VERGİ USUL

Müstahsil Makbuzu Nedir? Kim Düzenler, Ne Zaman Düzenlenir? Düzenlenme Usul ve Esasları

Müstahsil Arapça kökenli bir kelime. Üretici demektir. Müstahsil makbuzu ise üreticiye kesilen makbuz olarak değerlendirilebilir.

Müstahsil makbuzunu kimler düzenler? Müstahsil makbuzu ne zaman düzenlenir? Müstahsil makbuzunun düzenlenme şekli nasıldır? türü soruların cevabına Vergi Usul Kanununun “müstahsil makbuzu” başlıklı 235 inci maddesinden ulaşmak mümkündür.

Müstahsil Makbuzu
Madde 235
Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar ile kazancı basit usulde tesbit edilenler ve defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçiler gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilerden satın aldıkları malların bedelini ödedikleri sırada iki nüsha makbuz tanzim etmeye ve bunlardan birini imzalıyarak satıcı çiftçiye vermeye ve diğerini ona imzalatarak almaya mecburdurlar. Mal tüccar veya çiftçi adına bir adamı veya mutavassıt tarafından alındığı takdirde makbuz bunlar tarafından tanzim ve imza olunur.

Çiftçiden avans üzerine yapılan mubayaalarda, makbuz, malın teslimi sırasında verilir.

Müstahsil makbuzunun tüccar veya alıcı çiftçi nezdinde kalan nüshası fatura yerine geçer.

Müstahsil makbuzunda en az aşağıda yazılı bilgiler bulunur:

  1. Makbuzun tarihi;
  2.  Malı satın alan tüccar veya çiftçinin soyadı, adı ve unvanı;
  3. Malı satan çiftçinin soyadı, adı ve ikametgâhı adresi;
  4. Satın alınan malın cinsi, miktarı ve bedeli.

Bu maddede yazılı makbuzlar hiçbir resim ve harca tabi değildir.

Müstahsil makbuzları seri ve sıra numarası dahilinde teselsül ettirilir.

mustahsil_makbuzu_ornegi

mustahsil makbuzu doldurulmuş örnek

İLGİLİ KONULAR:

Muhtahsil Makbuzlarında Tevkifat (Stopaj) Uygulaması

Müstahsil Makbuzu ile alınan ürünün çiftçiye iadesi durumunda stopajın iade veya mahsubu ile düzenlenecek belge hakkında özelge için TIKLAYINIZ.

26.05.2017

Hasan AYKIN

vergidosyasi.com