GELİR VERGİSİ

Hesap Dönemi-Vergilendirme Dönemi

Hesap Dönemi Nedir? Vergilendirme Dönemi Nedir?

Hesap dönemi ve vergilendirme dönemi birbirinden farklıdır. Vergi hukukunda defterler hesap dönemi itibariyle tututulur. Normalde hesap dönemi takvim yılıdır. Ancak Maliye Bakanlığının izni ile özel hesap dönemi uygulanması mümkündür. Ayrıca işe ilk kez başlama veya iş bırakma durumlarında da takvim yılı dışında kıst hesap döneminden bahsedilir.

Vergilendirme dönemi ise, vergilendirmede esas alınacak dönemi işaret eder.

Gelir Vergisinde Hesap Dönemi-Vergilendirme Dönemi

Gelir vergisinde vergilendirme dönemi takvim yılıdır. Normal hesap dönemi, özel hesap dönemi veya kıst hesap dönemi dikkate alınmaksızın, hesap döneminin bittiği yıl vergilendirme dönemi olarak kabul edilir.  Beyan süreleri ve ödemeler de buna göre tayin edilir.

Örneğin, özel hesap dönemine tabi bir mükellefin hesap döneminin 01 Temmuz2015-30 Haziran 2016 olduğunu varsayalım. Bu kişinin bu özel hesap dönemde elde ettiği vergilerin vergilendirilmesinde vergilendirme dönemi olarak 2016 takvim yılı esas alınacaktır. Mükellefin ilgili hesap dönemindeki gelirleri 2016 vergilendirme döneminin geliri olarak kabul edilecek, beyannameler buna göre verilecek ve vergi taksitleri buna göre ödenecektir.

Kurumlar Vergisinde Hesap Dönemi-Vergilendirme Dönemi

Kurumlar vergisinde durum farklıdır. Kurumlar vergisinde benimsenen esas, hesap dönemi ile vergilendirme döneminin aynı olmasıdır. Nitekim Kurumlar Vergisi Kanunu 14 üncü maddede, vergilendirmede hiç takvim yılından bahsedilmeden, hesap döneminin bittiği aydan söz edilmesi bu esası ifade eder. İlgili fıkra hükmü aşağıdaki gibidir:

“(3) Kurumlar vergisi beyannamesi, hesap döneminin kapandığı ayı izleyen dördüncü ayın birinci gününden yirmibeşinci günü akşamına kadar mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine verilir.”

Örneğin özel hesap dönemi 01 Temmuz-30 Haziran olarak tayin edilmiş bir kurumlar vergisi mükellefi, 30 Haziranda kapanan hesap dönemi için Haziran ayını takip eden 4. ay olan Ekim ayının 25 inci günü akşamına kadar beyanname vermesi gerekir.

17.05.2017

vergidosyasi.com

Not: Tüm hakları yazarına aittir. Kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz. AYNEN YAYIMLANAMAZ.