KAVRAMLAR

Verginin Matrahı Nedir?

Vergi matrahı,  Vergi borcunun hesaplanmasına esas teşkil eden değer yahut miktar olarak tanımlanabilir. Vergi matrahı başka bir deyişle, vergi konusunun vergi borcunun hesaplanmasına indirgenmiş olduğu, vergi tarifesinin uygulanabileceği ölçülebilir miktardır.

Örneğin gerçek kişinin bir yıl içinde elde ettiği gelir verginin konusuna girer. Ancak bu gelirin tamamı değil, safi tutarı, muafiyet, indirim ve istisnalardan sonra kalan tutarı matrahı oluşturur.