SOSYAL GÜVENLİK

SGK, İŞKUR MESLEK KODLARI LİSTESİ: KOD NUMARASINA GÖRE SIRALI

SGK ve İşkur meslek kodları güncel listesi kod numarasına göre aşağıda sıralanmıştır.

Söz konusu meslek kodları aslında Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) kapsamında oluşturulmuştur. ISCO-08 kodu, Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırmasının Türkçe çevirisidir (International Standart Classification of Occupations). Böyle bir standart ile ILO, uluslararası çalışma alanında daha standart ve ölçülebilir istatistik oluşturmayı amaçlamaktadır.

Türkiye’de meslek kodu belirtme zorunluluğunun altında, standart veri oluşturma yanında prim kayıplarının önüne geçilmesinin de hedeflendiği değerlendirilmektedir.

ISCO-08 KOD LİSTESİNİN İNGİLİZCESİ İÇİN TIKLAYINIZ

KOD LİSTESİNİN MESLEK ADINA GÖRE ALFABETİK SIRALI HALİ İÇİN TIKLAYINIZ.

ISCO-08 KODU MESLEK ADI
0110.00 Subaylar
0210.00 Subay olmayan silahlı kuvvetlerin daimi mensupları
0310.00 Silahlı kuvvetlerde diğer rütbelerdeki meslekler
1111.01 Cumhurbaşkanı
1111.02 TBMM başkanı
1111.03 Başbakan
1111.04 Bakan
1111.05 Milletvekili
1111.06 Büyükşehir belediye başkanı
1111.07 İl belediye başkanları
1111.08 Diğer belediye başkanları
1112.01 Ataşe
1112.02 Kurum Başkanı – kamu
1112.03 Daire başkanı – kamu
1112.04 Kurum başkan üyeleri
1112.05 Genel müdür – kamu
1112.06 Genel sekreter – kamu
1112.07 Genel sekreter – Üniversite
1112.08 İl emniyet müdürü
1112.09 İl emniyet müdür yardımcısı
1112.10 İl müdürü
1112.11 Baş müdür – kamu
1112.12 Hukuk müşaviri – kamu
1112.13 Diğer müşavirler – kamu
1112.14 Müsteşar
1112.17 Vali
1112.18 Vali yardımcısı
1112.19 Kaymakam
1112.20 Defterdar
1112.21 Bölge müdürü – kamu
1112.22 kurum başkan yardımcısı – kamu
1112.23 Genel müdür yardımcısı – kamu
1112.24 Başkonsolos
1112.25 Büyükelçi
1112.26 Maslahatgüzar
1112.27 Diplomat (Dış İşleri Meslek Memuru)
1112.28 Üst Kurul Üyesi
1113.01 Muhtar – köy
1113.02 Muhtar – mahalle
1114.01 İşçi sendikası genel sekreteri
1114.02 İşveren sendikası genel sekreteri
1114.03 Memur sendikası genel sekreteri
1114.04 Oda başkanı
1114.05 Siyasi parti genel başkanı
1114.06 Siyasi parti üst düzey yöneticisi
1114.07 Siyasi parti genel sekreteri
1114.08 Siyasi parti MKYK üyesi
1114.09 İşçi sendikası üst düzey yöneticisi
1114.10 İşveren sendikası üst düzey yöneticisi
1114.11 Memur sendikası üst düzey yöneticisi
1114.12 İşçi sendikası genel başkanı
1114.13 İşveren sendikası genel başkanı
1114.14 Memur sendikası genel başkanı
1114.15 Dernek, vakıf, birlik ve STÖ başkan ve üst düzey yöneticileri
1114.16 Kızılay genel başkanı
1114.17 İşyeri Sendika Temsilcisi
1120.01 Armatör
1120.02 Başhekim
1120.03 Başhekim yardımcısı
1120.04 Başkan – özel sektör
1120.05 Bölge müdürü – özel sektör
1120.06 Genel müdür – avcılık, balıkçılık, ormancılık ve tarım (özel sektör)
1120.07 Genel müdür – bankalar ve mali müesseseler (özel sektör)
1120.08 Genel müdür – depolama, iletişim ve ulaştırma (özel sektör)
1120.09 Genel müdür – eğitim, sağlık, spor (özel sektör)
1120.10 Genel müdür – eğlence, lokanta, otel (özel sektör)
1120.11 Genel müdür – gayrimenkul ticareti (özel sektör)
1120.12 Genel müdür – inşaat ve imalat sanayi (özel sektör)
1120.13 Genel müdür – kişisel bakım ve temizlik (özel sektör)
1120.14 Genel müdür – kültürel etkinlikler, sosyal işler ve uluslararası teşkilatlar (özel sektör)
1120.15 Genel müdür – perakende ve toptan ticaret (özel sektör)
1120.16 Genel müdür – turizm (özel sektör)
1120.17 Diğer özel sektör genel müdürler
1120.18 Genel müdür yardımcısı – avcılık, balıkçılık, ormancılık ve tarım (özel sektör)
1120.19 Genel müdür yardımcısı – bankalar ve mali müesseseler (özel sektör)
1120.20 Genel müdür yardımcısı – depolama, iletişim ve ulaştırma (özel sektör)
1120.21 Genel müdür yardımcısı – eğitim, sağlık, spor (özel sektör)
1120.22 Genel müdür yardımcısı – eğlence, lokanta, otel (özel sektör)
1120.23 Genel müdür yardımcısı – gayrimenkul ticareti / özel sektör
1120.24 Genel müdür yardımcısı – inşaat ve imalat sanayi (özel sektör)
1120.25 Genel müdür yardımcısı – kişisel bakım ve temizlik (özel sektör)
1120.26 Genel müdür yardımcısı – kültürel etkinlikler, sosyal işler ve uluslararası teşkilatlar (özel sektör)
1120.27 Genel müdür yardımcısı – perakende ve toptan ticaret (özel sektör)
1120.28 Diğer özel sektör genel müdür yardımcıları
1120.29 Genel yayın yönetmeni
1120.30 Kooperatif birliği genel müdürü
1120.31 Kooperatif birliği yönetim kurulu başkanı
1120.32 Koordinatör – avcılık, balıkçılık, ormancılık ve tarım
1120.33 Koordinatör – depolama, iletişim ve ulaştırma
1120.34 Koordinatör – eğitim, sağlık, spor, kültür, sosyal işler
1120.35 Koordinatör – eğlence, lokanta, otel
1120.36 Koordinatör – inşaat, imalat sanayi
1120.37 Koordinatör – iş hizmetleri, temizleme, kişisel bakım
1120.38 Koordinatör – seyahat acentesi
1120.39 Koordinatör – toptan ve perakende satış
1120.40 Koordinatör – uluslararası teşkilatlar
1120.41 Tıbbi Direktör
1120.42 Tepe yönetici – icra kurulu başkanı (CEO)
1120.43 Tepe yönetici – mali işlerden sorumlu (CFO)
1120.44 Yazılım proje yöneticisi (özel sektör)
1120.45 Yönetici – spor kulübü
1120.46 Yönetim kurulu başkanı (özel sektör)
1120.47 Yönetim kurulu üyesi (özel sektör)
1120.48 Diğer üst düzey yöneticiler
1120.49 Rektör
1120.50 Rektör yardımcısı
1211.01 Bütçe müdürü
1211.02 Döner sermaye müdürü
1211.03 İdari işler müdürü
1211.04 Fon yöneticisi
1211.05 İdari ve mali işler müdürü
1211.06 Muhasebe müdürü
1211.07 Saymanlık müdür yardımcısı
1211.08 Saymanlık müdürü
1211.09 Şirket genel sekreteri
1211.10 Vergi dairesi müdürü
1211.11 Mal müdürü
1211.12 Yatırım fonu müdürü
1211.13 Banka Müdürü
1211.14 Muhasebe ve Finansman Müdürü
1212.01 Yönetici (Özlük Hizmetleri)
1212.02 Yönetici – endüstriyel ilişkiler ve personel işleri
1212.03 İnsan Kaynakları Müdürü
1213.01 Planlama Müdürü
1213.02 Yönetici – kamu ve özel teşebbüse ait hizmetler)
1213.03 Yönetici – Elektrik, Havagazı, Su ve Sıhhi Tesisat Hizmetleri
1213.04 Yönetici – sigorta
1213.05 Güvenlik Müdürü
1213.09 Başeczacı
1213.13 Yazı İşleri Müdürü
1213.15 Spa Merkezi Müdürü
1213.16 Araç Muayene İstasyon Amiri
1213.17 Araç Muayene İstasyon Amir Yardımcısı
1213.18 Arama ve Kurtarma Birlik Müdürü
1213.19 Bölge Müdürü
1213.20 Proje Danışmanı
1213.23 Müdür Yardımcısı
1213.25 Proje Yöneticisi
1219.01 Yönetici (İş Hizmetleri)
1219.02 Yönetici – kişisel bakım ve temizlik
1219.03 Üst Düzey Yöneticisi (İş Hizmetleri)
1219.04 Üst Düzey Yöneticisi (Kişisel Bakım ve Temizlik )
1221.01 Diğer Satış Nezaretçileri
1221.02 Satış Nezaretçisi (Perakende Ticaret)
1221.03 Satış Nezaretçisi (Toptan Ticaret)
1221.04 Yönetici – gayrimenkul işleri
1221.05 Satış Müdürü
1221.06 Satış Müdürü (Konaklama vb.)
1221.07 Satış Müdürü (İlaç ve Tıbbi Malzemeler)
1221.08 Pazarlama Müdürü
1221.09 Kalite Güvence Müdürü
1221.10 İthalat-İhracat Müdürü
1222.01 Yönetici – reklam ve halkla ilişkiler
1222.02 Halkla İlişkiler Müdürü (Otel)
1222.03 Çağrı Merkezi Yöneticisi
1223.01 Yönetici – araştırma ve geliştirme hizmetleri
1223.02 ARGE Şefi
1223.03 Kalite (Yönetim) Sistem Sorumlusu
1223.04 Tarımsal Üretim Kalite Sistem Sorumlusu
1223.05 Kalite Yönetim Sistemi Denetçisi
1311.01 İşletme Müdürü(Hayvancılık)
1311.02 Çiftlik Yöneticisi
1311.03 Plantasyon ve Uygulama Müdürü (Meyve Bahçesi)
1311.04 Kooperatif Başkanı
1311.05 Kooperatif Müdürü
1311.06 Yönetici (Ormancılık ve Tomrukçuluk)
1312.02 Yönetici (Balıkçılık)
1321.01 Üretim Yöneticisi (İmalat Sanayi)
1321.02 Üst Düzey Yöneticisi (İmalat Sanayi)
1321.03 Pişmaniye İmal İşletmecisi
1321.04 Fabrika Müdürü
1321.05 Ürün Müdürü
1321.06 Kalite Kontrol Müdürü
1322.01 Gravite Döküm Süreç Yöneticisi
1322.02 Maden İşletme Yöneticisi
1322.03 Üretim Müdürü (Maden)
1323.01 Yönetici (İnşaat)
1323.02 Üst Düzey Yöneticisi (İnşaat)
1323.03 Müteahhit-İnşaat Sektörü
1324.01 Liman İşletme Müdürü
1324.02 LPG Mesul Müdürü
1324.03 Yönetici (Ardiye ve Depolama)
1324.04 Yönetici (Ulaşım İşleri)
1324.05 Yol Müdürü (Demiryolu)
1324.06 Satın Alma Müdürü
1324.07 Dağıtım Müdürü
1324.08 Üst Düzey Yöneticisi (Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama)
1324.09 Denizcilik İşletmeleri Yöneticisi
1324.10 Biyosidal Mesul Müdürü
1330.01 Yönetici (Haberleşme)
1330.02 Yönetici – hesaplama hizmetleri
1330.03 Yönetici (Bilgi İşlem)
1330.04 Yazılım Müdürü
1341.01 Çocuk bakım hizmet müdürleri
1342.01 Sağlık Kurumu İşletmecisi
1342.02 Hastane Yönetimi ve Organizasyonu/Sağlık Kurumları İşletmeciliği Meslek Elemanı
1342.03 Sağlık Yöneticisi
1342.04 Sağlık Kurumu İşletmeciliği Meslek Elemanı
1343.01 Emekli köyü koordinatörü
1343.02 Hasta bakımevi müdürü
1343.03 Huzurevi koordinatörü
1343.04 Huzurevi müdürü
1343.05 Yaşlı bakım hizmetleri müdürü
1344.01 Aile hizmetleri müdürü
1344.02 Konut hizmetleri müdürü
1344.03 Sosyal yardım müdürü
1345.01 Dekan
1345.02 Okul Müdürü
1345.03 Dershane Müdürü
1345.04 Müdür (Anaokulu)
1345.05 Müdür Yardımcısı (Anaokulu)
1345.06 Eğitim Yöneticisi
1346.01 Yönetici (Bankalar ve Diğer Mali Müesseseler)
1349.01 İlçe Emniyet Müdürü
1349.02 İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı
1349.03 Emniyet Amiri
1349.04 Başkomiser
1349.05 Komiser
1349.06 Komiser Yardımcısı
1349.07 Diğer profesyonel hizmet müdürleri
1349.08 Müdür (Hukuk Bürosu)
1349.09 İtfaiye Müdürü
1349.10 Ceza İnfaz Kurumu Müdürü
1349.11 Teknik Müdür
1349.12 İtfaiye Zabıta Amiri
1349.13 İtfaiye Eğitim Amiri
1349.14 İtfaiye Grup Amiri
1349.15 İtfaiye Su İkmal Amiri
1411.01 Pansiyon İşletmecisi
1411.02 Ön büro müdürü – otel
1411.03 Müdür (Öğrenci Yurdu)
1411.04 Motel müdürü
1411.05 Diğer Ağırlama ve Konaklama Hizmetleri Yöneticileri
1411.06 Gece Müdürü(Otel)
1411.07 Müdür Yardımcısı (Öğrenci Yurdu)
1411.08 Otel müdürü
1412.02 Restoran Yöneticisi
1412.03 Yiyecek-İçecek Yöneticisi (Otel)
1412.04 Kafe, Bar ve Snack Bar İşletmecisi (Kendi işletmesinde Çalışanlar)
1412.05 Restoran müdürü
1412.06 Restoran İşletmecisi
1412.07 Yiyecek İçecek Müdürü
1420.01 Yönetici (Perakende Ticaret)
1420.02 Yönetici (Toptan Ticaret)
1420.03 Market müdürü
1420.04 Mağaza Müdürü
1420.05 Balık Toptancısı
1420.06 Kabzımal ( Meyve Sebze Toptancısı )
1420.07 Kendi İşletmesinde Çalışan (Toptan Ticaret)
1420.08 Yapı Market İşletme Müdürü
1431.01 İnternet kafe işletmecisi
1431.02 Yönetici (Dinlendirme Hizmetleri)
1431.03 Halı Saha İşletmecisi
1431.04 Spor Yöneticisi
1439.01 Diğer hizmet müdürleri
1439.02 Gemi Acente Yetkilisi
2111.01 Astronom
2111.02 Diğer Fizikçiler
2111.03 Fizikçi (Elektrik ve Mıknatısiyet)
2111.04 Fizikçi (Mekanik)
2111.05 Fizikçi (Elektronik)
2111.06 Fizikçi
2111.07 Fizikçi – ısı
2111.08 Fizikçi – ışık
2111.09 Fizikçi – nükleer
2111.10 Fizikçi – ses
2111.11 Radyasyon (Sağlık) Fizikçisi
2111.12 Diğer Fizik Bilim Adamları
2111.13 Fizik Mühendisi
2112.01 Meteorolog
2112.02 Meteoroloji Mühendisi
2113.01 Diğer Kimyagerler
2113.02 Kimyager – fiziki
2113.03 Kimyager
2113.04 Kimyager – inorganik
2113.05 Kimyager – organik
2113.06 Kimyager – tahlil
2113.07 Kimyager (Yakıt)
2113.08 Kimyager (Madeni Yağ)
2114.01 Jeofizik Mühendisi
2114.02 Jeoloji Mühendisi
2114.03 Jeomorfolog
2114.04 Hidrojeoloji Mühendisi
2120.01 Aktüer
2120.02 Demograf
2120.03 İstatistikçi
2120.04 Matematik mühendisi
2120.05 Matematikçi
2120.06 Yöneylem araştırmacısı
2120.07 Türkiye İstatistik Kurumu Uzmanı
2120.08 Matematik-Bilgisayar Uzmanı
2131.01 Biyokimyager
2131.02 Bakteriyolog
2131.03 Biyolog
2131.04 Botanist
2131.05 Diğer Bakteriyologlar ve İlgili Bilim Adamları
2131.06 Diğer Biyologlar, Zoologlar ve ilgili Bilim Adamları
2131.07 Zoolog
2131.09 Moleküler Biyoloji ve Genetikçi (Moleküler Biyolog)
2131.11 Diğer Farmakologlar ve İlgili Bilim Adamları
2131.12 Farmakolog
2131.13 Biyomühendis
2131.14 Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı
2131.15 Anatomist
2132.01 Agronom (tarım bilimci)
2132.02 Balıkçılık danışmanı
2132.03 Diğer agronom ve ilgili danışmanlar
2132.04 Hortikültör
2132.06 Ormancılık danışmanı
2132.07 Ormancılık uzmanı
2132.08 Pomolog – meyve yetiştirme uzmanı
2132.09 Silvikültör
2132.10 Tarla ziraati uzmanı
2132.11 Pedolog (toprak bilimci)
2132.12 Olerikültürist – yağlı tohum yetiştirme uzmanı
2132.14 Su Ürünleri Mühendisi
2132.15 Ziraat Mühendisi (Bitkisel Üretim)
2132.16 Ziraat Mühendisi (Tarım Teknolojisi)
2132.17 Ziraat Mühendisi (Hayvansal Üretim)
2132.18 Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi
2132.19 Ziraat Mühendisi
2132.20 Tarım Müşaviri
2132.21 Orman Mühendisi
2132.22 Orman Endüstri Mühendisi
2133.01 Deniz Kirliliği Önleme Uzmanı
2141.01 Diğer Endüstri Mühendisleri
2141.02 Endüstri mühendisi
2141.03 İşletme Mühendisi
2141.04 Sistem Mühendisi
2141.05 Ağaç İşleri Endüstri Mühendisi
2141.06 Kontrol Mühendisi /Kontrol Ve Otomasyon Mühendisi
2141.08 İmalat Mühendisi/Üretim Mühendisi
2141.09 Endüstri Sistemleri Mühendisi
2141.10 Verimlilik Uzmanı
2141.11 Etüt ve zamanlama mühendisi
2141.12 Metot Mühendisi
2141.13 Gıda Mühendisi
2142.01 Diğer İnşaat Mühendisleri
2142.02 İnşaat mühendisi – bina
2142.03 İnşaat mühendisi – demiryolu
2142.04 İnşaat mühendisi
2142.05 İnşaat mühendisi – havaalanı
2142.06 İnşaat mühendisi – karayolu
2142.07 İnşaat mühendisi – köprü
2142.08 İnşaat mühendisi – sıhhi tesisler
2142.09 İnşaat mühendisi – su
2142.10 İnşaat mühendisi – toprak tahlili
2143.01 Çevre Mühendisi
2144.01 Diğer Makine Mühendisleri
2144.02 Gemi Makineleri Mühendisi
2144.03 Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisi
2144.04 Havacılık Mühendisi
2144.05 Isıtma, Havalandırma ve Soğutma Mühendisi
2144.06 Makine Mühendisi
2144.07 Makine mühendisi – motor ve makine (deniz hariç)
2144.08 Makine ve Teçhizat Mühendisi
2144.09 Nükleer Enerji Mühendisi
2144.10 Otomotiv Mühendisi
2144.11 Deniz Teknolojileri Mühendisi
2144.12 Gemi Ve Deniz Yapıları Mühendisi
2144.13 Uçak Mühendisi
2144.14 Havacılık ve Uzay Mühendisi
2144.15 Makine Mühendisi (LPG Montaj Kontrol)
2144.16 Baş Mühendis (Gemi)
2144.17 Makine Mühendisi (Arge/Aerodinamik)
2144.18 Makine Yüksek Mühendisi
2144.19 Mekatronik Mühendisi
2144.20 Uzay Mühendisi
2144.21 Uçak Gövde Motor Bakım Teknik Uzmanı
2145.01 Diğer Kimya Mühendisleri
2145.02 Gıda ve İçki Teknolojisti
2145.03 Kimya Mühendisi
2145.04 Kimya mühendisi – petrol
2145.05 Kimya Mühendisi (Korozyon)
2145.06 Kimya Mühendisi (Malzeme Depozit)
2145.07 Kimya Mühendisi (Su Analizi)
2145.08 Kimya Mühendisi (Yalıtım Yağları Analizi)
2145.09 Kimya Mühendisi (Konveyör Bant Testi)
2145.10 Kimya Biyoloji Mühendisi
2145.11 Polimer Mühendisi
2146.01 Metalurji Mühendisi (Röntgen)
2146.02 Diğer Maden Mühendisleri
2146.03 Diğer Metalurji Mühendisleri
2146.04 Maden Mühendisi
2146.05 Maden mühendisi – kömür
2146.06 Maden mühendisi – metal
2146.07 Metalurji mühendisi – cevher istihsali
2146.08 Metalurji mühendisi – fiziki
2146.09 Petrol ve Doğal Gaz Mühendisi
2146.10 Metalurji ve malzeme mühendisi
2146.11 Cevher Hazırlama mühendisi
2149.01 Diğer Mühendisler
2149.02 Üretim Şefi(Patlayıcı Maddeler)
2149.03 Kaynak Mühendisi
2149.05 Seramik ve Cam Teknolojisti
2149.06 Deri Mühendisi
2149.07 Biyomedikal Mühendisi
2149.08 Tekstil Mühendisi
2149.10 Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisi
2149.12 Seramik Mühendisi
2149.15 Uçak Elektrik Elektronik Uzmanı
2149.16 Baş Mühendis
2149.17 Raylı Sistemler Sinyalizasyon Yöneticisi
2149.18 Malzeme Mühendisi/ Malzeme Bilimi Mühendisi
2150.01 Elektrik ve Elektronik Mühendisi
2151.01 Diğer Elektrik Mühendisleri
2151.02 Elektrik Enerjisi Tevzi ve Nakil Mühendisi
2151.03 Elektrik istihsal mühendisi
2151.04 Elektrik mühendisi
2151.05 Enerji Sistemleri Mühendisi
2152.01 Diğer Elektronik Mühendisleri
2152.02 Elektronik Mühendisi (Genel)
2153.01 Telekomünikasyon Mühendisi
2153.02 Elektronik ve Haberleşme Mühendisi
2161.01 Mimar – bina
2161.02 İç Mimar
2162.01 Peyzaj mimarı
2163.01 Endüstriyel ve Ticari Ürünler Dekoratörü
2163.02 Endüstri Ürünleri Tasarımcısı
2163.03 Sahne Dekorları ve Kostümü Sanatçısı
2163.04 Dekoratif SanatlarTeknisyeni
2163.05 Stilist
2163.06 Moda Tasarım Teknisyeni
2163.07 Bilgisayar Destekli Tasarım Teknikeri
2163.08 Hazır Giyim Teknikeri
2163.09 Takı Teknikeri
2163.11 Çocuk Giysi Tasarımı Teknisyeni
2163.12 Erkek Giysi Tasarımı Teknisyeni
2163.13 Kadın Giysi Tasarım Teknisyeni
2163.14 Moda Tasarımcısı
2163.15 Çorap Örme Konfeksiyon Teknisyeni
2163.16 Deri Aksesuarları Teknisyeni
2163.17 Brode Tasarımcısı
2163.18 Hazır Giyim Teknisyeni
2163.20 Stil ve İmaj Danışmanı
2163.21 Takı İmalat Teknisyeni
2163.23 Desinatör (Tekstil)
2163.27 Gelinlik Stilisti
2163.29 Mobilya Tasarımcısı
2163.32 Takı Tasarımcısı-İmalatçısı
2163.33 Arge Elemanı
2163.34 Dokuma Kumaş Desinatörü
2163.35 Moda Tasarım Teknikeri
2164.01 Şehir Plancısı
2164.02 Trafik planlamacısı
2165.01 Arazi Topoğrafı
2165.02 Diğer Topoğraflar
2165.03 Fotogrametrist
2165.04 Harita Mühendisi
2165.05 Maden Topoğrafı
2165.06 Su Topoğrafı
2165.07 Topograf
2165.08 Jeodezi Ve Fotogrametri/Harita/Geomatik Mühendisi
2165.09 Hidrolog
2165.10 Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Operatörü
2165.11 Hidrolog Yardımcısı
2166.01 Grafiker
2166.02 Web tasarımcısı
2166.03 Sayfa Sekreteri
2166.04 Diğer Reklam Ressamları ve Desinatörleri
2166.05 Görsel İletişim Tasarımcısı
2166.06 Grafik Tasarımcısı
2166.07 Grafik Teknisyeni
2166.08 Grafik Teknikeri
2166.09 Tasarım ve Basın-Yayımcılık Teknikeri
2166.10 Grafik Animasyoncu
2166.11 Çoklu Ortam (Multimedya) Tasarımcısı
2166.12 Yayın Tasarımcısı
2166.13 Çizer (İllüstratör)
2166.14 İletişim Tasarımı Uzmanı
2166.15 Sayfa Operatörü
2211.01 Hekim – pratisyen
2211.02 Aile Hekimi
2211.03 İşyeri Hekimi
2212.02 Tıbbi Biyokimya Uzmanı
2212.03 Fizyolog
2212.04 Tıbbi Patoloji Uzmanı
2212.05 Genel Cerrahi Uzmanı
2212.06 Diğer Uzman Tıp Doktorları
2212.07 Halk Sağlığı Hekimi
2212.08 Mütehassıs Cerrah
2212.09 Mütehassıs Hekim
2212.10 Acil Tıp Uzmanı
2212.11 Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı
2212.12 Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı
2212.13 Çocuk Alerji Uzmanı
2212.14 Çocuk Cerrahisi Uzmanı
2212.15 Çocuk Endokrinoloji Uzmanı
2212.16 Çocuk Hastalıkları Uzmanı
2212.17 Çocuk Kardiyoloji Uzmanı
2212.18 Çocuk Onkolojisi Uzmanı
2212.19 Çocuk Üroloji Uzmanı
2212.20 Dermatoloji Uzmanı
2212.21 Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı
2212.22 Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı
2212.23 Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı
2212.24 Geriatri Uzmanı
2212.25 Girişimsel Radyoloji Uzmanı
2212.26 Göğüs hastalıkları uzmanı
2212.27 Gögüs Cerrahisi Uzmanı
2212.28 Göz Hastalıkları Uzmanı
2212.29 Hematoloji Uzmanı
2212.30 İç Hastalıkları (Dahiliye) Uzmanı
2212.31 Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
2212.32 Kardiyoloji (Kalp-Damar Hastalıkları) Uzmanı
2212.33 Kulak-burun- boğaz uzmanı
2212.34 Medikal Onkoloji Uzmanı
2212.35 Nefroloji Uzmanı
2212.36 Nöroloji Uzmanı
2212.37 Nükleer Tıp Uzmanı
2212.38 Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
2212.39 Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı
2212.40 Prevantif Onkoloji Uzmanı
2212.41 Psikiyatri Uzmanı (Psikiyatr)
2212.42 Radyasyon Onkolojisi Uzmanı
2212.43 Radyoloji Uzmanı
2212.44 Romatoloji Uzmanı
2212.45 Spor Hekimi
2212.46 Temel Onkoloji Uzmanı
2212.47 Üroloji Uzmanı
2212.48 Yeni Doğan Yoğun Bakım Uzmanı (Neonatoloji)
2212.49 Yoğun Bakım Uzmanı
2212.50 Adli Tıp Uzmanı
2212.51 Alerji Uzmanı
2212.52 Çocuk Genetik Hastalıkları Uzmanı
2212.53 Çocuk Psikiyatri Uzmanı
2212.54 Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı
2212.55 Gastroenteroloji Uzmanı
2221.01 Diğer Hemşireler
2221.02 Halk Sağlığı Hemşiresi
2221.03 Hemşire
2221.04 Meslek Sağlığı Hemşiresi
2221.05 Uzman Hemşire
2221.06 Hemşire (Koruyucu Sağlık Hizmetleri)
2221.07 Hemşire (Eğitim)
2221.08 Hemşire – ameliyathane
2221.09 Hemşire – klinik
2221.10 Başhemşire
2221.11 Diyabet Eğitim Hemşiresi
2221.12 Hemodiyaliz Hemşiresi
2221.13 Enfeksiyon Hemşiresi
2221.14 Kan Bankası/Aferez Ünitesi Hemşiresi
2221.15 Kemoterapi Hemşiresi
2221.16 Nütrisyon Hemşiresi
2221.17 Poliklinik Hemşiresi
2221.18 Rehabilitasyon Hemşiresi
2221.19 Stoma ve Yara Bakım Hemşiresi
2221.20 Hemşire (Dişçilik)
2221.21 Steriliazyon Hemşiresi (Dişçilik)
2221.22 İşyeri Hemşiresi
2221.23 Hemşire (Kreş-Anaokulu)
2221.24 Hemşire (Sağlık Ocağı)
2221.25 Hemşire (Periodontoloji)
2221.26 Yoğun Bakım Hemşiresi
2221.27 Acil Hemşiresi
2221.28 Çocuk Hemşiresi
2221.29 Hemşire (Yenidoğan)
2221.30 Hemşire (Kan Alma)
2221.31 Sağlık Uzmanı
2221.32 Sağlık memuru
2222.01 Ebe
2222.02 Ebe – Hemşire
2230.01 Akupunktur uzmanı
2230.02 Ayurveda uygulayıcısı
2230.03 Çin bitkisel ilaç uygulayıcısı
2230.04 Geleneksel ve tamamlayıcı tıp ile ilgili profesyonel meslek mensupları
2230.05 Homeopat
2230.06 Natüropat
2230.07 Unani uygulayıcısı
2240.01 Birinci basamak tedavi hizmeti veren paramedik
2240.02 İleri tedavi hizmeti veren paramedik
2240.03 Klinik memuru (paramedikal)
2240.04 Paramedikal pratisyen
2240.05 Tıp asistanı
2240.06 Cerrahi Teknikeri
2250.01 Veteriner hekim
2250.02 Epidemiyolog (veteriner)
2250.03 Halk Sağlığı Veterineri
2250.04 Hayvan patalogu
2250.05 Hayvancılık mütehassısı
2250.06 İntörn veteriner
2250.07 Diğer Veterinerler
2261.01 Ağız hastalıkları uzmanı (Stamolojist)
2261.02 Ağız patologu
2261.03 Ağız, diş ve çene cerrahı
2261.04 Diş hekimi
2261.05 Diş hekimi – ağız cerrahisi
2261.06 Endodonti Uzmanı
2261.07 Oral Diagnoz Ve Radyoloji Uzmanı
2261.08 Ortodonti uzmanı
2261.09 Pedodonti Uzmanı
2261.10 Periodontoloji Uzmanı
2261.11 Protetik diş  tedavisi uzmanı
2262.01 Eczacı
2262.02 Eczacı (Ameliyathane)
2262.03 Eczacı (Depo İlaç)
2262.04 Eczacı (Klinik)
2262.05 Eczacı (Majistral)
2262.06 Eczacı (Sıhhi Sarf)
2262.07 Endüstriyel eczacı
2262.08 Diğer eczacılar
2263.01 Av ve Yaban Hayatı Teknikeri
2263.02 İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı
2264.01 Fizyoterapist
2264.02 Fizyoterapist – spor
2264.03 Terapist (Rehabilite)
2265.01 Diğer Diyetisyenler ve Halk Sağlığı Gıda Uzmanları
2265.02 Diyetisyen
2265.03 Halk Sağlığı Gıda Uzmanı
2265.04 Diyetisyen (Kreş-Anaokulu)
2266.01 Odyolog
2266.02 Konuşma Terapisti
2267.01 Optalmik optisyen
2267.02 Optometrist
2267.03 Ortoptist
2269.01 Çocuk Gelişim ve Eğitimcisi
2269.02 Çocuk Gelişim Uzmanı (Sağlık Kurumları)
2269.03 Podiatrist (ayak sağlığı)
2269.04 Osteopat
2269.05 Şiropraktör
2269.06 Organ Nakli Koordinatörü
2310.01 Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Öğretim Üyesi
2310.02 Alman Dili ve Edebiyatı Öğretim Üyesi
2310.03 Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Öğretim Üyesi
2310.04 Analitik Kimya Öğretim Üyesi
2310.05 Antrenörlük Eğitimi Öğretim Üyesi
2310.06 Antropoloji Öğretim Üyesi
2310.07 Arap Dili ve Edebiyatı Öğretim Üyesi
2310.08 Arkeoloji Öğretim Üyesi
2310.09 Batı Sanatı ve Çağdaş Sanat Öğretim Üyesi
2310.10 Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Öğretim Üyesi
2310.11 Besin Analizleri Öğretim Üyesi
2310.12 Beşeri ve İktisadi Coğrafya Öğretim Üyesi
2310.13 Bilgi ve Belge Yönetimi Öğretim Üyesi
2310.14 Bilgisayar Bilimleri Öğretim Üyesi
2310.15 Bilgisayar Destekli Tasarım Öğretim Üyesi
2310.16 Bilgisayar Donanımı Eğitimi Öğretim Üyesi
2310.17 Bilgisayar Donanımı Öğretim Üyesi
2310.18 Bilgisayar Kontrol-Kumanda Sistemleri Eğitimi Öğretim Üyesi
2310.19 Bilgisayar Mühendisliği Öğretim Üyesi
2310.20 Bilgisayar Yazılım Eğitimi Öğretim Üyesi
2310.21 Bilgisayar Yazılımı Öğretim Üyesi
2310.22 Bilgisayarlı Eğitim Teknolojisi Öğretim Üyesi
2310.23 Bilim Tarihi Öğretim Üyesi
2310.24 Bina Bilgisi Öğretim Üyesi
2310.25 Biyokimya Öğretim Üyesi
2310.26 Biyoloji Öğretim Üyesi
2310.27 Biyoteknoloji Öğretim Üyesi
2310.28 Bizans Sanatı Öğretim Üyesi
2310.29 Botanik Öğretim Üyesi
2310.30 Bölgesel Coğrafya Öğretim Üyesi
2310.31 Bulgar Dili ve Edebiyatı Öğretim Üyesi
2310.32 Coğrafi Bilgi Sistemleri (Kamu Ölçmeleri) Öğretim Üyesi
2310.33 Coğrafya Öğretim Üyesi
2310.34 Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı Öğretim Üyesi
2310.35 Çevre Bilimleri Öğretim Üyesi
2310.36 Çevre Mühendisliği Öğretim Üyesi
2310.37 Çevre Teknolojisi Öğretim Üyesi
2310.38 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretim Üyesi
2310.39 Deneysel Psikoloji Öğretim Üyesi
2310.40 Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Öğretim Üyesi
2310.41 Devreler ve Sistemler Öğretim Üyesi
2310.42 Diğer Üniversite ve Yüksek Okul Öğretim Üyeleri
2310.43 Dil ve Edebiyat Öğretim Üyesi
2310.44 Dilbilim Öğretim Üyesi
2310.45 Diş Hastalıkları ve Tedavisi Öğretim Üyesi
2310.46 Eczacılık İşletmeciliği Öğretim Üyesi
2310.47 Eczacılık Temel Bilimleri Öğretim Üyesi
2310.48 Öğretim Görevlisi
2310.49 Ekoloji Öğretim Üyesi
2310.50 Ekonomi ve Ticaret Öğretim Üyesi
2310.51 Elektrik Elektronik ve Telekomünikasyon Öğretim Üyesi
2310.52 Elektrik Makinaları Öğretim Üyesi
2310.53 Elektrik Öğretim Üyesi
2310.54 Elektrik Tesisleri Öğretim Üyesi
2310.55 Elektrik-Elektronik Mühendisliği Öğretim Üyesi
2310.56 Elektromanyetik Alanlar ve Mikrodalga Tekniği Öğretim Üyesi
2310.57 Elektronik Öğretim Üyesi
2310.58 Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Öğretim Üyesi
2310.59 Endodonti Öğretim Üyesi
2310.60 Endüstri İlişkileri Öğretim Üyesi
2310.61 Endüstri Mühendisliği Öğretim Üyesi
2310.62 Endüstriyel Sanatlar Öğretim Üyesi
2310.63 Enerji Öğretim Üyesi
2310.64 Enerji ve Ulaşım Teknolojisi Öğretim Üyesi
2310.65 Ermeni Dili ve Edebiyatı Öğretim Üyesi
2310.66 Eskiçağ Tarihi Öğretim Üyesi
2310.67 Etnoloji Öğretim Üyesi
2310.68 Farmakognozi Öğretim Üyesi
2310.69 Farmakoloji Öğretim Üyesi
2310.70 Farmasötik Biyoteknoloji Öğretim Üyesi
2310.71 Farmasötik Botanik Öğretim Üyesi
2310.72 Farmasötik Kimya Öğretim Üyesi
2310.73 Farmasötik Mikrobiyoloji Öğretim Üyesi
2310.74 Farmasötik Teknoloji Öğretim Üyesi
2310.75 Farmasötik Toksikoloji Öğretim Üyesi
2310.76 Farmasötik ve Medisinal Kimya Öğretim Üyesi
2310.77 Fars Dili ve Edebiyatı Öğretim Üyesi
2310.78 Felsefe Öğretim Üyesi
2310.79 Felsefe Tarihi Öğretim Üyesi
2310.80 Fizik (Biyolojik) Antropoloji Öğretim Üyesi
2310.81 Fizik Bilimi Öğretim Üyesi
2310.82 Fiziki Coğrafya Öğretim Üyesi
2310.83 Fotogrametri Öğretim Üyesi
2310.84 Fransız Dili ve Edebiyatı Öğretim Üyesi
2310.85 Gelişim Psikolojisi Öğretim Üyesi
2310.86 Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Öğretim Üyesi
2310.87 Gemi Yönetimi Mühendisliği Öğretim Üyesi
2310.88 Genel Biyoloji Öğretim Üyesi
2310.89 Genel Dilbilim Öğretim Üyesi
2310.90 Genel Jeoloji Öğretim Üyesi
2310.91 Genel Sosyoloji ve Metodoloji Öğretim Üyesi
2310.92 Genel Türk Tarihi Öğretim Üyesi
2310.93 Geoteknik Öğretim Üyesi
