GENEL

ÇİZGİLİ ÇEK

Kamu kurumlarında ılınan çek, sol alt köşesinden sağ üst köşesine çizilen iki kalın paralel çizgi arasına kurumun hesabının bulunduğu bankanın adı yazılarak, çizgili çek haline getirilir. Böylece çek tutarının sadece ilgili kurumun banka hesabına yatırılması garanti altına alınmış olur.

Çizgili çek uygulaması, çalınmaya ve kaybolmaya karşı bir emniyet oluşturmaktadır. Çünkü, çizgili Çek; üzerinde yazılı meblağın, ibraz eden lehdara doğrudan doğruyu nakit olarak ödenmediği, çekin üzerindeki tutarın bir banka hesabına geçirilebildiği çektir. Lehdar, parayı bu hesaptan çekebilir.

Türk Ticaret Kanununa göre; çekin çizilmesi, çekin iç yüzüne birbirine muvazi iki çizgi çekmek suretiyle yapılır Çek umumi veya hususi olarak çizilebilir. İki çizgi arasına muayyen bir bankanın adı yazılmış ise çek hususi olarak çizilmiş demektir. Çizgilerin veya zikredilen banka adının silinmesi hükümsüz sayılır. Umumi olarak çizilen bir çek, muhatap tarafından ancak bir bankaya veya muhatabın bir müşterisine ödenebilir.

Hususi olarak çizilen bir çek. muhatap tarafından ancak adı gösterilen bankaya veya bu banka muhatap ise onun müşterisine ödenebilir. Şu kadar ki adı gösterilen banka, bedelin tahsili işini diğer bir bankaya bırakabilir. Bir banka çizgili bir çeki ancak müşterilerinden veya diğer bir bankadan iktisap edebilir. Keza, onu sözü geçen kimselerden başkaları hesabına tahsil edemez.

Çek birden fazla hususi olarak çizilmiş ise muhatabın bu çeki ödemeye mezun olması için çekin ikiden fazla çizilmemiş olması ve çizgilerden birinin çekin bir takas odası tarafından tahsil edilebilmesi maksadıyla yapılmış olması şarttır.

Bu hükümlere muhalif hareket eden muhatap veya banka çek bedelini aşmamak üzere hasıl olan zarardan mesuldür.