KAVRAMLAR

Engelli Vergi İndirim Sistemi (EVİS)

Engelli Vergi İndirim Sistemi (EVİS), Engelli vatandaşların vergi indirimi ile ilgili işlemlerini elektronik ortamda takip etmesini sağlamak amaçlı geliştirilen bir projedir. Engelli vergi indirim sisteminin elektronik ortamda kullanıma açılmasıyla birlikte engelli vatandaşlara işlerini kısa sürede gerçekleştirme ve takip edebilme yönünden kolaylık sağlanacaktır.

Mükelleflerin hastaneden almış oldukları Sağlık Kurulu Raporları idaremiz işlem birimlerinin erişimine açılarak e-rapor paylaşımı gerçekleştiğinde mükellef açısından rapor asıllarının noter tasdiki, kağıt ortamında iş süreci takibi ve süre kaybı gibi hususlar ortadan kalkacak, idare açısından sahtecilik ve bürokrasi ortadan kaldırılırken iş süreci de hız kazanacaktır.

Projeye ilişkin geliştirme çalışmaları devam etmektedir. (Aralık 2018)

Kaynak: GİB