SOSYAL GÜVENLİK

Sigortalılıkta Yaş Hesabı Nasıl Yapılır?

Yaşlılık ve ölüm sigortalarından aylık bağlanmasına ilişkin haklardan yararlanmak için gereken koşullardan biri de “yaş” olup, tahsis talep tarihinde aranan yaş şartı, tahsis talep tarihinden doğum tarihinin çıkartılması suretiyle tespit edilir.

Sigortalılıkta yaş hesabı örneği : 30/03/2010 tarihinde tahsis talebinde bulunan bir sigortalının doğum tarihi 25/06/1953 olup talep tarihinde aranan yaş koşulu bu sigortalı için 57’dir.
Tahsis Talep Tarihi: 30/03/2010
Doğum Tarihi : 25/06/1953
Yaşı : 05 / 9 / 56 (57 yaş koşulu yerine gelmemiştir.)

Kaynak: Sosyal Güvenlik Kurumu http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/emekli/emeklilik_kavrami/emeklilik