tabi tutulur.

TESLİM VE TESLİM SAYILAN HALLER

30.03.2017

vergidosyasi.com

 

Kaynak: KDV Kanunu ve ilgili Tebliğler