maliye bakanları

MALİYE BAKANLARI: Bedri GÜRSOY

Bedri GÜRSOY
Maliye Bakanlığı Dönemi: 17.11.1974 – 31.03.1975
1916 Çermik doğumlu;
1937 Siyasal Bilgiler Okulu mezunu;
1937-1943 Maliye Vekaleti Tahsilat Müdürlüğü Mümeyyizi, Varidat Umum Müdürlüğü
Mümeyyizi, Zat ĠĢleri Müdürlüğü Stajyeri, Bütçe ve Mali Kontrol Umum Müdürlüğü
Stajyeri, Merkez Muhasebeciliği Mümeyyizi, Tahsilat Müdürlüğü Tahsil Kontrol
Memuru;
1940 Siyasi İlimler Okulu mezunu (Paris);
Doktora (Paris Hukuk Fakültesi);
1943 Siyasal Bilgiler Okulu Mali İlimler Asistanı;
1945 Doçent (Siyasal Bilgiler Okulu);
1950 Profesör (Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi);
1954 Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı;
1974-1975 Maliye Bakanı;
Yabancı dili Fransızca;
Evli;
1991 vefat.