VERGİ USUL

Ba-Bs Bildirimi Hangi belgelerle yapılan alış ve satışlar için düzenlenecektir? Ba-Bs bildiriminde belge türünün önemi var mı?

Ba-Bs bildirim mecburiyeti bulunan mükelleflerce, belirlenen hadler çerçevesinde yapılan her türlü mal ve/veya hizmet alış ve satışları, bunlara ilişkin belgenin türüne (Fatura, irsaliyeli fatura, serbest meslek makbuzu, müstahsil makbuzu, gider pusulası, akaryakıt pompalarına bağlı ödeme kaydedici cihaz fişi, sigorta komisyon gider belgesi ve yolcu bileti gibi) bakılmaksızın Ba-Bs bildirim formlarına dahil edilecektir.

06.05.2017

vergidosyasi.com

Kaynak: VUK Genel Tebliği Sıra No:396