BÜTÇE

Bütçede Yer Alan “Hazine Yardımları” Hangi Kalemlerden Oluşur?

Genel bütçede yer alan hazine yardımları kalemi cari transferler kaleminin bir alt unsurudur. Cari transferler içinde en büyük paya sahiptir. Örneğin, 2018 yılında Hazine Yardımı tutarı 161 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.

Hazine Yardımları; bütçeden, karşılıksız olarak, ilgili mevzuatına göre ve kaynak aktarılan kurumların bütçe açıklarının finansmanı gibi amaçlarla özel bütçe kapsamındaki idarelere, düzenleyici ve denetleyici kurumlara, sosyal güvenlik kurumlarına, mahalli idarelere, fonlar ile diğerlerine yapılacak cari nitelikli hazine yardımlarına ilişkin ödemeler (yönetim giderlerine katılma payı dahil) bu grupta yer alır.

Hazine Yardımları Alt Kırılımları:

05.2.1 Genel Bütçeye Hazine Yardımı
05.2.2 Özel Bütçeli İdarelere Hazine Yardımları
05.2.3 Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlara Hazine Yardımları
05.2.4 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Hazine Yardımları
05.2.5 Mahalli İdarelere Hazine Yardımları
05.2.6 Hasılattan Paylar ve Giderlere Katılma Payları
05.2.7 Yükseköğretim Kurumlarına Hazine Yardımları
05.2.8 Yükseköğretim Kurumlarına Hazine Yardımları
05.2.9 Diğer Hazine Yardımları

Şekil: 2018 Yılı Cari Transferler Kaleminin Alt Kalemlerine İlişkin Gerçekleşme Rakamları

2018 cari transferler gerçekleşme rakamları.JPG