KAMBİYO

İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi ve Bankalara Satılma Zorunluluğuna İlişkin Düzenlemenin Süresi 6 Ay Uzatıldı.

İhracat bedellerinin yurda getirilmesi ve bankalara satılma zorunluluğuna ilişkin düzenlemenin uygulama süresini 12 aydan 18 aya çıkaran, başka bir deyişle 6 ay daha uzatan “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018-32/48)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2019-32/55)” 31.08.2019 tarihli ve 30874 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.

4 Eylül 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (No: 2018-32/48)” ile ihracat bedellerinin Türkiye’ye getirilmesi ve söz konusu bedellerin en az %80’inin bir bankaya satılması zorunlu kılınmış idi. Böylece ihracat bedellerinin Türk Lirasına çevrilmesinin sağlanması amaçlanmıştır. Uygulamanın 6 ay geçerli olması öngörülmüş iken daha öncede  3 Marat 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2019-32/53 No.lu Tebliğ ile 4 Eylül 2019 tarihine kadar uzatılmış idi.

Son olarak yayımlanan Tebliğ ile ihracat bedellerinin Türkiye’ye getirilmesi ve söz konusu bedellerin en az %80’inin bir bankaya satılması zorunluluğuna ilişkin uygulama, konuya ilişkin yeni bir düzenleme yapılmadığı sürece, 6 ay daha uzatılmış olup 4 Mart 2019’a kadar uygulanacaktır.

Tebliğ Metni Aşağıdadır:


31 Ağustos 2019 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30874

TEBLİĞ

Hazine ve Maliye Bakanlığından:

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN TEBLİĞ (İHRACAT BEDELLERİ HAKKINDA) (TEBLİĞ NO: 2018-32/48)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2019-32/55)

MADDE 1 – 4/9/2018 tarihli ve 30525 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018-32/48)’in 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “1 yıl” ibaresi “18 ay” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.