2310.94 Güney-Batı(Oğuz) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Öğretim Üyesi
2310.95 Güney-Doğu(Türkistan-Uygur) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Öğretim Üyesi
2310.96 Halkbilimi Öğretim Üyesi
2310.97 Hayati ve Tıbbi Bilimler Öğretim Üyesi
2310.98 Hidrobiyoloji Öğretim Üyesi
2310.99 Hidrolik Öğretim Üyesi
2311.00 Hidromekanik ve Hidrolik Makinalar Öğretim Üyesi
2311.01 Hindoloji Öğretim Üyesi
2311.02 Hititoloji Öğretim Üyesi
2311.03 Hollanda Dili ve Edebiyatı Öğretim Üyesi
2311.04 Hukuk İlmi Öğretim Üyesi
2311.05 Hungaroloji Öğretim Üyesi
2311.06 İktisat Öğretim Üyesi
2311.07 İngiliz Dili ve Edebiyatı Öğretim Üyesi
2311.08 İnşaat Mühendisliği Öğretim Üyesi
2311.09 İspanyol Dili ve Edebiyatı Öğretim Üyesi
2311.10 İtalyan Dili ve Edebiyatı Öğretim Üyesi
2311.11 Japon Dili ve Edebiyatı Öğretim Üyesi
2311.12 Jeodezi Öğretim Üyesi
2311.13 Jeodezi ve Fotogrametri (Harita ve Kadastro) Mühendisliği Öğretim Üyesi
2311.14 Jeoloji Mühendisliği Öğretim Üyesi
2311.15 Kamu Yönetimi Öğretim Üyesi
2311.16 Kartoğrafya Öğretim Üyesi
2311.17 Kimya Mühendisliği Öğretim Üyesi
2311.18 Kimyasal Teknolojiler Öğretim Üyesi
2311.19 Klasik Arkeoloji Öğretim Üyesi
2311.20 Klinik (Uygulamalı) Psikoloji Öğretim Üyesi
2311.21 Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Ana Sanat Dalı Öğretim Üyesi
2311.22 Konstrüksiyon ve İmalat Öğretim Üyesi
2311.23 Kontrol ve Kumanda Sistemleri Öğretim Üyesi
2311.24 Kore Dili ve Edebiyatı Öğretim Üyesi
2311.25 Kumanda ve Kontrol Sistemleri Öğretim Üyesi
2311.26 Kurumlar Sosyolojisi Öğretim Üyesi
2311.27 Kuzey-Batı (Kıpçak) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Öğretim Üyesi
2311.28 Kuzey-Doğu(Saha (Yakut), Tuva, Hakas, Altay) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Öğretim Üyesi
2311.29 Latin Dili ve Edebiyatı Öğretim Üyesi
2311.30 Leh Dili ve Edebiyatı Öğretim Üyesi
2311.31 Maden Mühendisliği Öğretim Üyesi
2311.32 Maden Yatakları ve Jeokimya Öğretim Üyesi
2311.33 Makina Mühendisliği Öğretim Üyesi
2311.34 Makine Malzemesi ve İmalat Teknolojisi Öğretim Üyesi
2311.35 Makine Teorisi Sistem Dinamiği Öğretim Üyesi
2311.36 Malzeme ve Üretim Teknolojisi Öğretim Üyesi
2311.37 Matematik Öğretim Üyesi
2311.38 Mekanik ( İnşaat Mühendisliği) Öğretim Üyesi
2311.39 Mekanik (Makina Mühendisliği) Öğretim Üyesi
2311.40 Mimarlık Öğretim Üyesi
2311.41 Mimarlık Tarihi Öğretim Üyesi
2311.42 Mineraloji ve Petrografi Öğretim Üyesi
2311.43 Moleküler Biyoloji Öğretim Üyesi
2311.44 Mühendislik ve Mimarı Öğretim Üyesi
2311.45 Nükleer Mühendisliği Öğretim Üyesi
2311.46 Okutman ( Almanca )
2311.47 Okutman ( Fransızca )
2311.48 Okutman ( İngilizce )
2311.49 Okutman (Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi )
2311.50 Okutman (Türk Dili)
2311.51 Opera Sanat Dalı Öğretim Üyesi
2311.52 Oral Diagnoz ve Radyoloji Öğretim Üyesi
2311.53 Ortaçağ Tarihi Öğretim Üyesi
2311.54 Ortodonti Öğretim Üyesi
2311.55 Osmanlı Medeniyeti ve Müesseseleri Tarihi Öğretim Üyesi
2311.56 Otomotiv Mühendisliği Öğretim Üyesi
2311.57 Öğretim Üyesi (Dişçilik)
2311.58 Ölçme Tekniği Öğretim Üyesi
2311.59 Paleoantropoloji Öğretim Üyesi
2311.60 Pedodonti Öğretim Üyesi
2311.61 Periodontoloji Öğretim Üyesi
2311.62 Piyano Sanat Dalı Öğretim Üyesi
2311.63 Prehistorya Öğretim Üyesi
2311.64 Prehistorya ve Önasya Arkeolojisi Öğretim Üyesi
2311.65 Proses ve Reaktör Tasarımı Öğretim Üyesi
2311.66 Protetik Diş Tedavisi Öğretim Üyesi
2311.67 Psikoloji Öğretim Görevlisi
2311.68 Radyofarmasi Öğretim Üyesi
2311.69 Restorasyon Öğretim Üyesi
2311.70 Romen Dili ve Edebiyatı Öğretim Üyesi
2311.71 Rus Dili ve Edebiyatı Öğretim Üyesi
2311.72 Sanat Tarihi Öğretim Üyesi
2311.73 Sinoloji Öğretim Üyesi
2311.74 Sistematik Felsefe ve Mantık Öğretim Üyesi
2311.75 Sosyal (Kültürel) Antropoloji Öğretim Üyesi
2311.76 Sosyal Psikoloji Öğretim Üyesi
2311.77 Sosyoloji Öğretim Üyesi
2311.78 Spor Yönetimi Öğretim Üyesi
2311.79 Su Altı Arkeolojisi Öğretim Üyesi
2311.80 Sumeroloji Öğretim Üyesi
2311.81 Tarih Öğretim Üyesi
2311.82 Tarih, Felsefe, Sosyoloji ve ilgili Sosyal Bilimler Öğretim Üyesi
2311.83 Telekomünikasyon Öğretim Üyesi
2311.84 Temel İşlemler Öğretim Üyesi
2311.85 Termodinamik ve Enerji Öğretim Üyesi
2311.86 Termodinamik ve Isı Tekniği Öğretim Üyesi
2311.87 Tıbbi Tedavi ve Yüksek Hemşirelik Okulu Öğretim Üyesi
2311.88 Toplumsal Yapı ve Değişme Öğretim Üyesi
2311.89 Türk Dili ve Edebiyatı Öğretim Üyesi
2311.90 Türk ve İslam Sanatı Öğretim Üyesi
2311.91 Türkiye Coğrafyası Öğretim Üyesi
2311.92 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Öğretim Üyesi
2311.93 Ulaştırma Mühendisliği Öğretim Üyesi
2311.94 Uluslararası İlişkiler Öğretim Üyesi
2311.95 Urdu Dili ve Edebiyatı Öğretim Üyesi
2311.96 Uygulamalı Biyoloji Öğretim Üyesi
2311.97 Uygulamalı Dilbilim Öğretim Üyesi
2311.98 Uygulamalı Jeoloji Öğretim Üyesi
2311.99 Uygulamalı Sosyoloji Öğretim Üyesi
2312.00 Uzaktan Algılama Öğretim Üyesi
2312.01 Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar Sanat Dalı Öğretim Üyesi
2312.02 Yakınçağ Tarihi Öğretim Üyesi
2312.03 Yapı Bilgisi Öğretim Üyesi
2312.04 Yapı İşletmesi Öğretim Üyesi
2312.05 Yapı Malzemeleri Öğretim Üyesi
2312.06 Yapı Öğretim Üyesi
2312.07 Yaylı Çalgılar Keman Sanat Dalı Öğretim Üyesi
2312.08 Yaylı Çalgılar Kontrabas Sanat Dalı Öğretim Üyesi
2312.09 Yaylı Çalgılar Viyola Sanat Dalı Öğretim Üyesi
2312.10 Yaylı Çalgılar Viyolonsel Sanat Dalı Öğretim Üyesi
2312.11 Yeniçağ Tarihi Öğretim Üyesi
2312.12 Yöneylem Araştırması Öğretim Üyesi
2312.13 Yunan Dili ve Edebiyatı Öğretim Üyesi
2312.14 Ziraat Bilimleri Öğretim Üyesi
2312.15 Zooloji Öğretim Üyesi
2312.16 Araştırma Görevlisi
2320.01 Ağaç işleri öğretmeni – ortaöğretim
2320.02 Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmeni
2320.03 Aile ve Tüketici Bilimleri Öğretmeni
2320.04 Yapı ressamlığı öğretmeni – ortaöğretim
2320.05 Yapı Tasarım Öğretmeni
2320.06 Besin Gıda Teknolojisi-Ev Yönetimi ve Beslenme Öğretmeni
2320.07 Besin teknolojisi öğretmeni – ortaöğretim
2320.08 Bilgisayar bakım ve onarım öğretmeni – ortaöğretim
2320.09 Bilgisayar öğretmeni – ortaöğretim
2320.10 Büro yönetimi öğretmeni – ortaöğretim
2320.11 Ciltleme ve Serigrafi Öğretmeni (Orta Öğretim)
2320.12 Çiçek Örgü / Dokuma Öğretmeni
2320.13 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni
2320.14 Değirmencilik öğretmeni – orta öğretim
2320.15 Dekoratif sanatlar öğretmeni – ortaöğretim
2320.16 Dizgi öğretmeni – ortaöğretim
2320.17 Döküm öğretmeni – ortaöğretim
2320.18 El Sanatları / Dekoratif Sanatları Öğretmeni
2320.19 El Sanatları Öğretmeni
2320.20 Elektrik öğretmeni – ortaöğretim
2320.21 Elektronik Haberleşme Öğretmeni
2320.22 Elektronik öğretmeni – ortaöğretim
2320.23 Endüstriyel elektronik öğretmeni – ortaöğretim
2320.24 Endüstriyel Teknoloji Öğretmeni
2320.25 Enerji Öğretmeni
2320.26 Ev İdaresi Bilimi ve Genel Hemşirelik Öğretmeni (Orta Öğretim)
2320.27 Gazetecilik Ve Halkla İlişkiler Öğretmeni
2320.28 Gemi makineleri öğretmeni – ortaöğretim
2320.29 Giyim / HazırGiyim / Moda Tasarım Öğretmeni
2320.30 Giyim Endüstrisi Öğretmeni
2320.31 Giyim öğretmeni – ortaöğretim
2320.32 Grafik Öğretmeni
2320.33 Güverte Avlama Öğretmeni (Orta Öğretim)
2320.34 Güvertecilik öğretmeni – ortaöğretim
2320.35 Güzel sanatlar öğretmeni – ortaöğretim
2320.36 Harita öğretmeni – ortaöğretim
2320.37 Hazır Giyim Öğretmeni
2320.38 İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmeni
2320.39 İş eğitimi öğretmeni – ortaöğretim
2320.40 İşletme Öğretmeni
2320.41 Kalıp Öğretmeni
2320.42 Konaklama İşletmeciliği Öğretmeni
2320.43 Kontrol Öğretmeni (Kontrol Sistemleri ve Otomasyon)
2320.44 Kuaförlük ve güzellik bilgisi öğretmeni – ortaöğretim
2320.45 Kuaförlük-Cilt Bakım Öğretmeni – ortaöğretim
2320.46 Kütüphanecilik öğretmeni – ortaöğretim
2320.47 Madencilik öğretmeni – ortaöğretim
2320.48 Makine / Tesviye / Kalıp Öğretmeni
2320.49 Makine ressamlığı öğretmeni – ortaöğretim
2320.50 Matbaa Öğretmeni
2320.51 Mekatronik Öğretmeni
2320.52 Metal Öğretmeni
2320.53 Metalurji öğretmeni – ortaöğretim
2320.54 Mikro teknoloji öğretmeni – ortaöğretim
2320.55 Milli Güvenlik Öğretmeni (Orta Öğretim)
2320.56 Mobilya ve dekorasyon öğretmeni – ortaöğretim
2320.57 Moda Tasarımı Öğretmeni
2320.58 Model Öğretmeni
2320.59 Motor (Otomotiv) Öğretmeni-Ortaöğretim
2320.60 Muhasebe ve finansman öğretmeni – ortaöğretim
2320.61 Nakış öğretmeni – ortaöğretim
2320.62 Okul Bilişim Teknolojileri Formatör Öğretmeni
2320.63 Otomotiv Öğretmeni
2320.64 Öğretmenlik Meslek Bilgisi Dersleri Öğretmeni
2320.65 Psikoloji öğretmeni – ortaöğretim
2320.66 Radyoculuk Öğretmeni (Orta Öğretim)
2320.67 Resim / Grafik Öğreticisi
2320.68 Resim-iş öğretmeni – ortaöğretim
2320.69 Restorasyon öğretmeni – ortaöğretim
2320.70 Sanat tarihi öğretmeni – ortaöğretim
2320.71 Sekreterlik Grubu Öğretmeni
2320.72 Seramik öğretmeni – ortaöğretim
2320.73 Seyahat İşletmeciliği Ve Turizm Rehberliği Öğretmeni
2320.74 Sosyal bilgiler öğretmeni – ortaöğretim
2320.75 Su ürünleri öğretmeni – ortaöğretim
2320.76 Tarım makineleri öğretmeni – ortaöğretim
2320.77 Tarımsal bilim öğretmeni – ortaöğretim
2320.78 Tasarım ve Konstrüksiyon Öğretmeni
2320.79 Teknik Öğretim Öğretmeni (Orta Öğretim)
2320.80 Teknik resim öğretmeni – ortaöğretim
2320.81 Tekstil dokuma öğretmeni – ortaöğretim
2320.82 Tekstil Dokuma ve Örgü Öğretmeni
2320.83 Tekstil İplikçilik Öğretmeni (Orta Öğretim)
2320.84 Tekstil kalite kontrol öğretmeni – ortaöğretim
2320.85 Tekstil Öğretmeni
2320.86 Tekstil Terbiye Öğretmeni
2320.87 Tekstil, boya, baskı ve desen öğretmeni – ortaöğretim
2320.88 Telekomünikasyon öğretmeni – ortaöğretim
2320.89 Sıhhi Tesisat Öğretmeni
2320.90 Tesviye (Talaşlı Üretim) Öğretmeni
2320.91 Trikotaj Öğretmeni
2320.92 Turizm ve otelcilik öğretmeni
2320.93 Yapı / Yapı Ressamlığı/ Harita Ve Kadastro Öğretmeni
2320.94 Yapı Öğretmeni
2320.95 Acil Sağlık Hizmetleri Öğretmeni
2320.96 Adalet Öğretmeni
2320.97 Ahşap Teknolojisi Öğretmeni
2320.98 Anestezi ve Reanimasyon Öğretmeni
2320.99 Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi Öğretmeni
2321.01 Bahçe Peyzaj Öğretmeni
2321.02 Bahçe ve Tarla Bitkileri Öğretmeni
2321.03 Bahçecilik Öğretmeni
2321.04 Bilişim Teknolojileri Öğretmeni
2321.05 Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Öğretmeni
2321.06 Çelik Gemi Yapımı Öğretmeni
2321.07 Çevre Sağlığı Öğretmeni
2321.08 Diş Protez Öğretmeni
2321.09 Eğlence Hizmetleri Öğretmeni
2321.10 Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Öğretmeni
2321.11 Fotoğraf Öğretmeni
2321.12 Gemi Elektroniği Öğretmeni
2321.13 Gemi Ressamlığı Öğretmeni
2321.14 Gemi Tesisatı Öğretmeni
2321.15 Gemi Yönetimi ve Kaptanlığı Öğretmeni
2321.16 Giyim Üretim Teknolojisi Öğretmeni
2321.17 Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri Öğretmeni
2321.18 Hasta ve Yaşlı Hizmetleri Öğretmeni
2321.19 Hayvan Sağlığı Öğretmeni
2321.20 Hayvan Sağlığı Laboratuarı Öğretmeni
2321.21 Hemşirelik Öğretmeni
2321.22 İç Mekân Dekorasyon Öğretmeni
2321.23 İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Öğretmeni
2321.24 İzabe Öğretmeni
2321.25 Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Öğretmeni
2321.26 Kuyumculuk Teknolojisi Öğretmeni
2321.27 Makine ve Kalıp Öğretmeni
2321.28 Meteoroloji Öğretmeni
2321.29 Motorlu Araçlar Teknolojisi Öğretmeni
2321.30 Müzik Aletleri Yapımı Öğretmeni
2321.31 Ortopedik Protez ve Ortez Öğretmeni
2321.32 Pazarlama ve Perakende Öğretmeni
2321.33 Plastik Sanatlar Öğretmeni
2321.34 Plastik Teknolojisi Öğretmeni
2321.35 Radyo – Televizyon Öğretmeni
2321.36 Radyoloji Öğretmeni
2321.37 Raylı Sistemler Elektrik – Elektronik Öğretmeni
2321.38 Raylı Sistemler İnşaat Öğretmeni
2321.39 Raylı Sistemler İşletme Öğretmeni
2321.40 Raylı Sistemler Makine Öğretmeni
2321.41 Raylı Sistemler Mekatronik Öğretmeni
2321.42 Sağlık Bilgisi Öğretmeni
2321.43 Sağlık Hizmetleri Sekreterliği Öğretmeni
2321.44 Seramik ve Cam Teknolojisi Öğretmeni
2321.45 Tarım Laboratuarı Öğretmeni
2321.46 Tekne ve Yat Yapımı Öğretmeni
2321.47 Tekstil Makineleri Öğretmeni
2321.48 Kaynak Öğretmeni
2321.49 Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Öğretmeni
2321.50 Tıbbi Laboratuar Öğretmeni
2321.51 Uçak Elektrik-Elektroniği Öğretmeni
2321.52 Uçak Gövde – Motor Öğretmeni
2321.53 Ulaştırma Hizmetleri Öğretmeni
2321.54 Yapı Dekorasyon Öğretmeni
2321.55 Yiyecek İçecek Hizmetleri Öğretmeni
2330.01 Beden eğitimi öğretmeni – ortaöğretim
2330.02 Biyoloji öğretmeni – ortaöğretim
2330.03 Coğrafya öğretmeni – ortaöğretim
2330.04 Diğer Orta Öğretim Öğretmenleri
2330.05 Türk dili ve edebiyat öğretmeni – ortaöğretim
2330.06 Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni – ortaöğretim
2330.07 Felsefe Grubu öğretmeni – ortaöğretim
2330.08 Fizik öğretmeni – ortaöğretim
2330.09 Kimya öğretmeni – ortaöğretim
2330.10 Matematik öğretmeni – ortaöğretim
2330.11 Müzik öğretmeni – ortaöğretim
2330.12 Orta Öğretim Öğretmeni
2330.13 Fen bilgisi öğretmeni – ortaöğretim
2330.14 Tarih öğretmeni – ortaöğretim
2330.15 Yabancı dil öğretmeni – ortaöğretim
2341.01 Sosyal Bilgiler Öğretmeni(İlköğretim)
2341.02 Türkçe Öğretmeni
2341.03 Diğer Sınıf Öğretmenleri
2341.04 Sınıf Öğretmeni
2341.05 İlköğretim Matematik Öğretmeni
2341.06 Teknoloji Tasarım Öğretmeni
2342.01 Okul Öncesi Öğretmeni
2342.02 Diğer Okul Öncesi Öğretmenleri
2342.03 Çocuk Gelişim Elemanı
2351.01 Duyusal Öğretim Uzmanı (Göz ve Kulağa Hitap)
2351.02 Öğretim Metotları Danışmanı
2351.03 Ölçme ve Değerlendirme Uzmanı
2351.04 Test Geliştirme Uzmanı
2351.05 Sınav Araştırma Uzmanı
2351.06 Sınav Hizmetleri Uzmanı
2351.07 Okul Müfettişi
2351.08 Eğitim Teknoloğu
2351.09 Eğitim Öğretim Planlayıcısı
2352.01 Diğer Özel Eğitim Öğretmenleri
2352.02 Görme Engelliler Sınıf Öğretmeni
2352.03 Öğretmen (Ortopedik Özürlüler)
2352.04 İşitme Engelliler Sınıf Öğretmeni
2352.05 Zihinsel engelliler öğretmeni – özel eğitim
2352.06 Üstün Zekalılar Öğretmeni
2352.07 Özel Eğitimde Yardımcı Personel
2352.08 İşaret Dili Tercümanı
2352.09 İşaret Dili Öğreticisi
2353.01 İtalyanca Öğretmeni
2353.02 Japonca Öğretmeni
2353.03 İspanyolca Öğretmeni
2353.04 Fransızca Öğretmeni – kurs
2353.05 Rusça Öğretmeni
2353.06 Arapça Öğretmeni
2353.07 Almanca öğretmeni – kurs
2353.08 İngilizce Öğretmeni – kurs
2353.09 Çince Öğretmeni
2353.10 Yunanca Öğretmeni
2353.11 Türkçe Öğretmeni (Dil Kursu)
2353.12 Macarca Öğretmeni
2353.13 Bulgarca Öğretmeni
2353.14 Urduca Öğretmeni
2353.15 Hollandaca Öğretmeni
2353.16 Farsça Öğretmeni
2353.17 Hintçe Öğretmeni
2353.18 Korece Öğretmeni
2353.19 Latince Öğretmeni
2353.20 Lehçe Öğretmeni
2353.21 Osmanlıca Öğretmeni
2354.01 Piyano Eğitmeni
2355.01 Dans öğretmeni (özel kurs)
2355.02 Drama öğretmeni (özel kurs)
2355.03 Folklor öğretici veya eğiticileri (özel kurs)
2355.04 Heykel öğretmeni (özel kurs)
2355.05 Resim öğretmeni (özel kurs)
2355.06 Diğer sanat öğretmenleri (özel kurs)
2355.07 Halk Oyunları Eğitmeni
2356.01 Bilgisayar eğiticisi
2356.02 Bilgi Teknoloji Danışmanı
2359.01 Alan Şefi (Mesleki ve Teknik Eğitim)
2359.02 Diğer Öğretmenler
2359.03 Rehber Öğretmen (Psikolojik Danışman)
2359.04 Usta Öğretici ( Ahşap Doğrama VeKaplamacılığı )
2359.05 Usta Öğretici ( Betonarme Demirciliği )
2359.06 Usta Öğretici ( Betonarme Kalıpçılığı Ve Çatıcılık )
2359.07 Usta Öğretici ( Boyacılık Ve Yüzey Hazırlama )
2359.08 Usta Öğretici ( Cilt Bakımı Ve Güzellik )
2359.09 Usta Öğretici ( Çocuk Giyim Modelistliği )
2359.10 Usta Öğretici ( Deri Giyim )
2359.11 Usta Öğretici ( Döşeme VeDuvar Kaplamacılığı )
2359.12 Usta Öğretici ( Duvarcılık )
2359.13 Usta Öğretici ( Erkek Giyim Modelistliği )
2359.14 Usta Öğretici ( Erkek Terziliği )
2359.15 Usta Öğretici ( Gemi İnşa )
2359.16 Usta Öğretici ( Harita Ve Kadastro )
2359.17 Usta Öğretici ( Isıtma Ve Doğalgaz İç Tesisatçılığı )
2359.18 Usta Öğretici ( Isıtma Ve Gaz Yakıcı Cihazlar Servisçiliği )
2359.19 Usta Öğretici ( Isıtma Ve Sıhhi Tesisatçılık )
2359.20 Usta Öğretici ( İç Giyim Modelistliği )
2359.21 Usta Öğretici ( Kadın Giyim Modelistliği )
2359.22 Usta Öğretici ( Kadın Terziliği )
2359.23 Usta Öğretici ( Kağıt Üretimi )
2359.24 Usta Öğretici ( Kaloriferci )
2359.25 Usta Öğretici ( Kat Elemanlığı )
2359.26 Usta Öğretici ( Model Makinecilik )
2359.27 Usta Öğretici ( Ön Büro Elemanlığı)
2359.28 Usta Öğretici ( Pvc Doğrama İmalat Ve Montajcılığı )
2359.29 Usta Öğretici ( Restorasyon )
2359.30 Usta Öğretici ( Sıvacılık)
2359.31 Usta Öğretici (Anaokulu)
2359.32 Usta Öğretici (Aşçılık)
2359.33 Usta Öğretici (Barmenlik)
2359.34 Usta Öğretici (Çini Dekorlama)
2359.35 Usta Öğretici (Dokumacılık)
2359.36 Usta Öğretici (El Sanatları)
2359.37 Usta Öğretici (Endüstriyel Kalıpçılık)
2359.38 Usta Öğretici (Endüstriyel Modelleme)
2359.39 Usta Öğretici (Erkek Berberliği)
2359.40 Usta Öğretici (Et Ve Et Ürünleri İşlemeciliği)
2359.41 Usta Öğretici (Fırıncılık)
2359.42 Usta Öğretici (Fotoğrafçılık)
2359.43 Usta Öğretici (Frezecilik)
2359.44 Usta Öğretici (Görüntü Ve Ses Sistemleri )
2359.45 Usta Öğretici (Güvenlik Sistemleri)
2359.46 Usta Öğretici (Haberleşme Sistemleri )
2359.47 Usta Öğretici (Isıl İşlemciliği)
2359.48 Usta Öğretici (İnşaat Malzemeleri Satış Elemanlığı)
2359.49 Usta Öğretici (İş Makineleri Bakım Onarımcılığı)
2359.50 Usta Öğretici (Kantin İşletmeciliği)
2359.51 Usta Öğretici (Kaynakçılık)
2359.52 Usta Öğretici (Kesimcilik – Ayakkabı İmalatçılığı)
2359.53 Usta Öğretici (Kirkitli Dokuma)
2359.54 Usta Öğretici (Kuaförlük)
2359.55 Usta Öğretici (Kuru Temizlemecilik)
2359.56 Usta Öğretici (Kuyumculuk Altın-Gümüş İşlemeciliği)
2359.57 Usta Öğretici (Matbaacılık)
2359.58 Usta Öğretici (Mermercilik Ve Süsleme Taşçılığı)
2359.59 Usta Öğretici (Metal Doğramacılığı)
2359.60 Usta Öğretici (Metal Levha İşlemeciliği (Bakırcılık))
2359.61 Usta Öğretici (Mobilya Döşemeciliği )
2359.62 Usta Öğretici (Mobilya İskeletçiliği)
2359.63 Usta Öğretici (Mobilyacılık )
2359.64 Usta Öğretici (Motorlu Araçlar Lpg Sistemleri Bakım Ve Onarımcılığı)
2359.65 Usta Öğretici (Motosiklet Tamirciliği)
2359.66 Usta Öğretici (Oto Döşemeciliği )
2359.67 Usta Öğretici (Otomasyon Sistemleri )
2359.68 Usta Öğretici (Otomotiv Boyacılığı)
2359.69 Usta Öğretici (Otomotiv Elektrikçiliği)
2359.70 Usta Öğretici (Otomotiv Elektro-Mekanikerliği)
2359.71 Usta Öğretici (Otomotiv Gövdeciliği)
2359.72 Usta Öğretici (Otomotiv Mekanikerliği)
2359.73 Usta Öğretici (Otomotiv Motor Yenileştirmeciliği)
2359.74 Usta Öğretici (Ön Düzen Ayarcılığı Ve Lastikçilik)
2359.75 Usta Öğretici (Plastik İşlemeciliği)
2359.76 Usta Öğretici (Reklam Tabelacılığı)
2359.77 Usta Öğretici (Saat Tamirciliği)
2359.78 Usta Öğretici (Sac İşleri)
2359.79 Usta Öğretici (Sayacılık)
2359.80 Usta Öğretici (Su Ve Deniz Ürünleri Satış Elemanlığı)
2359.81 Usta Öğretici (Tarım (Ziraat) Alet Ve Makineleri Bakım Ve Onarımcılığı)
2359.82 Usta Öğretici (Taşlama Ve Alet Bilemeciliği)
2359.83 Usta Öğretici (Tekstil Terbiye)
2359.84 Usta Öğretici (Tesviyecilik)
2359.85 Usta Öğretici (Tornacılık)
2359.86 Usta Öğretici (Trikotaj)
2359.87 Usta Öğretici (Üst Yüzey İşlemleri)
2359.88 Usta Öğretici (Vitrin Kuyumculuğu)
2359.89 Usta Öğretici (Yapı Teknik Ressamlığı- Mimari)
2359.90 Usta Öğretici (Yapı Teknik Ressamlığı- Statik)
2359.91 Usta Öğretici (Yüksek Gerilim Sistemleri)
2359.92 Usta Öğretici( Ağaç Oymacılığı )
2359.93 Usta Öğretici( Ayakkabı İmalatçılığı )
2359.94 Usta Öğretici( Endüstriyel Bakım Onarım )
2359.95 Usta Öğretici(Ahşap Karoserciliği)
2359.96 Usta Öğretici(Ahşap Yat Ve Tekne Yapımı)
2359.97 Usta Öğretici(Anahtarcılık Ve Çilingirlik )
2359.98 Usta Öğretici(Avize İmalatçılığı)
2359.99 Usta Öğretici(Ayakkabı, Deri Ve Yan Ürünleri Satış Elemanlığı)
2360.00 Usta Öğretici(Bilgisayar Teknik Servisçiliği)
2360.01 Usta Öğretici(Bobinajcılık )
2360.02 Usta Öğretici(Büro Makineleri Teknik Servisçiliği)
2360.03 Usta Öğretici(Cam Ürün İşlemeciliği)
2360.04 Usta Öğretici(Cam Ürün Üretimi)
2360.05 Usta Öğretici(Çanta Ve Saraciye)
2360.06 Usta Öğretici(Çelik Yapılandırmacılığı)
2360.07 Usta Öğretici(Çiçek Düzenlemeciliği)
2360.08 Usta Öğretici(Deri İşlemeciliği)
2360.09 Usta Öğretici(Dizel Motorları Yakıt Pompası Ve Enjektör Ayarcılığı)
2360.10 Usta Öğretici(Doğramacılık)
2360.11 Usta Öğretici(Dökümcülük)
2360.12 Usta Öğretici(Elektrik Tesisat Ve Pano Montörlüğü)
2360.13 Usta Öğretici(Elektrikli Ev Aletleri Teknik Servisçiliği)
2360.14 Usta Öğretici(Elektromekanik Taşıyıcılar Bakım Ve Onarımcılığı )
2360.15 Usta Öğretici(Giyim Ve Giyim Aksesuarları Satış Elemanlığı)
2360.16 Usta Öğretici(İplikçilik)
2360.17 Usta Öğretici(Kırtasiye Ve Kitap Satış Elemanlığı)
2360.18 Usta Öğretici(Makine Ressamlığı)
2360.19 Usta Öğretici(Matbaa Teknolojisi)(Baskı Öncesi)
2360.20 Usta Öğretici(Matbaa Teknolojisi)(Baskı Sonrası)
2360.21 Usta Öğretici(Matbaa Teknolojisi)(Baskı)
2360.22 Usta Öğretici(Meyve Ve Sebze Satış Elemanlığı)
2360.23 Usta Öğretici(Mobilya Satış Elemanlığı)
2360.24 Usta Öğretici(Model Ve Kalıp Hazırlama)
2360.25 Usta Öğretici(Oto Yedek Parça Satış Elemanlığı)
2360.26 Usta Öğretici(Örmecilik)
2360.27 Usta Öğretici(Pastacılık, Tatlıcılık Ve Şekerlemecilik)
2360.28 Usta Öğretici(Saat, Elektrikli AletlerVe Elektronik Araçlar Satış Elemanlığı)
2360.29 Usta Öğretici(Sanayi Makineleri Satış Elemanlığı)
2360.30 Usta Öğretici(Seramik Dekorlama)
2360.31 Usta Öğretici(Seramik Şekillendirme)
2360.32 Usta Öğretici(Servis Elemanlığı)
2360.33 Usta Öğretici(Soğutma Ve İklimlendirme)
2360.34 Usta Öğretici(Süt Ve Süt Ürünleri İşlemeciliği)
2360.35 Usta Öğretici(Şarküteri, Bakkal Ve Gıda Pazarları Satış Elemanlığı)
2360.36 Usta Öğretici(Tarım Ürünleri Satış Elemanlığı)
2360.37 Usta Öğretici(Tıbbi Araçlar Ve Malzemeleri Satış Elemanlığı)
2360.38 Usta Öğretici(Vargel-Planyacılık)
2360.39 Usta ÖğreticiElektronik Malzemeler Satış Elemanlığı)
2360.40 Diksiyon Eğitmeni
2360.41 Yabancı Dil Uzman Öğreticisi
2360.42 Usta Öğretici (Yabancı Dil)
2360.43 Usta Öğretici (Diğer)
2360.44 Usta Öğretici (Sebze ve Meyve İşleme)
2360.45 Belletici
2411.01 Bütçe Uzmanı
2411.02 Hesap kontrolörü
2411.03 Hesap uzmanı
2411.04 Kontrolör (Banka)
2411.05 Mali denetçi
2411.06 Mali kontrolör
2411.07 Mali müşavir
2411.08 Muhasebe şefi
2411.09 Muhasebeci
2411.10 Muhasip
2411.11 Murakıp (Muhasebe İşleri)
2411.12 Serbest muhasebeci
2411.13 Yeminli Mali Müşavir
2411.14 Yönetim muhasebecisi
2411.15 İç Kontrol Denetçisi (Banka)
2411.16 Gelirler Kontrolörü
2411.17 Gelir Uzmanı
2411.18 Muhasebe Standardı Uzmanı
2412.01 Finansman planlamacısı
2412.02 Finansman sorumlusu
2412.03 Gayrimenkul planlamacısı
2412.04 Risk Yönetim Uzmanı (Banka)
2412.05 Yatırım danışmanı
2413.01 Bono analisti
2413.02 Finans analisti
2413.03 Mali analist
2413.04 Tahvil analisti
2413.05 Yatırım analisti
2413.06 Proje Finans Uzmanı
2413.07 Menkul değerler danışmanı
2413.08 Finansman yöneticisi
2413.09 Finans Uzmanı
2413.10 Uluslararası Finans Uzmanı
2421.02 Organizasyon ve yöntem analisti
2421.03 Yönetim analisti
2421.04 Danışman ( Müşavir )
2421.05 Avrupa Birliği İlişkileri Uzmanı
2422.01 İş istihbarat memuru
2422.02 İş politikası analisti
2422.03 Uluslararası İlişkiler Uzmanı
2422.04 Denizcilik Uzmanı
2422.05 Mesleki Yeterlilik Kurumu Uzman Yardımcısı
2422.06 Mesleki Yeterlilik Kurumu Uzmanı
2423.01 İnsan kaynakları uzmanı
2423.02 İstihdam Ve Meslek Uzmanı
2423.03 İş analisti
2423.04 Kariyer danışmanı
2423.05 Mesleğe Yöneltme Uzmanı
2423.06 Meslek Analizcisi
2423.07 Mesleki rehberlik danışmanı
2423.10 Personel Uzmanı
2423.11 Diğer Personel ve Meslek Uzmanları
2423.12 İş Geliştirme Uzmanı
2423.13 Uzman (Genel)
2423.14 Uzman Yardımcısı (Genel)
2423.15 Ücret Ve Yan Haklar Uzmanı
2423.16 İş ve Meslek Danışmanı
2423.17 Eğitim Danışmanı
2424.01 İşgücü yetiştirme uzmanı
2424.02 Eğitim uzmanı – hizmetiçi eğitim
2431.01 İlan ve Reklam İşleri Sorumlusu
2431.02 İlan yazarı
2431.03 Pazar Araştırma Analisti
2431.04 Pazarlama uzmanı
2431.05 Reklam acentesi yetkilisi
2431.06 Reklam ve Tanıtım Uzmanı
2431.08 Reklamcı
2431.09 Uluslararası Ticaret Yönetimi Meslek Elemanı
2431.10 Kurumsal İletişim Uzmanı
2431.11 Proje Satış Sorumlusu
2432.01 Basınla ilişkiler görevlisi
2432.02 Halkla ilişkiler görevlisi
2432.03 Halkla ilişkiler uzmanı
2432.04 Halkla İlişkiler ve Tanıtım Elemanı
2432.05 Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri
2432.06 Sosyal Medya Uzmanı
2433.01 İlaç Tanıtım-Satış Mümessili (Reprezantı)
2433.02 İşitme Cihazları Satış Danışmanı
2433.03 Satış Temsilcisi (Endüstriyel Ürünler)
2433.04 Teknik Satış Temsilcisi
2433.05 Satış Temsilcisi ( Medikal ve Eczacılık Ürünleri)
2434.01 BT Satış Sorumlusu
2511.01 Sistem Analisti (BT)
2511.02 Sistem Çözümleyici
2511.03 Sistem tasarımcısı (BT)
2511.04 Çözümleyici – sistem
2511.05 Sistem Geliştirme Uzmanı (Banka)
2511.06 Yönetim Bilişim Sistemleri Uzmanı
2511.07 Bilişim Sistemleri Mühendisi
2511.08 Sistem Uzmanı
2511.09 İş Analisti (BT)/Enformatik
2512.01 Yazılım Mühendisi
2512.02 Bilgisayar Mühendisi
2512.03 Program Analisti
2512.04 Yazılım Tasarımcısı
2512.05 Yazılım Geliştiricisi
2513.01 Web Tasarım Uzmanı (Bilgisayar)
2513.02 Web Programcısı
2513.03 Animasyon Programcısı
2513.04 Bilgisayar Oyunları Programcısı
2513.05 İnternet Geliştiricisi
2513.06 Çoklu Ortam Programcısı
2513.07 Web Sitesi Geliştiricisi
2514.01 Bilgisayar Programcısı
2514.02 Sistem Programcısı
2514.03 Uygulama Programcısı
2514.04 Mikrodenetleyici programcısı
2514.05 Bilgi İşlem Destek Uzmanı
2519.01 Mikroişlem Tasarımcısı
2519.02 Sistem değerlendirmecisi
2519.03 Kalite Güvence Analisti (Bilgisayar)
2519.04 Yazılım Test Edici
2519.05 Sistem Test Edicisi
2519.06 Donanım Geliştirme Uzmanı
2521.01 Veri Tabanı Yöneticisi
2521.02 Veri Tabanı Analisti
2521.03 Veri Yöneticisi
2521.04 Veri Tabanı Mimarı
2522.01 Bilgisayar ağı yöneticisi
2522.02 Bilgisayar sistemleri yöneticisi
2523.01 Ağ Teknolojileri Uzmanı
2523.02 İletişim Analisti (Bilgisayar)
2523.03 Bilgisayar Ağı Analisti
2529.02 Enformasyon Teknolojileri Uzmanı
2529.03 Dijital Adli Tıp Uzmanı
2529.04 Güvenlik Uzmanı (BİT)
2611.01 Hukuk Müşaviri
2611.02 Avukat
2611.03 Dava Vekili
2611.04 Hukukçu (Genel)
2611.05 Savcı
2612.01 Hakim
2619.01 Hukukçu (Hakim,Avukat, Savcı ve Noter Hariç)
2619.02 Noter
2621.01 Diğer Arşivciler ve Sorumluları
2621.02 Sanat Galerisi ve Müze Sorumlusu
2621.03 Arşivci
2621.04 Küratör
2622.01 Diğer Kütüphaneciler ve Sorumluları
2622.02 Kütüphaneci
2622.03 Kitap Pataloğu
2622.04 Kütüphaneci (Aksesyon /Derleme Hizmetleri)
2622.05 Kütüphaneci (Kataloglama-Sınıflama Hizmetleri)
2622.06 Kütüphaneci (Okuyucu Hizmetleri)
2622.07 Bilgi ve Belge Yöneticisi
2631.01 Ekonomist (İktisatçı)
2631.02 Ekonomist – uzman
2631.03 Çalışma Ekonomisti
2631.04 Ekonometrist
2631.05 İşletmeci (Genel)
2631.07 Kredi Analisti (Banka)
2631.09 Aile ve Tüketici / Ev Ekonomisti
2632.01 Antropolog
2632.02 Coğrafyacı
2632.03 Diğer Sosyologlar,Antropologlar ve ilgili Bilim Adamları
2632.04 Sosyolog
2632.05 Arkeolog
2632.06 Sosyal Antropolog
2632.07 Fiziki Antropolog
2632.08 Halk bilimci (folklor)
2632.09 Etnolog
2632.10 Fosil Bilimci ( Paleontolojist )
2632.11 Hititolog
2633.01 Siyaset bilimci
2633.02 Tarihçi
2633.03 Sanat Tarihçisi
2633.04 Felsefeci
2633.05 Tarihçi (Yakın Dönem)
2634.01 Psikolog
2634.02 Psikolog (Aile Mahkemeleri)
2634.03 Psikolog (Çocuk Mahkemeleri)
2634.04 Psikolog (Huzurevleri ve Yaşlı Bakım Evleri)
2634.05 Psikolog (Kreş ve Gündüz Bakımevleri)
2634.06 Psikolog (Özel Eğitim Okulları)
2634.07 Psikolog (Okul Öncesi Eğitim)
2634.08 Psikolog (Klinik)
2634.09 Psikolog (Diyaliz Merkezleri)
2635.01 Diğer Sosyal İşlerde Çalışanlar
2635.02 Kültürel hizmet görevlisi – kültür merkezi
2635.03 Sosyal Çalışma Uzmanı
2635.04 Sosyal çalışmacı – çocuk ıslahevi
2635.05 Sosyal Hizmet Uzmanı (Sosyal Çalışmacı)
2635.06 Sosyal çalışmacı – psikiyatri
2635.07 Sosyal Hizmet Uzmanı
2635.09 Sosyal Hizmet Uzmanı (Hastane)
2635.11 Sosyal Güvenlik Elemanı
2635.12 İl Planlama Uzmanı
2635.13 Sosyal Güvenlik Uzmanı
2635.14 Aile Danışmanı
2636.01 Din Adamı
2636.02 Müftü
2636.03 Murakıp (Din İşleri)
2636.04 Din Görevlisi
2636.05 İmam
2636.06 Kur’an Öğreticisi
2636.07 Vaiz
2636.08 İlahiyatçı
2641.01 Diğer Müellifler, Gazeteciler ve ilgili Yazarlar
2641.03 Kitap Yayıncısı
2641.04 Müellif – yazar
2641.05 Teknik Yazar
2641.06 Tiyatro Eleştirmeni ve Dramaturg
2641.07 Dramatik Metin Yazarı
2641.08 Deneme Yazarı
2641.09 İnteraktif Metin Yazarı
2641.10 Roman Yazarı
2641.11 Oyun Yazarı
2641.12 Şair
2641.13 Senaryo Yazarı
2641.14 Konuşma Metni Yazarı
2641.15 Reklam yazarı
2642.01 Gazete Muhabiri
2642.02 Metin Yazarı
2642.03 Muhabir
2642.04 Radyo ve Televizyon Muhabiri
2642.05 Yazı İşleri Müdürü (Gazete ve Dergi)
2642.06 Gazeteci
2642.07 Editör – gazete, dergi vb.
2642.08 Düzeltmen (Gazete)
2642.09 Gazete Köşe Yazarı
2642.10 Televizyon Muhabiri
2642.11 İnternet Editörü
2642.12 Yazılı Basın Muhabiri
2642.13 Spor Yazarı
2642.14 Eleştirmen
2643.01 Dil Bilimci (Filolog)
2643.02 Mütercim
2643.03 Tercüman
2643.04 Türkoloğ
2643.05 Seslendirme Çevirmeni
2643.06 İşaret dili çevirmeni
2643.07 El Yazması ve Nadir Eserler Uzmanı
2651.01 Bilgisayar Grafik Operatörü
2651.02 Diğer Heykeltıraşlar,Ressamlar ve ilgili Sanatçılar
2651.03 Gravür ressamı – oyma ve yakma
2651.04 Heykeltraş
2651.05 Karikatürist
2651.06 Reklam Ressamı
2651.07 Ressam
2651.08 Tablo Restorasyon Sanatkarı
2651.09 Sahne Ressamı (Dekor Ressamı)
2651.11 Ebruzen
2651.12 Sedefkar
2651.13 Müzehhip
2651.14 Minyatürcü
2651.15 Hattat
2651.16 Katı’an
2651.17 Kalemkar
2651.18 Seramik Sanatçısı
2651.19 Vitraycı
2651.20 Hakkak
2651.21 Mozaikçi(El Sanatı)
2651.22 İndirmeci (Cam)
2651.23 Ressam (Kumlama)
2652.01 Diğer Kompozitörler
2652.02 Bestekar/Kompozitör
2652.03 Diğer Müzisyenler ve Ses Sanatkarları
2652.04 Enstrümancı (Müzik)
2652.05 Koro Şefi
2652.06 Orkestra Şefi
2652.07 Orkestratör (Orkestra Müziği Yazarı/Orkestra Parçaları Bestecisi)
2652.08 Ses Sanatkarı
2652.09 Opera Sanatçısı
2652.10 Müzisyen
2652.11 Ney Sanatçısı (Neyzen)
2652.12 Piyanist
2652.13 Tuba Sanatçısı
2652.14 Trompet Sanatçısı
2652.15 Trombon Sanatçısı
2652.16 Saksafon Sanatçısı (Saksafoncu)
2652.17 Obua Sanatçısı
2652.18 Viyolonsel Sanatçısı (Çelist/Viyolonist)
2652.19 Korno Sanatçısı
2652.20 Viyola Sanatçısı
2652.21 Klarnet Sanatçısı (Klarnetçi)
2652.22 Flüt Sanatçısı
2652.23 Kontrbas Sanatçısı
2652.24 Arp Sanatçısı
2652.25 Keman Sanatçısı (Kamancı)
2652.26 Gitar Sanatçısı (Gitarist)
2652.27 Fagot Sanatçısı (Fagotçu)
2652.28 Ud Sanatçısı (Udi)
2652.29 Mehter Sanatçısı
2652.30 Kanun Sanatçısı (Kanuni)
2652.31 Kemençe Sanatçısı (Kemençeci)
2652.32 Bağlama Sanatçısı
2652.33 Vurmalı Sazlar Sanatçısı (Perküsyonist)
2652.34 Bando Şefi
2653.01 Dans Sanatçısı
2653.02 Koreograf
2653.03 Bale Dansçısı
2653.04 Semazen
2653.05 Halk Oyunları Oyuncusu
2654.01 Diğer Perde ve Sahne Yapımcıları
2654.02 Program Yapımcısı (Televizyon ve Radyo)/Prodüktör
2654.03 Yapımcı – sinema
2654.04 Yapımc ı- tiyatro
2654.05 Sahne ve Gösteri Sanatları Yöneticisi
2654.06 Prodüksiyon Amiri
2654.07 Prodüksiyon Amir Yardımcısı
2654.08 Sahne Yönetmeni
2654.09 Sinema Yönetmeni
2654.10 Işık Yönetmeni
2654.11 Yayın Şefi (Radyo)
2654.12 Teknik Yönetmen (Radyo)
2654.13 Fotoğraf Yönetmeni (Sinema)
2654.14 Kurgu Yönetmeni
2654.15 Televizyon Program Yönetmeni
2654.16 Teknik Yönetmen (Televizyon)
2654.17 Haber Müdürü (Radyo-Televizyon)
2654.18 Editör (Radyo-Televizyon)
2655.01 Aktör
2655.02 Anlatıcı
2655.03 Diğer Aktörler ve sahne Yöneticileri
2655.04 Seslendirme Sanatçısı
2655.05 Tiyatro Oyuncusu
2655.06 Pandomim Oyuncusu
2656.01 Radyo ve Televizyon Spikeri
2656.02 Takdimci
2656.03 Anons Görevlisi
2659.01 Karagöz Sanatçısı
2659.02 Kukla Yapımcısı ve Oynatıcısı
2659.03 Akrobat
2659.04 Diğer Perde ve Sahne Sanatkarları
2659.05 Diğer Sirk Sanatçıları
2659.06 Palyaço
2659.07 Sihirbaz
2659.08 Trapezci
2659.09 Eğlence Hizmetleri (Animatör)
2659.10 Eğlence Hizmetleri (Çocuk Animatörü)
2659.11 Stand-up Komedyeni
2659.12 Vantrilok
3111.01 Diğer Fiziki Bilimler Teknisyenleri
3111.02 Fizik Teknisyeni
3111.03 Laborant (Gıda)
3111.04 Gıda laboratuvar elemanı
3111.05 Kimya Laboratuvarı Görevlisi
3111.06 Laborant (Et)
3111.08 Labaratuvar Teknisyeni (Oto Sünger/Boya)
3111.09 Laborant (Çimento)
3111.10 Baş Laborant/Kimya Laboratuvarı Sorumlusu
3111.11 İstidlalci
3111.12 Kimya Teknolojisi Teknisyeni
3111.13 Kimya Teknikeri
3111.14 Kimya Teknisyeni (Konveyör Bant Testi)
3111.15 Kimya Teknisyeni (Korozyon)
3111.16 Kimya Teknisyeni (Malzeme Depozit)
3111.17 Kimya Teknisyeni (Petrol)
3111.18 Kimya Teknisyeni (Su Analizleri)
3111.19 Kimya Teknisyeni (Yağlama Yağları Analizi)
3111.20 Kimya Teknisyeni (Yakıt Test)
3111.21 Kimya Teknisyeni (Yalıtım Yağları Analizi)
3111.22 Fizik Laboratuvarı Sorumlusu
3112.01 Jeoteknik Teknikeri
3112.02 Diğer İnşaat Teknisyenleri
3112.03 İnşaat Sürveyanı
3112.04 İnşaat  Teknolojisi Teknisyeni
3112.05 Kalite Kontrol Teknisyeni (İnşaat)
3112.06 Kontrol Teknisyeni – inşaat
3112.08 Alt Yapı Teknisyeni
3112.09 İnşaat Teknikeri
3112.11 Beton Teknikeri
3112.12 Ulaştırma Teknikeri/Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri Teknikeri
3112.13 Ulaştırma Teknikeri
3112.14 Yalıtım Teknikeri
3112.15 Yapı Labaratuvarı Teknisyeni
3112.17 Yapı teknisyeni
3112.18 Yapı Yalıtım Teknisyeni
3112.19 Raylı Sistemler Yol Teknikeri
3112.20 Yapı Denetim Yardımcılığı Teknikeri
3112.21 Trafik Arazi Teknisyeni
3112.22 Yapı Yüzey Kaplama Teknisyeni
3112.23 Çelik Konstrüksiyon Teknisyeni
3112.24 Raylı Sistemler İnşaat Teknisyeni
3112.26 Tapu Kadastro Teknikeri
3112.27 Harita Teknikeri
3112.28 Harita-Tapu-Kadastro Teknisyeni
3112.29 Harita Kadastro Teknikeri
3112.30 Kadastro teknisyeni
3112.31 Harita Teknisyeni
3112.32 İtfaiyecilik Ve Yangın Güvenliği Teknikeri
3112.33 Gravite Döküm Tasarım Sorumlusu
3112.34 Betonarme Yapı Sistemleri Teknisyeni
3112.35 Ahşap Yapı Sistemleri Teknisyeni
3112.36 Yapı Tesisat Sistemleri Teknisyeni
3112.37 Tapu Teknisyeni
3112.38 İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Teknisyeni
3112.39 Yapı Beton-Zemin Malzeme Deneyleri Teknik Elemanı
3112.40 Yapı Duvarcılığı Teknisyeni
3112.41 Topograf Yardımcı Elemanı
3112.42 Yapı Tesisat Teknolojisi Teknikeri
3112.43 Beton Tesis Şefi
3113.01 Diğer Elektrik Teknisyenleri
3113.02 Elektrik teknisyeni
3113.03 Elektrik teknisyeni – yüksek voltaj
3113.04 Elektrik Tevzii İşçisi (Enerji Merkezi)
3113.05 Elektrik Teknikeri
3113.07 Röle Ölçü Aletleri Teknisyeni
3113.08 Elektrik Dağıtım Şebekesi Bakım Teknisyeni
3113.09 Sayaç Ayar, Ölçü Kontrol ve Tamir Teknisyeni
3113.10 Termik Santral Makineleri Teknikeri
3113.11 Termik Santrallerde Enerji Öğretim Teknikeri
3113.12 Hidro-Elektrik Santralleri Teknikeri
3113.13 Elektrik Sinyal ve Uzaktan Kumanda Teknisyeni
3113.14 Yüksek Gerilim Sistemeleri Teknisyeni
3113.15 Elektrik Zabiti (Gemi)
3113.17 Yüksek Gerilim Sistemcisi
3113.18 Enerji Teknikeri
3113.19 Elektrik Tesisat ve Pano Montörü
3113.20 Bobinaj Teknisyeni
3113.21 Teknik Servis Şefi
3113.23 Sahne ve Gösteri Sanatları Teknolojisi Teknikeri
3113.24 Termik Santral Makineleri Teknisyeni
3113.25 Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Teknikeri
3113.26 Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtım Teknikeri
3113.27 Elektrik Pano Montajcısı (Nezaretçi-Ustabaşı)
3113.28 Yüksek Gerilim Kablo Aksesuarları Montajcısı
3113.29 Yüksek Gerilim Teçhizatı Test Elemanı
3113.30 Yüksek Gerilim Teçhizatı Test Sorumlusu
3113.31 İşletme Elektrik Bakımcısı
3113.32 Elektrik-Elektronik Teknolojisi Teknisyeni
3113.33 Ev Cihazları Teknikeri
3113.34 Elektrikli Ev Aletleri Servis Teknisyeni
3114.01 Uçak Elektrik ve Elektronik Teknikeri
3114.02 Elektrik-Elektronik Teknisyeni
3114.03 Elektrik-Elektronik Teknikeri
3114.04 Diğer Elektronik Teknisyenleri
3114.05 Elektronik teknisyeni
3114.06 Tıp Elektroniği Teknisyeni
3114.07 Endüstriyel Elektronik Teknisyeni
3114.08 Mikroteknoloji Teknisyeni
3114.09 Elektronik Teknikeri
3114.10 Endüstriyel Elektronik Teknikeri
3114.11 Güvenlik Sistemleri Teknisyeni
3114.12 Radar Bakım Onarım Teknisyeni
3114.13 Uçak Elektroniği Teknisyeni
3114.15 Fizyolojik Sinyal İzleme Teşhis ve Kayıt Cihazları Teknisyeni
3114.16 İşletme Elektronik Bakımcısı
3114.17 Raylı Sistemler Elektrik-Elektronikçiliği Teknisyeni
3114.18 Endüstriyel Kontrol Teknisyeni
3114.19 Raylı Sistemler Elektrik Elektronik Teknikeri
3115.01 Uçak-Gövde Motorcusu
3115.02 Diğer Makine Teknisyenleri
3115.03 Otomotiv Gövde Teknisyeni
3115.04 Isıtma Sistemi Kontrol Teknisyeni
3115.05 Makine teknisyeni – havacılık
3115.06 Soğutma ve İklimlendirme Teknisyeni
3115.07 Makine teknisyeni – motor ve makine
3115.08 Makine Teknolojisi Teknisyeni
3115.09 Makine teknisyeni – otomotiv
3115.10 Makine Teknisyeni (Tarım)
3115.11 Tarım Alet ve Makineleri Teknikeri
3115.12 İklimlendirme ve soğutma teknikeri
3115.13 Makine Teknikeri
3115.14 Otomotiv Teknolojisi Teknikeri
3115.15 İş Makineleri Teknikeri
3115.16 Elektromekanik Taşıyıcılar Bakım Onarım Teknisyeni
3115.17 Gemi İnşa Teknisyeni
3115.18 Gemi Makineleri Teknisyeni
3115.19 Hidrolik-Pnömatik Teknisyeni
3115.20 Konfeksiyon Makineleri Bakım Ve Onarım Teknisyeni
3115.21 Motorlu Araçlar Teknolojisi Teknisyeni
3115.22 Doğalgaz Tesisat (Isıtma ve Doğalgaz İç Tesisatı) Teknisyeni
3115.23 Doğalgaz Tesisat Teknisyeni
3115.24 Makine Yağları Ve Yağlama Teknikeri
3115.25 İş Makineleri Teknisyeni
3115.26 Doğalgaz Isıtma ve Sıhhi Tesisat Teknikeri
3115.27 Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Teknisyeni
3115.28 Otomotiv Montaj Teknisyeni
3115.29 Uçak Bakım Teknisyeni(Gövde-Motor)
3115.30 Endüstriyel Kalıpçılık Teknikeri
3115.31 Endüstriyel Mekanik Teknisyeni
3115.32 Uçak Motorları Bakım-Onarım Teknisyeni
3115.33 Motor Teknikeri
3115.34 Telesiyej Teknisyeni
3115.35 Ölçüm Aletleri Teknisyeni (Gemi)
3115.36 Gemi İnşaatı teknikeri
3115.37 Raylı Sistemler Makine Teknisyeni
3115.38 Klima Sistemleri Teknisyeni
3115.39 Tesis İşletme Teknisyeni (Otobüs İmalatı)
3115.40 Raylı Sistemler Makine Teknikeri
3115.41 Bilgisayarlı Makine İmalatı Teknisyeni
3115.43 Raylı Sistemler İşletmeciliği Teknisyeni
3115.44 Raylı Sistemler Mekotronik Teknisyeni
3115.45 Otomotiv Elektromekanik Teknisyeni
3115.47 Kontrol Sistemleri Teknikeri
3115.48 Gemi Makineleri Teknikeri
3115.49 Gemi Makineleri İşletme Teknikeri
3115.50 Ağır Vasıta Test Kontrolörü
3115.51 Sürveyan (Gemi)
3115.52 Raylı Sistemler İşletmeciliği Teknikeri
3115.53 Merkezi İklimlendirme Teknisyeni
3115.54 Uçak Gövde Motor Teknisyeni
3115.55 Gaz ve Tesisat Teknikeri
3115.56 Uçak Teknolojisi/Motor/Gövde/Elektrik/Elektronik Teknikeri
3115.57 CNC Programcısı
3115.58 CNC Programcısı Yardımcısı
3115.59 Raylı Sistemler Teknolojisi Teknisyeni
3115.60 Raylı Sistemler Teknolojisi Teknikeri
3115.61 Oto Boya Karoseri Doğrultma Teknikeri
3115.62 Makine Kalite Kontrolcüsü ve Deneyicisi
3115.63 Otomotiv Kontrol, Test ve Ayar İşçisi
3115.64 Lpg Ekipmanları Kalite Kontrolorü
3115.65 Muayene İstasyonu Teknisyeni
3115.66 Numune Kontrolcüsü (Otomotiv)
3115.67 Motor Test Teknisyeni
3115.68 Hidrotest Operatörü
3116.01 Diğer Kimya Teknisyenleri
3116.04 Fermantasyon Teknikeri
3116.05 Lastik Teknikeri
3116.07 Yağ Teknikeri
3116.08 Boya Teknikeri
3116.09 Laborant – boya
3116.10 Plastik İşleme Teknisyeni
3116.11 Kozmetik Teknikeri
3116.12 Plastik Teknikeri
3116.13 Sterilizasyon Teknisyeni
3116.21 Lastik Üretim Teknisyeni
3116.22 Boya Üretimi ve Uygulama Teknisyeni
3116.24 Laborant (Tekstil)
3116.25 Plastik Kalıp Teknisyeni
3116.26 Lastik Teknisyeni
3116.27 Petrol Rafineri Teknisyeni
3117.01 Mermer İşleme Teknisyeni
3117.02 Asitleyici (Petrol ve Gaz Kuyuları)
3117.03 Çimentolayıcı – petrol ve gaz kuyuları
3117.04 Diğer Maden Teknisyenleri
3117.05 Diğer Metalurji Teknisyenleri
3117.06 Diğer Sondajcılar ve ilgili işçiler
3117.07 Fiziki Metalurji Teknisyeni
3117.08 Maden Teknisyeni
3117.09 Metalurji Teknisyeni (Cevher istihsali)
3117.10 Numuneci (Ham Petrol)
3117.11 Petrol ve Doğal Gaz Çıkarma Teknisyeni
3117.12 Metalurji Teknisyeni
3117.13 Sondaj Teknikeri
3117.14 Taş ve Metal İşleme Teknikeri
3117.15 Mermer Teknikeri
3117.16 Maden Teknikeri
3117.17 Döküm Teknikeri
3117.18 Döküm Teknisyeni
3117.20 Cevher Hazırlama Teknikeri
3117.21 Metaloğrafi ve Malzeme Muayenesi Teknikeri
3117.22 Metalurji Malzeme Teknikeri
3117.23 Röntgen Teknisyeni (Metal)
3117.24 Tahribatsız Muayene Operatörü
3117.25 Tahribatsız Muayene Uzmanı
3117.26 Tahribatsız Muayene Sorumlusu
3117.27 İzabe Teknisyeni
3117.28 Isıl İşlem Teknisyeni
3117.29 Endüstriyel Kalıp Teknisyeni
3117.30 Tahribatlı Muayene Operatörü
3117.31 Numuneci (Maden ocağı)
3118.01 Aydınlatma Teknik Ressamı
3118.02 Diğer Teknik Ressamlar
3118.03 Elektrik Teknik Ressamı
3118.04 Harita Teknik Ressamı
3118.06 Bilgisayar Destekli Makine Ressamı/Makine Ressamı
3118.07 Mimari teknik ressam
3118.08 Teknik ressam
3118.09 Yapı Ressamı
3118.10 Makine Resim Konstrüksiyon Teknikeri
3118.11 Konstrüktör
3118.12 Mimari Yapı Teknik Ressamı
3118.13 Statik Yapı Teknik Ressamı
3118.14 Çelik Yapı Teknik Ressam Teknisyeni
3118.15 Deniz Araçları Ressamı
3118.16 Yapı Teknik Ressamı (İnşaat/Altyapı/ÜstYapı)
3119.02 Diğer Mühendislik Teknisyenleri
3119.03 Etüt ve Zamanlama Teknisyeni
3119.04 İstihsal Teknisyeni
3119.05 İplik Teknisyeni
3119.07 Kalıpçılık Teknikeri
3119.08 Kaynak Teknikeri
3119.09 Metal İşleri Teknikeri
3119.10 Örme Teknikeri
3119.11 Tekstil Teknikeri
3119.12 Tekstil Baskı Teknikeri
3119.13 Endüstriyel Otomasyon Teknikeri
3119.14 Halı Ve kilim Teknikeri
3119.16 Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Teknisyeni
3119.17 Metal Teknolojisi Teknisyeni
3119.18 Dizgi Teknisyeni
3119.19 Mekatronik Teknikeri
3119.20 Mekatronik Teknisyeni
3119.21 İş sağlığı ve Güvenliği Teknikeri
3119.22 Sualtı Teknikeri
3119.23 Örme Teknisyeni
3119.24 Tekstil Terbiye Teknisyeni
3119.25 Tekstil Teknolojisi Teknisyeni
3119.26 Tasarım Uygulama Teknisyeni
3119.27 Uçak Kimyasal ve Mekanik Temizlemecisi
3119.28 Hava Gözlem ve Tahmini Teknisyeni
3119.29 Bilgisayar Destekli Endüstriyel Modellemeci/Modelci
3119.30 Diğer Teknisyen ve Teknikerler
3119.31 Endüstriyel Dokuma Teknisyeni/Dokuma Teknisyeni
3119.32 Adli Tıp Teknikeri
3119.33 Seramik Teknisyeni
3119.34 Tekstil Tasarım Teknisyeni
3119.35 Çini İşlemeciliği Teknikeri
3119.36 El Sanatları Teknikeri
3119.37 Seramik Teknikeri
3119.38 Halıcılık ve Desinatörlüğü Teknikeri
3119.39 Kesim Teknisyeni (Tekstil Konfeksiyon)
3119.40 Kalıp Teknisyeni (Tekstil Konfeksiyon)
3119.41 Cam Seramik Teknikeri
3119.42 Çinicilik ve Seramik Teknisyeni
3119.43 Bilgisayar Destekli Tasarım -İmalat Elemanı (CAD_CAM)
3119.44 Tekstil Konfeksiyon Teknisyeni
3119.45 Endüstriyel Seramik Teknikeri
3119.46 El Sanatları Teknolojisi Teknisyeni
3119.47 Serbest Seramik Şekillendirme Teknisyeni
3119.48 El Dokuma Teknisyeni
3119.49 Çini Teknisyeni
3119.50 İş Etüdü Memuru
3119.51 Matbaa teknisyeni
3119.52 Matbaacılık teknikeri
3119.53 Matbaacılık teknikeri – ofset baskı
3119.54 Matbaacılık teknikeri – tipo baskı
3119.55 Matbaacılık teknikeri – gravür baskı
3119.56 Matbaacılık teknikeri – seriagrafi
3119.57 Sır Üstü Dekorlamacı
3119.61 Kaynak Teknisyeni
3119.62 Metal Doğrama Teknisyeni
3119.63 Örme Desen Programcısı
3119.64 Tornada Form Şekillendirme Teknisyeni (Seramik)
3119.65 El ve Makine Nakış Teknisyeni
3119.66 Enerji Verimliliği Uzmanı
3119.67 Posta Hizmetleri Teknikeri
3119.68 Kaynak İnspektörü
3119.69 Geoteknik Teknikeri
3119.70 Ofset Baskı Birim Sorumlusu
3119.71 Ofset Baskı Öncesi Birim Sorumlusu
3119.72 Gemi Yapım Teknisyeni
3119.73 Giyim Üretim Teknolojisi Teknisyeni
3121.01 Nezaretçi ve Ustabaşı (Madencilik, Taşocakçılık ve Sondajcılık)
3121.03 Vardiya Amiri (Maden)
3122.01 Örme Şefi
3122.02 Entegre Sistem Şefi
3122.03 Ayakkabı Teknisyeni
3122.04 Diğer Ustabaşı/Postabaşı/Formenler
3122.05 Ayakkabı Tasarım Teknikeri
3122.06 Metal Döküm Kalite Kontrolcüsü
3122.07 Nezaretçi ve Ustabaşı (Metal İşleme)
3122.08 Nezaretçi ve Ustabaşı (Makine ve Metal Mamuller İmalatı)
3122.09 Nezaretçi ve Ustabaşı (Elektrik Teçhizat İmalat ve Donanımı)
3122.10 Nezaretçi ve Ustabaşı (Elektronik Teçhizat İmalat ve Donanım)
3122.11 Nezaretçi ve Ustabaşı (Rendering)
3122.12 Fason Takip Elemanı (Tekstil)
3122.13 Fason Takip Elemanı ( Baskı-Nakış )
3122.14 Nezaretçi Ustabaşı ( Haddehane )
3122.15 Nezaretçi ve Ustabaşı (Kimyasal ve İlgili Maddelerin İşlenmesi)
3122.16 Nezaretçi ve Ustabaşı (Boya İmalatı)
3122.17 Nezaretçi ve Ustabaşı (Boya-Şarj)
3122.18 Nezaretçi ve Ustabaşı (Kauçuk, Kimyasal ve Sentetik Mamuller)
3122.19 Nezaretçi ve Ustabaşı (Plastik, Kimyasal ve Sentetik Mamuller İmalatı)
3122.20 Nezaretçi ve Ustabaşı (Kumaş İmalatı)
3122.21 Dokuma Sorumlusu
3122.22 Nezaretçi ve Ustabaşı (Giyecek İmalatı)
3122.23 Nezaretçi Ustabaşı (Ayakkabı Taban İmali)
3122.24 Nezaretçi ve Ustabaşı (Tekstil-Paketleme)
3122.25 Süt Kabul Ustabaşı
3122.26 Hamurhane Formeni (Bisküvi )
3122.27 Formen (Bisküvi)
3122.28 Nezaretçi ve Ustabaşı (İçki İmalatı)
3122.29 Gemi Tamir Havuzu Ustası
3122.30 Bitim İşleri Operatörü (Nezaretçi/Ustabaşı)
3122.31 Boyama Operatörü Nezaretçi/Ustabaşı (Tekstil)
3122.32 İplik Operatörü (Nezaretçi/Ustabaşı)
3122.33 Ön Terbiye Operatörü Nezaretçi/Ustabaşı (Tekstil)
3122.34 Çimento Üretim Sorumlusu
3122.35 Vardiya Amiri – İmalat
3122.36 Ön Terbiye Operatörü (Tekstil)
3123.01 İnşaat Kalfası (Genel)
3123.02 Nezaretçi ve Ustabaşı (İnşaat İşleri)
3123.03 Yol Çavuşu (Demiryolu)
3123.04 Kalite Kontrol Sorumlusu (Beton)
3123.05 Vardiya Amiri – İnşaat
3123.06 Şantiye şefi – inşaat
3131.01 Diğer Güç Santrali Teçhizat Operatörleri
3131.02 Elektrik Operatörü (Enerji Merkezi)
3131.03 Elektrik tevzii tablosu operatörü – enerji merkezi
3131.04 Enerji Santrali Operatörü (Buhar)
3131.05 Hidroelektrik santral operatörü
3131.06 Nezaretçi ve Ustabaşı (Elektrik-Gaz İstihsal ve Dağıtım)
3131.08 Türbin operatörü – elektrik enerjisi üretimi
3131.09 Yüksek Gerilim Trafo Merkezi İşletme Elemanı
3131.10 Güneş Enerji Sistemleri İmal Ustası
3131.11 Vardiya Amiri/Elektrik Enerjisi Üretimi
3131.12 Biyogaz Sistemleri Elemanı
3131.13 Biyogaz Sistemleri Ustası
3131.14 Biyogaz Sistemleri Sorumlusu
3131.15 Fotovoltaik Güç Sistemi Ustası
3131.16 Fotovoltaik Güç Sistemi Sorumlusu
3131.17 Rüzgâr Güç Sistemi Ustası
3131.18 Rüzgâr Güç Sistemi Sorumlusu
3132.01 Arıtma Tesisi İşletme Operatörü
3132.02 Çöp Fırını Operatörü
3132.03 Gaz kompresör operatörü
3132.05 Kumanda Tablosu Operatörü
3132.06 Nezaretçi ve Ustabaşı (Su İstihsal ve Dağıtımı)
3132.07 Pompa istasyonu operatörü (petrol ve doğal gaz hariç)
3132.08 Sabit Kompresör Operatörü
3132.09 Su Pompası Operatörü
3133.01 Gaz sıvılaştırma fabrikası operatörü
3133.02 Kimyasal damıtma ve reaktörü operatörü
3133.03 Kimyasal filtreleme ve ayırma teçhizatı operatörü
3133.04 Kimyasal ısı işleme tesisi operatörü
3133.05 Kimyasal işlem teknisyeni
3133.06 Kimyasal işleme tesisi kontrolörü
3133.07 Radyoaktif maddeler kimyasal işlem operatörü
3133.08 Kimya Proses Teknisyeni
3134.01 Rafineri ve Petrokimya Teknikeri
3134.02 Diğer Petrol Rafine İşçileri
3134.03 Karıştırıcı (Petrol Rafinesi)
3134.04 Kontrolör (Petrol Rafinesi)
3134.05 Muamele İşçisi (Petrol Rafinesi)
3134.06 Parafin Tesisi Operatörü
3134.07 Petrol-Gaz Üretim Operatörü
3134.08 Pompacı (Petrol Rafinesi)
3134.09 Reaktör operatörü – petrol rafinerisi
3134.10 İmbik Operatörü (Petrol Rafinesi)
3134.11 Ham Petrol Muamelecisi
3134.13 Petro-Kimya Teknisyeni
3135.01 Yüksek Fırın Kumanda Operatörü
3135.03 Ark Ocağı Sorumlusu
3135.04 Ark Ocağı Operatörü
3135.05 Konverter Operatör Sorumlusu
3135.06 Konverter Operatörü
3135.07 Sürekli Döküm Ustası
3135.08 Sürekli Döküm İşçisi
3135.09 İzabeci
3135.10 Yüksek Fırın Miksercisi (Cevher Ergitme)
3139.01 Kalite Kontrol Teknisyeni (Cam)
3139.02 Kağıt Teknikeri
3139.03 Otomatik Kumanda Teknisyeni
3139.04 Kontrol ve Enstrümantasyon Teknolojisi Teknisyeni
3139.05 Bilgisayarlı nümerik kontrol teknisyeni – CNC tezgahları
3139.06 Otomasyon Sistemleri Teknisyeni
3139.07 Tekstil Kalite Kontrol Teknisyeni
3139.08 Kalite Kontrol Teknisyeni (Otobüs)
3139.09 Gıda Teknikeri
3139.10 Gıda Teknolojisi Teknisyeni
3139.11 Gıda Teknolojisi Teknikeri
3139.12 Deri Teknisyeni
3139.13 Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi Teknisyeni
3139.14 Üretim Paneli Kontrol Operatörü
3139.17 Üretimde Kalite Kontrol Teknikeri
3139.18 Gıda Kontrol Teknisyeni
3139.19 Şarap Üretim Teknolojisi Teknikeri
3139.20 Çimento Üretim Nezaretçi-Ustabaşısı
3139.21 Otomasyon Sistemleri Programcısı
3139.22 CNC Takım Tezgahları Uygulama ve Servis Görevlisi
3141.01 Biyoloji laboratuvar teknisyeni
3141.02 Biyokimya Teknikeri
3142.01 Diğer Hayati Bilimler Teknisyenleri
3142.02 Su Ürünleri Teknisyeni
3142.03 Su Ürünleri Teknikeri
3142.04 Süt ve Ürünleri Teknikeri
3142.05 İpek Böceği Teknikeri
3142.06 Bağcılık Teknikeri
3142.07 Seracılık Teknikeri
3142.08 Tohumculuk Teknikeri
3142.09 Meyve ve Sebze İşleme Teknikeri
3142.10 Un Üretim Teknikeri
3142.11 Arıcılık Teknikeri
3142.12 Et Endüstrisi Teknikeri
3142.13 Hayvan Yetiştiriciliği Ve Sağlığı Teknikeri
3142.14 Besicilik Teknikeri
3142.15 Bahçe Ziraat/Tarım Teknikeri
3142.16 Antepfıstığı Teknikeri
3142.17 Mantar Teknikeri
3142.18 Pancar Yetiştiriciliği Ve Şeker Teknikeri
3142.19 Fidan Yetiştirme Teknikeri
3142.20 Peyzaj Teknikeri
3142.21 Sebze Üretim Teknikeri
3142.22 Sulama Teknikeri
3142.23 Suptropik İklim Bitkileri Teknikeri
3142.24 Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Teknikeri
3142.25 Peyzaj Uygulama ve Süs Bitkileri Teknikeri
3142.26 Balık Yetiştirme Teknikeri
3142.27 Bitki Koruma Teknikeri
3142.28 Bitkisel Ürünlerde Muhafaza ve Pazarlama/Tarımsal Ürünler Muhafaza ve Depolama Teknikeri
3142.29 Bitkisel Ürünlerde Muhafaza ve Pazarlama Teknikerl
3142.30 Ziraat Teknisyeni
3142.31 Ziraat Teknikeri
3142.32 Organik Tarım Teknikeri
3142.33 Bitkisel Üretim Teknikeri
3142.34 Zeytin Endüstri (Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi) Teknikeri
3142.35 Zeytin Endüstri Teknikeri
3142.36 Zeytin İşleme Teknisyeni
3142.37 Hasat Sonrası Teknolojisi Teknikeri
3142.38 Tarımsal İşletmecilik Meslek Elemanı
3142.39 Endüstriyel Tavukçuluk Teknikeri
3142.40 Seracılık ve Süs Bitkileri Teknikeri
3142.41 Tarım İşletmeciliği ve Pazarlama Meslek Elemanı
3142.42 Süt Hayvancılığı Teknikeri
3142.43 Besin Teknolojisi Teknisyeni
3142.44 Tütün Tarımı Ve İşleme Teknikeri
3142.45 Çay Üretim Ve İşleme /Çay Teknolojisi Teknisyeni
3142.46 Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği Teknikeri
3142.47 Süt İşleme Teknisyeni
3142.48 Pamuk Pazarlama Ve İplikçilik Teknikeri
3142.49 Pamuk Eksperi ve İplikçilik Teknikeri
3142.50 Sebze – Meyve ve Ürünleri İşleme Teknisyeni
3142.51 Hububat ve Hububat Ürünleri İşleme Teknisyeni
3142.52 Ev ve Deney Hayvanları Yetiştiriciliği Teknikeri
3142.53 Tarım Teknikeri
3142.54 Tarla Bitkileri Teknikeri
3142.55 Bahçecilik Teknisyeni
3142.56 Endüstri bitkileri yetiştirme ve değerlendirme teknikeri
3142.57 Tarımsal Kooperatifçilik Meslek elemanı
3142.58 Tarımsal Labaratuvar Teknikeri
 3143.01 Ormancılık ve Orman Ürünleri Teknikeri
3143.02 Ağaç İşleri Teknikeri
3143.03 Ağaç İşleri Teknisyeni
3151.01 Gemi Baş Makine Zabiti
3151.02 Gemi Makine Zabiti
3151.03 Gemi makine kontrolörü – deniz
3151.04 Gemi Elektroniği Ve Haberleşme Teknisyeni
3151.05 Tarama Uzmanı (Kaptan)
3151.06 Makine Enspektörü
3151.07 Deniz Araçları Tesisat Donatım Teknisyeni
3151.08 Kompresörcü (Gemi)
3151.09 Denizcilik Teknisyeni
3151.10 Tren Ferisi Makinisti
3152.01 Dok Kaptanı
3152.02 Diğer Gemi Güverte Zabitleri ve Kılavuz Kaptanları
3152.03 Gemi İdarecisi (Güverte kaptanı)
3152.04 Gemi Süvarisi (Deniz)
3152.05 Gemi Süvarisi (İç Sularda)
3152.06 Kılavuz kaptan – gemi
3152.07 Seyir Zabiti
3152.08 Güverte Teknikeri
3152.09 Uzakyol Güverte Zabiti
3152.10 Kaptan (Uzakyol)
3152.11 Bot Kaptanı
3152.12 Yakın Yol Güverte Zabiti
3152.13 İç Su Aracı Sürücüsü
3152.14 Tren Ferisi Kaptanı
3152.15 Gemi Yönetimi Teknisyeni
3152.16 Romorkör Kaptanı
3152.17 Gemi Elektroniği ve Haberleşme Zabiti
3152.18 Yat Kaptanı
3152.19 Uzakyol Birinci Zabiti
3152.20 Feribot Kaptanı
3153.01 Pilot
3153.02 Seyrüseferci
3153.03 Uçuş Mühendisi
3153.04 Pilot (Sıcak Hava Balonu)
3153.05 Uçuş Öğretmeni
3153.06 Yamaç Paraşütü Pilotu
3154.01 Hava trafik kontrolörü – radar
3154.02 Hava trafik kontrolörü – kule
3154.03 Uçuş Performans ve Planlama Müdürü
3154.04 AFTN Memuru
3154.05 Hava Trafik Baş Kontrolörü
3154.06 AIM Memuru
3155.01 Sivil Hava Ulaştırma işletmeciliği Meslek Elemanı
3211.01 Elektro ensefalografi (E.E.G) teknisyeni
3211.02 Hemodiyaliz Operatörü
3211.03 Radyoteknolog (Röntgen Teknisyeni)
3211.04 Radyoterapist
3211.05 Biyomedikal Cihaz Teknikeri
3211.06 Radyoterapi Teknikeri
3211.07 Diyaliz Teknikeri
3211.08 Radyoloji Teknisyeni (Radyasyon Onkolojisi)
3211.09 Radyoloji teknisyeni – radyodiagnostik
3211.10 Perfüzyonist
3211.11 Röntgen Teknisyeni (Diş)
3211.12 Radyoloji Teknisyeni (Taş Kırma)
3211.13 Röntgen Teknisyeni (Bilgisayarlı Tomografi (BT))
3211.14 Röntgen Teknisyeni (Mamografi)
3211.15 Röntgen Teknisyeni (MR)
