E-VERGİLEME

E-DEFTER DENETİMİ

Vergi inceleme elemanı (vergi müfettişi) mükellefin ibraz ettiği (elektronik defter) e-defter ve beratını aldıktan sonra, beratın bu e-deftere ait olup olmadığını “e-defter görüntüleme aracı” ile teyit edecektir.

Görüntüleme aracı ile:

• e-defterin mührünün doğru olup olmadığı,

• e-defter beratında bulunan mükellef mührünün doğru olup olmadığı,

• e-defterde bulunan mükellef mührü ile e-defter beratında bulunan deftere ait imza veya mühür değerinin birbiri ile aynı olup olmadığı

• e-defter beratında bulunan GİB mali mührünün doğru olup olmadığı, kontrolü yapılarak e-defterin doğruluğu teyit edilir.