BÜTÇE

2019 Ocak-Nisan Dönemi Vergi Gelirleri Nasıl Gerçekleşti? Artanlar-Azalanlar

2019 yılı Ocak-Nisan Dönemi ile 2018 yılı Ocak-Nisan Dönemi vergi gelirleri karşılaştırmalı olarak aşağıdaki şekilde sunulmuştur.

2019 yılı Ocak-Nisan dönemi vergi gelirleri tahsilatı 2018 yılının aynı dönemine göre yüzde 6,4 oranında artarak 203 milyar 33 milyon TL olmuştur. 2019 yılı Ocak-Nisan döneminde genel bütçe vergi dışı diğer gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde
103,1 oranında artarak 63 milyar 283 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Şekil: Vergi Gelirleri 2019 Ocak-Nisan, 2018 Ocak-Nisan

ocak nisan 2019 döneminde vergi gelirleri gerçekleşmeleri

Vergi türleri itibarıyla 2019 yılı Ocak-Nisan dönemi gerçekleşmelerine bakıldığında geçen yılın aynı dönemine göre;

  • banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 35,
  • kurumlar vergisi yüzde 30,6,
  • gelir vergisi yüzde 19,1,
  • damga vergisi yüzde 13,2 ve
  • ithalde alınan katma değer vergisi yüzde 7 oranında

artarken;

  • dahilde alınan katma değer vergisi yüzde 16,8,
  • özel tüketim vergisi yüzde 7,8 ve
  • harçlar yüzde 3,1 oranında

azalmıştır.

  • Diğer vergiler tahsilatı ise yüzde 7,3 oranında artmıştır.

Ocak-Nisan 2019 döneminde vergi gelirlerinin türlerine göre dağılımı aşağıdaki şekilde sunulmuştur:

vergi gelirlerinin dağılımı 2019 ocak-nisan dönemi

 

Kaynak: HMB, Aylık Bütçe Gerçekleşmeleri Nisan 2019