3211.16 Röntgen Teknisyeni (Kemik Mineral Dansitometre)
3211.17 Anjiografi Teknisyeni
3211.18 Eforlu Elektrokardiyografi Teknisyeni
3211.19 Ekokardiyografi Teknisyeni
3211.20 Elektrokardiyografi (EKG) Teknisyeni
3211.21 Holter Elektrokardiyografi Teknisyeni
3211.22 Polisomnografi Teknisyeni
3211.23 Tıbbi Görüntüleme Teknikeri
3211.24 Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı
3211.25 Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Teknisyeni
3211.26 Elektromiyografi (EMG)Teknisyeni
3212.01 Laboratuvar Teknisyeni (Sağlık)
3212.02 Tıbbi Laboratuar Teknikeri
3212.03 Patoloji Laboratuvar Teknikeri
3212.04 Laboratuvar Teknikeri
3213.01 Eczacı Kalfası
3213.02 Eczane Hizmetleri Teknikeri
3214.01 Diş Protezcisi
3214.02 Diş Protez Teknisyeni
3214.03 Diş Protez Teknikeri
3214.04 Pedodonti Diş Protez Teknikeri
3214.05 Ortopedi ve Travmatoloji Teknisyeni
3214.06 Protez ve Ortez Teknikeri
3214.07 İşitme Cihazları Uygulayıcı
3214.08 Diş Protez İmalat İşçisi ve Tamircisi
3214.09 Ortopedik protez – ortez teknisyeni
3214.10 Suni Diş İmal İşçisi
3214.11 Diş Protez Kolecisi
3214.12 Diş Protez Modelajcısı
3214.13 Diş Protez Tesviyecisi
3214.14 Diş Protez Frezecisi
3214.15 Diş Protez Döküm / Kumlamacısı
3214.16 Diş Protez Cad-Cam Operatörü
3221.01 Yardımcı Hemşire
3222.01 Yardımcı Ebe
3230.01 Diğer geleneksel ve tamamlayıcı tıp ile ilgili profesyonel meslek mensupları
3240.01 Diğer Veterinerlerle İlgili Personel
3240.02 Veteriner Yardımcısı
3240.03 Veteriner Sağlık Teknisyeni
3240.04 Laborant ve Veteriner Sağlık Teknikeri
3240.05 Hayvan Sağlığı Teknisyeni
3251.01 Diğer Diş ile İlgili Personel
3251.02 Diş hekimi yardımcısı
3251.03 Diş Sağlığı Eğitmeni
3251.04 Ağız Diş Sağlığı Teknikeri
3251.05 Ağız Diş Sağlığı Teknisyeni
3251.07 Yardımcı Klinik Elemanı (Diş)
3252.01 Klinik kodlayıcı
3252.02 Sağlık bilgi elemanı
3252.03 Tıbbi kayıt analisti
3252.04 Tıbbi kayıt süpervizörü
3252.05 Tıbbi kayıt elemanı
3252.06 Tıbbi kayıt teknisyeni
3253.01 Köy sağlık çalışanı
3253.02 Toplum sağlığı çalışanı
3253.03 Toplum sağlığı geliştiricisi
3253.04 Toplum sağlığı yardımcı elemanı
3253.05 Sağlık Eğitimcisi
3254.01 Gözlükçü – optik
3254.02 Optisyen
3255.01 Masaj Terapisti
3255.02 Elektroterapist
3255.03 Hidroterapi Teknikeri
3255.04 İş ve Uğraşı Terapisi Teknikeri
3255.05 Fizik Tedavi Teknikeri
3256.02 Elektro Nörofizyoloji Teknikeri
3256.03 Ameliyathane Teknikeri
3256.04 Ameliyathane Teknisyeni
3257.01 Güvenlik Denetçisi
3257.02 Yetkili Devlet Memuru (Emniyet ve Sağlık)
3257.03 Egzoz Emisyon Ölçüm Ustası
3257.04 Çevre Sağlığı Teknikeri
3257.06 Sıtma Sürveyan İşçisi
3257.07 Teknik Emniyet Görevlisi
3257.08 Çevre sağlığı teknisyeni
3257.09 Çevre/Temizliği ve Denetimi Teknikeri
3257.10 İş Sağlığı ve Güvenliği Elemanı (İnşaat)
3258.01 Ambulans ve Acil Bakım Teknikeri
3258.02 Acil Tıp Teknisyeni
3259.01 Odyometrist
3259.03 Arama Kurtarma Teknisyeni
3259.04 Diğer yardımcı Sağlık Personeli
3259.05 Anestezi Teknisyeni
3259.06 Anestezi Teknikeri
3311.01 Borsa Komisyoncusu
3311.03 Para ve Sermaye Yönetimi Meslek Elemanı
3311.04 Kambiyocu
3311.05 Emtia borsası meslek elemanı
3311.06 Borsa ve Finans Meslek Elemanı
3311.07 Finans Hizmetleri Elemanı
3312.01 Kredilendirme görevlisi
3312.02 Mortgage görevlisi
3313.01 Muhasebe yardımcı elemanı
3313.02 Maliye Meslek Elemanı
3314.01 Diğer İstatistik ve Matematik Teknisyenleri
3315.01 Mezatçı
3315.02 Muhammin
3315.03 Sigorta Eksperi
3315.04 Sigorta Eksperi (Motorlu Kara Taşıtları-Kaza)
3315.05 Nümismat
3315.06 Motorlu Kara Taşıtları Eksperi
3315.07 Başkeşifçi (Gemi)
3315.08 Gayrimenkul Değerleme Uzmanı
3321.01 Sigorta Teknik Personeli
3321.02 Elementer Sigorta Temsilcisi
3321.03 Sigorta satış temsilcisi – sağlık, hayat
3321.04 Sigortacılık Meslek Elemanı
3321.05 Sigorta Aracısı
3321.06 Bireysel Emeklilik Aracısı
3322.01 Fabrika Satış Temsilcisi
3322.02 Ticari reprezant
3322.03 Pazarlamacı (satış temsilcisi)
3322.04 Satış Yönetimi Meslek Elemanı
3322.05 Satış Temsilcisi/Plasiyer
3322.06 Ticaret ve Yönetim Meslek Elemanı
3322.08 Bayi Temsilcisi (Gıda)
3322.09 Uluslararası Satış Elemanı
3323.01 Mubayaacı
3323.02 Satın alma sorumlusu
3323.03 Satın Alma Görevlisi
3323.04 Satın alma Şefi
3323.05 Satın alma Uzmanı
3331.01 Gümrük Müşaviri
3331.02 Dış Ticaret Uzmanı
3331.03 İthalat-ihracat sorumlusu
3331.04 Gümrük İşletme Meslek Elemanı
3331.05 Gümrük Müşavir Yardımcısı
3331.06 Gümrük Stajyeri
3331.07 Dış Ticaret Meslek Elemanı
3332.01 Düğün düzenleyicisi
3332.02 Konferans düzenleyicisi
3332.03 Organizasyon Sorumlusu
3333.01 Tarım aracısı
3334.01 Emlakçı
3334.02 Emlak ve Emlak Yönetimi Meslek Elemanı/Emlak Danışmanı
3339.01 Antikacı
3339.02 Marka Patent Satış Elemanı
3339.03 Patent Müşaviri
3339.04 Diğer Profesyonel, Teknik ve İlgili Personel
3339.05 Hizmet Komisyoncusu (İlan Hariç)
3339.06 İlan ve Reklam Satıcısı
3339.07 İşletme Meslek Elemanı
3339.08 İlan Rezervasyon Elemanı ( Gazete )
3339.09 Reklam Koordinatörü ( Gazete )
3339.10 Menejer (Spor)
3339.11 Kontrat Sorumlusu
3339.12 Satış Koordinatörü (İnşaat)
3339.13 Kamuoyu Araştırmacısı
3339.14 Frençayz (Franchise) Asistanı (Gıda)
3339.15 Tur Operatörü
3341.01 Telgraf Telem Şefi
3341.02 Büro Nezaretçisi
3341.03 Diğer Büro Nezaretçileri
3341.04 Şef – kamu kuruluşları
3341.06 Hava yolu Taşıma Servisi Nezaretçisi
3341.07 Bölge Kontrolörü (Demiryolu)
3341.08 İdari İşler Uzmanı
3341.09 Vardiya Amiri – Büro İşleri
3342.01 Hukuk Sekreteri
3343.02 Büro Yönetimi Ve Sekreterlik/Yönetici Asistanı Meslek Elemanı
3343.03 Mahalli İdareler Meslek Elemanı
3343.04 Sosyal Bilimler Meslek Elemanı
3343.05 Raportör
3343.06 Yönetici Sekreter/Asistan
3344.01 Tıbbi Sekreter
3344.02 Tıbbi Dokümantasyoncu ve sekreter
3344.03 Tıbbi sekreter – poliklinik
3344.04 Tıbbi sekreter – laboratuvar
3344.05 Tıbbi sekreter – ameliyathane
3344.06 Tıbbi sekreter – klinik
3344.07 Diş Hekimi Sekreteri
3344.08 Diş Teknik Sekreterliği Meslek Elemanı
3351.01 Yetkili Devlet Memuru (Gümrük)
3351.02 Gümrük Kontrolörü
3352.01 Yetkili Devlet Memuru (Vergi)
3352.02 Vergi Denetmeni
3353.01 Yetkili Devlet Memuru (Sosyal Yardım)
3354.01 Yetkili Devlet Memuru (Ruhsat)
3354.02 Pasaport ve Lisans Takip Memuru
3355.01 Dedektif
3359.01 Gemi Sörvey Kurulu Uzmanı
3359.02 Denetçi – kamu
3359.03 İç Denetçi (Kamu)
3359.04 Denetçi Yardımcısı
3359.05 Kontrolör (diğer)
3359.06 Kontrolör Yardımcısı (diğer)
3359.07 Denetmen
3359.08 Denetmen Yardımcısı
3359.09 Denetçi
3359.10 Kontrolör(Kooperatif)
3359.11 Fiyat Kontrolörü (Gıda)
3359.12 Zabıta Memuru
3359.13 Müfettiş
3359.14 Müfettiş Yardımcısı
3359.15 Yerel Yönetimler Meslek Elemanı
3359.16 Marka Uzmanı
3359.17 Patent Uzmanı
3411.01 Büro Memuru (Hukuk)
3411.02 İstihbarat Memuru
3411.03 Adalet Meslek Elemanı
3411.04 Dava Takip Memuru
3411.05 Mübaşir
3411.06 İcra Memuru
3411.07 Noter Başkatibi
3411.08 Noter Katibi
3411.09 Zabıt Katibi
3412.01 Ev İdaresi Meslek Elemanı
3412.02 Kooperatifçilik Meslek Elemanı
3412.04 Aile ve Tüketici Hizmetleri Elemanı
3412.05 Sosyal Hizmetler Yardımcı Elemanı
3412.06 Sosyal Hizmetler ve Danışmanlık Meslek Elemanı
3413.01 Diğer Din Görevlileri
3413.02 Müezzin – kayyım
3421.01 Diğer Sporcular ve İlgili Personel
3421.02 Genel Kaptan – spor
3421.03 Jokey
3421.04 Profesyonel Sporcu
3421.05 Futbolcu
3421.06 Voleybolcu
3421.07 Hentbolcu
3421.08 Basketbolcu
3421.09 Halterci
3421.10 Yüzücü
3421.11 Atıcı
3421.12 Tekvandocu
3421.13 Güreşçi
3421.14 Atlet
3421.15 Jimnastikci
3421.16 Kareteci
3421.17 Boksör
3421.18 Atlı Cirit Sporcusu
3421.20 Budokai-do Sporcusu
3421.21 Aikido Sporcusu
3421.22 Wushu Sporcusu
3421.23 Masa Tenisi Sporcusu
3422.01 Kültür Fizik Eğitimcisi
3422.02 Antrenör (Spor Eğitimcisi)
3422.03 Spor Hakemi
3422.04 Teknik Direktör
3422.05 Futbol Antrenörü
3422.06 Voleybol Antrenörü
3422.07 Hentbol Antrönörü
3422.08 Basketbol Antrenörü
3422.09 Halter Antrenörü
3422.10 Yüzme Antrenörü
3422.11 Atıcılık Antrenörü
3422.12 Tekvando Antrenörü
3422.13 Güreş Antrenörü
3422.14 AtletizmAntrenörü(Atma)
3422.15 Jimnastik Antrenörü
3422.16 Karete Antrönörü
3422.17 Kondisyoner
3422.18 Boks Antrenörü
3422.19 Halk Oyunları Antrenörü
3422.20 Buz Pateni Eğitmeni
3422.21 Kayak Eğitmeni
3422.22 Tenis Eğitmeni
3422.23 Sportif Eğitim Uzmanı
3422.24 Atletizm Antrenörü (Atlama)
3422.25 Atletizm Antrenörü (Koşu)
3422.26 Futbol Hakemi (Orta Hakem)
3422.27 Masa Tenisi Baş Hakemi
3422.28 Masa Tenisi Yardımcı Hakemi
3422.29 Masa Tenisi Hakemi
3422.30 Satranç Hakemi
3422.31 Buz Pateni Hakemi
3422.32 Satranç Antrenörü
3422.33 Futbol Hakemi (Dördüncü Hakem)
3422.34 Futbol Hakemi (Yardımcı Hakem)
3422.35 Okçuluk Hakemi
3422.36 Satranç Eğitmeni
3422.37 Voleybol Baş Hakemi
3422.38 Voleybol Çizgi Hakemi
3422.39 Voleybol Yardımcı Hakemi
3422.40 Voleybol Yazı Hakemi
3422.41 Tenis Antrenörü
3422.42 Yüzme Eğitmeni
3422.43 Sörf Eğitmeni
3422.44 Bisiklet Antrenörü
3422.45 Tenis Çizgi Hakemi
3422.46 Budokaı-do Antrenörü
3422.47 Budokaı-do Hakemi
3422.48 Aikido Antrenörü
3422.49 Aikido Hakemi
3422.50 At Start Görevlisi
3422.51 Wushu Antrenörü
3422.52 Wushu Hakemi
3422.53 Gençlik ve Spor Uzmanı
3422.54 Bilardo Eğitmeni
3422.55 Masa Tenisi Antrenörü
3422.56 Okçuluk Antrenörü
3422.57 Spor Uzmanı
3423.01 Snovbord (Snowboard) Eğitmeni
3423.02 Rekreasyon Uzmanı
3423.03 Binicilik Eğitmeni
3423.04 Yelken Eğitmeni
3423.05 Fitnıs Eğitmeni (Fitness Eğitmeni)
3423.06 Dalış Eğitmeni
3423.07 Step-Aerobik Eğitmeni
3431.01 Diğer Fotoğrafçılar ve Kameramanlar
3431.02 Fotoğrafçı
3431.03 Foto Muhabiri
3431.04 Fotoğrafçı – portre
3431.05 Fotoğrafçı – ticari resimler
3431.06 Fotoğrafçılık Teknikeri
3431.07 Fotoğraf Çekimci
3431.08 Sualtı Fotoğraf Ve Kamera Çekimcisi (Gemi Ve Sualtı Yapıları)
3431.09 Grafik ve Fotoğraf Teknisyeni
3431.10 Fotoğraf Sanatçısı
3431.11 Fotoğraf ve video çekimcisi
3432.01 İç Tezyinat Dekoratörü
3432.02 Teşhir Alanı Dekoratörü
3432.03 Tasarımcı – dekor
3432.04 Döşemecilik teknisyeni
3432.05 Mobilya ve Dekorasyon Teknikeri
3432.06 Duvar Süsleme Sanatları Teknikeri
3432.07 İç Mekan Tasarımı Teknisyeni
3432.08 Mobilya Ve Dekorasyon Teknisyeni
3432.09 Dekoratör (Tiyatro)
3432.10 Ev Tekstil Konfeksiyon Teknisyeni
3432.11 Mimari Dekoratif Sanatlar Teknikeri
3432.12 Dekor Teknikeri
3432.13 Yapı Dekorasyon Teknisyeni
3432.14 İç Mekan Koruma Ve Yenileme Teknikeri
3432.15 Halı Desinatörü
3432.16 İç Mekan Dekorasyoncusu
3432.17 İç Mekan Teknik Ressamı
3433.01 Restorasyon ve Konservasyon Teknikeri
3433.02 Restorasyon Teknisyeni
3433.03 Restorasyoncu
3433.04 Post doldurucu – tahnitçi
3434.01 Aşçıbaşı
3434.02 Mutfak Şefi
3434.03 Kahvaltı Şefi
3434.04 Gastronomi/Mutfak Sanatı Uzmanı
3435.02 Özel Efekt Uzmanı
3435.03 Yüzey Süslemeci
3435.04 Deri Konfeksiyon Teknisyeni
3435.05 Deri Konfeksiyon Teknikeri
3435.06 Dericilik Teknikeri
3435.07 Plastik Sanatlar Teknisyeni
3435.08 Yapma Bebek Teknisyeni
3435.09 Cast direktörü
3435.10 Dekoratif El Sanatları Üretim Elemanı
3435.11 Dekoratif Ev Tekstili Üretim Elemanı
3435.12 Dövme ve Takı (Piercing) Uygulayıcısı
3435.13 Program Yapım Yardımcısı (Televizyon ve Radyo)
3435.14 Televizyon Program Yönetmen Yardımcısı
3435.15 Tarımsal Kooperatifçilik Meslek elemanı
3435.16 Dövmeci
3511.01 Diğer Bilgisayar Makinesi Operatörleri
3511.02 Elektronik Bilgisayar Operatörü
3511.04 Bilgisayar Operatörlüğü Teknikeri
3511.05 Bilgi İşlem Donanım Görevlisi (Banka)
3511.06 Bilgisayar Operatörü
3511.07 Bilgisayar Programcılığı Teknikeri
3511.08 Sistem İşletme Sorumlusu
3511.09 Sistem İşletmeni
3512.01 Bilgisayar Teknolojisi Teknikeri
3512.02 Bilgisayar Yazılım Teknisyeni)
3512.03 Bilgisayar Teknisyeni
3512.04 Bilgisayar Program Teknisyeni
3512.05 Veri Tabanı Programcısı
3512.06 Yazılım Destek Uzmanı
3512.07 Bilişim Teknolojileri Teknisyeni
3512.08 Bilgisayar Donanım Teknisyeni
3512.09 Bilgisayar Donanım / Teknolojisi Teknikeri
3512.10 Yazılım ve Veri Tabanı Uzmanı
3513.01 Ağ Teknolojileri Elemanı
3513.02 İnternet ve Ağ Teknolojileri Teknikeri
3513.03 Bilgi İşlem Destek Elemanı
3513.04 Bilgi İşlem Destek Sorumlusu
3513.05 Bilgisayar Ağ İşletmeni
3513.06 Sistem ve Ağ Uzmanı
3514.01 E –Ticaret Meslek Elemanı
3514.02 Web Sitesi Teknisyeni
3514.03 Web Sitesi Yöneticisi
3514.04 Web Sitesi Sorumlusu
3521.01 Diğer Ses Cihazları Operatörleri
3521.02 Kameraman
3521.03 Kameraman Yardımcısı
3521.04 Radyo ve Televizyon Stüdyo Cihazları Operatörleri
3521.05 Ses Kayıt Cihazları Operatörü
3521.06 Radyo-Televizyon Programcılığı Teknikeri
3521.07 Film Yapım teknikeri
3521.08 Sesçi
3521.09 AİS Memuru
3521.10 Diğer Ses Cihazları Operatörleri ve Sinema Makinistleri
3521.11 Diğer Yayın İstasyonu Operatörleri
3521.12 İcat ve Neşriyat Uzmanı
3521.13 Radyo ve Televizyon Yayın Cihazları Operatörü
3521.14 Ses Yayın Cihazları Operatörü
3521.15 Sinema Makinisti
3521.16 Radyo – Tv Teknisyeni
3521.17 Radyo-TvVerici Teknisyeni
3521.18 Boom Operatörü
3521.19 Şaryo Operatörü
3521.20 Promter Operatörü
3521.21 Montajcı (Kurgucu)
3521.22 Görüntü ve Ses Sistemleri Teknisyeni
3521.23 Telgrafçı
3521.24 Diğer Telsiz ve Telgraf Operatörleri
3521.25 Radyo Televizyon Program Teknisyeni
3521.26 Teknik Yapım – Yayın Teknisyeni
3521.27 Radyo ve Televizyon Teknolojisi Teknikeri
3521.28 KJ Operatörü
3521.29 Resim Seçici
3521.30 Server Operötörü
3522.01 Telekomünikasyon Teknisyeni
3522.02 Elektronik Haberleşme (Telekomünikasyon)Teknikeri
3522.03 Haberleşme Servisi Nezaretçisi
3522.04 Telsiz operatörü – gemi
3522.05 Telsiz operatörü – uçak
3522.06 Telsiz – telefon operatörü
3522.07 Deniz Trafik Operatörü
3522.08 Muhabere Operatörü (Kıyı Emniyeti)
3522.09 Elektronik Haberleşme Teknisyeni
4110.01 Servis Danışma Elemanı (Teknik Mamuller)
4110.02 Servis Danışma Elemanı (Otomotiv)
4110.03 Büro Memuru (Genel)
4110.04 Diğer Büro Memurları
4110.05 Abone işleri memuru
4110.06 Nüfus Memuru
4110.07 Memur (Okul)
4110.08 Büro Yönetimi Elemanı
4120.01 Steno Sekreter
4120.02 Sekreter
4120.03 Ticaret Sekreteri
4131.01 Daktilograf
4131.02 Diğer Stenograflar ve Daktilograflar
4131.03 Steno Daktilograf
4131.04 Diğer Teletaypistler
4131.06 Teleks Operatörü
4131.07 Teletaypist
4132.01 Bilgisayar İşletmeni
4132.02 Diğer Kart ve Şerit Delme Makinesi Operatörleri
4132.03 Kart Delme Makinesi Operatörü
4132.04 Kart ve Şerit Delme Makinesi Operatörü
4132.05 Veri Giriş Kontrol İşletmeni
4132.06 Bilgisayar Operatörü(Çizim Proğramları)
4132.07 Barkodcu
4132.08 Bilgisayar Operatörü(Resim düzenleme Proğramları)
4132.09 Bilgisayar Bilgi Yönetim Elemanı
4211.01 Operasyon Yetkilisi (Banka)
4211.02 Satış Destek Uzmanı (Banka)
4211.03 Müşteri Temsilcisi(Banka)
4211.04 Alternatif Dağıtım Kanalları Uzmanı (Banka)
4211.05 Diğer Veznedarlar ve İlgili Personel
4211.06 Gişe memuru – PTT
4211.07 Veznedar – banka
4211.08 Veznedar – otel
4211.09 Bankacılık Meslek Elemanı
4211.10 Banka Gişe Yetkilisi
4211.11 Pazarlama Yetkilisi (Banka)
4211.12 Bankacılık ve Sigortacılık Meslek Elemanı
4211.13 Portföy Elemanı(Banka)
4211.14 Mutemet
4211.15 Sayman
4211.16 Direkt Satış Uzmanı (Banka)
4211.17 Muhasebe Yetkilisi Mutemedi
4211.18 Yönetmen (Banka)
4211.19 Yöntmen Yardımcısı (Banka)
4211.20 Servis Yetkilisi (Banka)
4211.21 Servis Görevlisi (Banka)
4211.22 Döviz Alım Satım Elemanı
4212.01 Bahisçi (Spor)
4212.02 Krupiye
4213.01 İkrazatçı
4214.01 Bağış toplama elemanı
4214.02 Fatura ve hesap tahsilatçısı
4214.03 Yardım tahsilatçısı
4221.02 Seyahat İşletmecisi
4221.03 Otobüs İşletmeciliği Meslek Elemanı
4221.04 Seyahat İşletmeciliği/ Turizm Ve Seyahat Hizmetleri Meslek Elemanı
4221.05 Operasyon Elemanı (Turizm)
4221.06 Rezervasyon Elemanı (Havayolu)
4221.07 Seyahat Acentesi Satış Görevlisi
4221.08 Rezervasyon Elemanı
4221.09 Turizm Danışma Elemanı
4221.10 Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Elemanı
4222.01 Diğer Haberleşme ve Kayıt Memurları
4222.02 Çağrı Merkezi Görevlisi
4222.03 Aktivasyon Görevlisi
4223.01 Büro Memuru (Haberleşme)
4223.02 Telefon Santral Operatörü
4223.03 Telefon Santral Operatörü (Otel)
4223.04 İtfaiye Santral Memuru
4224.01 Rezervasyon görevlisi – otel
4224.02 Ön Büro Şefi (Otel)
4225.01 Müracaat Görevlisi
4226.02 Resepsiyonist (Ön Büro Elemanı)
4226.03 Misafir İlişkileri Görevlisi
4227.01 Anketör
4229.01 Hasta Danışmanı
4229.02 Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi
4229.03 Danışma Memuru
4311.01 Büro Memuru (Maliyet Hesabı)
4311.02 Diğer Muhasebeciler
4311.03 Muhasebe Görevlisi (Otel)
4311.04 Maliyet Kontrolörü (Cost Control) (Otel)
4311.05 Bilgisayarlı Muhasebe Elemanı
4311.06 Ön Muhasebeci
4311.07 Muhasebe Meslek Elemanı
4311.08 Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama Meslek Elemanı
4311.09 Medikal Muhasebe Elemanı
4311.10 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Meslek Elemanı
4311.11 Muhasebe Yetkilisi Yardımcısı
4311.12 Muhasebe Yetkilisi
4311.13 Muhasebe Uzmanı
4312.01 Sigorta Memuru
4312.02 Büro Memuru (Maliye)
4312.03 İstatistik Büro Elemanı
4313.01 Büro Memuru (Ücret Hesaplama)
4313.02 Tahakkuk Memuru
4321.01 Malzemeci (Spor)
4321.02 Depo Sorumlusu
4321.03 Büro Memuru (Kantar)
4321.04 Büro Memuru (Sevk ve Tesellüm)
4321.05 Büro Memuru (Stok Kayıt)
4321.06 Ambar Sorumlusu
4321.07 Diğer Stok Memurları
4321.08 Tesellüm Görevlisi (Otel)
4321.09 Ambarcı (Tersane)
4321.10 Sayım ve Stok Kontrol İşçisi (Tersane)
4321.11 Makine Sicil ve Transfer Teknisyeni
4321.12 Ambar Şefi
4321.13 Kumanyacı
4321.14 Ambarcı (Otomotiv)
4321.15 Ambarcı
4321.16 Malzeme Takip Ve Dağıtım İşçisi
4321.17 Depo Görevlisi (Tehlikeli Madde)
4321.18 Emanet Memuru
4321.19 Lojistik Takip Analisti
4321.20 Lojistik Operasyon Elemanı
4321.21 Lojistik Operasyon Sorumlusu
4321.22 Lojistik Uzmanı
4321.23 Lojistik Meslek Elemanı
4321.24 Uluslararası Lojistik Meslek Elemanı
4321.25 Lojistik Elemanı
4321.26 Büro Memuru (İdari İşler)
4321.27 Emanet Görevlisi
4321.28 Ambarcı (Tekstil)
4321.29 Kantarcı
4321.30 Ölçü Tespit Elemanı
4322.01 Malzeme planlama elemanı
4322.02 Üretim Planlama Memuru
4322.03 Planlama ve Kontrol İşçisi (Tekstil)
4323.01 Yol Kısım Şefi (Demiryolu)
4323.02 Yol Şube Şefi (Demiryolu)
4323.03 Tesisler Haberleşme Şefi (Demiryolu)
4323.04 Gemi Memuru
4323.05 Deniz Trafik Kontrolörü
4323.06 Dış Ticaret Ofis Hizmetleri Elemanı
4323.07 Apron Yer Teçhizat Bakım Şefi
4323.08 Apron Amiri
4323.09 Apron Memuru
4323.10 Bagaj memuru
4323.11 Demiryolu Servis Nezaretçisi
4323.12 Diğer Nakliye ve Haberleşme Nezaretçileri
4323.13 Dispeçer
4323.14 Ebis Kontrolörü
4323.15 Ekip tahsis memuru – havayolları
4323.16 Hava Limanı Yolcu Hizmetleri Görevlisi
4323.17 Kabin Amiri
4323.18 Karayolu Taşıma Nezaretçisi
4323.19 Kayıp Eşya Memuru
4323.20 Klerens ve İstatistik Memuru
4323.21 Meydan Kriter Uzmanı
4323.22 Ramp Kontrol Memuru
4323.23 Tren Hareket Memuru
4323.24 Uçak Tahsis Memuru
4323.25 Uçuş Bilgi Memuru
4323.26 Uçuş Ekip Planlama Koordinasyon Şefi
4323.27 Uçuş Hareket Memuru
4323.28 Uçuş İşletme Kontrol Merkezi Şefi
4323.29 Yer Hostesi
4323.30 Deniz Ve Liman İşletme Meslek Elemanı
4323.31 Yatçılık ve Yat İşletmeciliği Meslek Elemanı
4323.32 Tren Şefi
4323.33 Yer İşletmecisi (İstasyon – Havaalanı)
4323.34 Liman Konteynır Terminal Şefi
4323.35 Liman Servis Şefi
4323.36 Demiryolu Trafik Kontrolörü
4323.37 Liman Başformeni
4323.38 Liman Formeni
4323.39 Liman Operasyon Elamanı (Puantör)
4323.40 Liman Baş puantörü
4323.41 Liman Ticaret Tarife Şefi
4323.42 Liman Şefi
4323.43 Liman Terminal Şefi
4323.44 Tren Kontrolörü
4323.45 Trafik Başkontrolörü (Demiryolu)
4323.46 Tesisler Başkontrolörü (Demiryolu)
4323.47 Başrepartitör (Demiryolu)
4323.48 Araç Takip Görevlisi (Kargo)
4323.49 Kargo Takip Görevlisi
4323.50 Büro Memuru (Dış Ticaret)
4323.51 Ordino Memuru
4323.53 İstasyon şefi – demiryolu
4323.54 Genel Performans Şefi
4411.01 Kütüphane ve Bilgi Hizmetleri Yardımcı Elemanı
4411.02 Dokümantasyon Ve Enformasyon Elemanı
4412.01 Posta Şefi
4412.03 Dağıtıcı (posta dağıtım hizmetleri)
4412.04 Diğer Posta Dağıtım Görevlileri
4412.05 Posta Ayırım Memuru
4412.06 Posta Servis Nezaretçisi
4413.01 Kodlama memuru – bilgisayar
4413.02 Musahhih
4414.01 Arzuhalci
4415.01 Arşiv Destek Elemanı
4415.02 Büro Makinesi Operatörü (Reprodüksiyon)
4415.03 Dosyalama Memuru
4416.01 Büro Memuru (Personel)
4416.02 İnsan Kaynakları Meslek Elemanı
4416.03 Puantör
4419.01 Müşteri Temsilcisi
4419.02 Müşteri Hizmetleri Görevlisi/Asistanı
4419.03 Müşteri Kabul Görevlisi(araç Muayene İstasyonu)
4419.04 Proje Yazma Elemanı
4419.05 Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri Elemanı
4419.06 Bilgisayar Destekli Reklam ve Tasarım Elemanı
4419.07 Araç Kabul Görevlisi
5111.01 Baş Kamarot (Gemi)
5111.02 Kamarot
5111.03 Seyahat servis elemanı – otobüs, tren
5111.04 Seyahat Servis Elemanı(Host/Hostes/Otobüs-Tren)
5111.05 Uçak kabin Memuru
5111.06 Yat Elemanı
5112.01 Otobüs Muavini
5112.02 Diğer Nakliye Kondüktörleri
5112.03 Kondüktör – demiryolu
5112.04 Otobüs ve Troleybüs Biletçisi
5112.05 Yataklı ve Pulman Memuru (Demiryolu)
5112.06 Bagaj Kondüktörü
5112.07 Servis Rehberi (Okul)
5113.01 Diğer Rehberler
5113.02 Turist Rehberi
5113.03 Şehir Turu Rehberi
5113.04 Transfer elemanı – turizm
5120.01 Ağırlama ve Gıda Teknolojisi Teknisyeni
5120.02 Yiyecek İçecek İşletmeciliği Meslek Elemanı
5120.03 Aşçı (Özel Hizmet)
5120.04 Diğer Aşçılar
5120.05 Gemi Aşçısı
5120.06 Sıcak Mutfak Aşçısı
5120.07 Soğuk Mutfak Aşçısı
5120.08 Tabldot Aşçısı
5120.09 Soğuk Mezeci
5120.10 Aşçı
5120.11 Salatacı (Salata Ustası)
5120.14 Kebap ustası
5120.20 Cağ kebap ustası
5120.22 Aşçı Yardımcısı
5131.01 Diğer Garsonlar, Barmenler ve İlgili İşçiler
5131.02 Garson (Servis Elemanı)
5131.03 Garson (Şarap Servisi)
5131.04 Servis Garsonu
5131.05 Şef Garson
5131.06 Komi (garson yardımcısı)
5131.07 Çay Servis Elemanı (Askıcı)
5132.01 Barmen
5132.02 Bar Kaptanı (Otel)
5132.03 Bar Servis Elemanı
5132.04 Mini Barcı (Otel)
5132.05 Bar Görevlisi
5141.01 Erkek Kuaförü
5141.02 Bayan Kuaförü
5141.03 Saç Analisti
5141.05 Kuaför
5141.06 Saç Bakım ve Yapımcısı
5142.01 Masaj Uygulayıcısı/Masöz
5142.02 Diğer Erkek ve Kadın Berberleri, Güzellik Uzmanları ve İlgili İşçiler
5142.03 Güzellik Uzmanı
5142.04 Makyajcı – sahne ve stüdyo
5142.05 Manikürcü-Pedikürcü
5142.06 Keseci
5142.07 Cilt Bakım ve Güzellik Meslek Elemanı
5142.08 Vücut Bakım ve Masaj Elemanı
5142.09 Makyaj Elemanı(Makyöz-Makyör)
5142.10 Dermokozmetik Uzmanı
5142.11 Kalıcı Makyaj Uygulayıcısı
5142.12 Makyaj Uzmanı
5142.13 Ağdacı
5142.14 Masaj Uygulayıcısı/Masör
5142.15 Masaj Uygulayıcısı/Masör (Spor)
5142.16 Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Elemanı
5142.17 Epilasyon-Depilasyon Hizmetleri Elemanı
5151.01 Stadyum Görevlisi
5151.02 Danışma ve Bagaj Hizmetleri Şefi (Bel Kaptan)
5151.03 Diğer Kahyalar ve İlgili Servis Nezaretçileri
5151.04 Kat Şefi (Turizm)
5151.05 Temizlik Şefi
5151.06 Hausekeeping Yöneticisi (Hausekeeper)
5151.07 Genel Alan Sorumlusu / Meydancı Şefi (Otel)
5151.08 Order Taker (Otel)
5151.09 Turizm ve Otelcilik Elemanı
5151.10 Turizm ve Otel İşletmeciliği Meslek Elemanı
5151.11 Yatakhaneci
5151.12 Çamaşırhane Şefi
5151.13 Lojman Sorumlusu
5152.01 Kahya (Özel Hizmet Hariç)
5152.02 Kahya (Özel Hizmet)
5152.03 Uşak
5153.01 Bina Bakımcısı
5153.02 Apartman İdarecisi
5153.03 Diğer Bina Bakıcıları
5153.04 Hizmet işçisi – cami
5153.05 Kapıcı-Kaloriferci
5153.06 Konut Hizmetleri Görevlisi
5153.07 Kapıcı
5153.08 Diğer Servis Hizmetleri (Kapıcı ve Benzeri)
5161.01 Astrolog
5161.02 Falcı
5161.03 Fizyonomist
5161.04 Medyum
5161.05 Numerolog (sayılarla fala bakan)
5162.01 Refakatçi (Kişisel yardımcı)
5163.01 Gassal (ölü yıkayan)
5163.02 Cenaze Levazımatcısı
5163.03 Mezarlık Görevlisi
5164.01 At Antrenörü
5164.02 Yunus Eğitmeni
5164.03 Yunus Eğitmen Yardımcısı
5164.04 Veterinerlik Hizmetleri İşçisi
5164.05 Köpek Eğitmeni
5165.01 İlk Yardım Eğitmeni (Sürücü Kursu)
5165.02 Trafik ve Çevre Bilgisi öğreticisi(Sürücü Kursu)
5165.03 Direksiyon Eğitmeni
5165.04 Motor ve Araç Tekniği Bilgisi Öğreticisi (Sürücü Kursu)
5169.01 Diğer Servis İşçileri (Kişisel Hizmetler)
5169.02 Fuaye Elemanı
5211.01 Büfeci
5211.02 Pazarcı
5212.02 Sütçü – seyyar süt satıcısı
5212.03 Diğer Sokak Satıcıları/İşportacılar (Gıda)
5212.04 Sokak satıcısı / İşportacı (gıda)
5221.01 Zahireci
5221.02 Manifaturacı
5221.03 Çiçekçi
5221.04 Manav
5221.05 Kendi işletmesinde çalışan – perakende ticaret
5221.06 Mobilyacı (Satış)
5221.08 Kırtasiyeci
5221.09 Saatçi
5221.10 Odun Kömür Satıcısı (Mahrukatçı)
5221.11 Bakkal
5221.12 Ayakkabıcı – ayakkabı satış yeri işletme sahibi
5221.13 Hırdavatçı
5221.14 Perdeci – işletme sahibi
5221.15 Kuruyemişçi
5221.16 Turşucu
5221.17 Hurdacı (İşletme Sahibi)
5221.18 Oyuncakçı – satış
5221.19 Aktar (baharatçı)
5221.20 Sakatatçı
5221.21 Kuyumcu
5221.23 Sahaf
5221.25 Tuhafiyeci
5221.26 Zirai Ürünler Satıcısı
5221.27 Kantin İşletmecisi
5221.28 Börekçi – dükkan sahibi
5221.29 Kahvehane/Kıraathane İşletmecisi
5221.30 Dondurmacı
5222.01 Reyon Şefi
5222.04 Satış Şefi (Hırdavat/El Aletleri)
5222.05 Satış Şefi (Isıtma -Soğutma Malzemeleri)
5222.06 Satış Şefi (Ahşap Malzemeler)
5222.07 Satış Şefi (Kağıt-Ambalaj)
5222.08 Satış Şefi ( Beyaz Eşya )
5222.09 Satış Şefi (Boya ve Malzemeleri )
5222.10 Satış Şefi (Seramik Ürünler)
5222.11 Satış Şefi (Bahçe Malzemeleri)
5222.12 Satış Şefi ( Mobilya- Ev Gereçleri )
5222.13 Satış Şefi (Banyo-Batarya)
5222.14 Satış Şefi (Yer Döşemeleri)
5222.15 Satış Şefi (Aydınlatma Malzemeleri)
5222.16 Satış Şefi (Dekorasyon Malzemeleri)
5222.17 Mağaza sorumlusu/şefi
5223.01 Ahşap Malzemeler Satış Elemanı
5223.02 Av Malzemeleri Satış Elemanı
5223.03 Ayakkabı, Deri Ve Yan Ürünleri Satış Elemanı
5223.04 Aydınlatma Malzemeleri Satış Elamanı
5223.05 Bahçe Malzemeleri Satış Elemanı
5223.06 Bayrak / Flama Satış Elmanı
5223.07 Beyaz Eşya Ürünleri (Satış Elamanı)
5223.08 Beyaz Eşya Yedek Parça Satış Elemanı
5223.09 Bilgisayar Satış Elemanı
5223.10 Boya Satış Elemanı
5223.11 Cep Telefonu ve Aksesuarları Satış Elemanı
5223.12 Çanta Satış Elemanı
5223.13 Çiçek Düzenleyicisi
5223.14 Çiçek Satış Elemanı
5223.15 Çocuk Kıyafetleri Satış Elemanı
5223.16 Dekorasyon Malzemeleri Satış Elemanı
5223.17 Kuaför Malzemeleri Satış Elemanı
5223.18 Dondurma Satış Elemanı
5223.19 Ekmek Satış Elemanı
5223.20 El Sanatları Ürünleri Satış Elemanı
5223.21 Elektrik Ve Elektronik Malzemeleri Satış Elemanı
5223.22 Endüstriyel Temizlik Makineleri Satış Elmanı
5223.23 Et ve Et Ürünleri Satış Elemanı
5223.24 Fotokopi Makinesi Satış Elemanı
5223.25 Gelinlik Satıcısı
5223.26 Giyim Ve Giyim Aksesuarları Satış Elemanı
5223.27 Gömlek Satış Elemanı
5223.28 Güvenlik Sistemleri Satış Elemanı
5223.29 Hac Malzemeleri Satış Elemanı
5223.30 Hırdavat Malzemeleri Satış Elemanı
5223.31 Isıtma-Soğutma Ürünleri Satış Elamanı
5223.32 İç Giyim Satış Elemanı
5223.33 İnşaat Malzemeleri Satış Elemanı
5223.34 İş Kıyafetleri Satış Elemanı
5223.35 Kamera ve Fotoğraf Makineleri Satış Elemanı
5223.36 Kırtasiye Ve Kitap Satış Elemanı
5223.37 Kozmetik Ürünleri Satış Elemanı
5223.38 Kömür Satış Elemanı
5223.39 Kumaş Satış Elemanı
5223.40 Kuruyemiş Satış Elemanı
5223.41 Madeni Yağ Satış Elemanı
5223.42 Meyve Ve Sebze Satış Elemanı
5223.43 Mobilya Satış Elemanı
5223.44 Modül-Kart Satış Elemanı
5223.45 Motosiklet Satış Elemanı
5223.46 Müzik Aletleri Satış Elemanı
5223.47 Orman Ürünleri Satış Elemanı
5223.48 Oto Aksesuarları Satış Elemanı
5223.49 Zirai Ürünler Satış Elemanı
5223.50 Oto Lastiği ve Jant Satış Elemanı
5223.51 Oto Satış elemanı
5223.52 Oto Yedek Parça Satış Elemanı
5223.53 Oyuncak Satış Elemanı
5223.54 Perakende Satış Elemanı (Gıda)
5223.55 Perde ve Mefruşat (Ev Tekstil) Satış Elemanı
5223.56 Pişmaniye Satış Elemanı
5223.57 Restoran Programı Satış Elemanı
5223.58 Reyon Görevlisi
5223.59 Saat Satış Elemanı
5223.60 Saat-Elektrikli Aletler ve Elektronik Araçlar Satış Elemanı
5223.61 Sanayi Makineleri Satış Elemanı
5223.62 Satış Elemanı (Perakende)
5223.63 Satış Danışmanı (Çelik Kapı)
5223.64 Satış Elemanı (Bijuteri)
5223.65 Satış Elemanı (Hamile Giyim)
5223.66 Satış Elemanı (Parfümeri)
5223.67 Spor Kıyafetleri Satış Elemanı
5223.68 Su ve Deniz Ürünleri Satış Elemanı
5223.69 Süt ve Süt Ürünleri Satış Elemanı
5223.70 Şapka Satış Elemanı
5223.71 Şarküteri Ürünleri Satış Elemanı
5223.72 Şekerleme Satış Elemanı
5223.73 Pastane Ürünleri Satış Elemanı
5223.74 Tıbbi Araçlar Satış Elemanı
5223.75 Yangın Söndürme Tüpü Satış Elemanı
5223.76 Yer Döşemeleri Satış Elemanı
5223.77 Yumurta Satış Elemanı
5223.78 Züccaciye Satış Elemanı
5223.79 Su Satış ve Dağıtım Elemanı (Damacana)
5223.80 Satış elemanı (Toptan)
5223.81 Tarım Ürünleri Satış Elemanı
5223.82 Gümüş Eşya Satış Elemanı
5223.83 Temizlik Malzemeleri Satış Elemanı
5223.84 Simit Satış Elemanı
5223.86 Sıhhi Tesisat Malzemeleri Satış Elemanı
5223.87 Fantezi Ürünleri Satış Elemanı
5223.88 Davetiye Satış Elemanı
5223.89 Seramik Satış Elemanı
5223.90 Vitrin Kuyumcusu (Satış Elemanı)
5223.91 Eczane İşçisi
5230.01 Bilet Satış Elemanı (Gişe/Banko)
5230.02 Diğer Kasadarlar
5230.03 Kasa Şefi
5230.04 Kasiyer
5230.05 Bilet Satış Elemanı (Banliyö Tren İstasyonu)
5230.06 Bilet Satış Elemanı (Uçak)
5241.01 Diğer Servis İşçileri (Manken ve Model)
5241.02 Manken
5241.03 Canlı Model
5242.01 Tanıtım Sorumlusu (Alışveriş Merkezi)
5242.02 Kongre ve Fuar Hostesi
5242.03 Satış reklamcısı (demonstratör)
5242.04 Satış Danışmanı
5242.05 Promosyon Ürünleri Satış Elemanı
5242.06 Evcil Hayvan ve Malzemeleri Satış Elemanı
5242.07 Satış Destek Elemanı (Mörş)
5242.11 Kredi Kartı Pazarlama Elemanı
5242.12 Halı Açıcı
5242.13 Mekan Süsleme Elemanı
5242.14 Ürün Tanıtım Görevlisi  (Gıda)
5242.15 Tüketici Hizmetleri Elemanı
5243.01 Kapıdan kapıya satış temsilcisi
5243.02 Pazarlamacı (telefonla )
5244.01 Sipariş Alıcı
5244.02 Tele- Satış Elemanı
5245.01 Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı)
5245.02 LPG Satış Elemanı (Pompacı)
5245.03 Akaryakıt İstasyon Sorumlusu
5245.04 Akaryakıt ve Otogaz İkmal ve Dolum Elemanı
5246.01 Yiyecek servis tezgahı çalışanı
5249.03 Oto Kiralama Danışmanı
5311.01 Çocuk Bakıcısı
5311.02 Evde Çocuk Bakım Elemanı
5312.01 Çocuk Gelişimi Meslek Elemanı
5312.02 Erken Çocukluk Öğretmen Yardımcısı
5312.03 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Elemanı
5321.01 Hasta Bakım Elemanı
5322.01 Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı
5322.02 Yaşlı Hizmetleri Bakımı Meslek Elemanı
5322.03 Hasta ve Yaşlı Refakatçisi
5322.04 Yaşlı Bakım Elemanı
5329.01 Hasta Hizmetlisi
5329.02 Engelli Bakıcısı
5329.03 Sterilizasyon görevlisi
5329.04 Engelli Bakım Elemanı
5329.06 Sipariş Hazırlama Görevlisi ( Ecza Deposu )
5329.07 Kaplıca Çamurcusu
5411.01 Diğer,İtfaiyeciler ve İlgili İşçiler
5411.02 İtfaiye Başçavuşu
5411.03 İtfaiye Onbaşısı
5411.04 İtfaiye Zabıta Memuru
5411.05 İtfaiyeci
5411.06 İtfaiyeci (Uçak Kazası)
5411.07 Orman İtfaiyecisi
5411.08 Yangından Mal Kurtarma Mütehassısı
5411.09 İtfaiye Çavuşu
5411.10 Yangın İlk Müdahale İşçisi
5412.01 Asayiş Polisi
5412.02 Koruyucu Güvenlik Memuru
5412.03 Terörle Mücadele Polisi
5412.04 Trafik Polisi
5412.05 Polis Memuru
5412.06 Özel Harekat Polisi
5412.07 Bomba Uzmanı (Polis)
5412.08 Çevik Kuvvet Polisi
5412.09 Eğitim Polisi
5412.10 GüvenlikPolisi
5412.11 Mali Polis
5412.12 Narkotik Polisi
5412.13 Olay Yeri İnceleme Polisi
5412.14 Organize Suçlarla Mücadele Polisi
5412.15 Çocuk Polisi
5413.01 İnfaz ve koruma memuru (gardiyan)
5414.01 Lobi Karşılama Görevlisi (Otel)
5414.02 Güvenlik Görevlisi
5414.03 Savunma ve Güvenlik Meslek Elemanı
5414.04 Güvenlik Görevlisi (Eğitim Kurumları)
5414.05 Güvenlik Görevlisi (Hastane)
5414.06 Güvenlik Görevlisi (Tren)
5414.07 Güvenlik Görevlisi (Banka)
5414.08 Vardiya Amiri – Güvenlik Hizmetleri
5414.09 Güvenlik Görevlisi (Silahlı)
5414.10 Yakın Koruma (Bodyguart)
5414.11 Güvenlik Görevlisi (Silahsız)
5414.12 Güvenlik ve Koruma Meslek Elemanı
5414.13 Bekçi
5414.15 İnşaat Bekçisi
5419.01 Cankurtaran
5419.02 Afet Müdahale Elemanı
5419.03 Diğer Koruyucu Güvenlik Elemanları
5419.04 Orman Muhafaza Memuru
5419.05 Kır Bekçisi
5419.06 Sivil Savunma Uzmanı
6111.01 Çiftçi (Tarla)
6111.02 Çiftlik İşçisi (Pamuk)
6111.03 Çiftlik işçisi – buğday
6111.04 Çiftlik İşçisi (Pirinç)
6111.05 Çiftlik İşçisi (Sebze)
6111.06 Çiftlik İşçisi (Susam)
6111.07 Diğer Çiftlik İşçileri (Tarla Ürünleri ve Sebze)
6111.08 Zirai Sulamacı
6111.09 Çiftlik İşçisi (Arpa)
6111.10 Çiftlik İşçisi (Ayçiçeği)
6111.11 Çiftlik İşçisi (Fiğ)
6111.12 Çiftlik İşçisi (Karpuz)
6111.13 Çiftlik İşçisi (Kavun)
6111.14 Çiftlik İşçisi (Mercimek)
6111.15 Çiftlik İşçisi (Mısır)
6111.16 Çiftlik İşçisi (Nohut)
6111.17 Çiftlik İşçisi (Patates)
6111.18 Çiftlik İşçisi (Soğan)
6111.19 Çiftlik İşçisi (Şeker Pancarı)
6111.20 Çiftlik İşçisi (Haşhaş)
6111.21 Çiftlik İşçisi (Yonca)
6111.22 Toprak İşleme İşçisi
6111.23 Silaj İşçisi
6111.24 Sebze Yetiştirme İşçisi
6111.25 Çiftçi (Organik Tarım)
6111.26 İlaçlamacı (Bitki Zararlıları ile Mücadele)
6112.01 Ağaç Çentikçisi (Kauçuk Hariç)
6112.02 Çay yetiştiricisi
6112.03 Çiftçi (Meyve Bahçesi, Üzüm Bağı,İlgili Ağaç ve Fidanlık Ürünleri)
6112.04 Diğer Meyve Bahçesi, Üzüm Bağı ve İlgili Ağaç ve Fidanlık İşçileri
6112.05 Üzüm Bağı İşçisi
6112.06 Zeytin Yetiştiricisi
6112.07 Fındık Yetiştiricisi
6112.08 Fıstık Yetiştiricisi
6112.10 Endüstriyel Meyve ve Sebze Yetiştiricisi
6112.11 Tıbbı ve Aromatik Bitkiler Yetiştiricisi
6112.12 Meyve Yetiştiricisi
6112.13 Budamacı
6112.14 Sığla Yağı İşçisi
6112.15 Ceviz Yetiştiricisi
6112.16 Meyve Bahçesi İşçisi
6113.01 Süs Bitkileri Yetiştiricisi
6113.02 Gül Yetiştirme İşçisi
6113.03 Çiftçi (Bahçıvan)
6113.04 Diğer Fidanlık İşçileri ve Bahçıvanlar
6113.05 Fidan Yetiştiricisi
6113.06 Örtüaltı sebze yetiştiricisi
6113.07 Peyzaj Bahçıvanı
6113.08 Çiçek Yetiştirme İşçisi
6113.09 Toprak/ Zemin Tesviye İşçisi
6113.10 Bahçıvan
6113.11 Tarım Çavuşu
6113.12 Tarım Kısım Şefi
6113.13 Mantar Yetiştiricisi
6113.14 Lale Yetiştirme İşçisi
6113.15 Aşıcı (Bağ, bahçe ve meyve ağaçları)
6113.16 Dikim İşçisi (Bahçecilik)
6113.17 İç Mekan Süs Bitkileri Yetiştiricisi
6113.18 Dış Mekan Süs Bitkileri Yetiştiricisi
6113.19 Kesme Çiçek Yetiştiricisi
6113.21 Florakültör
6114.02 Meyve ve Sebze Yetiştiricisi (Sera)
6114.03 Sebze Yetiştirme İşçisi (Topraksız Tarım)
6121.01 Atçılık İşletmeciliği Meslek Elemanı
6121.02 Çiftçi (Hayvancılık)
6121.03 Çiftçi (Sütçülük)
6121.04 Hara İşçisi
6121.05 Hayvan yetiştirme işçisi – domuz
6121.06 Hayvan yetiştirme işçisi – keçi
6121.07 Hayvan yetiştirme işçisi – sığır
6121.08 Hayvan yetiştirme işçisi – koyun
6121.09 Sağım İşçisi (Elle)
6121.10 Sağım işçisi (makine ile )
6121.11 Süthane İşçisi
6121.12 Çoban (Küçükbaş Hayvan)
6121.13 Çoban (Büyükbaş Hayvan)
6121.14 Kırkıcı
6121.15 Diğer Süthane İşçileri
6121.16 Diğer Süthane/Mandıra İşçileri
6121.17 Seyis
6122.01 Çiftçi (Kümes Hayvanları)
6122.02 Diğer Kümes Hayvanları İşçileri
6122.03 Kuluçka Tesisi İşçisi
6122.04 Kümes Hayvanları Yetiştirme İşçisi (Genel)
6122.05 Tavşan Yetiştirme İşçisi
6122.06 Kümes Bakım İşçisi
6123.01 Arıcı
6123.02 İpek Böcekçiliği İşçisi
6129.01 Diğer hayvan Yetiştirme İşçileri
6129.02 Diğer Uzman Çiftçiler (Hayvan)
6129.03 Hayvan Yetiştirme İşçisi (Kürklü Hayvanlar)
6129.04 Sperm Alma İşçisi
6130.01 Çiftçi (Pazara Yönelik)
6130.02 Çiftlik İşçisi (Genel)
6130.03 Diğer Hayvan Yetiştiricileri ve Tarım İşçileri
6130.04 Kayısı İşleme ve Paketleme İşçisi
6130.05 Çiftlik Nezaretçisi (Kahya)
6210.01 Ağaç Kesme ve Boylama Operatörü
6210.02 Ağaç tahmin ve işaretleyicisi (maktacı)
6210.03 Diğer Orman İşçileri
6210.04 Diğer Tomrukçular
6210.05 Nehir sürücüsü – tomrukçuluk
6210.06 Orman Nezaretçisi
6210.07 Tırmanıcı – tomrukçuluk
6210.08 Tomrukçu
6210.09 Sürütücü Operatörü
6210.10 Orman Ürünleri İstifleme İşçisi
6210.11 Odun kömürü ocakçısı – orman
6221.01 Deniz Balıkları Üreticisi
6221.02 İstiridye Çiftliği İşçisi
6221.03 Tatlı Su Balıkları Üreticisi
6222.01 Balıkçı Gemisi Kaptanı
6222.02 Diğer Balıkçılar
6222.03 İç Sular ve Kıyı Balıkçısı
6223.01 Açık Deniz Balıkçısı
6224.01 Avcı (Ateşli Silah-Tuzakla)
6224.02 Diğer Avcılar
6310.01 Sabun İmalatçısı (geleneksel yöntemlerle)
6320.01 Kendi geçimine yönelik çiftlik hayvanı yetiştiricisi
6330.01 Çiftçi (kendi geçimine yönelik) – karma bitki ve çiftlik hayvanları
6340.01 Kendi geçimine yönelik balıkçı
6340.02 Kendi geçimine yönelik dalgıç
6340.03 Kendi geçimine yönelik toplayıcı
6340.04 Kendi geçimine yönelik tuzakçı
7111.01 Ev inşaatçıları (ev ve benzeri küçük yapılar)
7111.02 İnşaat Ustası
7112.01 Derz İşçisi
7112.02 Diğer Tuğla Örücüler, Taş Duvarcılar
7112.03 Duvarcı
7112.04 Kaldırım İşçisi
7112.05 Moloz Döşeyici
7112.06 Taş Duvarcı – inşaat)
7112.07 Tuğla Örücü (Ateş Tuğlası)
7112.08 Tuğla Örücü (Baca İnşaatı)
7112.09 Şömine Ustası
7112.10 Tandır Ocağı Ustası
7112.11 Tuğla Baca Bakım-Onarımcısı
7112.12 Refrakter Ustası
7112.13 Refrakterci
7113.01 Diğer Taş Kesme ve Oyma İşçileri
7113.02 Matkap İşçisi (Taş)
7113.03 Taş Ayırıcı (mermer, granit)
7113.04 Taş Harf Oyma İşçisi (Elle)
7113.05 Taş Oyma İşçisi (Elle)
7113.06 Taş Parçalayıcısı
7113.07 Taş Perdah İşçisi (Elle)
7113.08 Taş Taşlama İşçisi
7113.09 Taş Yontma İşçisi
7113.10 Yontma ve inşa işçisi – abide
7113.11 Taş Yapı Ustası (Restorasyon)
7113.12 Minare Ustası
7113.13 Mermer İşçisi
7113.14 Mermerci ve Süsleme Taşçısı
7113.15 Mezar Yapım Ustası
7114.01 Beton Direk Kalıp Hazırlama İşçisi
7114.02 Beton Direk Kalıp Açma İşçisi
7114.03 Beton Direk ve Travers Demiri İşçisi
7114.04 Betonarme Demircisi
7114.05 Betonarmeci
7114.06 Diğer Betonarmeciler, Şap İşçileri ve Mozaik (Terrazo) İşçileri
7114.07 İnşaat Kalıpçısı (Ahşap)
7114.08 Mozaik ustası
7114.09 Şap İşçisi
7114.10 Tünel kalıpçı – inşaat
7114.11 Beton ve Betonarme Kalıpçısı
7114.12 Mastar İşçisi (Beton Dökümü)
7114.13 Gaz Beton Kalıp Temizleme ve Yağlama İşçisi
7114.14 Gazbeton Ayıklama/Paketleme İşçisi
7114.15 Panel Kalıpçı
7114.16 Ön Dökümlü Beton Üretim Hattı Sorumlusu
7114.17 Ön Dökümlü Beton Eleman Montajcısı
7114.18 Ön Dökümlü Beton Kürcüsü
7114.19 Ön Dökümlü Beton Öngermecisi
7114.20 Ahşap Kalıpçı
7115.01 Ahşap Doğrama ve Kaplamacısı
7115.02 Ahşap Üst Yüzey İşlemecisi
7115.03 Ahşap Doğrama İmalatı Teknisyeni
7115.04 Ağaç Gemi Yapım İşçisi
7115.05 Ağaç Kayık Yapım İşçisi
7115.06 Ahşap doğramacı – bina
7115.07 Atölye Marangozu
7115.08 Diğer Marangozlar ve Doğramacılar
7115.09 Gemi Doğramacısı
7115.10 Gemi Marangozu
7115.11 İnşaat Marangozu
7115.12 Marangoz
7115.13 Marangoz – makinelerin ağaç aksamı
7115.14 Akrilik Tezgah Ustası
7115.15 Sahne ve Stüdyo Marangozu
7115.16 Uçak Doğramacısı
7115.17 Yol Marangozu
7115.18 Sahne Aksesuarcısı
7115.19 Butaforcu (Sahne Sanatları)
7115.20 Sahne Makinisti (set işçisi)
7115.22 Ahşap Yat ve Tekne yapımcısı
7115.23 Fiberglasçı
7115.24 Ahşap Ambalaj İşçisi
7115.25 Maran Ustası
7115.26 Yat-Tekne Laminasyon İşçisi
7115.27 Ahşap Ev İmalat İşçisi
7115.28 Ahşap Ev İmalatçısı
7115.29 Arı Kovanı ve Bal Çıtası Yapım İşçisi
7115.30 Ahşap Ev İmalatçısı (Nezaretçi/Ustabaşı)
7115.31 Ahşap Tekne İmalatçsı (Nezaretçi/Ustabaşı)
7115.32 Ahşap Tekne İmalat Ustası
7115.33 Ahşap Süslemecisi
7119.01 Başka yerde sınıflandırılmamış kaba inşaat ve ilgili işlerde çalışan sanatkarlar
7119.02 İskele Kurucusu – inşaat (metal veya ahşap)
7119.03 İnşaat Bakım İşçisi
7119.04 Baca Yapım İşçisi
7119.05 Baca Yapım Ustası
7121.01 Arduaz ve Kiremit Çatı İşçisi
7121.02 Asfalt Çatı İşçisi
7121.03 Diğer Çatı İşçileri
7121.04 Metal Çatı İşçisi
7121.05 Ot Yığmalı Çatı İşçisi
7121.06 Sentetik Madde Çatı İşçisi
7121.07 Ahşap Çatı Ustası
7121.08 Panel Çatı Kaplamacısı
7122.01 Fayans, seramik ve karo döşemecisi
7122.02 Mermer Döşeyici
7122.03 Mozaik Kesici ve Döşeyici
7122.04 Parke döşeyicisi
7122.05 Zemin Kaplamacısı (Tezyinat Karoları)
7122.06 Döşeme ve duvar kaplamacısı
7122.07 Mermerit Montaj İşçisi
7122.08 Ahşap Yer Döşemecisi
7122.09 Beton Parke ve Bordür Taşı Döşeme Ustası
7123.01 Alçı Dekorasyoncu (Kartonpiyer)
7123.02 Diğer Sıvacılar
7123.03 Sıvacı
7123.04 Sıvacı (Çimento Alçı)
7123.05 Sıvacı – elyaflı malzeme
7123.06 Sıvacı – tezyinat
7123.07 Tirizci (Bağdadi İşçisi)
7123.08 Alçı Levha Uygulayıcısı
7123.09 Alçı Sıva Uygulayıcısı
7124.01 Akustik Tecritçisi
7124.02 Diğer Tecritçiler
7124.03 Kalorifer Kazanı Tecritçisi
7124.04 Kazan ve Boru Tecritçisi
7124.05 Soğutma ve Havalandırma Teçhizatı Tecritçisi
7124.06 Yapı Yalıtımcısı
7124.07 Zemin Kaplamacısı (Mastik Karışımlı)
7124.08 İzolasyoncu (Gemi)
7124.09 Bina Tecritçisi (Makine ile)
7124.10 Kompozit Cephe Kaplama İşçisi
7124.11 Isı Yalıtımcısı
7124.12 Su Yalıtımcısı
7124.13 Ses Yalıtımcısı
7124.14 Yangın Yalıtımcısı
7125.01 Camcı (Bina)
7125.02 Camcı (Çatı Aydınlık Camekanı)
7125.03 Camcı (Kurşun Çerçeveli ve Renkli Dekoratif Camları)
7125.04 Camcı (Vitrin Cam Levhaları)
7125.05 Diğer Camcılar
7125.06 Oto Camcısı
7125.07 Akvaryum Ustası
7125.08 Otobüs Cam Hazırlama ve Montaj İşçisi
7125.09 Dekoratif Cam İmal İşçisi
7126.01 Boru döşemecisi
7126.02 Boru tesisatçısı – gemi
7126.03 Boru tesisatçısı – uçak
7126.04 Boru tesisatçısı – buhar
7126.05 Diğer Sıhhi Tesisat İşçileri ve Boru Tesisatçıları
7126.06 Doğal Gaz Tesisatçısı
7126.07 Havagazı Tesisat Muayene İşçisi (Bina)
7126.08 Kuyu Kazıcı
7126.09 Ölçü Aletleri Boru Tesisatçısı
7126.10 Sıhhi Tesisatçı
7126.11 Sahne ve Stüdyo Tesisatçısı
7126.12 Kalorifer tesisatçısı
7126.13 Branşman
7126.14 Su Arıza İşçisi
7126.15 Endüstriyel Boru Montajcısı
7126.16 Güneş Enerjisi Sistemleri Montaj İşçisi
7126.17 Brülör Bakım ve Onarımcısı
7126.18 Bekstop Operatörü
7126.19 Doğal Gaz Isıtma ve Gaz Yakıcı Cihaz Servis Personeli
7126.20 Doğal Gaz İşletme Bakım Operatörü
7126.21 Doğal Gaz Altyapı Yapım ve Kontrol Personeli
7126.22 Bakır ve Alüminyum Boru Tesisatçısı
7126.23 Yangın Tesisatçısı
7127.01 Soğutma Isıtma Sistemleri Bakım-Onarımcısı
7127.02 Soğutma Sistemi Operatörü
7127.03 Soğutmacı (Gemi)
7127.04 Ev Tipi Klima Sistemleri Teknik Elemanı
7127.05 Hava Kanalı Montaj ve İmalatçısı
7131.01 İnşaat Boyacısı/Boyacı-Bina
7131.02 Boyacı (Çelik İnşaat ve Gemi)
7131.03 Diğer İnşaat Boyacıları
7131.04 Duvar Kağıdı Kaplayıcısı
7131.05 Yat-Tekne Boyacısı
7131.06 Gemi Karina Kontrol Boyacısı
7131.07 Cilacı (Gemi)
7132.01 Otomotiv Boya Ustası
7132.02 Diğer Boyacılar (İnşaat ve Bakım Hariç)
7132.03 Pistoleci (Otomotiv)
7132.04 Boyacı – metal
7132.05 Otomotiv Boya İşçisi
7132.06 Sanayi Boyacılığı Ve Uygulama Teknisyeni
7133.01 Baca Temizleyicisi
7133.02 Bina Dış Yüzey Temizleyicisi
7211.01 Diğer Metal Döküm Kalıpçıları ve Maça Yapıcıları
7211.02 Döküm Kumu Tavlama İşçisi (Elle)
7211.03 Kalıp bozma işçisi – metal döküm
7211.04 Kalıp tamircisi (elle) (metal dökümcülüğü)
7211.05 Maça Kurutma Fırını İşçisi
7211.06 Maçacı
7211.07 Metal Döküm Kalıpçısı
7211.08 Metal Döküm Kalıpçısı (Zeminde ve Çukurda)
7211.09 Soket Kurutma Fırını İşçisi
7211.10 Dökümcü (Metal)
7211.12 Metal Dökücü
7211.13 Boya ve Kum Hazırlama İşçisi (Makine ile) – maça hazırlama
7211.14 Maça yapıcı (makine ile)
7212.01 Diğer Kaynakçılar ve Pürmüzcüler
7212.02 Gaz Altı Kaynakçısı
7212.03 Gümüş Kaynakçısı (Elle)
7212.04 Kurşun Tesisat İşçisi
7212.05 Lehimci
7212.06 Oksi-Gaz Kaynakçısı
7212.07 Kaynakçı (Oksijen ve Elektrik)
7212.08 Örtülü Elektrot Ark Kaynakçısı
7212.09 Pirinç Kaynakçısı
7212.10 Pürmüzcü (Elle)
7212.11 Rezistans Kaynakçısı
7212.12 Soğuk Kaynak İşçisi
7212.13 Alüminotermit Kaynakçısı
7212.14 Argon Kaynakçısı (Tığ Kaynakçısı)
7212.15 Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı (Gazlı Hat)
7212.16 Doğalgaz Çelik Boru Kaynakçısı
7212.17 Sualtı Kaynakçısı
7212.18 Boru Kaynakçısı
7212.19 Nokta Kaynak İşçisi
7212.20 Dalga Lehim Operatörü
7212.21 Bant Kaynakçısı
7212.22 Elektrik Ark Kaynakçısı (Makine ile)
7212.23 Elektronik gözlü oksiasetilen kesme makinesi operatörü
7212.24 Lehim bandı işçisi
7212.25 Punta Kaynak Makinesi İşçisi
7212.26 Seyyar Otomatik Oksiasetilen Kesme Makinesi İşçisi
7212.27 Toz Altı Kaynak Operatörü
7212.28 Platin Kesimcisi
7212.29 Dikiş Kaynak Makinesi İşçisi
7212.30 Otomatik Zincir Kaynak Makinesi İşçisi
7212.31 Ark Kaynakçısı
7212.32 Otomotiv Kaynakçısı
7212.33 Kaynak Operatörü
7212.34 Direnç Kaynak Ayarcısı
7212.35 Direnç Alın Kaynakçısı
7212.36 Plastik Kaynakçı
7212.37 Otomotiv Kaynak İşçisi
7212.38 Çelik Kaynakçısı
7212.39 Otomotiv Sac ve Gövde Kaynak Ustası
7212.40 Otomotiv Sac ve Gövde Kaynak İşçisi
7212.41 Alüminyum Kaynakçısı
7212.42 Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı
7213.01 Bakırcı – işleyen
7213.02 Diğer Metal Levha İşçileri
7213.03 Karoserci
7213.04 Kazan Yapımcısı
7213.05 Makinatocu
7213.06 Markör – metal levha
7213.07 Metal Levha İşçisi
7213.08 Metal Levha İşçisi (Tezyinat)
7213.09 Metal Levha İşçisi (Uçak)
7213.10 Otomotiv Kaporta Ustası
7213.11 Radyatör İmalat İşçisi (Motorlu Taşıtlar)
7213.12 Teneke Kutu İmal İşçisi
7213.13 Tenekeci – imalat
7213.14 Metal Sac İşleme İşçisi
7213.15 Doğalgaz Baca Ustası
7213.16 Soba Ustası
7213.17 Otomotiv Şasi ve İskelet İşçisi
7213.18 Çelik Kasa İmal Ustası
7213.19 Tanker İmalat Ustası
7213.20 Damperli Kasa İmal Ustası
7213.21 Sualtı Saç Kalınlık Ölçme İşçisi
7213.22 Giyotin Makas İşçisi
7213.23 Çelik Levha Bükücüsü
7213.24 Metal Sac İşleme Ustası
7213.25 Otomotiv Kaporta İşçisi
7213.26 Otomotiv Sac Şekillendirme Ustası
7213.27 Otomotiv Sac Şekillendirme İşçisi
7213.28 Alüminyum imalat işçisi
7213.29 Sac ve Metal Mobilyacı
7214.01 Alüminyum Doğramacı
7214.02 Diğer Metal Levha ve Metal İnşaat İşçileri
7214.03 El Perçincisi
7214.04 Gemi montörü – metal
7214.05 İnşaat çeliği işçisi – atölye
7214.06 Çeliği Konstrüksiyon işçisi
7214.07 Markör (Metal İnşaat)
7214.08 Pünomatik Tabanca Perçincisi (Metal İnşaat)
7214.09 Zırh İşçisi (Gemi)
7214.10 Asma Tavan Ustası (Metal)
7214.11 Tekne Montaj İşçisi
7214.12 Tavlamacı (Gemi)
7214.13 Endazeci (Gemi)
7214.14 Tekne Onarım İşçisi
7214.15 Raf Üretim İşçisi
7214.16 Demir Doğramacı (Mobilya)
7214.17 Ferforje Demir Ustası
7214.18 Cam Balkon Sistemleri Montajcısı
7214.19 Gemi Onarım İşçisi
7214.20 Metal Doğramacı
7214.21 İnşaat Demiri Bağlama Ustası
7214.22 Gabion Sepet İmal İşçisi
7214.23 Gabion Sepet Montaj İşçisi
7214.24 Gemi Ön İmalat ve Montaj Elemanı
7215.01 Asma Köprü Kablo İşçisi
7215.02 Diğer Sapancılar ve Kablo Ekleyicileri
7215.03 Gemi Halat ve Kablo Donanım İşçisi
7215.04 Halat ve Kablo Ekleyicisi
7215.05 Sapancı (Kaldırma teçhizatlı)
7215.06 Sapancı (kaldırma teçhizatlı) – inşaat
7215.07 Sapancı (Petrol Kuyusu Sondajı)
7215.08 Sapancı (Tomrukçuluk)
7215.09 Uçak Kablo Donanım İşçisi
7215.10 Armadör İşçisi
7221.01 Nalbant
7221.02 Demirciler, Şahmerdancılar ve Pres Operatörleri
7221.03 Temel Metal Şekillendirme Elemanı
7221.04 Metal Şekillendirici (Elle)
7221.05 Sıcak Metal Şekillendirme Ustası
7221.06 Soğuk Demirci
7221.07 Şişirme Pres Tezgahı İşçisi
7221.08 Tel Çekme İşçisi (Elle)
7221.09 Yatay-Dikey Pres Tezgahı Operatörü
7221.10 Demirci (Sanat ve Stüdyo)
7221.11 Sıcak Metal Şekillendirme İşçisi
7221.12 Tohum-Gübre SerpmeMakinesi İmal Ustası
7221.13 Mibzer İmal Ustası
7221.14 Tırmık İmal Ustası
7221.15 Pulluk İmal Usta
7221.16 Römork İmal Ustası
7221.17 Patoz MakinesiMontajİşçisi
7221.18 Metal Hadde Çekicisi (Sıcak Hadde)
7221.19 Diğer Metal Çekiciler ve Şekillendiriciler
7221.20 Demir Dövme Presi Operatörü
7221.21 Şahmerdan Operatörü
7221.22 Hadde İşçisi
7221.23 Hadde Ustası
7222.01 Bağlantı Parçası ve Mastar Yapıcı
7222.02 Çilingir
7222.03 Diğer Alet Yapıcıları, Metal Modelciler ve Metal Markacıları
7222.04 Döküm Modelci
7222.05 Hacim Kalıpçısı
7222.06 Kalıp, takım ve aparatçı
7222.07 Metal Markacı
7222.08 Oto Kilidi İmal İşçisi
7222.09 Tüfekçi – imal ve tamir eden
7222.10 Endüstriyel Kalıpçı
7222.11 Kalıpçı
7222.12 Takım – Avadanlık Bakım Onarımcısı (Tersane)
7222.13 Av Tüfeği İmal İşçisi
7222.14 Av Tüfeği Montaj İşçisi
7222.15 Namlucu (Av Tüfeği)
7222.16 Ayarcı (Av Tüfeği)
7222.17 Kundakçı (Av Tüfeği)
7222.18 Markacı
7222.19 Tabanca Montaj İşçisi
7222.20 Silah Süsüleme İşçisi
7222.21 Bıçak İmal İşçisi
7222.22 Mutfak Eşyaları Tamircisi
7222.23 Prototip İşçisi
7222.24 Modelci (ağaç-plastik-metal)
7222.25 Sac Metal Kalıpçısı
7222.26 Otomotiv Prototipçisi
7222.27 Otomotiv Prototip İşçisi
7222.28 Çelik Zincir İmal İşçisi
7222.29 Çelik Hasır İmal İşçisi
7223.01 Açkı ve polisaj tezgahı operatörü – metal işçiliği
7223.02 CNC Abkant Pres Tezgahı Operatörü
7223.03 Bombe Pres Tezgahı Operatörü
7223.04 Boring matkap tezgâhı ayarcı – operatörü (metal işçiliği)
7223.05 Boring matkap tezgahı operatörü – metal işçiliği
7223.06 Boru Kesme Makinesi İşçisi
7223.07 Boru Kıvırma Makinesi İşçisi
7223.08 Boru Konikleştirme Makinesi İşçisi
7223.09 Borverk (Bohrwerk) Operatörü
7223.10 Caka Saç Kıvırma Tezgahı İşçisi
7223.11 Cıvata İmal İşçisi
7223.12 Cnc Freze Tezgahı Operatörü
7223.13 CNC Lazerle Kesme Operatörü
7223.14 NC/CNC Tezgah Operatörü
7223.15 Cnc Torna Tezgahı Operatörü
7223.16 Çapakçı
7223.17 Çivi İmal Makinesi Operatörü
7223.18 Çok milli özel torna tezgâhı ayarcı-operatörü (metal işçiliği)
7223.19 Daire Makas Tezgahı Operatörü (Metal Levha)
7223.20 Demir Doğramacı
7223.21 Demirci (Makine ile)
7223.22 CNC Dalma Erozyon Tezgah Operatörü
7223.23 CNC Plazma Kesim Operatörü
7223.24 Metal Levha İşleme Tezgah Operatörü
7223.25 Metal Levha İşleme Tezgah İşçisi
7223.26 Dual Testere Tezgahı Operatörü
7223.27 Eksantrik Pres Tezgahı Operatörü
7223.28 Endüstriyel Mutfak Ürünleri İmal İşçisi
7223.29 Flanj Açma Makinesi Operatörü (Metal Levha)
7223.30 Freze tezgahı ayarcı-operatörü (metal işçiliği)
7223.31 Frezeci (Freze Tezgahı Operatörü)
7223.32 FRP (CTP) Kalıpçısı
7223.33 Gijon İmal İşçisi
7223.34 Hadde muylu freze tezgâhı ayarcı – operatörü (metal işçiliği)
7223.35 Hadde torna tezgâhı ayarcı – operatörü (metal işçiliği)
7223.36 Hidrolik Makas Tezgahı Operatörü (Metal Levha)
7223.37 Hidrolik Pres Tezgahı Operatörü
7223.38 Honlama tezgahı ayarcı-operatörü (metal işçiliği)
7223.39 Honlama Tezgahı Operatörü (Metal İşçiliği)
7223.40 Kalıp Bağlama ve Ayar İşçisi
7223.41 Kenar Yazma Makinesi İşçisi
7223.42 Kesme Sıvısı Operatörü
7223.43 Maden Makineleri Bakım ve Onarımcısı
7223.44 Makine Perçincisi (Metal İnşaat)
7223.45 Matkap tezgahı ayarcı – operatörü (metal işçiliği)
7223.46 Matkap tezgahı operatörü – metal işçiliği
7223.47 Metal Bükme Tezgahı Operatörü
7223.48 Metal Bükücü (Tornada)
7223.49 Metal İşleme Tezgahı Ayarcısı
7223.50 Metal İşleri Seri Üretim Tezgâh İşçisi
7223.51 Metal işleme tezgâhları ayarcı – operatörleri
7223.52 Metal Şerit Testere Tezgahı Operatörü
7223.53 Metal Testere Tezgahı Operatörü
7223.54 Mıknatıs tablalı rektifiye tezgahı ayarcı – operatörü (metal işçiliği)
7223.55 Mil Menteşe İmal İşçisi
7223.56 Motorlu Metal Kesme Makası Operatörü
7223.57 Otomatik Metal İşleme Transfer Tezgahı Ayarcı-Operatörü
7223.58 CNC Punch Makinesi Operatörü
7223.59 Pantograf tezgahı ayarcı – operatörü (metal işçiliği)
7223.60 Plânya tezgâhı ayarcı – operatörü (metal işçiliği)
7223.61 Planya Tezgahı Operatörü (Metal İşçiliği)
7223.62 Pnömatik Çift Taraflı Kesme Tezgahı Operatörü
7223.63 Pres Tezgahı Operatörü
7223.64 Programlı metal işleme tezgahı ayarcı – operatörü
7223.65 Pürmüzcü – makine ile
7223.66 Radial matkap tezgahı ayarcı – operatörü (metal işçiliği)
7223.67 Rektifiye tezgahı ayarcı – operatörü (metal işçiliği)
7223.68 Rektifiye tezgahı operatörü – metal işçiliği
7223.69 Revolver torna tezgâhı ayarcı – operatörü (metal işçiliği)
7223.70 Römork Hidroliği Bağlantı Elemanları İmal İşçisi
7223.71 Saç Röle Makinesi İşçisi
7223.72 Seri ÜretimTezgah Operatörü
7223.73 Silindir Kapağı Taşlama İşçisi
7223.74 Somun İmal İşçisi
7223.75 Şablon Presçi ( Metal )
7223.76 Takım bileyicisi – metal işleme tezgahları
7223.77 Tel Halat İmal İşçisi
7223.78 Tel Örgü (Çit) İmal İşçisi
7223.79 Tesviyeci
7223.80 Tezgah Ayar İşçisi
7223.81 Titreşimli Saç Kesme Makası Operatörü
7223.82 Torna tezgahı ayarcı – operatörü (metal işçiliği)
7223.83 Tornacı (Torna Tezgahı Operatörü)
7223.84 Üniversal freze tezgâhı ayarcı – operatörü (metal işçiliği)
7223.85 Val Torna Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği)
7223.86 Vals taşlama tezgahı ayarcı – operatörü (metal işçiliği)
7223.87 Vargel tezgâhı ayarcı- operatörü (metal işçiliği)
7223.88 Vargel tezgahı operatörü – metal işçiliği
7223.89 Vargel ve Planyacı – metal işleri
7223.90 Yatak torna tezgâhı ayarcı – operatörü (metal işçiliği)
7223.91 Zımba Tezgahı Operatörü (Metal İşçiliği)
7223.92 CNC Tel Erezyon Tezgah Operatörü
7223.93 CNC Router Operatörü
7223.94 Matkap Tezgah İşçisi
7223.95 NC/CNC Tezgah İşçisi
7223.96 Tornacı (Torna Tezgahı İşçisi)
7223.97 Frezeci (Freze Tezgah İşçisi)
7223.98 Metal Kesme Operatörü
7223.99 Metal Kesim İşçisi
7223.100 Metal Kesimci (Şaloma)
7223.101 CNC Taşlama Operatörü
7223.102 Temel İmalat ve Montaj Elemanı
7224.01 Kalaycı
7224.02 Diğer Polisajcılar ve Alet Bileyicileri (Elle)
