DİLEKÇE ÖRNEKLERİ

ADRES DEĞİŞİKLİĞİNİN VERGİ DAİRESİNE  BİLDİRİMİNE İLİŞKİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ

Aynı vergi dairesi yetki sınırları içinde yapılacak adres değişikliği için, vergi dairesine yapılacak adres değişikliği bildirim dilekçe örneği ekte sunulmuştur.

Dilekçe Örneğinin PDF Formatı için TIKLAYINIZ.

ADRES DEĞİŞİKLİĞİNİN VERGİ DAİRESİNE  BİLDİRİMİNE İLİŞKİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ

 

 

……………………………….Vergi Dairesi Müdürlüğüne                                      

 ANKARA

Dairenizin …………………….…… vergi kimlik numaralı (TC Kimlik Numaralı) mükellefiyim. İşyerimi …./…./2007 tarihi itibariyle yine Daireniz yetki alanında yer alan başka bir adrese taşımış bulunmaktayım. İşyeri adresim aşağıda belirttiğim şekilde değişmiş olup bu hususa ilişkin olarak vergi dairenizde gerekli düzeltme kayıtlarının yapılmasını ve tarafıma yapılacak tebligatlarda ve yazışmalarda yeni adresimin kullanılmasını bilgilerinize arz ederim. …./…./20..

Adı- Soyadı

 İmza

 

 

 

Eski Adres   :

 

Yeni Adres:

 

Telefon

Cep:

İş :

Ev:

E-Posta Adresi: