VERGİ USUL

Vergi Hukukunda Sürelerin Hesaplanması

Vergisel işlemler esas itibariyle idari işlemin özellikli türüdür. Söz konusu işlem süreçlerinde süreler söz konusu olur ve sürelerin hesaplanma yöntemi önem taşır. Aşağıda, Vergi Usul Kanunu ve İdari Yargılama Usul Kanununa göre sürelerin hesaplanmasına ilişkin esas ve kurallara yer verilmiştir.

VERGİ USUL KANUNUNA GÖRE SÜRELERİN HESAPLANMASI

Vergi Usul Kanununun 18 inci maddesinde vergi mevzuatına yer alan sürelerin nasıl hesaplanacağı açıklanmıştır. Buna göre vergi kanunlarında yazılı süreler aşağıdaki şekilde hesaplanır:

  1. Süre gün olarak belli edilmişse başladığı gün hesaba katılmaz ve son günün tatil saatinde biter;
  2. Süre hafta veya ay olarak belli edilmişse başladığı güne son hafta veya ayda tekabül eden günün tatil saatinde biter. Sürenin bittiği ayda, başladığı güne tekabül eden bir gün yoksa süre o ayın son gününün tatil saatinde biter;

  3. Sonu belli bir gün ile tayin edilen sürelerde, süre o günün tatil saatinde biter;

  4. Resmi tatil günleri süreye dahildir. Şu kadar ki, sürenin son günü resmi tatile rastlarsa tatili takibeden ilk iş gününün tatil saatinde biter.

İDARİ YARGILAMA USUL KANUNUNA GÖRE SÜRELERİN HESAPLANMASI

İdari yargılama (vergi yargısı dahil) aşamasında sürelerin ne şekilde hesaplanacağına ilikin düzenlemelere 2577 sayılı İdari Yargılama Usul Kanunu’nun 8 inci maddesinde yer verilmiştir.  Madde hükmüne göre;

1- Süreler, tebliğ, yayın veya ilan tarihini izleyen günden itibaren işlemeye başlar.

2- Tatil günleri sürelere dahildir. Şu kadar ki, sürenin son günü tatil gününe rastlarsa, süre tatil gününü izleyen çalışma gününün bitimine kadar uzar.

3- Bu kanunda yazılı sürelerin bitmesi çalışmaya ara verme zamanına (1 Ağustos-5 Eylül) rastlarsa bu süreler, ara vermenin sona erdiği günü izleyen tarihten itibaren 7 gün uzamış sayılır.

 

05.04.2017

vergidosyasi.com