İDARİ YARGI

VERGİ DAVALARINDA PARASAL SINIRLAR (2017)

İdari Yargıda Parasal Sınırlar

İdari davalar ile vergi davalarında davanın ilgili olduğu ihtilafın parasal miktarı yargılama, istinaf, duruşma ve temyiz imkanlarını etkilemektedir. Bu kapsamda:

1- Tek Hakimle Çözümlenecek Davalar için Parasal Sınır

2- İlk Derece Mahkemelerinin Kararlarına Karşı İstinafa Gidilemediği Kesin Nitelikli Davalara İlişkin Parasal Sınır

3- İstinaf Mahkemesinin Kararının Kesin Olduğu Davalara İlişkin Parasal Sınır

4- Duruşma yapılabilecek davalar için parasal sınır

söz konusudur.

İdari yargıda parasal sınırların 2016 ve 2017 yılı için geçerli olan tutarlarına aşağıda yer verilmiştir.

1- TEK HÂKİM DAVALARINDA PARASAL SINIR :

Uyuşmazlık miktarı,

2016 YILI İÇİN : 31.000,-TL (1)

2017 YILI İÇİN : 32.000,-TL (Yen.değ.oranı : % 3,83)

üzerinde olmayan davalar, 2576 sayılı Yasanın 7/1 maddesi uyarınca tek hakimle çözümlenir.

(1) Yasal sınır 2012 yılı itibariyle 25.000,-TL.

 2– İLK DERECE MAHKEMELERİNİN KESİN (İSTİNAF YOLUNA GİDİLEMEYEN)

KARARLARINA İLİŞKİN PARASAL SINIR :

Uyuşmazlık miktarı,

2016 YILI İÇİN : 5.000,-TL (Yasal sınır)

2017 YILI İÇİN : 5.000,-TL (1) (Yen.değ.oranı : % 3,83)

altında olan davalar hakkında idare ve vergi mahkemelerince verilen kararlar 2577 sayılı Yasanın 45/1 maddesi uyarınca kesin olup, bunlara karşı istinafyoluna başvurulamaz.

(1) Yasal sınır 5.000 TL’dir. Ancak yeniden değerleme hesap usulü nedeniyle miktar değişmemiştir.

3- İSTİNAF MAHKEMELERİNİN KESİN (TEMYİZ YOLUNA GİDİLEMEYEN)

KARARLARINA İLİŞKİN PARASAL SINIR :

Uyuşmazlık miktarı,

2016 YILI İÇİN : 116.000,-TL (1)

2017 YILI İÇİN : 120.000,-TL (yen.değ.oranı : % 3,83)

altında olan davalarda, bölge idare mahkemelerince verilen kararlar 2577 sayılı Yasanın 46/b maddesi uyarınca kesin olup, bu kararlara karşı temyiz yoluna başvurulamaz.

(1) Yasal sınır 2014 yılı itibariyle 100.000,-TL.

4- DURUŞMA İÇİN PARASAL SINIR :

Uyuşmazlık miktarı,

2016 YILI İÇİN : 31.000,-TL (1)

2017 YILI İÇİN : 32.000,-TL (Yen.değ.oranı : % 3,83)

üzerinde olan davalarla iptal davalarında, 2577 sayılı Yasanın 17/1 maddesi uyarınca taraflardan birinin isteği üzerine duruşma yapılır.

(1) Yasal sınır 2012 yılı itibariyle 25.000,-TL