7224.03 Döküm Temizleyici
7224.04 Kesici Aletler Bileyicisi
7224.05 Menevişçi
7224.06 Rakle bileyicisi – tekstil
7224.07 Tekstil Tarağı Bileyicisi
7224.08 Testere Tamircisi ve Bileyicisi
7224.09 Val bileyicisi – tekstil
7224.10 Boru Taşlama Tezgahı İşçisi
7224.11 Metal Temizleyici
7224.12 Parlatma Tanburu İşçisi
7224.13 Zımpara Taşı Tezgahı İşçisi
7224.14 Raspacı (Gemi)
7224.15 Taşlama Tezgâh Ustası
7224.16 Taşlama Tezgâh İşçisi
7231.01 Diğer Motorlu Araç Tamirci Makinistleri
7231.02 Oto bakım – onarımcısı
7231.03 Oto Fren Bakım-Onarımcısı
7231.04 Ön Düzen ve Balans Ayarcısı
7231.05 Motosiklet Bakım Onarımcısı
7231.06 Dizel Motorları Yakıt Pompası ve Enjektör Ayarcısı
7231.07 Otomotiv Elektromekanikeri/Otomotiv Diagnostik (Arıza Tespit Ve Giderme)
7231.08 İskelet Doğrultma İşçisi (Otomotiv)
7231.09 Oto Kilit Bakım Onarımcısı
7231.10 Oto Trimci
7231.11 Otobüs/Kamyon Bakım Onarımcısı
7231.12 Oto LPG Bakım ve Onarımcısı
7231.13 Egzoz Tamircisi
7231.14 Havalı Korna İmal İşçisi
7231.15 Kilometre Sayaç Tamircisi(Motorlu Taşıt)
7231.16 Marş Ve Devir Daim Dişli Tamircisi (Motorlu Taşıt)
7231.17 Şaft Tamircisi (Motorlu Taşıt)
7231.18 Radyatör Tamircisi (Motorlu Taşıt)
7231.19 Şanzıman Tamircisi (Motorlu Taşıt)
7231.20 Takograf Tamircisi (Motorlu Taşıt)
7231.21 Makas Tamircisi (Motorlu Taşıt)
7231.22 Dingil Tamircisi (Motorlu Taşıt)
7231.23 Motor Yenileştirmeci
7231.24 İç lastik tamircisi – motorlu taşıtlar
7231.25 Şamandıra Montajcısı (Oto Gaz Sistemleri)
7231.26 Oto Klima Bakım Onarımcısı
7231.27 Motor Test Operatörü
7231.28 Otomotiv Boya Onarımcısı
7231.29 Otomotiv Gövde Onarımcısı
7231.30 Otomotiv Gövde Onarım İşçisi
7231.31 Otomotiv Gövde ve Boya Onarımcısı
7231.32 Otomotiv Mekanikçisi
7231.33 Traktör Bakım Onarımcısı
7231.34 Dış Lastik Tamircisi
7232.01 Alıştırıcı-Montör (Uçak Gövdesi)
7232.02 Diğer Uçak Motorları Tamirci Makinistleri
7232.03 Uçak Motorları mekanikeri
7233.01 Makine Bakım Ustası
7233.02 Alıştırıcı-Montör (Pedallı Araçlar)
7233.03 Alıştırıcı-Montör (Dikiş Makineleri)
7233.04 Alıştırıcı-Montör (Maden ocakları Basınçlı Hava Makineleri)
7233.05 Diğer Makine Alıştırıcı- Montörleri (Elektrikli Aletler Hariç)
7233.06 Diğer Yağlayıcılar
7233.07 Dokuma Makineleri Bakım-Onarımcısı
7233.08 Gemi yağcısı ve grescisi
7233.09 Makine Kurma ve Tesisat İşçisi
7233.10 Makine Montaj ve Bakım Onarımcısı
7233.11 Mekanik bakım ve onarımcısı (motorlu taşıtlar hariç)
7233.12 Petrol Sondaj Makinesi Bakım-Onarımcısı
7233.13 Mekaniker – ağaç işleyen makineler
7233.14 Mekaniker- buhar kazanları
7233.15 Mekaniker – deniz motorları
7233.16 Mekaniker(dizel motor) (motorlu araçlar hariç)
7233.17 Mekaniker – fabrika bakımı
7233.18 İş Makineleri Bakım ve Onarımcısı
7233.19 Mekaniker – lokomotif
7233.20 Mekaniker- maden ocağı makineleri
7233.21 Mekaniker – matbaa makineleri
7233.22 Mekaniker – metal işleyen tezgah takımları
7233.23 Mekaniker – pistonlu buhar makineleri
7233.24 Mekaniker – türbin (uçak ve gemi türbinleri hariç)
7233.25 Mekaniker – vagon
7233.26 Mekaniker – yüksek fırın, çelikhane,haddehane ve yardımcı tesisler
7233.27 Tarım alet ve makineleri bakım ve onarımcısı
7233.28 Yağlayıcı ve Gresleyici (Gemi Makineleri Hariç)
7233.29 Hidrolikçi (Gemi)
7233.30 Mekaniker(Sondaj Makineleri)
7233.31 Biçerdöver Tamircisi
7233.32 Konfeksiyon Makineleri Tamircisi
7233.33 İş Makineleri Yağcısı
7233.34 Kuruyemiş Makineleri Tamircisi
7233.35 Mekaniker (Kompresör)
7233.36 Çarkçıbaşı (Gemi)
7233.37 Kriko Tamircisi
7233.38 Baskı Bakım Onarımcısı (Tekstil)
7233.39 Hidrolik Pnömatikçi
7233.40 Planlı Bakım Vizitörü ( Çimento )
7233.41 Tamirci Baş makinist (Sondaj Makineleri )
7233.42 Makine Bakım Yardımcı Elemanı
7233.43 Makine Bakımcı
7233.44 Kestirimci Bakım Elemanı
7234.01 Mekaniker (Pedallı Araçlar)
7234.02 Bisiklet tamircisi
7311.01 Diğer Hassas ve Dakik Aletler,Saat İmalat İşçileri ve Tamircileri
7311.02 Enstrümancı
7311.03 Hassas ve Dakik Aletler Alıştırıcı-Montörü
7311.04 Hassas ve Dakik Aletler İmalat İşçisi ve Tamircisi
7311.05 Optik Aletler İmalat İşçisi ve Tamircisi
7311.06 Saat İmalat İşçisi
7311.07 Saat Tamircisi
7311.08 Sayaç Tamir İşçisi
7311.09 Tartı Aletleri Bakım ve Tamir İşçisi
7311.10 Zaman Saatleri Bakım ve Tamir İşçisi
7311.11 Elektronik Su Sayaç Tamir İşçisi
7311.12 Gözlük Tamircisi
7311.13 Tahlisiye Cihaz Bakımcısı
7311.14 Gözlük Çerçeve İmalatçısı
7311.15 Fizyolojik Sinyal İşletme Teşhis ve Kayıt Cihazları Teknik Servis Elemanı
7311.16 Kalibrasyoncu
7311.17 DEA Ölçüm Cihazı Operatörü
7311.18 Kalibrasyoncu (Elektriksel ve Elektronik Ölçü Aletleri Hariç)
7311.19 Validasyon Uzmanı
7311.20 Fotoğraf Makinesi ve Video Kamera Tamircisi
7311.21 Üç Boyutlu Ölçüm (CMM) Operatörü
7312.01 Akordeon İmal İşçisi
7312.02 Müzik Aletleri İmalat ve Tamircisi
7312.03 Müzik Aletleri Akortçusu
7312.04 Nefesli sazlar imal işçisi – ağaç
7312.05 Nefesli sazlar imal işçisi – metal
7312.06 Org İmal İşçisi
7312.07 Piyano İmal İşçisi
7312.08 Yaylı Sazlar İmal İşçisi
7312.09 Müzik Aleti (Çalgı) Yapımcısı
7312.10 Kabak Kemane Ustası
7312.11 Ney İmal Ustası
7312.12 Keman İmal Ustası
7312.13 Piyano Akortçusu
7312.14 Keman Tamircisi
7312.15 Lutiye
7312.16 Mızraplı Halk Müziği Enstrümanları İmal İşçisi
7312.17 Mızraplı Halk Müziği Enstrümanları Yapımcısı
7312.18 Mızraplı Batı Müziği Enstrümanları Yapımcısı
7312.19 Mızraplı Sanat Müziği Enstrümanları Yapımcısı
7312.20 Yaylı Enstrüman Yapımcısı
7313.01 Diğer Metal Dökücüleri
7313.02 Diğer Mücevherciler ve Kıymetli Metal İşçileri
7313.03 Kıymetli Metal Çekicisi
7313.04 Kıymetli Metal Varak İşçisi
7313.05 Kıymetli Taş Takıcısı
7313.06 Kıymetli Taş Tıraş ve Perdah İşçisi
7313.07 Kuyumcu – altın ve gümüş işleme
7313.08 Mücevherat Oymacısı
7313.09 Mücevherat Tamircisi
7313.10 Mücevher ustası
7313.11 Telkari Ustası
7313.12 Oltu taşı İşleme Ustası
7313.13 Lületaşı İşleme Ustası
7313.14 Kazaziye Ustası
7313.15 Doğal Taşları İşleme Ustası
7313.16 Erhani Gümüş İşleme Ustası
7313.17 Gümüş Kaynakçısı (Makine ile)
7313.18 Gümüş Takı İşlemecisi
7314.01 Alçı Model Kalıpçı
7314.02 Çömlek ve Porselen Döner Tablacısı
7314.03 Çömlek ve Porselen Kalıpçısı
7314.04 Çömlek ve Porselen Kil Şerbeti Dökücüsü (Elle)
7314.05 Çömlek ve Porselen Modelcisi
7314.06 Çömlek ve Porselen Montaj İşçisi
7314.07 Çömlek ve Porselen Perdahlama İşçisi
7314.08 Çömlek ve Porselen Presçisi (Elle)
7314.09 Çömlek ve Porselen Şekillendirme İşçisi
7314.10 Çömlek ve Porselen Taşlama İşçisi (Elle)
7314.11 Çömlek ve Porselen Tornacısı (Elle)
7314.12 Çömlekçi
7314.13 Diğer Çömlekçiler ve İlgili Kil ve Zımpara Kalıpçıları
7314.14 Diğer Üretim Nezaretçi ve Ustabaşıları (Taş ve Kil)
7314.15 İnşaat Elemanları Kalıpçısı (Elle)
7314.16 Tuğla ve Kiremit Kalıpçısı (elle)
7314.17 Tuğla ve Kiremit Presçisi (Elle)
7314.18 Zımpara Diski ve Değirmen Taşı Kalıpçısı (Elle)
7314.19 Flap Operatörü (Zımpara)
7314.20 Zımpara Pres İşçisi
7314.21 Aşındırıcı Bez İşçisi
7314.22 Zımpara Dilimleme Makinesi Operatörü
7314.23 Reçine Hazırlama İşçisi
7314.24 Üst Reçine Alma İşçisi
7314.25 Hub Hazırlama İşçisi ( Zımpara )
7314.26 Briket İmal İşçisi
7315.01 Bombeli-Mikalı Cam İmal Ustası
7315.02 Cam eşya kesicisi (elle)
7315.03 Cam Kenarı Perdahlayıcısı
7315.04 Cam Levha Kesici (Elle)
7315.05 Cam Presçi (Elle)
7315.06 Cam Tüp Bükücü
7315.07 Cam Üfürücü
7315.08 Cam Üfürücü (Labaratuvar Cihazları)
7315.09 Diğer Cam Kalıpçıları, Kesicileri,Tıraşçıları ve Perdahçıları
7315.10 Diğer Üretim Nezaretçi ve Ustabaşıları (Cam Eşya)
7315.11 Düz Mikalı Cam İmal İşçisi
7315.12 Emaye Cam İmal İşçisi
7315.13 Isıcam İmal İşçisi
7315.14 İnce Tıraşçı (Optik Cam)
7315.15 Konik tıraşçı – optik cam
7315.16 Mercek Kalıpçısı
7315.17 Optik cam kesicisi
7315.18 Perdahçı – optik cam
7315.19 Sap takıcı – cam eşya
7315.20 Yakmacı (Cam Eşya)
7315.21 Cam Mamul İmalatçısı
7315.22 Cam Mamul İşlemecisi (Finisaj)
7315.23 Lerite İşçisi (Cam)
7315.24 İmi Maden İşçisi (Cam)
7315.25 Kalıp Hazırlama İşçisi (Cam)
7315.26 Kalıp İşlemleri Ustası (Cam)
7315.27 Kalıp Temizleme İşçisi (Cam)
7315.28 Cam Boncuk Yapımcısı ( Mandrelle)
7315.29 Avize İmalatçısı
7315.30 Şekillendirmeci (Cam)
7316.01 Cam Oymacı
7316.02 Diğer Cam Gravürcüleri ve Oymacılar
7316.03 Gravürcü – cam
7316.04 Kum püskürtücü – cam
7316.05 Ayna Sırcısı
7316.06 Boyacı (fırça ile) (inşaat hariç)
7316.07 Boyacı (Daldırma ile)
7316.08 Boyacı (püskürtme ile) (inşaat hariç)
7316.09 Cam süsleyicisi (elle)
7316.10 Lak sürücü (fırça ile)
7316.11 Seramik boyacısı (daldırmayla)
7316.12 Seramik Dekoratörü
7316.13 Seramik süsleyici (püskürtmeyle)
7316.14 Seramik süsleyicisi (elle)
7316.15 Reklam Tabelacı
7316.16 Diğer Cam ve Seramik Süsleyicileri ve Dekoratörleri
7316.17 Ahşap Boyamacı(Elle)
7316.18 Çini İşlemecisi
7316.19 Tezyinatçı (Cam)
7317.01 Diğer Sepet–Hasır Örücüleri,Süpürge ve Fırça İmalat İşçileri
7317.02 Fırça İmal İşçisi (Elle)
7317.03 Hasır Mobilya İşçisi
7317.04 Sepet İmal İşçisi
7317.05 Süpürge İmal İşçisi
7317.06 Bambu Mobilya İmal İşçisi
7318.01 Halı Dokuyucu (El Tezgahı)
7318.02 Dokumacı (El Tezgahı)
7318.03 Şiş Örgücü (Elle)
7318.04 İpek Boyamacı (Elle)
7318.05 Kumaş Boyamacı
7318.06 Hallaç
7318.07 Yastıkçı (Hasır)
7318.08 Deri Halı imal işçisi
7318.09 Ehram Dokumacı
7318.10 Yapay Çiçek Yapım İşçisi
7318.11 Boyacı (Giyecek)
7318.12 Boyacı (Örgü Yünü)
7318.13 Elyaf Harman Takipçisi
7318.14 Elyaf Kardeci
7318.15 Elyaf Yıkayıcı
7318.16 Kumaş Boyacısı
7318.17 Harman Hazırlama İşçisi (Tekstil)
7318.18 Harman Hallaç Besleme İşçisi
7318.19 Harman Hallaç İşçisi (Yün)
7318.20 Harman Hallaç İşçisi (Halı)
7318.21 Harman Hallaç Makinesi Arkacısı
7318.22 Ağ-File Örücüsü (Elle)
7318.23 Diğer Dokuyucular,Kontrolörler, Onarıcılar
7318.24 Halı onarıcı (elle veya basit makinelerde)
7318.25 Kilim Dokuyucu (El Tezgahı)
7318.26 Kordon ve Şerit İşçisi (Elle)
7318.27 Kroşe sürfileci (elle)
7318.28 Kumaş dokuyucu (el tezgâhı)
7318.29 Örgü Tezgahı Ayarcısı
7318.30 Taharcı
7318.31 Kumaş Kontrol İşçisi
7318.32 İplik Temizleme İşçisi
7318.33 Ürün Geliştirme Elemanı (Dokuma)
7318.34 Örgü Makinesi İşçisi (El Tezgahı)
7318.35 Tel Verici – tekstil
7318.36 Yün Çorap Örücüsü
7318.37 Dokuma Kumaş Desen Hazırlama Sorumlusu
7318.38 Dokuma Kumaş Desen Hazırlama Elemanı
7318.39 Keçe İmal Ustası
7318.40 Düz Dokuma Kumaş İşçisi
7318.41 Makrome Örgü İşçisi
7318.42 Düz Kirkitli Dokuma Ustası
7318.43 İpek Dokumacı
7318.44 Keçe Aksesuarları Yapımcısı
7318.45 Çıpıt Dokumacı
7319.01 Diğer İmalat ve İlgili İşçiler (Elle)
7319.02 Mum İmal İşçisi
7319.03 Plastik Sanatlar Uygulama Elemanı
7319.04 Şippoyaki Yapım Elemanı
7319.05 Kaya Tuzu İşleme Ustası ( Hediyelik Eşya )
7319.06 Turistik ve Hediyelik Eşya Yapımcısı
7319.07 Nargile Yapımcısı
7319.08 İmitasyon Takı İmalatçısı
7321.01 Diğer Mürettipler ve Dizgiciler
7321.02 Dizgici
7321.03 Forma Tertipçisi
7321.04 Fototip sayfa tertipçisi
7321.06 Mürettip (Elle)
7321.07 Sayfa Tertipçisi
7321.08 Diğer Sterotip ve Elektrotip Klişeciler
7321.09 Elektrotip Klişeci
7321.10 Sterotip Klişeci
7321.11 Diğer Fotogravürcüler
7321.12 Diğer Gravürcüler (Fotogravürcüler Hariç)
7321.13 Fotoğrafçı (Fotogravür)
7321.14 Fotogravürcü
7321.16 Gravürcü (elle) – ağaç, kauçuk ve linolyum
7321.17 Gravürcü (elle) – litograf taşı
7321.18 Gravürcü (Metal Baskı Plakaları ve Ruloları) (Elle)
7321.20 Gravürcü – metal kalıp (elle)
7321.21 Klişe rötuşçusu
7321.22 Klişeci – fotogravür
7321.23 Klişeci – metal gravür
7321.24 Kopyacı (Direkt Litografi İşçiliği)
7321.25 Kopyacı – fotomekanik
7321.26 Ofset kalıpçı – matbaa
7321.27 Rötuşçu – fotogravür
7321.28 Baskı öncesi operatörü
7322.01 Ofset Baskı Operatörü
7322.02 Baskı Operatörü – Tekstil
7322.03 Baskı Operatörü – Tekstil (Nezaretçi/Ustabaşı)
7322.04 Tabaka Ofset Baskı Operatörü
7322.05 Selefon Ustası
7322.06 Masaüstü Yayıncı
7322.07 Matbaa ustası
7322.08 Tifdruk Baskı Makineleri Operatörü
7322.09 Reprodüksiyon Ve Klişe Teknisyeni
7322.10 Matbaa İşçisi
7322.11 Fototip Tertip Makinesi Operatörü
7322.12 Linotip Operatörü
7322.13 Matbaa Baskı Montajcısı
7322.14 Monotip Harf Döküm Makinesi Operatörü
7322.15 Monotip Operatörü
7322.16 Renk Ayrımcı
7322.17 Flekso Baskı Makinesi Operatörü
7322.18 Matbaa İşçisi (Baskı Sonrası)
7322.19 Baskıcı cam – (elle)
7322.20 Baskıcı (Kontrplak)
7322.21 Baskıcı (Plastik)
7322.22 Baskıcı (Suni Deri)
7322.23 Blok Motif Baskıcısı
7322.24 Diğer Başka Yerde Sınıflandırılmamış Baskı İşçileri
7322.25 Rotasyon Baskı Makinesi Operatörü (Raklist)
7322.26 Serigrafi ve Tampon Baskı Operatörü / Serigraf
7322.27 Şablon kesicisi – ipek ekran baskısı
7322.28 Şablon Operatörü (Tekstil)
7322.29 Dijital Baskı Operatörü (Tekstil)
7322.30 Varyant Elemanı (Tekstil)
7322.31 Serigraf Baskı Makinesi Operatörü (Seramik)
7322.32 Baskıcı (makineyle) – cam
7322.33 Diğer Baskıcılar
7322.34 Direkt Litografik Baskıcı
7322.35 Duvar Kağıdı Baskıcısı
7322.36 Düz Tablalı Baskıcı
7322.37 Tabaka Ofset Baskı Operatör Yardımcısı
7322.38 Web Ofset Baskı / Rotatif Baskı Operatör Yardımcısı
7322.39 Rotogravür baskı makinesi operatörü
7322.40 Silindirik Tertipli Baskıcı
7322.41 Tipo Baskıcısı
7322.42 Fotokopi Makinesi Operatörü
7322.43 Metal Ofset İşçisi
7322.44 Baskı Sonrası Operatörü
7322.45 Gravür Pantograf Operatörü
7322.46 Gravürcü – metal baskı ruloları (makineyle)
7322.47 Litografyacı
7322.48 Web Ofset Baskı / Rotatif Baskı Operatörü
7322.49 Harf Döküm Makinesi Operatörü
7322.50 Dijital Baskı Operatörü (Reklam)
7322.51 Ozalit Makinesi Operatörü
7322.52 Teksir Makinesi Operatörü
7323.01 Ciltçi -Mücellit (Elle)
7323.02 Diğer Ciltçiler ve İlgili İşçiler
7323.03 Süsleyici (elle) – kitap
7323.04 Ciltçi (Mücellit)
7323.05 Cilt Tezyinatçısı (Makine ile)
7323.06 Kapak Takma Makinesi Operatörü (Ciltçilik)
7323.07 Kağıt Kırım/Katlama Makinesi Operatörü (Ciltçilik),
7323.08 Forma Dikiş Makinesi Operatörü (Ciltçilik)
7323.09 Baş Mücellit
7411.01 Bakım ve Onarım Elektrikçisi/Endüstriyel Bakım ve Onarımcısı
7411.02 Diğer Elektrik Tesisatçıları
7411.03 Elektrik tesisatçısı – bina
7411.04 Elektrikçi (Genel)
7411.05 Elektrikçi (Maden Ocakları)
7411.06 Işıkçı – sahne, stüdyo vb.
7411.07 Sahne ve Stüdyo Elektrikçisi
7411.08 Zayıf Akım Tesisatçısı (Çağırma-Haberleşme-Güvenlik)
7411.09 Elektrik Tesisat Proje Çizim Elemanı
7412.01 Isıtıcı ve Pişirici Ev Aletleri Bakım-Onarımcısı
7412.02 Jeneratör Tamircisi
7412.03 Akümülatör İşçisi
7412.04 Asansör Bakım ve Onarım Ustası
7412.05 Asansör Montaj Ustası
7412.06 Diğer Elektrik Montörleri
7412.07 Diğer Elektrikli Eşya Montajcıları ve İlgili Elektrik İşçileri
7412.08 Elektrik montörü – büro makineleri
7412.09 Elektrik montörü – motor ve dinamo
7412.10 Elektrik montörü – motorlu taşıtlar
7412.11 Elektrik montörü – ölçü aletleri
7412.12 Elektrik montörü – soğutma ve havalandırma donanımı
7412.13 Elektrik montörü – transformatör
7412.14 Elektrik Tamircisi
7412.15 Elektrikçi – uçak
7412.16 Elektrikçi – gemi
7412.17 Elektrikli Ev Aletleri Bakım-Onarımcısı
7412.18 Endüstriyel Bakım-Onarım Elektrikçisi
7412.19 Otomotiv Elektrikçisi
7412.20 Soğutmacı Ve Havalandırmacı( İklimlendirme )
7412.21 Asansör Kurucusu ve Bakımcısı
7412.22 Usta Yardımcısı (Elektrik)
7412.24 Endüstriyel Otomasyon İşçisi
7412.25 Konveyör Bant Bakım Onarımcısı
7412.26 Otomotiv Son Kontrol Elektrik Arıza Giderme İşçisi
7412.27 Akülü Tekerlekli Sandalye Tamircisi
7412.28 Elektrikli Motor Bakım-Onarımcısı
7412.29 Akü İmal İşçisi
7412.30 Hasta Karyola Tamircisi
7412.31 Rezistans İmal İşçisi
7412.32 Kablo Montaj İşçisi
7412.33 Asansör Bakım ve Onarım İşçisi
7412.34 Fotovoltaik Güç Sistemi Elemanı
7412.35 LED Aydınlatma Sistemleri Kurucusu
7412.36 Asansör Montaj İşçisi
7412.37 Elektrik Pano Elemanı
7413.01 Diğer Hat Çekiciler ve Kablo Ekleyiciler
7413.02 Hat Çekici (Elektrik Cer Hatları)
7413.03 Hat Çekici (Elektrik Enerjisi)
7413.04 Hat Çekici (Telefon ve Telgraf)
7413.05 Kablo ekleyici – elektrik
7413.06 Elektrik Tesis İşletme Bakım İşçisi
7421.01 Tıbbi Görüntüleme Sistemleri Teknik Servis Elemanı
7421.02 Tıbbi Laboratuar ve Hasta Dışı Uygulama Cihazları Teknik Servis Elemanı
7421.03 Yaşam Destek ve Tedavi Cihazları Teknik Servis Elemanı
7421.04 Elektronik Montörü (Genel)
7421.05 Elektronik Montörü (Elektronik İkaz Sistemleri)
7421.06 Elektronik Montörü (Tıbbi Teçhizat)
7421.07 Endüstriyel Bakım-Onarım Elektronikçisi
7421.08 Elektronik Güvenlik Sistemleri Montaj ve Bakım Onarımcısı
7421.09 Bahis Makineleri Tamircisi
7421.10 Sonar Montörü
7421.11 Elektro Komponent Dizgi İşçisi
7421.12 Proğramlanabilir Lojik Kontrol (PLC) İşçisi
7421.13 İşletme Elektroniği Yardımcısı
7421.14 Radyo,Televizyon ve Elektronik Cihazlar Bakım-Onarımcısı
7421.15 Büro Makineleri Bakım ve Onarımcısı
7421.16 Çoklu Ortam Sistemleri Bakım Onarımcısı
7421.17 Elektrik Elektronik Atış Kontrol Sistemleri Bakım Onarımcısı
7421.18 Dijital ElektronikCihazlar Bakım Onarımcısı
7421.19 İşitme Cihazları Tamircisi
7421.20 İşitme Cihazları Kalıp ve Montaj elemanı
7421.21 Elektronik İşçisi (Tren)
7421.22 Elektronik Montörü (Bilgisayar ve İlgili Cihazlar)
7421.23 Diğer Radyo ve Televizyon Tamircileri
7421.24 Cep Telefonu Tamircisi
7421.25 Kartuş Dolum İşçisi
7421.26 Mekatronik Bakım Onarımcısı
7421.27 Raylı Sistemler Sinyalizasyon Bakım ve Onarımcısı
7421.28 Büro Makineleri Servis Teknisyeni
7422.01 Fiber Optik Data ve Uydu Sistemleri Tesisatçısı
7422.02 Elektronik Montörü (Radyo ve Televizyon Vericileri ve Radar Teçhizatı)
7422.03 TV Anten – Uydu Sistemleri Montaj ve Servis Elemanı
7422.04 Bilgisayar Bakım ve Onarımcısı
7422.05 Bilgisayar Ağ Sistemleri ve Yönlendirme Elemanı
7422.06 Bilgisayar Ağ Temelleri Elemanı
7422.07 Bilgisayar Ağ Veri Tabanı Elemanı
7422.08 Diğer Telefon ve Telgraf Tesisatçıları
7422.09 Haberleşme Tesisatı Bakım ve Onarımcısı
7422.10 Telefon ve Telgraf Tesisatçısı
7422.11 Haberleşme Cihazları (Tesisat) Bakım Ve Onarımcısı
7422.12 Teletayp Bakım Onarımcısı
7422.13 Görsel Programlama Elemanı
7422.14 Baz İstasyonu Montaj Elemanı
7422.15 Altyapı Destek-Survey Elemanı
7511.01 Et Kavurma İşçisi
7511.02 Su Ürünleri Gıda İşleme İşçisi
7511.03 Balık temizleme işçisi
7511.04 Diğer Kasaplar ve Et Hazırlama İşçileri
7511.05 Et kesimcisi
7511.06 Kasap
7511.07 Mezbaha Kesim İşçisi
7511.08 Sosis, Sucuk ve Salam İmal İşçisi
7511.09 Tuzlayıcı ve fümeci – balık
7511.10 Tuzlayıcı ve fümeci – et
7511.11 Kasap (Et Hazırlayıcı)
7511.12 Kesimhane İşçisi
7511.13 Padok Kahyası – Mezbaha
7511.14 Rendering işçisi – et
7511.15 Et Ve Et Ürünleri İşlemecisi
7511.16 Pastırma İmal İşçisi
7511.17 Midye Dolma İşçisi
7511.18 Salamura İşçisi
7511.19 Bağırsak İşçisi
7511.20 Et Temizleyici-Sıyırıcı
7511.21 İşkembe Temizleme İşçisi
7511.22 Pastırma Çemenleme İşçisi
7511.23 Pastırma Presleme İşçisi
7511.24 Psatırma Tuzlama İşçisi
7511.25 Pastırma Yıkama İşçisi
7511.26 Sucuk Bağlama İşçisi
7511.27 Sucuk İçi Baharat Hazırlama İşçisi
7511.28 Sucuk Kıyması Hazırlama İşçisi (Küterci)
7511.29 Sucuk ve Salam Fırınlama İşçisi
7511.30 Piliç Kesim ve İşleme Elemanı
7511.31 Ton Balığı Temizleme Ayıklama İşçisi
7511.32 Canlı Piliç Kabul İşçisi
7512.01 Ekmek Ustası
7512.02 Yufka ustası
7512.03 Diğer Fırıncılar, Pastacılar ve Şekerleme İmalat İşçileri
7512.04 Fırıncı ustası – unlu mamuller
7512.05 Hamurkar
7512.06 Mayacı (hamur)
7512.07 Pasacı (Ekmek)
7512.08 Pasta ustası
7512.09 Pişirici (Bisküvi)
7512.10 Pişirici (Ekmek)
7512.11 Şekerleme İmal İşçisi (Elle)
7512.12 Kadayıf İmalatçısı
7512.13 Tatlı Ustası (Baklava)
7512.14 Tatlı Ustası (Dökme)
7512.15 Pişmaniye İmalat Ustası
7512.16 Pişmaniye İmalat İşçisi
7512.17 Pişirici (Simit)
7512.18 Simit İmalat Ustası
7512.19 Helva Ustası
7512.20 Lokum Ustası
7512.21 Boyoz Ustası
7512.22 Lavaş Ustası
7512.23 Börek Ustası
7512.24 Pastacı Yardımcısı
7512.25 Bisküvi İmalat İşçisi
7512.26 Tünelci (Bisküvi)
7512.27 Mantı Ustası
7512.28 Leblebi Şeker İmal Ustası
7513.02 Dondurma imal ustası
7513.03 Kültürcü (Süthane / Mandıra)
7513.04 Peynir İmal İşçisi
7513.05 Süthane/ Mandıra İşçisi
7513.06 Tereyağı İmal İşçisi
7513.07 Yoğurt İmal İşçisi
7513.08 Eritme Peynir İmal İşçisi
7513.09 Tereyağ Yayık Makine Operatörü
7513.10 Kaşkaval Makinesi Operatörü
7513.12 Eritme Peynir Makinesi Operatörü
7513.13 Yoğurt Pastör Operatörü
7513.14 Muhallebi ustası
7513.15 Süt Kabul İşçisi
7513.16 Çökelek Ustası
7513.17 Süt ve Süt Ürünleri İşlemecisi
7513.18 Kaşar Peyniri İmalat Ustası
7513.19 Tulum Peyniri İmalat Ustası
7513.20 Ayran İmalat Ustası
7513.21 Krem Peynir İmalat Ustası
7513.22 Civil(Çeçil) Peynir İmalatçısı
7514.01 Diğer Gıda Konservecileri
7514.02 Yıkama ve Ayıklama İşçisi (Konserve İmali) (Elle)
7514.03 Meyve Sebze Ayıklama İşçisi
7514.04 Pişirici – konserveci (hazır çorba)
7514.05 Pişirici – konserveci (meyve ve sebze)
7514.06 Reçel İmalat İşçisi
7514.07 Sofralık Zeytin İşleme İşçisi
7514.08 Meyve Sebze Doğrama İşçisi
7514.09 Pul Biber İmalat İşçisi
7515.01 Kalite Kontrolcü (Kuruyemiş)
7515.02 Tat Bakıcı (Kahve ve Çay)
7515.03 Tat Bakıcı (İçki)
7515.04 Yer Fıstığı Eksperi
7515.05 Çay Eksperi
7515.06 Fındık Eksperi
7515.07 Hububat Nem Ölçme İşçisi
7515.08 Buğday Eksperi
7515.09 Leblebi Ayıklama İşçisi
7515.10 Nohut Ayıklama İşçisi
7516.01 Diğer Puro İmal İşçileri
7516.02 Diğer Tütün Hazırlayıcılar ve Tütün İmal İşçileri
7516.03 Diğer Tütün İşleyicileri
7516.04 Enfiye İmal İşçisi
7516.05 Pipo Tütünü Hazırlama İşçisi (Elle)
7516.06 Pipo Tütünü Presleme İşçisi (Elle)
7516.07 Puro İmal İşçisi (Elle)
7516.08 Puro Kurutma Fırını İşçisi
7516.09 Tütün Ayırma İşçisi
7516.10 Tütün Harman İşçisi
7516.11 Tütün ıslah işçisi
7516.12 Tütün Soyma İşçisi)
7516.13 Tütün Teknolojisi Mühendisi (Tütün Eksperi)
7521.01 Ağaç Değerlendiricisi
7521.02 Ağaç ilaçlama işçisi (ağaç işlemede)
7521.03 Diğer Ağaç İşlem İşçileri
7521.04 Çelik Kapı Mobilya İşlemecisi
7521.05 Ağaç Emprenye İşçisi
7521.06 Ağaç Kurutma İşçisi
7522.01 Ahşap İskeletçi
7522.02 Ahşap Karoserci
7522.03 Araba İmalat İşçisi (Ağaç)
7522.04 Depolama Tankı İmalat İşçisi (Ağaç)
7522.05 Diğer Mobilya İşçileri
7522.06 Diğer Mobilyacılar ve İlgili İşçiler
7522.07 Diğer ÜretimNezaretçi ve Ustabaşıları (Ağaç)
7522.08 Fıçı İmalat İşçisi (Ağaç)
7522.09 Ahşap Kenar Bantlama Makinesi Operatörü
7522.10 Kakmacı – ağaç
7522.11 Kaplamacı – ahşap
7522.12 Maket işçisi – ahşap
7522.13 Markör – ağaç
7522.14 Mobilya İmalatçısı/Mobilyacı (Ahşap)
7522.15 Mobilya Üst Yüzey İşlemcisi
7522.16 Modelci – ağaç
7522.17 Ahşap Oyma işçisi
7522.18 Perdah işçisi (elle) – mobilya
7522.19 Pipo ve ağızlık imalat işçisi – ağaç
7522.20 Sandalye Monte İşçisi (Ağaç)
7522.21 Spor malzemesi imalat işçisi – ağaç
7522.22 Tekerlek imalat işçisi – ağaç
7522.23 Baston Ustası
7522.24 PVC Üretim Besleme İşçisi (Ahşap Kaplama)
7522.25 Tekne Modelcisi (Ahşap )
7522.26 Tahta Kaşık Ustası
7522.27 Lastik Kolon Makinesi Operatörü
7522.28 Mobilya ve Dekorasyon Montaj Ustası
7522.29 Mobilya ve Dekorasyon Montaj İşçisi
7522.30 Helezon Yay Makinası Operatörü
7522.31 Helezon Yay Dizgi Makinesi Operatörü
7522.32 Mobilya Test Makinesi Operatörü
7522.33 Çivi Çakma Makinesi Operatörü
7522.34 Mobilya Montaj İşçisi
7522.35 Ahşap Mobilya İmalatçısı (Nezretçi/Ustabaşı)
7522.36 Mobilya İmalat Ustası / Mobilyacı (Ahşap)
7522.37 Delik Makineleri Operatörü (Ahşap)
7522.38 Perdah Elemanı-Mobilya
7523.01 Bükücü (Ağaç)
7523.02 Ağaç İşleyen Tezgah Ayarcı –Operatörü (Genel)
7523.03 Ağaç İşleyen Tezgah Ayarcısı (Genel)
7523.04 Bıçkıcı (İnce Ağaç İşleri)
7523.05 Dik freze tezgahı ayarcı – operatörü (ağaç)
7523.06 Döner bıçaklı planya tezgahı ayarcı – operatörü (ağaç)
7523.07 Döner bıçaklı yuva açma tezgahı ayarcı – operatörü (ağaç)
7523.08 Freze tezgahı ayarcı – operatörü (ağaç)
7523.09 Kanal Açma Makinesi İşçisi (Ağaç)
7523.10 Kesme makinesi ayarcı – operatörü (ağaç)
7523.11 Konik yapma makinesi ayarcı-operatörü (ağaç)
7523.12 Matkap tezgahı ayarcı – operatörü (ağaç)
7523.13 Milli oyma makinesi ayarcı – operatörü (ağaç)
7523.14 Planya tezgahı ayarcı – operatörü (ağaç)
7523.15 Rayba makinesi ayarcı – operatörü (ağaç)
7523.16 Tesviye işçisi – ağaç
7523.17 Torna tezgahı ayarcı – operatörü (ağaç)
7523.18 Yuvarlak iş çekme makinesi ayarcı – operatörü (ağaç)
7523.19 Zımpara makinesi operatörü (ağaç)
7523.20 Zincirli freze tezgahı ayarcı – operatörü (ağaç)
7523.21 Ahşap İşleme Makineleri Operatörü
7523.22 Ağaç tornacısı
7523.23 Buharlı pres makinesi işçisi – ağaç kaplama
7523.24 Bükücü (makine ile) – kontrplak, ağaç
7523.25 Diğer Ağaç İşleme Makinesi Operatörleri
7523.26 Lake Makinesi Ayarcı-Operatörü (Mobilya) (Ağaç)
7523.27 Mobilya Cilacısı (Püskürtme ile) (Ağaç)
7523.28 Perdahlama makinesi ayarcı – operatörü (ağaç)
7523.29 Tutkal Sürme Makinesi Ayarcı-Operatörü (Ağaç)
7523.30 Melamin Pres Makinesi Operatörü (Ahşap)
7523.31 Sunta Kesme İşçisi
7523.32 Ahşap Doğrama CNC Makinesi Operatörü
7523.33 Ahşap İşleme CNC Makinesi Operatörü
7523.34 Presçi (Mobilya
7523.35 Ahşap İşleme Makineleri Operatörü-Ustası
7523.36 Finger Joint ( Boy Ekleme Makinesi) Operatörü
7531.01 Bayan Terzisi
7531.02 Diğer Erkek Terzileri Kadın Terzileri ve Giyecek Dikicileri
7531.03 Diğer Şapka İmalat İşçileri
7531.04 Erkek Terzisi
7531.05 Erkek Terzisi (Hazır Elbise)
7531.06 Kadın Şapkası İmalat İşçisi
7531.07 Kostümcü (Sahne ve Stüdyo)
7531.08 Şapkacı
7531.09 Terzi – abiye, gelinlik
7531.10 Terzi (Otel)
7531.11 Sahne Terzisi
7531.12 Şapkacı (Sahne ve Studyo)
7531.13 Terzi
7531.14 Misinacı (Gelinlik)
7531.15 Diğer Kürk Terzileri ve İlgili İşçiler
7531.16 Kürk Biçici
7531.17 Kürk Değerlendirici ve Denkleştirici
7531.18 Kürk Gerdirici
7531.19 Kürk Terzisi
7531.20 Giysi Tadilatçısı
7531.21 Perukacı
7531.22 Baş Perukçu (Sahne Stüdyo)
7532.01 Kesimci (Konfeksiyon)
7532.02 Armül Ustası (El Tezgahı)
7532.03 Kesimci (Deri/Kürk Hazır Giyim)
7532.04 Diğer Modelciler ve Biçiciler
7532.05 Kesimci (Ayakkabı)
7532.06 Eldiven Biçici (diğer)
7532.07 Eldiven Biçici (Deri)
7532.08 Halı Deseni Kopyacısı
7532.09 Hazır Giyim Kalıpçısı
7532.10 Jakar Kartı Desen Kopyacısı
7532.11 Kürk Modelcisi
7532.12 Patron hazırlayıcı – şapka ve kep
7532.13 Patron işaretleyici – giyecek
7532.14 Numune Kalıp Sorumlusu ( Tekstil )
7532.15 Makastar – tekstil
7532.16 Kumaş Kesme Makinesi İşçisi
7532.17 Bez kesme makinesi işçisi – boru tecridi
7532.18 Makas Makinesi İşçisi
7532.19 Bulmer Kesim Makinesi Operatörü
7532.20 Kartelacı
7532.21 Kesimci (Saraciye)
7532.22 Modelist – giyim eşyası
7532.23 Pastalcı
7532.24 Mobilya Döşeme Kesim İşçisi
