Cezalar

Usulsüzlük Cezalarının Sınıflandırması

Vergi Usul Kanunu’nun 351’inci maddesine göre usulsüzlük;  vergi kanunlarının şekle ve usule ilişkin hükümlerine uyulmamasıdır.

Vergi Usul Kanunu usulsüzlük fiilleri ve cezaları aşağıdaki şekilde sınıflandırılabilir;

  • Genel Usulsüzlükler (birinci ve ikinci derece)
    • Birinci Derece Usulsüzlük
    • İkinci Derece Usulsüzlük
  • Özel usulsüzlükler,
  • Damga vergisine ilişkin usulsüzlükler,
  • Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257’nci madde hükmüne uymayanlara kesilecek usulsüzlük cezaları

2017 USULSÜZLÜK CEZALARI İÇİN TIKLAYINIZ.