MÜKELLEF HAKLARI

OECD Açısından Temel Mükellef Hakları ve Yükümlülükleri

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (Organisation for Economic Co-operation and Development OECD) tarafından temel mükellef hakları şu şekilde sayılmaktadır[1];

  • Bilgilendirilme, yardım alma ve dinlenme hakkı
  • İtiraz edebilme hakkı
  • Ödenmesi gerekenden daha fazla vergi ödememe hakkı (mükelleflerden kanunla öngörülenden fazla vergi alınmamalı, ödenmesi gereken tutarın doğru tespiti için mükellefler vergi idaresinden yardım alabilmeli, öngörülen vergi kolaylıklarından yararlanabilmelidirler).
  • Kesinlilik (ödenecek verginin önceden belli olması) hakkı (mükellefler ödemeleri gereken vergiyi önceden bilmelidirler).
  • Özel yaşamın gizliliğine saygı hakkı
  • Vergi mahremiyeti ve gizliliği hakkı

Bunun yanında mükelleflerin yükümlülükleri de aşağıdaki şekilde sayılmıştır;

  • Vergi idaresine karşı dürüst olma yükümlülüğü
  • Vergi idaresi ile işbirliği yapma zorunluluğu
  • İstenilen bilgi ve belgeleri doğru ve zamanında teslim etme yükümlülüğü
  • Kayıt tutma yükümlülüğü

• Vergileri zamanında ödeme yükümlülüğü

[1] OECD (2003), “Taxpayers’ Rights and Obligations – Practice Note”, OECD Committee of Fiscal Affairs Forum on Tax Administration, http://www.oecd.org/dataoecd/24/52/17851176.pdf