7532.25 Düz Örme Giyim Modelisti
7532.26 İç Giyim Modelisti
7532.27 Konfeksiyon Modelisti
7532.28 Kadın Giyim Modelisti
7532.29 Gelinlik Modelisti
7532.30 Çocuk Giyim Modelisti
7532.31 Erkek Giyim Modelisti
7532.32 Modelist Yardımcısı(Tekstil)
7533.01 Kumaş Onarıcı – örücü
7533.02 Konfeksiyon İşçisi
7533.03 Kravat İmal İşçisi
7533.04 Deri Dikici (Ayakkabı,Eldiven ve Giyecek Hariç) (Elle)
7533.05 Deri Giyim Dikişçisi
7533.06 Diğer Dikişçiler ve Nakışçılar
7533.07 Diğer Terziler Elbise İmalat İşçileri, Dikişçiler, Döşemeciler ve İlgili İşçiler
7533.08 Bant Şefi (Tekstil)
7533.09 El Nakışçısı
7533.10 El ve Makine Dikişçisi (Genel)
7533.11 Elbise Dikişçisi (Deri ve Kürk Hariç)
7533.12 Tel Kırma Nakışçısı
7533.13 Kürk Dikişçisi
7533.14 Oyuncak Bebek İmal İşçisi
7533.15 Şemsiye İşçisi
7533.16 Yelken, Çadır ve Tente İşçisi
7533.17 Teğelci
7533.18 Regulacı
7533.19 Ponterizci
7533.20 Folklorik Bebek Yapımcısı
7533.21 Folklorik-Taş Bebek Yapımcısı
7533.24 Ev Mefruşatı Dikimcisi
7533.25 El Sanatları Ustası
7533.27 Tela Presleme Makinesi Operatörü
7533.29 El ve MakineNakışçısı
7533.30 Torba ve Çuval Dikme Makinesi İşçisi
7534.01 Yorgancı (Elle)
7534.02 Diğer Döşemeciler ve İlgili İşçiler
7534.03 Mobilya Döşeme İşçisi
7534.04 Oto Döşemecisi
7534.05 Yatak İmalat İşçisi
7534.06 Döşemeci (Gemi)
7534.08 Yatak Karkası Spiral Makinesi Operatörü
7534.09 Yatak Keçeleme İşçisi
7534.10 Mobilya Döşemecisi (Nezretçi/Ustabaşı)
7534.11 Mobilya Döşeme Ustası
7534.12 Mobilya Döşeme Dikim İşçisi
7535.01 Deri Boyama ve Cilalama İşçisi
7535.02 Deri İşçisi
7535.03 Deri ıslah işçisi (elle)
7535.04 Deri Temizleme İşçisi (Elle)
7535.05 Deri Yarma İşçisi
7535.06 Diğer Deri İşçileri
7535.07 Diğer Post İşçileri
7535.08 Diğer Üretim Nezaretçi ve Ustabaşıları (Ham Deri)
7535.09 Mahlül hazırlama işçisi (debbağlık)
7535.10 Post Ayıklama ve Tıraşlama İşçisi
7535.11 Post Ayırma İşçisi
7535.12 Post Boyama İşçisi (Elle)
7535.13 Post Germe İşçisi
7535.14 Post Temizleme İşçisi (Elle)
7535.15 Post ve Deri Ayırıcısı
7535.16 Post Yumuşatma İşçisi
7535.17 Deri İşlemecisi
7535.18 Deri Kesici (Ayakkabı,Eldiven ve Giyecek Hariç) (Elle)
7535.19 Debbağ (sepici)
7535.20 Deri Germe Makinesi İşçisi
7535.21 Deri Yaş İşlenti Sorumlusu
7535.22 Diğer Debbağlar
7535.23 Deri Kuru İşlenti Sorumlusu
7535.24 Deri Bitim İşlemleri (Finisaj) Sorumlusu
7536.01 Semerci
7536.02 Ayakkabı İmalatçısı
7536.03 Ayakkabı Üretim (Fora-Freze-Gazuma) Elemanı
7536.04 Ayakkabı İmalatçısı (Montaj)
7536.05 Ayakkabı Tamircisi
7536.06 Bot, Çizme ve Ayakkabı Perdahçısı
7536.07 Deri Eşya İmalat İşçisi (Genel)
7536.08 Diğer Ayakkabı İmalatçıları ve Tamircileri
7536.09 Diğer Deri Eşya İmalcileri
7536.10 Diğer Kesiciler, Sayacılar,Dikişçiler ve İlgili İşçiler
7536.11 Eğer Saracı
7536.12 Istampacı – ayakkabı
7536.13 Kesici (Elle)
7536.14 Koşum Saracı
7536.15 Ortopedik Ayakkabı İmalat İşçisi
7536.16 Saya Hazırlayıcı
7536.17 Taban Presçisi
7536.18 Tamirci – ayakkabı
7536.19 Sahne Kunduracısı
7536.20 Saraç
7536.21 Çarık Ustası
7536.22 Mest Ustası
7536.23 Köşker (Yemeni Ustası)
7536.24 Deri Dikici (Saraciye)-makine
7536.25 Saraciye Traşcısı
7536.26 Saraciye Üretim Elemanı
7536.27 Çanta Tamircisi
7536.28 Ayakkabı Modelisti
7536.29 Saraciye Modelisti
7541.01 Dalgıç
7542.01 Ateşçi (Dinamitçi)
7542.02 Cephane Islahatçısı
7542.03 Patlayıcı Madde İmha Uzmanı
7543.01 Çorap Kontrolörü
7543.02 Elektrik ve Elektronik Araçlar Kalite Kontrolcüsü
7543.03 Halat Kontrolörü
7543.04 Halı Kontrolörü
7543.05 Kalite Kontrolcü
7543.06 Kalite kontrolörü – kumaş
7543.08 Örgü Kontrolörü
7543.10 Kalite Kontrolcüsü (Çelik Mutfak Eşyaları)
7543.14 Ham Lata Kalite Kontrolörü( Kurşun Kalem )
7543.16 Hurda Eksperi
7543.17 Kalite kontrolcü – tekstil
7543.19 Deri Tekstil Kalite Kontrol
7543.20 Tiftik Eksperi
7543.23 Kalite Kontrol İşçisi (Cam)
7543.24 Elyaf Değerlendirici
7543.25 Elyaf Eksperi
7543.26 Tül Perde Kontrol İşçisi
7543.27 Desen Kontrol İşçisi (Tekstil)
7543.28 Konfeksiyon Kontrolörü
7543.29 Kalite Kontrolcü (Ayakkabı)
7543.31 Metocu
7543.32 Kalite Kontrolcü (Maden)
7543.33 Kalite Kontrol (Metal)
7543.34 Kalite Kontrolcü (Plastik)
7543.35 Kalite Kontrolcü (Boya)
7543.36 Denye Kontrolcü
7543.37 Tefrik Kontrolcü (İplik)
7544.01 Yabani ot kontrolörü
7544.02 Zararlı böcek kontrolörü
7544.03 Filit İşçisi (Haşere İlaçlama)
7544.04 Biyosidal Ürün Uygulayıcısı
7549.01 Çiçek tanzimcisi
7549.02 Mercek camı yapım işçisi
7549.03 Protez-Ortez Ustası
8111.01 Diğer Madenciler ve Taş Ocakçılar
8111.02 Madenci (Genel)
8111.03 Tahkimatçı – maden ocağı
8111.04 Taş Ocakçı (Genel)
8111.05 Yer altı Maden İşletmesi Hazırlık Elemanı
8111.06 Tesis İşçisi (Kömür Madeni )
8111.07 Kumanda Merkezi Operatörü ( Kömür Madeni)
8111.08 Bant Kontrol Merkezi Öpreratörü (Kömür Madeni)
8111.09 Tekkars Öperatörü
8111.10 Yer Öperatörü
8111.11 Tahsiyeci (Kurtarıcı) (Maden Ocağı)
8111.12 Yürüyen Tahkimat Sürücüsü
8111.13 Dragline Operatörü
8111.14 Galeri Açma Operatörü (Maden Ocağı)
8111.15 Yer altı Müteferrik İşçisi
8111.16 Bant Kaydırıcı ve Tanzimcisi
8111.17 İhrazat İşçisi
8111.18 İhrazatçı
8111.19 Taş İşaretleme İşçisi
8111.20 Delme Makinesi Operatörü – madencilik
8111.21 Dolgu Makinesi Operatörü
8111.22 Mermer Ocakçısı
8111.23 Otomatik Maden Makinesi Operatörü
8111.24 Tamburlu Kesici Operatörü
8111.25 Tulumbacı – maden ocağı
8111.26 Boru ajöstörü – yer altı
8111.27 Kazmacı – maden ve taşocağı
8111.28 Oltu Taşı Çıkarma Ustası
8112.01 Ayırıcı cihaz operatörü – maden
8112.02 Diğer Mineralleri Muameleye Tabi Tutanlar
8112.03 Filtre Tesisi Operatörü
8112.04 Fırın operatörü – mineral kurutma
8112.05 Jig Operatörü
8112.06 Manyetik ayırıcı operatörü – maden
8112.07 Mineral kırma makinesi operatörü
8112.08 Öğütme tesisi operatörü – madencilik
8112.09 Siyanür cihazı operatörü (cevher işleme)
8112.10 Taş planya makinesi operatörü
8112.11 Taş Perdah İşçisi (Makine ile)
8112.12 Tortu işçisi – altın veya gümüş
8112.13 Yıkama Makinesi Operatörü (Maden)
8112.14 Yüzdürme işletme operatörü – maden
8112.15 Mermer Silim İşçisi
8112.16 Mermer Dolum İşçisi
8112.17 Mermer Seleksiyon İşçisi
8112.18 Katrak Makinesi Operatörü ( Mermer )
8112.19 Mermerit Döküm İşçisi
8112.20 Kurutmacı (Kömür)
8112.21 Tesis Kumanda Operatörü (Kömür)
8112.22 Kumlama Makinesi Operatörü
8112.23 Mermer torna makinesi operatörü
8112.24 Konkasör Operatörü (Kırma-Eleme)
8112.25 CNC Mermer İşleme Makinesi Operatörü
8112.26 Değirmen İşçisi (Maden)
8113.02 Çektirmeci – petrol ve doğal gaz kuyuları
8113.03 Çimentolama, asitleme ve test operatörü – petrol ve doğal gaz kuyuları
8113.04 Derikmen – petrol
8113.05 Dinamometre Operatörü
8113.06 Döner sondaj makinesi operatörü – petrol ve doğal gaz kuyuları
8113.07 Ekip makinisti – petrol
8113.08 Kablolu sondaj makinesi operatörü – petrol ve doğal gaz kuyuları
8113.09 Kule operatörü – petrol
8113.10 Log Operatörü – petrol
8113.11 Maden Sondörü
8113.12 Petrol Sondörü
8113.13 Sondaj Çamurcusu
8113.14 Sondaj kulesi montörü – petrol ve doğal gaz kuyuları
8113.15 Su Sondaj Operatörü
8113.16 Sondaj İşçisi
8113.17 Sondaj Operatörü/Sondör
8114.01 Merkezi Kumanda Operatörü ( Çimento )
8114.02 Asbestli Çimento İmal İşçisi
8114.03 Beton Pompa Operatörü
8114.04 Beton Santral Operatörü
8114.05 Beton Transmikser Operatörü
8114.06 Bez ve Kağıt Astarlı Zımpara İmal İşçisi
8114.07 Diğer Metalik Olmayan Madenler İmalat İşçileri
8114.08 Dökme Beton İmal İşçisi
8114.09 Mermer Blok Kesme Makinesi Operatörü
8114.10 Mozaik İmal İşçisi (İnşaat)
8114.11 Kireç Söndürme İşçisi
8114.12 Betoniyer Operatörü
8114.13 Kireç Fırın Operatörü
8114.14 Mermer Ebatlandırma İşçisi
8114.15 Alçı İmalat İşçisi
8114.16 Büz İmal İşçisi
8114.17 İmal İşçisi
8114.18 Karo İmal İşçisi
8114.19 Parke Ve Bordür Taşı İmal İşçisi
8114.20 Püskürtmeli Kurutma (Spray Dryer) (seramik)
8114.21 Gazbeton Kireç Hazırlama Operatörü
8114.22 Gazbeton Çamur Hazırlama Operatörü
8114.23 Gazbeton Kalıp Kesme Hattı Operatörü
8114.24 Gazbeton Kazan Otoklav Operatörü
8114.25 Gazbeton Döküm Vinci Operatörü
8114.26 Çimento Paketleme Makinesi Operatörü
8114.27 Taşyünü Asma Tavan İmalat İşçisi
8114.28 Kireç Paketleme İşçisi
8114.29 Bunker Operatörü (Hazır Beton)
8114.30 Çimento Üretim Elemanı
8114.31 Balata İmal İşçisi
8121.01 Basınçlı Döküm Makinesi Operatörü
8121.02 Açık ocak izabecisi (martin) – çelik
8121.03 Bessemer veya thomas izabecisi – çelik tavlama
8121.04 Diğer Metal Ergitme,Tavlama ve Tasfiye İzabecileri
8121.05 Elektrik Ark Fırını İzabecisi (Çelik Tasfiyesi)
8121.06 İzabeci (Demirden Gayri Metal Üretimi ve Tasfiyesi)
8121.07 İzabeci (Oksijen ve Çelik Tavlama)
8121.08 Lens Ölçücüsü
8121.11 Kupol Ocağı Operatörü
8121.12 Bitirme Haddecisi (Metal) (Soğuk Haddehane)
8121.13 Bobin Açıcı (Metal) (Soğuk Haddehane)
8121.14 Bobin Alıcı (Metal) (Soğuk Haddehane)
8121.15 Bobin Dikici (Metal) (Soğuk Haddehane)
8121.16 Bobin Hazırlayıcı (Metal) (Soğuk Haddehane)
8121.17 Bobin Sarıcı (Metal) (Soğuk Haddehane)
8121.18 Bobin Sıyırıcı (Metal) (Soğuk Haddehane)
8121.19 Bobin Verici (Metal) (Soğuk Haddehane)
8121.20 Dekapaj Kontrolcüsü (Metal) (Soğuk Haddehane)
8121.21 Diğer Haddehane Operatörleri (Metal)
8121.22 Diğer Metal Ergitmeciler ve Metal Tavlayıcılar
8121.23 Dikişsiz Boru Haddecisi
8121.24 Doğrultma işçisi – metal (soğuk haddehane)
8121.25 Doğrultma işçisi – metal (sıcak haddehane)
8121.26 Enjeksiyon Pres Döküm Makinesi Operatörü
8121.27 Hadde Ayarcısı (Metal)
8121.28 Hadde Makasçısı (Sıcak Haddehane)
8121.29 Haddeci – demir dışı metaller
8121.30 Haddehane Maniplatörü
8121.31 İzabeci (Kupola)
8121.32 İzabeci (Metal Ergitme) (Kupola Hariç)
8121.33 İzabeci (Metal Tavlama Ocağı)
8121.34 Kontinü Çubuk Döküm Makinesi Operatörü (Demirden Gayri Metaller)
8121.35 Kontinü Döküm Operatörü (Çelik)
8121.36 Kontinü Hadde Operatörü (Çelik)
8121.37 Metal levha markacısı – sıcak haddehane
8121.38 Pres Döküm Makinesi Operatörü
8121.39 Santrifüj Döküm Makinesi Operatörü
8121.40 Savurma Döküm Makinesi İşçisi
8121.41 Sıcak haddeci – çelik
8121.42 Soğuk haddeci – çelik
8121.43 Şarj İşçisi (Kupola Ocağı)
8121.44 Temizlik hatçısı – metal (soğuk haddehane)
8121.45 Testere Tezgahı İşçisi (Sıcak Haddehane)
8121.46 Çelikhane İşçisi
8121.47 Poteyaj Operatörü
8121.48 Afinaj Operatörü
8121.49 Haruri Muameleci (Döküm)
8121.50 İngot Dökümcüsü
8121.51 İngot Kalıp Hazırlama İşçisi
8121.52 Haddeler Kumanda Operatörü
8121.53 Potacı – dökümcü
8121.54 Diğer Tavcılar,Su Vericiler ve Sementasyon Tavcıları
8121.55 Isıl İşlem Ustası
8121.56 Metal Sertleştirici
8121.57 Sementasyon tavcısı – metal
8121.58 Su Verici (Metal)
8121.59 Metal boru kesme makinesi operatörü
8121.60 Dikenli Tel Makinesi Operatörü
8121.61 Dikişsiz Boru Çekici
8121.62 Kafes Teli Makinesi Operatörü
8121.63 Kaynak yolu makinesi operatörü – metal boru
8121.64 Spiral kaynak yolu makinesi operatörü – metal boru imali
8121.65 Su presi operatörü – metal boru imalatı
8121.66 Şekillendirme makinesi operatörü – metal
8121.67 Tel Çekme İşçisi (Makine ile)
8121.68 Uç Kaynak Makinesi Operatörü (Metal Boru İmali)
8121.69 Yay Makinesi Operatörü
8121.70 Hadde Onarım İşçisi (Tel Çekme)
8121.71 Yay İmal İşçisi (Otomotiv)
8121.72 Metal pres makinesi operatörü
8121.73 Kurşun Eritme ve Dökme İşçisi (Fişek Saçması ve Mermi Çekirdeği)
8121.74 Fleks Hortum Boru Makinesi Operatörü
8121.75 Havşa Makinesi Operatörü
8121.76 Isıl İşlem İşçisi
8121.77 Pres Makineleri Operatörü
8121.78 Pres Makineleri Operatör Yardımcısı
8121.79 Yüksek Fırın İşçisi
8121.80 Isıtıcı ve Pişirici Cihazlar Üretim Operatörü
8121.81 Bilgisayarlı Makine (CNC Operatörü )
8121.82 Pik Dökümcüsü (Makine İle)
8121.83 Metal Dökümcüsü (Elle)
8121.84 CNC Kayar Otomat Operatörü
8121.85 Döküm Ocakçısı
8122.01 Anot Dökümcüsü
8122.02 Asitleme İşçisi (Daldırma ile)
8122.03 Diğer Boyacılar (İnşaat ve Bakım Hariç) (Makineyle)
8122.04 Diğer Elektroliz Kaplamacıları ve Daldırma Kaplamacıları
8122.05 Diğer Metal İşlemcileri
8122.06 Elektrostatik Boya Operatörü
8122.07 Galvanizci (Daldırma ile)
8122.08 Haspel Makinesi Operatörü (Metal Boru İmali)
8122.09 Hassas Lak Sürme Makinesi İşçisi (Baskı Silindirleri)
8122.10 Kadmiyum Kaplama Tanburu İşçisi
8122.11 Kalay Kaplama Tanburu İşçisi
8122.12 Krom ve Nikel Sökme İşçisi (Elektroliz ile)
8122.13 Kum püskürtücü – metal
8122.14 Lak sürme makinesi işçisi – metal levha
8122.15 Metal Kaplamacı
8122.16 Metal Kaplamacı (Sıcak Daldırma)
8122.17 Metal Püskürtücü
8122.18 Plaka Perde Makinesi Ayarcı-Operatörü (Elyaflı Plaka İmali)
8122.19 Tel Kaplama Makinesi Operatörü
8122.20 Trim Presi Makinesi Operatörü
8122.21 Çelik Kapı Boya İşçisi
8122.22 Eloksal Kaplama İşçisi
8122.23 Elektroliz İşçisi
8122.24 Krom kaplama işçisi (elektroliz ile)
8122.25 Elektro Erozyon İşçisi
8122.26 Emaye Daldırma İşçisi
8122.27 Emaye Fırınlama İşçisi
8122.28 Emaye Pistole İşçisi
8122.29 Emaye Hazırlama İşçisi
8122.30 Emaye İşçisi
8122.31 Alüminyum Sıvama Makinesi Operatörü
8122.32 Endüstriyel Fırın Ustası
8122.33 Endüstriyel Fırın İşçisi
8131.01 Diğer Kırma,Öğütme,Karıştırma ve Silindiraj/ Kalandır İşçileri (Kimyasal ve İlgili İşlemler)
8131.02 Ezme makinesi operatörü – kimyasal maddeler
8131.03 Karıştırma makinesi operatörü – kimyasal maddeler
8131.04 Kırma makinesi operatörü – kimyasal maddeler
8131.05 Öğütme Makinesi Operatörü (Kimyasal ve İlgili İşlemler)
8131.06 Yoğurucu (Kimyasal Maddeler)
8131.07 Boya Kurutma Fırını İşçisi
8131.08 Diğer Pişiriciler, Kavurucular ve Haruri Muamele İşçileri (Kimyasal ve İlgili İşlemler)
8131.09 Fırın Operatörü (Çimento)
8131.10 Fırın Operatörü (Elektrot Pişirme)
8131.11 Kavurucu (Kimyasal ve İlgili İşlemler)
8131.12 Kurutma makinesi operatörü – kimyasal ve ilgili işlemler
8131.13 Otoklav Operatörü (Kimyasal ve İlgili İşlemler)
8131.14 Pişirici (Kimyasal ve İlgili İşlemler)
8131.15 Diğer Santrifüj-Seperatör ve Filtre İşçileri (Kimyasal ve İlgili İşlemler)
8131.16 Döner dolap filtrecisi – kimyasal süzme
8131.17 Katalizör Görevlisi (Sünger İmalatı)
8131.18 Santrifüj- Seperatör Makinesi Operatörü
8131.19 Süzme Presi Operatörü
8131.20 Separatör İşçisi
8131.21 Diğer Aralıklı ve Devamlı İşleyen İmbik Reaktör Operatörleri
8131.22 Evaporatör operatörü – kimyasal işlemler
8131.23 İmbik Operatörü (Aralıklı İşleyen) (Petrol Hariç)
8131.24 İmbik Operatörü (Devamlı İşleyen) (Petrol Hariç)
8131.25 İmbikçi (odun distilasyonu) – orman
8131.26 İmbikçi (odun terementini) – orman
8131.27 İmbikçi (sakız terementini) – orman
8131.28 Reaktör İşçisi (Boya)
8131.29 Yangın Söndürme Tüpü Dolum Makinesi Operatörü
8131.30 Diğer İlaç ve Makyaj Malzemeleri İmalat İşçileri
8131.31 Kimyasal Beyazlatma Operatörü
8131.32 Makyaj malzemesi imalat işçisi
8131.33 Süper fosfatlı gübre imalat makinesi operatörü
8131.34 Gülyağı Üretim Ustası
8131.35 Gül Mamulleri İmalatçısı (Kozmetik Ürünler)
8131.36 Granül İmal İşçisi
8131.37 Kozmetik Sıvı Ürün Hazırlama İşçisi
8131.38 İlaç Üretim Operatörü (Beşeri ve Veteriner)
8131.39 Toz Dolum Makinesi Operatörü
8131.40 Aralıklı ve devamlı işleyen imbik reaktör operatörü – eczacılık ve tuvalet malzemeleri
8131.41 Kibrit İmal İşçisi
8131.42 Boya Hazırlayıcı (Tekstil)
8131.43 Boyahane Tesis Takip İşçisi
8131.44 Diğer Kimyasal İşlemciler ve İlgili İşçiler
8131.45 Kurşun Kalem İmal İşçisi
8131.46 Linolyum İmal İşçisi
8131.47 Pil İmal İşçisi
8131.48 Proses İşçisi
8131.49 Pasta İşçisi (Boya)
8131.50 Hammadde Hazırlama İşçisi (Boya)
8131.51 Boya Renk İşçisi
8131.52 Şarj İşçisi (Boya)
8131.53 Varyant (baskı boya mutfağı)
8131.54 Kireç Ocağı Ustası (Şeker İmalatı)
8131.55 Fotoğraf Filmi ve Kağıdı İmal İşçisi
8131.56 Toz ilaç İmal İşçisi
8131.57 Tablet İlaç İmal İşçisi
8131.58 Şurup İmal İşçisi
8131.59 Süspansiyon İlaç İmal İşçisi
8131.60 Pomat İlaç İmal İşçisi
8131.61 Kristalizasyon İşçisi (Kimyasal İşlemler)
8131.62 Kolonya İmal İşçisi
8131.63 Kok Fırını İşçisi
8131.64 Kapsül İlaç İmal İşçisi
8131.65 Havagazı İstihsal İşçisi (Kömür)
8131.66 Draje İlaç İmal İşçisi
8131.67 Damla İlaç İmal İşçisi
8131.68 Ampul Solüsyon İlaç Hazırlama İşçisi
8131.69 Amonyum Sülfatlı Gübre İmal İşçisi
8131.70 Amonyum Nitratlı Gübre İmal İşçisi
8131.71 Boya Üretim İşçisi
8131.72 Kompozit Ürün Üretim Elemanı (HKB, Sıcak Kalıplama)
8131.73 Kompozit Ürün Üretim Elemanı (Elyaf Sarma ve Savurma Döküm)
8131.74 Kompozit Ürün Üretim Elemanı (Pultruzyon)
8131.75 Kompozit Ürün Üretim Elemanı (El Yatırması, Püskürtme, RTM, İnfüzyon)
8131.76 Kompozit Ürün Üretim Elemanı (Devamlı Levha)
8131.77 Formaldehit Tutkal İmalat Operatörü
8131.78 Formaldehit Tutkal İmalat Operatör Yardımcısı
8131.79 Polimer Üretim Elemanı
8131.80 Anfo Üretim Tesis İşçisi
8131.81 Kapsül Üretim Tesis İşçisi
8131.82 Petrokimya Üretim Elemanı
8132.01 Developman işçisi – siyah beyaz fotoğraf
8132.02 Developman işçisi – renkli fotoğraf
8132.04 Diğer Karanlık Oda İşçileri (Fotoğrafçılık)
8132.05 Fotoğraf baskıcısı
8141.02 Diğer Kauçuk Mamuller İmalat İşçileri
8141.03 Diğer Lastik İmalat İşçileri
8141.04 Dış Lastik Hazırlama İşçisi
8141.05 Dış Lastik Kalıpçısı
8141.07 İç Lastik Hazırlama İşçisi
8141.08 İç Lastik Kalıplama İşçisi
8141.09 Kauçuk Çekme Makinesi Operatörü
8141.10 Kauçuk Damga İmal İşçisi
8141.11 Kauçuk Kalandır Makinesi Operatörü
8141.12 Kauçuk Kalıp Presi Operatörü
8141.13 Kauçuk Yoğurucu
8141.14 Lastik Ayakkabı İmal İşçisi
8141.15 Lastik Kalandır Makinesi Operatörü
8141.16 Otoklav kazanı operatörü – kauçuk
8141.17 Vulkanizasyon İşçisi (Sıcak İşlem)
8141.18 Yoğurucu (Lastik)
8141.19 Drenaj Silikon İşçisi
8141.20 Lastik Üretim Operatörü (Motorlu Taşıtlar)
8141.21 Lastik Kaplama İşçisi
8141.22 Spor Malzemesi İmalat İşçisi (Kauçuk)
8142.01 Polyester İmal İşçisi
8142.02 Diğer Plastik Mamuller İmalat İşçileri
8142.03 Plastik çekme Makinesi Operatörü
8142.04 Plastik Doğramacı /PVC Doğrama-İmalat ve Montajacısı
8142.05 Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı
8142.06 Plastik Kalandır Makinesi Operatörü
8142.07 Plastik Kalıp Makinesi Operatörü (Presle)
8142.08 Plastik Levha ve Dökme Film Üretim Operatörü (Ekstrüzyon)
8142.09 Plastik Mamuller İmal İşçisi
8142.10 Plastik Öğütme Makinesi Operatörü
8142.11 Plastik Yoğurucu
8142.12 Modelci – plastik
8142.13 Plastik İşlemeci
8142.14 Galoş-Bone İmalİşçisi
8142.15 Jelkot Ustası
8142.16 Branda PVC Kaplama İşçisi
8142.17 Küvet ve Duş Tekne İmal İşçisi
8142.18 Termoşet Plastik Kalıpçısı
8142.19 Plastik Ekstrüzyon Kalıpçısı
8142.20 Plastik Vakum Ambalaj Makinesi Operatörü
8142.21 Plastik Katlamalı Kutu Makinesi Operatörü
8142.22 Plastik Silindir Kutu Makinesi Operatörü
8142.23 Metalize Plastik Makinesi Operatörü
8142.24 Plastik Boru İmal İşçisi
8142.25 Polistren Yalıtm Malzemesi İmal İşçisi
8142.26 Strafor Enjeksiyon Makinesi Operatörü
8142.27 Plastik Enjeksiyon Üretim Sorumlusu
8142.28 Plastik Profil Üretim Operatörü (Ekstrüzyon)
8142.29 Plastik Şişirme Film Üretim Operatörü (Ekstrüzyon)
8142.30 Koli Bandı Kesme Makinesi Operatörü
8142.31 Plastik Ekstrüzyon Operatörü
8142.32 PVC Doğrama İmalat ve Montaj Teknisyeni
8142.33 Plastik Doğrama Montaj Elemanı
8142.34 Tekne Ustası (Polyester)
8142.35 Sentetik Çuval İmal Makinesi Operatörü
8142.36 Plastik Geri Dönüşüm Makinesi Operatörü
8143.01 Karton Ve Mukavva Makinesi Operatörü (Yapıştırma Usulüyle)
8143.02 Karton ve mukavva kutu imal işçisi (makine ile)
8143.03 Karton Astarlama Makinesi Operatörü
8143.04 Karton ve Mukavva Kutu Kesme ve Katlama Presi Operatörü
8143.05 Karton ve Mukavva Kutu İmal İşçisi (Makineyle) (Telle)
8143.06 Karton Pres Operatörü
8143.07 Kağıt Torba ve Zarf İmal İşçisi (Makineyle)
8143.08 Selefon torba imal işçisi (makine ile)
8143.09 Diğer, Kağıt ve Karton Eşya İmalat İşçileri
8143.10 Islak Mendil Kesim İşçisi
8143.11 Kağıt Peçete Katlama Makinası Operatörü
8143.12 Kağıt Mendil Katlama Makinası Operatörü
8143.13 Islak Mendil Etiketleme MakinesiOperatörü
8143.14 Islak Havlu Mendil Makinesi Operatörü
8143.15 Islak Kutu Mendil Makinesi Operatörü
8143.16 Islak Mendil Rulo Besleme İşçisi
8143.17 Dipsiz KörüklüTorba Makinesi Operatörü
8143.18 Kâğıt Şerit Saplı Torba MakinesiOperatörü
8143.19 Burma Saplı Kağıt Torba Makinesi Operatörü
8143.20 Film Şeritli Kağıt Torba MakinesiOperatörü
8143.21 Dipli/Körüklü Kağıt Torba MakinesiOperatörü
8143.22 Su Geçirmez Kağıt Torba MakinesiOperatörü
8143.23 Torba Kağıt Baskı Makinesi Operatörü
8143.24 Kağıt Torba Dikme Makinesi İşçisi
8143.25 Laminasyon Makinesi Operatörü
8151.01 Kumaş Kırıştırma Makinesi Operatörü (Kraş)
8151.02 Bobin-Katlama-Büküm Makine Operatörü
8151.03 Bobin kırıcı – iplik
8151.04 Bobin Sarıcı (Mensucat)
8151.05 Cer makinesi operatörü – tekstil
8151.06 Çile Makinesi İşçisi
8151.07 Elyaf Açma Makineleri Operatörü
8151.08 Diğer İplik İşçileri ve Sarıcıları
8151.09 Elyaf Kurutma fırın operatörü
8151.10 Elyaf Kurutucu (Sobada)
8151.11 Elyaf Sarıcı
8151.12 Fitil Katlayıcı
8151.13 Fitil Makinesi Operatörü
8151.14 Halat sarma makinesi operatörü – tekstil
8151.15 Harman-Hallaç Makinesi Operatörü
8151.16 İnce Etraj Makinesi İşçisi
8151.17 İplik Eğirme Operatörü (Ring/vater/vargel)
8151.18 Kendir bükücü operatörü
8151.19 Kendir elyaf bükücü operatörü
8151.20 Kendir Etraj Makinesi İşçisi
8151.21 Kendir Ezme Makinesi İşçisi
8151.22 Kendir Kesme Makinesi İşçisi
8151.23 Keten Elyaf Bükücü
8151.24 Tarak makinesi operatörü – tekstil
8151.25 Vater Makinası Operatörü
8151.26 Bobin sarma makinesi operatörü – tekstil
8151.27 Open end makinesi operatörü
8151.28 Tarak fırçacı – tekstil
8151.29 Tekstüre Makinesi Operatörü
8151.30 Ring Ustası
8151.31 Ring Ayar Ustası
8151.32 Tip Değiştirme İşçisi (Ring Makinesi)
8151.33 İp Büküm Makinesi Operatörü
8151.34 Ön İplik Operatörü
8151.35 Finisörcü(İplik)
8151.36 Koparmacı(İplik)
8151.37 Çekmeci (İplik)
8151.38 Sentetik-Pamuk İplik Kontrol İşçisi
8151.39 Akrilik İplik Üretim İşçisi
8151.40 Şişirmeci (İplik)
8151.41 Fantezi Bükümcü
8151.42 Kurutmacı (İplik)
8151.43 Paçavra Açma Makinesi Operatörü (Gyotin)
8151.44 Pamuk Kesme Makinesi İşçisi
8151.45 Ağ Çile Makinesi İşçisi
8151.46 Sentetik Elyaf İmal İşçisi
8151.47 Kaba Etraj Makinesi İşçisi
8151.48 İşbağcı (Düğümcü)
8151.49 Şönil İplik Üretim İşçisi
8151.50 Çırçır Makinesi Operatörü
8151.51 İplik Bitim İşleri Operatörü
8151.52 Ön İplik Operatörü (Nezaretçi/Ustabaşı)
8151.53 Paçavra Açma Makinesi Operatörü (Şifanöz)
8151.54 Paçavra Açma Makinesi Operatörü (Garnet)
8151.55 Paçavra Açma Makinesi Operatörü (Droset)
8152.01 Cer Fitil Makinesi Ayarcısı
8152.02 Çorap Onarıcı
8152.03 Çözgü Kesici (Dokuma Tezgahı)
8152.04 Çözgü Takıcı (Dokuma Tezgahı)
8152.05 Dokuma Makineleri Operatörü ve Ayarcısı
8152.06 Düğüm Makinesi İşçisi (Dokuma Tezgahı)
8152.07 Jakar Tezgahı Tertipleyicisi
8152.08 Kart Makinesi Ayarcısı
8152.09 Lamel Dizicisi (Dokuma Tezgahı)
8152.10 Patlakçı (Dokuma Tezgahı)
8152.11 Sarma Makinesi Ayarcısı
8152.12 Tarak makinesi ayarcısı – tekstil
8152.13 Tezgah tertipleyici (dokuma makineleri)
8152.14 Perde İmal İşçisi
8152.15 Kesim Kontrol İşçisi (Konfeksiyon)
8152.16 Triko Paketleme İşçisi
8152.17 Ağ dokuyucu – otomatik tezgah
8152.18 Çorap Örme Makinesi Operatörü
8152.19 Çorap Tarak Makinesi İşçisi (Otomatik Tezgah)
8152.20 Dantel Dokuyucu (Otomatik Tezgah)
8152.21 Diğer Örgücüler ve Örgü Tezgah Ayarcıları
8152.22 Diğer Tezgah Tertipleyicileri,Ayarlayıcıları ve Desen Kartı Hazırlayıcıları
8152.23 Kompleci (Dokuma Hazır Giyim ve Ev Tekstili)
8152.24 Fitil Dokuma Tezgahı İşçisi (Otomatik Tezgah)
8152.25 Halı dokuyucu – otomatik tezgah
8152.26 Halı Onarıcı (Makine ile)
8152.27 Jakar Kartı Delicisi
8152.28 Jakar Tezgahı Dokuyucusu
8152.29 Jakarlı halı dokuyucu – otomatik tezgah
8152.30 Jakarsız halı dokuyucu – otomatik tezgah
8152.31 Konik Çözgü Makinesi Operatörü
8152.32 Kroşe-Sürfile Makinesi Operatörü
8152.33 Kumaş katlama makinesi operatörü
8152.34 Kumaş Sarıcı
8152.35 Otomatik Tezgah İplikçisi
8152.37 Seri Çözgü Makinesi Operatörü
8152.38 Tahar Makinesi Operatörü
8152.39 Triko Makineleri Operatörü
8152.40 Tüylendirme Makinesi İşçisi (Otomatik Tezgah)
8152.41 Örgü Makinası Operatörü
8152.42 Lap-penye makineleri operatörü
8152.43 Kops Sıyırma Makinesi Operatörü (Tekstil)
8152.44 Silici (Tekstil)
8152.45 Sanforcu
8152.46 Kumaş Açıcı
8152.47 Örgü Makinesi Operatörü (Bilgisayarlı)
8152.48 Denim Kumaş Operatörü
8152.49 Şardon Makinesi Operatörü
8152.50 Örme Operatörü (Nezaretçi/Ustabaşı)
8152.51 Kumaş Serim Makinesi Operatörü
8152.52 Çözgülü Örme Makinesi Operatörü
8152.53 Atkılı Düz Ve Yuvarlak Örme Makinesi Operatörü
8152.54 Tarak işçisi – trikotaj
8152.55 Halı Saçak Makinesi İşçisi
8152.56 Halı Kenarı Örme Makinesi İşçisi
8152.57 Jarse Makinesi İşçisi
8152.58 Etiket Dokuma Makinesi Operatörü
8152.59 Brode Makinesi Operatörü/Brodeci
8152.60 Çorap Burun Makinesi Operatörü
8152.61 Gipe (Lastik) Makinesi Operatörü
8152.62 Dokuma Makineleri Operatörü / Dokumacı
8152.63 Atkılı Örme Operatörü
8152.64 Çözgü Operatörü
8152.65 Brode Makinesi Operatörü ve Sorumlusu
8152.66 Lastik (Konfeksiyon) İmal İşçisi
8152.67 Lazer Kesimci ( Tekstil )
8153.01 Model Makineci (Dokuma Hazır Giyim ve Ev Tekstili)
8153.02 Sanayi Nakışçısı
8153.03 Deri Model Makineci
8153.04 Sütunlu Dikiş Makinesi Operatörü
8153.05 İç Giyim Konfeksiyon Makineci
8153.06 İlik-Düğmeci
8153.07 Yatak/Baza Dikiş Makinesi Operatörü
8153.08 Dikiş makinesi operatörü – kumaş
8153.09 Overlok Makinesi Operatörü
8153.10 Tüp Dikiş Makinesi Operatörü (Tekstil)
8153.11 Makineci (Dikiş)
8153.12 Makine Nakışçısı
8153.13 Yatak Kenar Kapama Makinesi Operatörü
8153.14 Kapitone Makinesi Operatörü/Kapitoneci
8153.15 Deri Konfeksiyon Makinecisi
8153.16 Tüp Kesme Makinesi Operatörü (Tekstil)
8153.17 Model Makineci (Yuvarlak Örme Hazır Giyim ve Ev Tekstili)
8153.18 Kapitone Makinesi Operatörü ve Sorumlusu
8153.19 Remayöz Makinesi Operatörü/Remayözcü (Düz Örme Hazır Giyim)
8154.01 Mensucat Beyazlatıcı
8154.02 Tekstil Terbiye İşçisi (Apre)
8154.03 Ağartma ve pişirme makinesi operatör (kasar)
8154.04 Asit Buharı Makinesi Operatörü (Tekstil)
8154.05 Dakatir Makinesi İşçisi
8154.06 Diğer Mensucat Beyazlatıcıları/Kasarlayıcıları, Boyacıları ve Terbiyecileri
8154.07 Dik Fırça Makinesi İşçisi
8154.08 Boyama makinesi operatörü – tekstil
8154.09 Empermeabilize İşçisi
8154.10 Fırça Makinesi İşçisi
8154.11 Haşıl Makinesi Operatörü
8154.12 İpek Ağırlaştırıcı
8154.13 İpek Temizleyici
8154.14 İplik ve Örgü Yünü Kurutucu (Fırında)
8154.15 İplik ve Örgü Yünü Kurutucu (Makinede)
