MUHASEBE AKADEMİ

TEKDÜZEN HESAP PLANI DURAN VARLIKLAR GRUBU

DURAN VARLIKLAR

Bu ana hesap grubu; bir yıldan veya bir normal faaliyet döneminden daha uzun sürelerle, işletme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için kullanılmak amacıyla elde edilen ve ilke olarak bir yılda veya normal faaliyet dönemi içinde paraya çevrilmesi veya tüketilmesi öngörülmeyen varlıkları kapsar. Duran Varlıklar, Ticari Alacaklar, Diğer Alacaklar, Mali Duran Varlıklar, Maddi Duran Varlıklar, Maddi Olmayan Duran Varlıklar, Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar, Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları ve Diğer Duran Varlıklar olarak bölümlenir.

20

21

22 TİCARİ ALACAKLAR

220 ALICILAR

221 ALACAK SENETLERİ

222 ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-)

223

224

225

226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR

227

228

229 ŞÜPHELİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)

23 DİĞER ALACAKLAR (1)

 1. ORTAKLARDAN ALACAKLAR
 2. İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR
 3. BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR

233.

 1. PERSONELDEN ALACAKLAR
 2. DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR
 3. DİĞER ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-)
 4. ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)

24 MALİ DURAN VARLIKLAR

 1. BAĞLI MENKUL KIYMETLER
 2. BAĞLI MENKUL KIYMETLER DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)
 3. İŞTİRAKLER
 4. İŞTİRAKLERE SERMAYE TAAHHÜTLERİ (-)
 5. İŞTİRAKLER SERMAYE PAYLARI DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)
 6. BAĞLI ORTAKLIKLAR
 7. BAĞLI ORTAKLIKLARA SERMAYE TAAHHÜTLERİ (-)
 8. BAĞLI ORTAKLIKLAR SERMAYE PAYLARI DEĞER DÜŞÜKLÜGÜ KARŞILIĞI (-)
 9. DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR
 10. DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR KARŞILIĞI (-)

25 MADDİ DURAN VARLIKLAR

 1. ARAZİ VE ARSALAR
 2. YER ALTI VE YER ÜSTÜ DÜZENLERİ
 3. BİNALAR
 4. TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR
 5. TAŞITLAR
 6. DEMİRBAŞLAR
 7. DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR
 8. BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)
 9. YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR
 10. VERİLEN AVANSLAR

26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR

 1. HAKLAR
 2. ŞEREFİYE
 3. KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİ
 4. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ
 5. ÖZEL MALİYETLER

265.

266.

 1. DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
 2. BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)
 3. VERİLEN AVANSLAR

27 ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR

270.

 1. ARAMA GİDERLERİ
 2. HAZIRLIK VE GELİŞTİRME GİDERLERİ

273.

274.

275.

276.

 1. DİĞER ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR
 2. BİRİKMİŞ TÜKENME PAYLARI (-)
 3. VERİLEN AVANSLAR

28 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI

 1. GELECEK YILLARA AİT GİDERLER
 2. GELİR TAHAKKUKLARI

282.

283.

284.

285.

286.

287.

288.

289.

29 DİĞER DURAN VARLIKLAR

290.

 1. GELECEK YILLARDA İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ
 2. DİĞER KATMA DEĞER VERGİSİ
 3. GELECEK YILLAR İHTİYACI STOKLAR
 4. ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR

295.

 1. DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR
 2. STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)
 3. BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)