3100 Sayılı Kanun

520 Hisse Senetleri İhraç Primleri Hesabı İşleyişi, Örnek Muhasebe Kaydı

Tekdüzen Muhasebe Sistemine göre, emisyon primleri sermaye yedekleri arasında bulunan “520- Hisse Senetleri İhraç Primleri” hesabına kaydedilmek suretiyle muhasebeleştirilir.

Yeni çıkarılan hisse senetlerinin nominal değerleri üzerindeki bir fiyattan satışından kaynaklanan primler bu hesapta izlenir.  Hisse senetlerinin nominal fiyatı ile satış fiyatı arasındaki fark olan emisyon primi “520- Hisse Senetleri İhraç Primleri” hesabının alacağına kaydedilir.

Örnek: XYZ Anonim Şirketi sermayesini 1.00.000 TL artırma kararı almıştır. Hisse senetleri 1.500.000 TL’ye A Bankası aracılığı ile satılmıştır.

——————— / ————————

501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE         1.000.000

500 SERMAYE   1.000.0000

Sermaye artırma taahhüdünün kaydı

——————— / ————————

Hisse senedi satışı sonrası yapılacak muhasebe kaydı.

——————— / ————————

102 BANKALAR 1.500.000

501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE         1.000.000

520 HİSSE SENETLERİ İHRAÇ PRİMLERİ   500.000

Hisse senedi satış işlemi

——————— / ————————