ÖZELGELER

Özelge: Lavaş, boş pide ve ramazan pidesi ile müşteri tarafından iç getirilerek hazırlanan pidenin KDV oranı

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

DENİZLİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

Sayı: 51421814-130[28-2015/194]-17461                        28.02.2017

Konu: Lavaş, boş pide ve ramazan pidesi ile müşteri tarafından iç getirilerek hazırlanan pidenin KDV oranı hk.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, pide salonunda üretilen lavaş, boş pide, ramazan pidesi ile müşteri tarafından iç malzeme getirilerek üretilen pideye uygulanacak katma değer vergisi (KDV) oranı hakkında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

KDV oranları, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

Söz konusu BKK eki (I) sayılı listenin 4’üncü sırasında, “Buğday unu, yufka, ekmek (buğday unu, kepek, su, tuz, maya, şeker, enzimler, enzim kaynağı olarak malt unu, vitalgluten ve Türk Gıda Kodeksine göre izin verilen katkı maddeleri ile toplamda % 5 oranını geçmemek kaydıyla çeşni maddeleri, diğer tahıllar, soya unu, baklagil unları, yağ, süt, süt ürünleri, bitkisel lif ve benzeri maddeler ilave edilmek suretiyle imal edilen ekmekler)” ibaresine yer verilmiştir.

Aynı BKK eki (II) sayılı listenin A/15’inci sırasında Türk Gümrük Tarife Cetveli (TGTC)’ nin 19 no.lu faslında yer alan mallar sayılmıştır.

Bunun yanı sıra, söz konusu BKK eki (II) sayılı listenin B/24 üncü sırasında; “Gazino, açık hava gazinosu, bar, dans salonu, diskotek, pavyon, taverna, birahane, kokteyl salonu ve benzeri yerler hariç olmak üzere kahvehane, kır kahvesi, çay bahçesi, çay ocağı, kıraathane, kafeterya, pastane, ayakta yemek yenilen yerler, yemeği pakette satan veya diğer şekillerde yemek hizmeti sunan yerler, lokanta, içkili lokanta, kebapçı ve benzeri yerlerde (birinci sınıf lokanta ruhsatı ya da işletme belgesine sahip olan yerler ile üç yıldız ve üzeri oteller, tatil köyleri ve benzeri tesislerin bünyesindeki lokantalar hariç) verilen hizmetler (bu yerlerde verilen hizmetlerin alkollü içeceklere isabet eden kısmı hariç)” ifadesi yer almıştır.

Buna göre, işletmenizde verilen hizmetin kapsamı dışında satışı yapılan ve BKK eki (I) sayılı listenin 4’üncü sırasının parantez içi hükmüne uygun şekilde imal edilen hamburger ekmeği, tost ekmeği ve sandviç ekmeği ile ramazan pidesi, boş pide ve lavaşın % 1 oranında; ayrıca satışı yapılan ancak parantez içi hükme uygun şekilde imal edilmemiş olanların % 8 oranında KDV’ye tabi tutulması gerekmektedir.

Bununla birlikte, işletmenizde verilen hizmetin bir parçası niteliğindeki ekmekler, ne şekilde imal edildiğine bakılmaksızın toplam hizmet bedeli içinde dikkate alınacak ve BKK eki (II) sayılı listenin B/24 üncü sırası kapsamında değerlendirilerek % 8 oranında KDV’ye tabi tutulacaktır.

Ayrıca, müşteriler tarafından getirilen veya işletmenizce temin edilen iç malzemesi (kıyma, patates, peynir vs.)  kullanılarak pide hazırlanması suretiyle verilen hizmetin de 2007/13033 sayılı BKK eki (II) sayılı listenin B/24 üncü sırası kapsamında değerlendirilmesi ve % 8 oranında KDV’ye tabi tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.