KURUMLAR VERGİSİ

Kurumlar Vergisinde Tarhiyatın Muhatabı Kimdir?

Kurumlar Vergisi Kimin Adına Tarh Olunur?

Kurumlar vergisi aşağıdaki kişiler adına tarh olunur:

Kurumlar Vergisi Kanununa göre mükellef olanların tüzel kişiliği adına,

İktisadi kamu kuruluşları ile derneklere ve vakıflara ait iktisadi işletmelerden tüzel kişiliği haiz olmayanlar için bağlı oldukları kamu tüzel kişileri ya da dernek veya vakıf adına,

Fonlarda fonun kurucusu adına,

İş ortaklıklarında ise verginin ödenmesinden müteselsilen sorumlu olmak üzere yönetici ortak veya ortaklardan herhangi birisi adına.