Cezalar

Vergi Suçlarında Açılan Dava Sayısı ve Mahkumiyet Oranı: 2017 Yılı

Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü internet sayfasında en son 2017 yılına ilişkin açılan davalar ile karara bağlanan dava istatistikleri yer almaktadır. Söz konusu istatistikleri Ceza Kanunu ve Özel Kanunlarda yer alan cezalar olmak üzere iki farklı kategoride yayımlanmaktadır.

2017 yılında 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamında açılan davalar ile karara bağlanan davalara ilişkin istatistiklerini aşağıda özetledik.

Vergi Suçlarında Erkek Egemen Bir Yapı Var.

Ceza mahkemelerinde 2017 yılında 213 sayılı Kanun uyarınca açılan davalardaki suç sayısı 31.646 olmuştur. Bu davalarla ilgili sanıkların 31.535’i T.C. Uyruklu, 76’sı ise yabancı uyrukludur.

Türk uyruklu sanırların 28.643’ü erkek iken, 2.892’si kadındır.  Dolayısıyla vergi suçlarındaki sanıkların %90.8’i erkektir.

Vergi Suçlarında Mahkumiyet Oranı Diğer Özel Kanunlarda Düzenlenen Suçlara Göre Daha Yüksek

Ceza mahkemelerinde 2017 yılında karara bağlanan davalardan 213 sayılı Kanunda yer alan suçlara ilişkin karar durumları şu şekildedir:

  • Mahkumiyet: 18.058,
  • Beraat: 6.120,
  • Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması: 2.456,
  • Diğer Kararlar: 3.741.

Bu rakamlara göre mahkumiyet kararlarının toplam kararlara oranı %55.7 olarak gerçekleşmiştir. Diğer kararların içeriği konusunda Adli Sicil istatistiklerinde yayımlanmış bir ayrıntı söz konusu değil.

Özel Kanunlarda yer alan suçlara ilişkin verilen kararlar toplamında mahkumiyet oranı %47.3 seviyesindedir. Bunun anlamı, vergi suçlarında mahkumiyet oranının diğer özel kanunlarda yer alan suçlardaki mahkumiyet oranından daha yüksek olmasıdır. Böyle bir sonuçta, 213 sayılı Kanun kapsamında açılacak suçlarda Vergi Suçu Raporu şartının bulunmasının etkisinin olması muhtemel.

01.02.2019

vergidosyasi.com