HARÇLAR

Hataen veya Fazladan Yatırılan IMEI Kayıt Harcı Nasıl Geri Alınır?

Aşağıda hataen veya yersiz olarak yatırılan IMEI kayıt harcı nasıl geri alınır? sorusuna cevap verilmektedir.

Yurtdışından getirilen telefonların Türkiye’de kullanımı için IMEI kayıt harcı ödenmesi gerekir. Söz konusu harç tutarı ve ilgili işlemler konusundaki yazımız için TIKLAYINIZ.

Bu yazıda, hataen veya fazladan ödenen IMEI kayıt harç tutarının iadesine ilişkin bilgi verilecektir.

Yurtdışından yolcu beraberinde getirilen cep telefonu IMEI numarasının kayıt işlemi sırasında hatalı veya fazladan yatırılan harcın iade işlemi nasıl yapılmaktadır?

Yolcu beraberinde getirilen cep telefon kullanım izin harcına ilişkin iade talepleri için;

  • İade talebine ilişkin dilekçe ve dilekçe içeriğinde harcın iade edileceği kişiye ait banka hesap numarası (Alındı üzerinde kimlik bilgileri yazılı olan kişiye ait IBAN numarası),
  • Harcın ödenmesi sırasında düzenlenen ve harcı ödeyene verilen “vergi dairesi / internet vergi dairesi / vergi tahsil” alındısının aslı

ile birlikte söz konusu harcın tahsiline yetkili vergi dairesine(Alındı üzerinde yazılı olan), şahsen veya posta ile (evrakların postada kaybolmaması için iadeli taahhütlü, kargo vb.) başvurulması gerekmektedir.

Bu başvuru üzerine, vergi dairesi tarafından harcı ödenen IMEI numarasının kayıt altına alınıp alınmadığı hususunun Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan elektronik ortamda teyit edilmesi üzerine harç bedeli ilgilinin IBAN numarası belirtilen banka hesabına iade edilmektedir. Ancak, 6183 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi kapsamında mükellefin vadesi geçmiş borçları varsa iade yerine harç bu borçlardan mahsup edilmektedir. Borcun mahsubu sonrası kalan tutar söz konusu olursa bu tutar ilgili IBAN hesabına aktarılmaktadır.

Kaynak: GİB.

IMEI Kayıt Harcının İade Talebi için Dilekçe Örneği:

… VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE

Ekte “vergi dairesi / internet vergi dairesi / vergi tahsil” alındısına yer verdiğim IMEI kayıt harcını hatalı bir şekilde ödemiş bulunuyorum. Söz konusu tutarın aşağıda yer verdiğim şahsıma ait IBAN numarasına gönderilmesi hususunu saygılarımla arz ederim.

Ad-Soyad:

İmza

IBAN: ………

EK: Tahsil alındısı