KAVRAMLAR

EKONOMİK GÜVEN ENDEKSİ NEDİR? NASIL YORUMLANIR?

Ekonomik Güven Endeksi Nedir?

Ekonomik güven endeksi, tüketici ve üreticilerin genel ekonomik duruma ilişkin değerlendirme, beklenti ve eğilimlerini özetleyen bir bileşik endekstir.

Ekonomik güven endeksitüketici güven endeksi ve mevsim etkilerinden arındırılmış reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörleri güven endekslerinin alt endekslerinin ağırlıklandırılarak birleştirilmesinden oluşmaktadır.ekonomik güven endeksi mayıs 2019 nasıl yorumlanır.JPG

Kaynak: TÜİK http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=30945

Ekonomik güven endeksi hesaplamasında, her bir sektörün ağırlığı o sektörün normalleştirilmiş alt endekslerine eşit dağıtılarak uygulanmakta, güven endekslerine doğrudan uygulanmamaktadır. Bu kapsamda tüketici, reel kesim, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerine ait toplam 20 alt endeks hesaplamada kullanılmaktadır.

sektörel ekonomik güven endeksleri mayıs 2019.JPG

Kaynak: TÜİK http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=30945

Ekonomik güven endeksinin hesaplamasında kullanılan alt endeksler her ayın ilk iki haftasında derlenen veriler kullanılarak hesaplanmaktadır.

Şekil: Sektörel güven endeksleri mayıs 2019

sektörel güven endeksleri

Kaynak: TÜİK, http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=30933

Ekonomik Güven Endeksi Nasıl Yorumlanır?

Ekonomik güven endeksi ve sektörel güven endekleri 0-200 aralığında değer alabilmekte dir.

Ekonomik güven endeksinin 100’den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100’den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği göstermektedir.

Sektörel güven endekslerinde endeksin, 100’den büyük olması sektörün mevcut ve gelecek döneme ilişkin iyimserliğini, 100’den küçük olması ise kötümserliğini göstermektedir.

 

Kaynak: TÜİK