vergi incelemesi

OECD’NİN YENİ RAPORU YAYIMLANDI: “VERGİ KAYIP VE KAÇAKLARI İLE MÜCADELE TEKNOLOJİK ARAÇLAR”  

OECD 31 Mart 2017 tarihinde yeni bir rapor yayımladı. Raporun adı:

Vergi Kayıp ve Kaçakları ile Mücradelede Teknolojik Araçlar (Technology Tools to Tacle Tax Evasion and Tax Fraud).

Raporda 21 ülkenin teknoloji kullanılarak vergi kayıp ve kaçağı ile mücadele tecrübeleri ele alınıyor, başarılı olunan temel alanlara vurgu yapılıyor. Raporun hazırlanmasındaki temel saiklerden birisi, vergi idarelerinin güzel uygulama örneklerinin yaygınlaştırılması.

Raporda teknolojik araçların vergi kayıp ve kaçaklarına ilişkin sorunların tümünü çözecek bir unsur olmadığı; ancak etkili bir şekilde uygulanması durumunda, özellikle yüksek riskli alanlarda önemli ilerlemeler sağlanmasına büyük katkılar sağlayacağı belirtilmiş.

Vergi kayıp ve kaçağı ile mücadelede teknolojik araçların kullanımının etkili olabilmesi için;

1-  Uygun ve yeterli mevzuat düzenlemeleri,

2- Etkili ve fonksiyonel denetim,

3- Mükelleflerle istişare içinde olma ve

4- Uluslararası işbirliği

alanlarının teknolojik araçlarla birlikte uyum içinde olması gereğine vurgu yapılmış.

 

İlgi duyanlar için bilgilendirelim istedik. İlgili Rapora aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

http://www.oecd.org/tax/crime/technology-tools-to-tackle-tax-evasion-and-tax-fraud.htm

09.04.2017

vergidosyasi.com