KAVRAMLAR

Faktoring Nedir?

 

Faktoring Nedir?

Faktoring; yurt içi ve yurt dışı piyasalar için mal ve hizmet satımı faaliyetinde bulunan firmaların mal ve hizmet satışından doğmuş veya doğacak kısa süreli ticari alacak hakkını devretmesi karşılığında likit fon elde etme imkanı sağlar.  (http://www.mahfiegilmez.com/p/ekonomi-sozlugu.html)

Bunun yanı sıra, firmalara vadeli satış bedellerini vadesinden önce tahsil etme imkânı sağlayan finans kuruluşlarına da ‘faktoring’ kuruluşları denilmektedir. Bu firmalar, vadeli satış yapmış şirketlerin fatura edilmiş alacaklarını peşin, fakat iskontolu olarak satın alırlar ve vadesi geldiğinde alacağı kendileri tahsil ederler. Bir örnekle açıklayalım. A Şirketinin B şirketinden 2 yıl sonra 100 bin lira senetli alacağı olduğunu düşünelim. A Şirketi bu alacağını erken tahsil etmek için bir miktar iskontoya razı olmakta ve senedi Faktoring Şirketine mesela 75 bin liraya devretmiş olsun. Bu durumda Faktoring Şirketi, 2 yıl sonunda B Şirketinden 100 bin lira tahsil etmek için bugün A şirketine 75 bin lira ödemiş olmaktadır. (http://www.mahfiegilmez.com/p/ekonomi-sozlugu.html)

Faktoring sözleşmesi Nedir?

Faktoring sözleşmesi; mal veya hizmet satışından doğmuş fatura ile tevsik edilen alacaklar ile Kurulca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde tevsik edilebilen mal veya hizmet satışına bağlı doğacak alacakları devir almak suretiyle, faktoring şirketinin müşterisine sağladığı tahsilat, borçlu ve müşteri hesaplarının tutulmasının yanı sıra finansman veya faktoring garantisi fonksiyonlarından herhangi birini ya da tümünü içeren sözleşmedir.

Faktoring sözleşmesinin yazılı şekilde düzenlenmesi zorunludur.

(Kaynak: 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu)

vergidosyasi.com