VERGİ AKADEMİ

Vergilemede İktisadi Etkinlik İlkesi Nedir?

Vergilemede iktisadi (ekonomik) etkinlik ilkesine göre, reel ulusal gelirin artmasını, ekonomik büyüme ve gelişmeyi en fazla teşvik eden veya en az engelleyen vergi yapısına sahip vergi sistemlerinin etkin olduğu kabulüne işaret eden bir ilkedir. Bu ilke, müdahaleci bir vergi politikasını da içinde barındırmaktadır. Vergi sisteminin, yüksek ekonomik faaliyet seviyesini desteklemenin ve teşvik etmenin yanısıra kaynakların en üstün tahsisini de sağlaması amacıyla kullanılması söz konusu olacaktır.

Vergilemede ekonomik etkinlik ilkesi ile bir vergi sisteminin, kişi başına üretimin azamileştirilmesi ve mümkün olan en yüksek kalkınma hızının sağlanmasını kolaylaştırmak için, bir taraftan aşırı vergi yükünü önleyecek diğer taraftan reel gelir artışına yararlı ekonomik davranışları teşvik edecek bir niteliğe sahip olması öngörülmektedir. Bu ilkeye göre vergilerle ve vergi uygulamaları ile ekonomik  kalkınmaya elverişli faaliyetler teşvik edilmeli, verimli olmayan faaliyetler caydırılmalıdır. Bu anlamda müdahaleci bir maliye politikası öngörülmektedir.