8154.16 İplik ve Örgü Yünü Yıkama İşçisi
8154.17 İplik-Elyaf Boyama Makinesi Operatörü
8154.18 Jet Boya Makinesi Operatörü
8154.19 Kord Kadife Parafinleme İşçisi
8154.20 Kord Kadife Polisaj İşçisi
8154.21 Kumaş Boya Hazırlayıcısı
8154.22 Kurutma – apre makinesi operatörü
8154.23 Mensucat Çektirici
8154.24 Mensucat Kalandır Makinesi İşçisi
8154.25 Mensucat Pekleyici
8154.26 Mensucat Tüylendirme Makinesi İşçisi
8154.27 Mensucat Yakma Makinesi İşçisi (Kumaş)
8154.28 Yıkama Makinesi İşçisi (Tekstil)
8154.30 Yün Karbonizörcü
8154.31 Silindir Ütücü
8154.32 Boyama-Yıkama Makinesi Operatörü (Kumaş)
8154.33 Fiksaj İşçisi
8154.34 Tekstil Aprecisi
8154.35 Halat Kasar İşçisi
8154.36 Tekstil Terbiye İşçisi
8154.37 Tekstil Terbiye İşçisi (Boya)
8154.38 Tekstil Terbiye İşçisi (Baskı)
8154.39 Ram Makinesi Operatörü (Tekstil)
8154.40 Spreyci (Tekstil)
8154.41 Fırçacı (Tekstil)
8154.42 Reçineci (Tekstil)
8154.43 Krınkıl Presçi (Tekstil)
8154.44 Zımparacı (Tekstil)
8154.45 Yıpratmacı (Tekstil)
8154.46 Kılçıkçı (Tekstil)
8154.47 Buhar Makinesi İşçisi – tekstil
8154.48 Merserize Kumaş Makinesi İşçisi
8154.49 Merserize İplik Makinesi İşçisi
8154.50 Ağ Germe Makinesi İşçisi
8154.51 Balon Sıkma Makinesi Operatörü (Tekstil)
8154.52 Boyama (Emdirme) Makinesi Operatörü
8154.53 Ram Makinesi Operatörü Yardımcısı (Ram Arkacı)
8154.54 Jet Boya Makinesi Operatörü (Kumaş Boyama)
8154.55 Over Flov Boya Makinesi Operatörü (Kumaş Boyama)
8154.56 Traşçı (Tekstil)
8154.57 Yaş Kumaş Açma Makinesi Operatörü
8154.58 Bitim İşleri Operatörü (Tekstil)
8154.59 Cımbızcı (Tekstil)
8155.01 Deri Islah İşçisi (Makineyle)
8155.02 Deri Kesici (Ayakkabı,Eldiven ve Giyecek Hariç) (Makine ile)
8155.03 Deri Kurutma Makinesi İşçisi
8155.04 Deri Temizleme İşçisi (Makineyle)
8155.05 Deri Ütüleme İşçisi
8155.07 Kürk Elyafı Karıştırma Makinesi Operatörü
8155.08 Post Temizleme İşçisi (Makineyle)
8155.09 Deri-Finisajcı
8155.10 Deri Dolapcı
8155.11 Deri Ayakçı
8156.01 Astar Kesme Makinesi Operatörü (Ayakkabı)
8156.02 Ayakkabı İmalatçısı (Saya)
8156.03 Çanta yapım ustası
8156.04 Kesici (makine ile) – ayakkabı, çanta vb.
8156.06 Ayakkabı Taban Basma Makinesi Operatörü
8156.07 Ayakkabı Taban Boyacısı
8156.08 Saya Dikici (Makine İle)
8156.09 Saraciye Dikişçisi
8156.10 Monte Makinesi Operatörü(Ayakkabı)
8156.11 Lazerli Kesim Makinesi Operatörü(Ayakkabı)
8157.01 Çamaşırhane Elemanı (yıkama)
8157.02 Kuru Temizlemeci
8157.03 Ütücü
8159.01 Dokusuz Yüzey Operatörü (Nezaretçi/Ustabaşı)
8159.02 Reçmeci
8159.03 Bant Verev Makinesi işçisi
8159.04 Diğer Bükücüler, Dokuyucular, Trikotajcılar, Boyacılar ve ilgili İşçiler
8159.05 Kalıpçı (Kürk, Keçe Başlık)
8159.06 Kalıpçı – yün keçe başlık
8159.07 Kaytan İşçisi (Makine ile)
8159.08 Kordon ve Şerit İşçisi (Makine ile)
8159.09 Ondüle Makinesi İşçisi
8159.10 Vatka Makinesi İşçisi
8159.11 Prese Makinesi Operatörü (Tekstil)
8159.12 Hidrofil Pamuk İmalat İşçisi
8159.13 Sünger Kesim Makinesi Operatörü
8159.14 Zımbacı (Konfeksiyon)
8159.15 CNC Sünger Kesim Makinesi Operatörü
8159.16 Fermuar İmal İşçisi
8159.17 Düğme İmal İşçisi
8159.18 Dokusuz Yüzey Operatörü
8159.19 Formacı Çorap
8160.01 Aralıklı ve devamlı/ işleyen imbik reaktör operatör – alkollü içecekler)
8160.02 Ayıklama İşçisi (Konserve İmali) (Makineyle)
8160.03 Bal Sağım Operatörü
8160.04 Balık Yemi İmal İşçisi
8160.05 Bira Filtreleme İşçisi
8160.06 Bisküvi Düzeltme İşçisi
8160.07 Bisküvi Şekillendirme Makinesi Operatörü
8160.08 Boş Şişe Yıkama Makinesi Operatörü
8160.09 Bulgur İmal işçisi
8160.10 Buz İmal Makinesi Operatörü
8160.11 Çiklet İmal İşçisi
8160.12 Çikolata İmal İşçisi
8160.13 Çikolata Kaplama Makinesi Operatörü
8160.14 Çikolata Ürünler İmalat İşçisi
8160.15 Çikolatalı Ürünler İmalat İşçisi
8160.16 Damga İstif İşçisi (Bisküvi)
8160.17 Değirmen İşçisi ( Makarna )
8160.18 Değirmen İşçisi ((Mısır)
8160.19 Değirmen İşçisi (Baharat)
8160.20 Değirmen İşçisi (Bulgur Dövme)
8160.21 Değirmen İşçisi (Bulgur Kırma)
8160.22 Değirmen İşçisi (Hububat)
8160.23 Değirmen İşçisi (Pirinç)
8160.24 Değirmen İşçisi (Yağlı Tohum)
8160.25 Difüzör Operatörü (Şeker Pancarı)
8160.26 Diğer Başka Yerde Sınıflandırılmamış İçki ve Gıda Maddeleri İşçileri
8160.27 Diğer Bira, Şarap ve İçki İmalat İşçileri
8160.28 Kahve Ve Kakao Hazırlayıcısı (Barista)
8160.29 Diğer Değirmen İşçileri (Hububat, Baklagil ve ilgili Ürünler)
8160.30 Diğer Sigara İmal İşçileri
8160.31 Diğer Şeker Muamele ve Tasfiye İşçileri
8160.32 Erişte İmal İşçisi
8160.33 Fermantasyon İşçisi
8160.34 Fermantasyon İşçisi ( Bira)
8160.35 Fıçı Bira Dolum Makinesi Operatörü
8160.36 Fıçı Yıkama Makinesi Operatörü
8160.37 Fırınlama işçisi – malt
8160.38 Filizleme işçisi – malt
8160.39 Filtreci (Şeker İmalatı)
8160.40 Filtreli Sigara İmal İşçisi (Makineyle)
8160.41 Gıda Maddeleri Dondurucusu (Et ve Balık)
8160.42 Gıda Maddeleri Dondurucusu (Meyve ve Sebze)
8160.43 Gofret İmalat İşcisi
8160.44 Gofret Kesme Makinesi Operatörü
8160.45 Hamur Açma Makinesi İşçisi (Bisküvi)
8160.46 Hamurkar (Bisküvi) (Makineyle)
8160.47 Harmancı – çay
8160.48 Harmancı – kahve
8160.49 Haşhaş Yağı İmal Ustası
8160.50 Hazır Köfte Paketleme Makinesi Operatörü
8160.51 Hidrojenleme Operatörü (Katı ve Sıvı Yağlar)
8160.52 Iskarta Açma İşçisi (Bisküvi)
8160.53 Iskarta Değirmen İşçisi (Bisküvi)
8160.54 Karbonizasyon işçisi (Şeker Tasfiyesi)
8160.55 Kavurucu (Kahve)
8160.56 Kavurucu (Kakao)
8160.57 Kimyasal Hammadde Tartım İşçisi (Bisküvi)
8160.58 Krema Basma Makinesi Operatörü (Bisküvi)
8160.59 Kremacı (Bisküvi)
8160.60 Kristalizasyon Makinesi Operatörü (Şeker Tasfiyesi)
8160.61 Kurutucu (Gıda Maddeleri)
8160.62 Kuruyemiş Harman İşçisi
8160.63 Kuruyemiş İmal İşçisi
8160.64 Magazin Besleme İşçisi (Bisküvi)
8160.65 Makarna İmal İşçisi
8160.66 Malt Kaynatma İşlem Operatörü
8160.67 Markem Makinesi Operatörü (Bisküvi)
8160.68 Marmelat Hazırlama İşçisi (Bisküvi)
8160.69 Marmelat İmal İşçisi
8160.70 Mayonez Ve Sos Hazırlama Operatörü
8160.71 Melanjörcü (Bisküvi)
8160.72 Meyan Balı İmal İşçisi
8160.73 Meyve Presi Operatörü
8160.74 Paketleme Makinesi Operatörü (Peynir)
8160.75 Paketleme Makinesi Operatörü (Tereyağı)
8160.76 Palet Bozma Makinesi Operatörü (Kutu Bira)
8160.77 Pancar Bıçakçısı
8160.78 Pastörize Ustabaşı
8160.79 Pastörizör (Süthane/Mandıra)
8160.80 Pekmez İmal İşçisi
8160.81 Leblebi İmal Ustası
8160.82 Peynir İmal Makinesi Operatörü
8160.83 Pipo Tütünü Kıyma Makinesi Operatörü
8160.84 Pişirici – konserveci (et ve balık)
8160.85 Pişirici (Malt)
8160.86 Pişirici (Şeker İmalatı)
8160.87 Pişirici-konserveci (balık)
8160.88 Pişirici-konserveci (et)
8160.89 Porsiyonlama Makinası Operatörü (Süt)
8160.90 Pres İşçisi (Küp ve Kesme Şeker)
8160.91 Pres Operatörü (Yağ)
8160.92 Puro İmal İşçisi (Makineyle)
8160.93 Puro Pudralama Makinesi Operatörü
8160.94 Rafine Makinesi Operatörü (Katı ve Sıvı Yağlar)
8160.95 Salça ve İştah Açıcı Maddeler Hazırlama İşçisi
8160.96 Selektör Makinesi Operatörü
8160.97 Sigara İmal İşçisi (Makineyle)
8160.98 Sirke İmal İşçisi
8160.99 Sterilize pişirme operatörü – et ve balık konservesi
8160.100 Paketleme Makinesi Operatörü (Makarna)
8160.101 Paketleme Makinesi Operatörü (İrmik)
8160.102 Paketleme Makinesi Operatörü (Un)
8160.103 Hamurkar (Makarna)
8161.00 Sterilize pişirme operatörü – meyve ve sebze konservesi
8161.01 Sterilizer makinesi operatörü (süthane / mandıra)
8161.02 Sürmeci (Bisküvi)
8161.03 Süttozu İmal İşçisi
8161.04 Şarap İmal İşçisi
8161.05 Şeker Tasfiye Makinesi Operatörü (Devamlı İşleyen)
8161.06 Şeker Tedarik İşçisi (Bisküvi)
8161.07 Şekerleme İmal İşçisi (Makineyle)
8161.08 Şerbet Tasfiye ve Koyulaştırma Ustası
8161.09 Tahin İmal İşçisi
8161.10 Tahin Ustası
8161.11 Ton Balığı Kesim ve Konserveleme İşçisi
8161.12 Un İmal İşçisi
8161.13 Plastik Şişe Düzeltme İşçisi
8161.14 Tütün Kıyma Makinesi Operatörü
8161.15 Uht Operatörü
8161.16 Un Tedarik İşçisi (Bisküvi)
8161.17 Yağ Tedarik İşçisi (Bisküvi)
8161.18 Yıkamacı (Bugday)
8161.19 Şurup Hazırlama İşçisi (Bisküvi)
8161.20 Su Hazırlama İşçisi
8161.21 Pastırma Sucuk Dilimleme Makinesi Operatörü
8161.22 Sucuk Dolum Makinesi Operatörü-Doğal Bağırsak
8161.23 Sucuk Dolum Makinesi Operatörü-Klipsleme
8161.24 Viyol Baskı Makinesi İşçisi
8161.25 Viyol Makinesi Operatörü
8161.26 Paletleme Makinesi (Paletdizer) Operatörü
8161.27 Çay Kurutma Fırını İşçisi
8161.28 Kuruyemiş Sınıflama ve Kalibrasyon Makinesi Operatörü
8161.29 Meyveli Yoğurt İmal İşçisi
8161.30 Kap Yıkama Makinesi Operatörü
8161.31 Tuz İmal İşçisi
8161.32 Tuz Paketleme Makinesi Operatörü
8161.33 Tablet Tuz İmal Ustası
8161.34 Şeker İmal İşçisi
8171.01 Beyazlatma makinesi operatörü – kağıt hamuru
8171.02 Diğer Kağıt Hamuru Hazırlama İşçileri
8171.03 Hamur Eleme Makinesi İşçisi (Kağıt Hamuru)
8171.04 Kazan Operatörü (Kağıt Hamuru)
8171.05 Kesme Makinesi İşçisi (Kağıt Hamuru)
8171.06 Odun Talaşçısı (Kağıt Hamuru)
8171.07 Yoğurma Makinesi Operatörü (Kağıt Hamuru)
8171.08 Yonga Eleme Makinesi İşçisi (Kağıt Hamuru)
8171.09 Yonga Makinesi İşçisi (Kağıt Hamuru)
8171.10 Diğer Kağıt İmalat İşçileri
8171.11 Kağıt Astarlama Makinesi Operatörü
8171.12 Kağıt imalat makinesi operatörü
8171.13 Kağıt imalat makinesi operatörü (kurutma kısmı)
8171.14 Mukavva Makinesi Operatörü (Kağıt Hamuru)
8171.15 Süper Kalandır Makinesi Operatörü (Kağıt)
8171.16 Masura Kesim Makinesi Operatörü
8171.17 Kağıt İmal Proses Kumanda Operatörü
8171.18 Kağıt imal işçisi
8172.01 Ağaç Biçme Makinesi Operatörü (Hızarcı-Keresteci)
8172.02 Baş Bıçkıcı (Bıçkı Fabrikası)
8172.03 Bıçkı makinesi operatörü (bıçkıcı)
8172.04 Diğer Bıçkıcılar, Kontrplak İmalatçıları ve İlgili Ağaç İşlem İşçileri
8172.05 Elyaf Pres Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Elyaflı Plaka İmali) (Ağaç)
8172.06 Fertel Makinesi Ayarcı-Operatörü (Elyaflı Plaka İmali) (Ağaç)
8172.07 Kapak bıçkı makinesi operatörü
8172.08 Kaplamalık Levha Bantlama Makinesi Operatörü (Ağaç)
8172.09 Kaplamalık Levha Dilicisi
8172.10 Katrakt Makinesi Operatörü (Ağaç)
8172.11 Kontrplak pres operatörü – ağaç
8172.12 Kontrplak Tutkal Makinesi Operatörü
8172.13 Seyyar Testere Makinesi Operatörü
8172.14 Şerit testere tezgahı operatörü – bıçkı fabrikası
8172.15 Yarma makinesi operatörü – ağaç
8172.16 Yonga makinesi ayarcı – operatörü (elyaflı plaka imalatı) (ağaç)
8172.17 Emprenye kağıt tezgahı operatörü
8172.18 Ahşap Kaplama Pres Operatörü
8172.19 Kalem Katrak Makinesi Operatörü
8172.20 Ham Kalem İz Açma Makinesi Operatörü
8172.21 Kalem Takoz Kesim İşçisi
8172.22 Ham Kalem Sandviç İşçisi
8172.23 Kalem Başkesme Makinesi Operatörü
8172.24 Kalem Dip Yuvarlama Makinesi Operatörü
8172.25 Ham Kalem Profil Makinesi Operatörü
8172.26 Kalem Uç Açma Makinesi Operatörü
8172.27 Kalem Bölme Makinesi Operatörü
8172.28 Kalem Silgi Takma Makinesi Operatörü
8172.29 Kalem Folyo Sarma Makinesi Operatörü
8172.30 Kalem Boyama Makinesi Operatörü
8172.31 Kalem Baskı Makinesi Operatörü
8172.32 Kalem Mercanlamacı
8172.34 Ebatlama Makinesi Operatörü (Ahşap)
8172.35 Yonga-Ağaç Eleme Makinesi İşçisi
8181.01 Cam Boru İmal İşçisi
8181.02 Cam Boru ve Tüp Kesici (Alevle)
8181.03 Cam Eşya Kesici (Alevle)
8181.04 Cam Eşya Kesici (Makineyle)
8181.05 Cam Eşya Taşlama Makinesi Operatörü
8181.06 Cam Hadde Makinesi Operatörü
8181.07 Cam Levha Kesme ve Koparma Makinesi Operatörü
8181.08 Cam Levha Parlatıcısı
8181.09 Cam Pres Makinesi Operatörü
8181.10 Cam Tavcısı
8181.11 Cam Üfleme Makinesi Operatörü
8181.12 Cam ve Cam Eşya Rodajcısı
8181.13 Çömlek ve Porselen Taşlama İşçisi (Makineyle)
8181.14 Çömlek ve porselen tornacısı (makineyle )
8181.15 Diğer Cam ve Seramik Fırın İşçileri
8181.16 Fırın İşçisi (Çömlek ve Porselen)
8181.17 Fırın İşçisi (Tuğla,Kiremit ve Benzeri İnşaat Elemanları)
8181.18 Fırın İşçisi (Cam İmali)
8181.19 Fırın İşçisi (Cam Tavlama)
8181.20 Fırın İşçisi (Mozaik)
8181.21 İnşaat Elemanları Kalıpçısı (Makineyle)
8181.22 Kesme Makinesi Operatörü (Tuğla, Kiremit ve Benzeri İnşaat Elemanları)
8181.23 Levha Cam Merdane İşçisi
8181.24 Mercek Perdah Makinesi Operatörü
8181.25 Mercek Taşlama Makinesi Operatörü
8181.26 Soğuk Kesimci (Cam)
8181.27 Fırın Bakım- Onarım İşçisi (Cam)
8181.28 Fondör (Cam)
8181.29 Harman Operatörü (Cam)
8181.30 Fırın Ustası (Cam)
8181.31 Porselen ve Seramik Eşyası İmal İşçisi
8181.32 Seramik Fırın İşçisi (Karo)
8181.33 Beşiger operatörü (Seramik)
8181.34 Bütümlü Örtü Makinesi Operatörü
8181.35 Cam Elyaf İmal İşçisi
8181.36 Cam Elyaf Kalıplama İşçisi
8181.37 Cam Keçe İmal İşçisi
8181.38 Çömlek ve Porselen Presçisi (Kalıpla)
8181.39 Diğer Cam Kalıpçıları, Çömlekçiler ve İlgili İşçiler
8181.40 Fitil İmal İşçisi (Cam Elyafı)
8181.41 Karıştırıcı (Aşındırıcı Maddeler)
8181.42 Karıştırıcı (Cam İmali)
8181.43 Karıştırıcı (İnşaat Elemanları)
8181.44 Kaya ve Kil Öğütme İşçisi
8181.45 Kesme Makinesi İşçisi (Cam Elyafı)
8181.46 Kil Çamuru Hazırlayıcısı
8181.47 Kil çekme pres makinesi operatörü
8181.48 Kil Hamur Makinesi Operatörü
8181.49 Kil Hamuru Vakum Makinesi İşçisi
8181.50 Kil şerbeti hazırlama makinesi operatörü
8181.51 Mozaik Presçisi (Kalıpla)
8181.52 Öğütme ve Çamur Makinesi Operatörü (İnşaat Elemanları)
8181.53 Perdahlama Makinesi Operatörü (İnşaat Elemanları)
8181.54 Sır İşçisi
8181.55 Tuğla ve Kiremit Presçisi (Makineyle)
8181.56 Seramik İşçisi
8181.57 Seramik Pres Makinesi Operatörü (Karo)
8181.58 Seramik Sıralama Makinesi Operatörü
8181.59 Seramik Çamur Eleme İşçisi
8181.60 Granit Seramik İmal İşçisi
8181.61 Tuğla İmal İşçisi
8182.01 Atık Isı Kazanı Operatörü
8182.02 Ateşçi (Buharlı Lokomotif)
8182.03 Diğer Makine Dairesi Mürettebatı ve Ateşçileri
8182.04 Gemi Ateşçisi (Kömürlü)
8182.05 Gemi Ateşçisi
8182.06 Kazan Ateşçisi/Buhar Kazanı Operatörü
8182.07 Kalorifer Ateşçisi
8182.08 Doğal Gaz Kalorifer Ateşçisi
8182.09 Isıtma ve Havalandırma Cihazı Operatörü
8182.10 Sabit Motor Operatörü
8182.11 Kırıcı/Delici Kompresör Tabancası Operatörü
8183.01 Maden paketleme İşçisi (Kalsit)
8183.02 Ürün Dolum Makinesi Operatörü (Kozmetik)
8183.03 Filtreleme Ve Dolum Makinesi Operatörü (Boya)
8183.04 Dolum tesisi makinesi operatörü – içecek
8183.05 Besleme İşçisi (Bisküvi)
8183.06 Ambalaj Makinesi Operatörü (Bisküvi)
8183.07 Unlu Mamüller Paketleme İşçisi
8183.08 Yağ Dolum Makinesi Operatörü
8183.09 Bira Kasalama İşçisi
8183.10 Şişe Etiketleme Makinesi Operatörü
8183.11 İnspektör ve Dolum Makinesi Operatörü
8183.12 Kutu Bira Dolum Makinesi Operatörü
8183.13 Ambalajcı (Makine ile)
8183.14 Etiketçi (Makineyle)
8183.15 Kap Doldurma Makinesi Operatörü
8183.16 Kapaklama ve Mühürleme Makinesi Operatörü
8183.17 Kapak-Pipet Makinesi Operatörü
8183.18 Kolileme Makinesi Operatörü
8183.19 Kuruyemiş Paketleme İşçisi
8183.20 Palet Etiketleme İşçisi
8183.21 Gazbeton Paketleme Hattı Operatörü
8183.22 Gül Mamulleri Dolum İşçisi (Kozmetik Ürünler)
8183.23 Ton Balığı Paketleme İşçisi
8183.24 Mobilya Paketleme İşçisi
8183.25 Sıvı Dolum Makinesi Operatörü
8183.26 Tarihleme Makinesi Operatörü
8183.27 Plastik Kapak Tarihleme Makinesi Operatörü
8183.28 Un Paketleme İşçisi
8183.29 Su Şişeleme Makinesi Operatörü
8183.30 Kavurma Vakumlama Makinesi Operatörü
8183.31 Sucuk Etiketleme İşçisi
8183.32 Sucuk Paketleme Makinesi Operatörü
8183.33 Çay Paketleme Makinesi Operatörü
8183.34 Paketleme Makinesi Operatörü (Cips)
8183.35 Tuz Paketleme İşçisi
8183.36 Yem Dolum Ve Paketleme Makinesi Operatörü
8183.37 Makarna Paketleme İşçisi
8183.38 İrmik Paketleme İşçisi
8183.39 Pirinç Paketleme İşçisi
8189.01 Diğer Sabit Motorlar ve İlgili Teçhizat Operatörleri
8189.02 Kablo İmal Makinesi Operatörü
8189.03 Kablo Sıyırma Makinesi Operatörü
8189.04 Balyalama pres operatörü
8189.05 Sarma Makinesi İşçisi (Boru Tecridi)
8189.06 Diğer İmalat ve İlgili İşçiler (Makine ile)
8189.07 Ampul İmal İşçisi
8189.08 Bez kumlama makinesi işçisi (boru tecritçisi)
8189.09 Pelet Yakıt (Odun Talaşı) İmal İşçisi
8189.10 Filtre İmal İşçisi
8189.11 Pelet Presleme Makinesi Operatörü (Hayvan Yemi)
8211.01 Alıştırıcı-Montör (İçten Ateşlemeli Motorlar) (Deniz ve Uçak Motorları Hariç)
8211.02 Alıştırıcı-Montör (Ağaç İşleme Makineleri)
8211.03 Alıştırıcı-Montör (Maden Ocağı Makineleri)
8211.04 Alıştırıcı-montör (matbaa makineleri)
8211.05 Alıştırıcı-Montör (Ziraat Makineleri)
8211.06 Alıştırıcı-Montör (Deniz Motorları)
8211.07 Alıştırıcı-montör (hafriyat makineleri)
8211.08 Alıştırıcı-Montör (Metal İşleyen Tezgah Takımları)
8211.09 Alıştırıcı-Montör (Tekstil Makineleri)
8211.10 Alıştırıcı-Montör (Türbinler) (Uçak ve Deniz Türbinleri Hariç)
8211.11 Alıştırıcı-Montör (Uçak Motorları)
8211.12 Diğer Makine Alıştırıcı-Montörleri
8211.13 Metal Mamuller Alıştırıcı Montörü (Genel)
8211.14 Oto LPG Montajcısı
8211.15 Oto LPG Montajcısı (Sıralı Sistem)
8211.16 Ağır Silah Bakım Onarımcısı
8211.17 Regülatör Montajcısı (Oto Gaz Sistemleri)
8211.18 Vana Montajcısı (Oto Gaz Sistemleri)
8211.19 Kapı Sistemleri Montajcısı
8211.21 Rüzgâr Güç Sistemi Elemanı
8211.22 Makine Montajcısı
8211.23 Makine Montaj İşçisi
8211.24 Otomotiv Montaj İşçisi
8211.25 Lastik-Cant Montaj İşçisi
8211.26 Treyler Montaj İşçisi
8211.27 Otomotiv Montajcısı
8212.01 Soğutucu İmal İşçisi
8212.02 Diğer Elektronik Montörleri
8212.03 Bobin İzalasyon Makinesi Operatörü
8212.04 Bobinajcı – elektrik
8212.05 Diğer Elektrikli Cihazlar Montörleri
8212.06 Elektrik Pano Montajcısı
8212.07 Montör (Elektrikli Cihazlar)
8212.08 Kesici Ön Montaj İşçisi (Trafo)
8212.09 Kablo Ağı Bantlama Elemanı
8212.10 Kablo Ağı Kesme Operatörü
8212.11 Ayırıcı test ve Montaj Elemanı (Trafo)
8212.12 Kesici ve Bara Montaj Elemanı (Trafo)
8212.13 Kutup Gaz Dolum Elemanı (Kesici)
8212.14 Yüksek Gerilim Trafo Montaj İşçisi
8212.15 Alıştırıcı-Montör (Büro Makineleri)
8212.16 Elektronik Cihazlar Montörleri
8212.17 Montör (Elektronik Cihazlar)
8212.18 Elektronik Pano Montajcısı
8212.20 Kablo Gruplama İşçisi
8212.21 Elektro-Mekanik Montajcısı
8212.22 Elektro-Mekanik Montaj Ustası
8212.23 Elektrik Pano Montaj Ustası
8212.25 LED Aydınlatma Ekipmanları Montajcısı
8219.01 Metal Mamuller Montaj İşçisi
8219.02 Kauçuk Mamuller Montaj İşçisi
8219.03 Plastik Mamuller Montaj İşçisi
8219.04 Kapı Montaj İşçisi
8219.05 Çelik Kapı Montaj İşçisi
8219.06 Montaj İşçisi (Havalı Tornavida)
8219.07 Deri Eşya Montajcısı
8219.08 Perde ve Jaluzi Montaj Ustası
8219.09 Mekanizmalı Perde Sistemleri İmal İşçisi
8219.10 Prefabrik Yapı Montaj İşçisi
8219.11 Kepenk Montaj İşçisi
8219.12 Çelik Kapı Aksesuar Montaj İşçisi ( Bağlamacı)
8219.13 Özel Gün ve Nikah Şekerleri Hazırlayıcısı
8311.01 Demiryolu Lokomotifi Yardımcı Makinisti
8311.02 Diğer Demiryolu Lokomotif Makinistleri ve Ateşleyicileri
8311.03 Lokomotif sürücüsü – madencilik
8311.04 Makinist – tren
8312.01 Tren Teşkil Memuru (Ara İstasyonlarda)
8312.02 Demiryolu Frencisi
8312.03 Demiryolu Sinyalcisi
8312.04 Tren Teşkil Memuru (Makasçı)
8312.05 Maden ve Taş Ocağı Makasçısı
8312.06 Revizör – demiryolu
8312.07 Telekomat Bakım Sürveyanı
8312.08 Demiryolu Tesisler Sürveyanı
8312.09 Katener İşçisi
8312.10 Yol Bekçisi (Demiryolu)
8312.11 Yol Kontrolörü (Demiryolu)
8312.12 Tren Teşkil Memuru (Trende)
8312.13 Tren Teşkil Memuru (Gar)
8312.14 Yol Sürveyanı (Demiryolu)
8312.15 Tesisler Kontrolörü (Demiryolu)
8312.16 Tren Teşkil İşçisi
8312.17 Panel Sistem Demiryolu Ustası
8321.01 Motosiklet Sürücüsü
8321.02 Motosikletli Kurye
8322.01 Diğer Motorlu Araç Sürücüleri
8322.02 Kamyon ve Kamyonet Şoförü (Şehir içi)
8322.03 Taksi Şoförü
8322.04 Ambulans sürücüsü
8322.05 Servis Şoförü (Okul)
8322.06 Makam Şoförü
8322.07 Panzer Şoförü
8322.08 Minibüs Şoförü
8331.01 Tramvay/Metro Sürücü (vatman)
8331.02 Şoför (Yolcu Taşıma)
8331.03 Otobüs Kaptanı (Şoförü)
8331.04 Metrobüs Şoförü
8332.01 Ara-Taşıt Aracı Operatörü (Maden Ocağı)
8332.02 Şoför – yük taşıma
8332.03 Tır-Çekici Şoförü
8332.04 Çöp kamyonu sürücüsü
8332.05 Kara Tankeri Operatörü
8332.06 Şoför – itfaiye aracı
8332.07 İtfaiye Başşoförü
8332.08 Vidanjör Şoförü
8332.09 Ağır Kamyon Şoförü
8332.10 Kurtarıcı Araç Şoförü
8332.11 Tır/Kamyon Muavini
8332.12 Zırhlı Para Taşıma Araç Şoförü
8332.13 Arazöz Şoförü
8341.01 Diğer Çiftlik Makineleri Operatörleri
8341.02 Kereste Taşıma Makinesi Operatörü
8341.03 Motorlu çiftlik makineleri operatörü – tarım
8341.04 Tarımsal Mücadele Alet ve Makineleri Operatörü
8341.05 Pamuk Toplama Makinesi Operatörü
8341.06 Biçerdöver Operatör Yardımcısı
8341.07 Pancar Boşaltma Operatörü
8341.08 Traktör şoförü
8341.09 Biçerdöver Operatörü
8342.01 Yol Çizgi Makinesi Operatörü
8342.02 Beton Asfalt Serme (Finişer-Serici) Makinesi Operatörü
8342.03 Beton Kaplama Makinesi Operatörü
8342.04 Diğer Hafriyat Makineleri ve ilgili Teçhizat Operatörleri
8342.05 Döner Kepçeli Ekskavatör Operatörü
8342.06 Buldozer (Dozer) Operatörü
8342.07 Ekskavatör (kazıcı) operatörü
8342.08 Elektrikli Ekskavatör Operatörü
8342.09 Fore Kazık Makinesi Operatörü
8342.10 Galeri ve Tünel Açma Makinesi Operatörü
8342.11 Greyder Operatörü
8342.12 Hendek Açma Makinesi Operatörü
8342.13 Kar Temizleme Makinesi Operatörü
8342.14 Kazık Çakma Makinesi Operatörü
8342.15 Silindir Operatörü
8342.16 Skreyper Operatörü
8342.17 Tarak Ekskavatör Operatörü
8342.18 Zift Dökme Makinesi Operatörü
8342.19 Snotrak Araç Operatörü
8342.20 Asfalt Plenti Operatörü
8342.21 Vidanjör Operatörü
8342.22 Hiyap Operatörü
8342.23 Asfalt Kesme Makinesi Operatörü
8342.24 Temizlik Aracı Operatörü
8342.25 Kepçe operatörü
8342.26 Beko Loder (Kazıcı-Yükleyici) Operatörü
8342.27 Rok (Zemin Delici) Makinesi Operatörü
8342.28 Bobket (Bobcat) Makinesi Operatörü
8342.29 Kar Ezme (Snow Track) Makinesi Operatörü
8342.30 Asfalt Üretim Tesisi Operatörü
8342.31 Lastik Tekerlekli Ekskavatör Operatörü
8342.32 Beton Delme Kesme Makinesi Operatörü (Karotcu)
8342.33 İş Makineleri Operatörü
8342.34 Yüzey (Asfalt-Beton) Kazıma Makinesi Operatörü
8342.35 Asfalt Distribütör Operatörü
8343.01 Ceraskal operatörü – inşaat
8343.02 Ceraskal operatörü – maden ocağı
8343.03 Desandre Vinççisi
8343.04 Diğer Malzeme Taşıma Makinesi Operatörleri
8343.05 Taşıma Teçhizatı Operatörleri
8343.06 Diğer Vinç ve Ceraskal Operatörleri
8343.07 Gezer Köprü Vinç Operatörü
8343.08 Havuz operatörü – kanal ve liman
8343.09 Köprü operatörü (açılır-kapanır köprüler)
8343.10 Kule Vinç Operatörü
8343.11 Maden ocağı asansörü operatörü
8343.12 Mobil Vinç Operatörü
8343.13 Vinç Operatörü
8343.14 Vinç Operatörü (seyyar Vinçten Gayri Bomlu Vinçler)
8343.15 Gemi Vinç Operatörü
8343.16 Yüzer Vinç Operatörü
8343.17 Rıhtım Vinç Operatörü
8343.18 Transteynir Operatörü (Gemi)
8343.19 Kızakçı (Gemi)
8343.20 Monaray Operatörü
8343.21 Troleyci
8343.22 Mekanik Vasıta Tesis Cihaz Vinç Operatörü
8343.23 Gantry Crane Vinç Operatörü
8343.24 Endüstriyel Taşımacı
8343.25 Liman Vinç Operatörü (RTG ve SSG)
8343.26 Liman Pompa ve Tank Saha Operatörü
8343.27 Konveyör Operatörü
8344.01 Yükleyici (Loder) Operatörü
8344.02 Forklift Operatörü
8344.04 Transpalet Operatörü
8344.05 Liman Saha İstif Makineleri Operatörü (CRSveECS)
8350.01 Serdümen
8350.02 Güverte Enspektörü
8350.03 Baş Dümenci Gemi
8350.04 Deniz Fenercisi
8350.05 Diğer Güverte Mürettabatı, Mavna Tayfaları ve Kayıkçılar
8350.06 Güverte Lostromosu
8350.07 Güverte Tayfası
8350.08 Usta Gemici
8350.09 Gemi Acente Personeli
8350.10 Makine Lostromosu
8350.11 Silici (Gemi)
8350.12 Palamarcı
8350.13 Genel Servis İşçisi(Gemi)
8350.14 Gemici
8350.15 Çımacı
9111.01 Hizmetçi
9111.02 Gündelikçi Kadın
9112.01 Destek Personeli(Yardımcı Hizmetler)
9112.02 Diğer Gündelikçiler, Temizleyiciler ve ilgili işçiler
9112.03 Diğer Hizmetçiler ve İlgili Hizmet İşçileri
9112.04 Hizmetli (Kamu Kuruluşları)
9112.05 Oda görevlisi – turizm
9112.06 Temizlik Görevlisi
9112.07 Genel Alan Temizleme ve Düzenleme Görevlisi/Meydancı (Otel)
9112.08 Kat görevlisi – temizlik
9112.11 Büro İşçisi
9112.12 Meydancı
9112.13 Temizlik Görevlisi (Hastane)
9112.14 Zemin Temizleme Makinesi Operatörü (Elektrikli)
9112.16 Binicili Zemin Temizleme Makine Sürücüsü (İç mekan)
9112.17 Laboratuvar Temizlik İşçisi
9112.18 Plaj Görevlisi (Beach Boy)
9112.19 Tren Temizlik Görevlisi
9112.20 Uçak Temizlik Görevlisi
9121.01 Çamaşırcı (Genel)
9121.02 Diğer Çamaşırcılar,Kuru Temizleyiciler ve Ütücüler
9121.03 Kuru temizleyici (el ile)
9121.04 Lekeci (Kuru Temizleme)
9121.05 Ütücü (el ile)
9121.07 Lekeci ( Tekstil
9122.01 Oto Yıkama Elemanı (Otomatik Makina)
9122.02 Oto Yıkama Elemanı
9122.03 Oto Kuaför Elemanı
9123.01 Cam Temizleyici
9129.01 Havuz Görevlisi
9129.02 Halı Yıkama İşçisi
9211.01 Çay Toplama İşçisi
9211.03 Meyve Toplama İşçisi
9211.04 Sebze Toplama İşçisi
9211.07 Tarla ürünü çiftlik işçisi
9211.08 Tarım İşçisi
9211.09 Yardımcı Çiftlik İşçisi (Genel)
9211.10 Fındık Toplama İşçisi
9211.11 Zeytin Toplama İşçisi
9211.12 Gül Toplama İşçisi
9213.01 Ahırcı (hayvan bakan ve ahırları temizleyen) -Karma çiftçilik (bitkisel üretim ve hayvan yetiştiriciliği)
9213.02 Amele – Karma çiftçilik (bitkisel üretim ve hayvan yetiştiriciliği)
9213.03 Çapacı – Karma çiftçilik (bitkisel üretim ve hayvan yetiştiriciliği)
9213.04 Hasat işçisi – tarla ürünleri / karma çiftçilik
9213.05 Karma bitki ve çiftlik hayvanı işçisi
9213.06 Tarım işçisi – Karma çiftçilik (bitkisel üretim ve hayvan yetiştiriciliği)
9214.01 Çim Saha Görevlisi
9214.02 Bitkisel Harç Hazırlama İşçisi
9215.01 Orman işçisi
9215.02 Mantar Toplayıcısı
9216.02 Balıkçılık ve Avcılık İşçileri
9311.02 Dolgucu – maden (elle)
9311.05 Sökümcü – maden ve taşocağı
9311.06 Numuneci (Çimento)
9311.07 Tumbacı
9311.08 Diğer Madenciler ve Taşocakçılar (Nitelik Gerektirmeyen)
9311.09 Manevracı-Harmancı Maden
9312.01 Demiryolu hattı bakım onarımcısı
9312.02 Beden İşçisi (İnşaat)
9312.03 Mezar Kazma İşçisi
9312.04 Asfalt İşçisi
9312.05 Yol Ustası
9313.01 Bina Yıkım İşçisi
9313.02 Beden işçisi – bina inşaatı
9321.01 Paketleme İşçisi (Cam)
9321.02 Kumaş Paketleme İşçisi
9321.03 Bobin Paketleme İşçisi
9321.04 Ambalajcı (el ile)
9321.05 Kalem Ambalaj İşçisi
9321.06 Yumurta Paketleme İşçisi
9321.07 Kibrit Paketleme İşçisi
9321.08 Battaniye/Nevresim Paketleme İşçisi
9329.01 Karton ve Mukavva Kutu İmal İşçisi (Elle)
9329.02 Panel ve Strofor İşçisi
9329.03 Çimento Üretim Yardımcı Elemanı
9329.04 Ziftçi (Kömür)
9329.05 Metal Yıkama Yağlama İşçisi
9329.06 Battaniye/Nevresim Katlama İşçisi
9329.30 Katcı (Tekstil)
9329.41 Süt Toplama İşçisi
9329.42 Bobinaj İşçisi (Elle)
9329.43 Desen Yapıştırma İşçisi
9329.44 Harmancı (Çay)
9329.45 Vater Takımcı
9329.46 Ortacı
9329.47 Kalem Lata Dizme İşçisi
9331.01 Diğer Taşımacılar
9332.01 Diğer Koşulu Araç Sürücüleri
9332.02 Koşulu Araç Sürücüsü
9332.03 Koşulu araç sürücüsü – maden ve taş ocağı
9332.04 Faytoncu
9333.01 Depo Hamalı
9333.02 Diğer Tahmil-Tahliye ve İlgili Yük Taşıma İşçileri
9333.03 Tahmil-tahliye işçisi (gemi)
9333.04 Tanker yükleme işçisi – gemi
9333.05 Taşıt yükleme işçisi – demiryolu ve karayolu araçları
9333.06 Uçak Yükleme İşçisi
9333.07 Ambar İşçisi (Portör)
9333.08 Soğuk Hava Depo Görevlisi
9333.09 Hamal
9333.10 LPG Dolum ve Boşaltım İşçisi
9333.11 Eşya Taşıma İşçisi
9333.12 Sevkiyat Görevlisi
9333.13 Açık Hava Depo Görevlisi
9333.14 Kapalı Depo Görevlisi
9333.15 Depo Görevlisi (Hammadde)
9333.16 Depo Görevlisi (Yarı Mamul)
9333.17 Depo Görevlisi (Gıda)
9333.18 Depo Görevlisi(Tamamlanmış Ürün)
9334.01 Raf istifleme işlerinde nitelik gerektirmeyen işlerde çalışanlar
9411.01 Fast food hazırlayıcısı – hamburger, tost, sandviç vb.
9411.02 Gözleme ustası
9411.03 Döner ustası
9411.04 Pizza ustası
9411.05 Kokoreç ustası
9411.06 Çiğ Köfte Ustası
9411.07 İçli Köfte Ustası
9411.08 Pide ustası
9411.09 Izgara Köftecisi
9411.10 Lahmacun Ustası
9411.11 Ciğer Ustası
9412.01 Aşçı Yamağı (Çırağı)
9412.02 Çaycı
9412.03 Kahvaltı Hazırlama Elemanı
9412.04 Bulaşıkçı (Stevard)
9412.05 Yemek Dağıtım Elemanı (Kepçeci)
9412.06 Mutfak Görevlisi
9412.07 Bulaşıkçı/Stevard (Şefi)
9510.01 Diğer Servis İşçileri (Sokak Hizmetleri)
9510.02 Ayakkabı Boyacısı
9520.01 Diğer Sokak Satıcıları/İşportacılar (Gıda Dışı)
9520.02 Gazete Satıcısı – seyyar
9520.03 Sokak satıcısı / İşportacı (gıda dışı)
9520.04 Şans Oyunları Satış Elemanı (Seyyar)
9520.05 Hurda Toplayıcısı
9520.06 Eskici – seyyar
9611.01 Çöpçü
9612.01 Atık toplayıcısı
9612.02 Çöp tasnif ediciler
9612.03 Geri dönüşüm çalışanı
9612.04 Hurda satıcısı
9612.05 Şişe ayıklayıcısı
9612.06 Hurda Hazırlama ve Takip İşçisi
9613.01 Binicili Zemin Temizleme Makine Sürücüsü (Dış mekan)
9621.01 Kurye
9621.02 Tüp (LPG) Dağıtım Elemanı
9621.03 Gazete Dağıtıcısı
9621.04 Danışma ve Bagaj Hizmetleri Elemanı (Bel boy)
9621.05 Diğer Tahmil Tahliye İşçileri ve İlgili Yük Taşıma İşçileri (Bagaj)
9621.06 Haberci
9621.07 Paket Teslim Elemanı (Yaya)
9621.08 Kurye (İlaç Dağıtım)
9621.09 Ekmek Dağıtım Elemanı
9621.10 Dağıtım Elemanı (Gıda-İçecek)
9621.11 El İlanı, Broşür Dağıtıcısı
9622.01 Beden İşçisi (Temizlik)
9622.02 Beden İşcisi (Genel)
9623.01 Sayaç Okuma Elemanı (su)
9623.02 Sayaç Okuma Elemanı (Elektrik)
9623.03 Sayaç Okuma Elemanı (Doğalgaz)
9624.01 Su taşıyıcı
9624.02 Yakacak odun toplayıcısı
9629.01 Yer Gösterici (Sinema-Tiyatro)
9629.02 Otopark Görevlisi
9629.03 Garaj Görevlisi (Otel)
9629.04 Kanal ve Izgara İşçisi
9629.05 Asansör Görevlisi
9629.06 Su Kaydırağı Görevlisi
9629.07 Parkomat Görevlisi
9629.08 İnternet Salon Görevlisi
9629.09 Otel Karşılayıcısı (Doorman)
9629.10 Sürücü Kursu Pisti Görevlisi
9901.01 Diğer (Ön Lisans)
9901.02 Stajyer (Öğrenci)