GELİR VERGİSİ

Hesap Dönemi Nedir? Özel Hesap Dönemi Nedir? Özel Hesap Dönemi Beyannameleri Ne Zaman Verilir?

Hesap Dönemi Nedir?

Vergi Usul Kanununun 174 üncü maddesine göre; defterler hesap dönemi itibariyle tutulur. Kayıtlar her hesap dönemi sonunda kapatılır ve ertesi dönem başında yeniden açılır. Hesap dönemi normal olarak takvim yılıdır.

Özel Hesap Dönemi Nedir?

Takvim yılı dönemi faaliyet ve muamelelerinin mahiyetine uygun bulunmıyanlar için, bunların müracaatı üzerine Maliye Bakanlığı 12 şer aylık özel hesap dönemleri belli edebilir. Özel hesap dönemi tayin edilenlerin ticari ve zirai kazançları, hesap dönemlerinin kapandığı takvim yılının kazancı sayılır.

Özel hesap dönemi, daha çok zirai işletmelerde hasat zamanının takvim yılı ile paralel olmadığı durumlarda ihtiyaç haline gelebilmektedir. Ayrıca, eğitim ve öğretim hizmeti, yabancı ortaklı işletmelerde de özel hesap dönemi ihtiyacı ortaya çıkabilmektedir.

Özel hesap dönemine göre defter tutacakların, bu konuda Maliye Bakanlığından izin almaları, izini müteakip özel hesap dönemine uygun defter tasdiki ve defter tutma işlemleri yapmaları gerekir.

Özel hesap döneminde beyanname ne zaman verilir? 

Gelir Vergisi Mükellefi İçin: Özel hesap dönemi 01 Temmuz-30 Haziran olan bir gelir vergisi mükellefi örneğin 2016 yılı 30 Haziranında biten hesap döneminin beyannamesini GVK 92 nci madde uyarınca 2016 takvim yılı beyannamesi verenlerle aynı sürelerde 2017 yılında beyan ederler.

Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin: Kurumlar Vergisi Kanunu 14/3 maddesi uyarınca; kurumlar vergisi beyannamesi, hesap döneminin kapandığı ayı izleyen dördüncü ayın birinci gününden yirmibeşinci günü akşamına kadar mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine verilir. Buna göre özel hesap dönemi 01 Temmuz-30 Haziran olarak tayin edilmiş bir mükellef, 30 Haziranda kapanan hesap dönemi için Haziran ayını takip eden 4. ay olan Ekim ayının 25 inci günü akşamına kadar beyanname vermesi gerekir.

Kıst Hesap Dönemi İçin TIKLAYIN.

17.05.2017

vergidosyasi.com

Tüm hakları yazarına aittir. Kaynak gösteriler alıntı yapılabilir. AYNEN YAYIMLANAMAZ.