GENEL

Turizm Beyannamesi Örneği, Bölümleri

Yeni bir beyanname olarak turizm payı beyannamesi hayatımıza girdi. İlk beyanname bu ay sonuna kadar verilecek. Gelir İdaresi Başkanlığı da ilgili Turizm Payı Beyannamesi Genel Tebliğ sonrası bu kez Turizm Payı Beyannamesi hakkındaki 04 Kasım 2019 tarihli duyurusu ile beyannameye ilişkin Beyanname Düzenleme Programında yapılan güncellemeyi duyurdu.

Söz konusu Duyuru aşağıdaki gibidir:


04.11.2019-TURİZM PAYI BEYANNAMESİ HAKKINDA DUYURU;

11/7/2019 tarihli ve 7183 sayılı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkındaki Kanunun 6 ncı maddesine dayanılarak hazırlanan Turizm Payı Beyannamesi uygulamaya açılmış olup, bu beyannameyi vermesi gereken mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programını (BDP) bilgisayarlarına indirip yeniden yüklemeleri gerekmektedir.

Turizm Payı Beyannamesi vermesi gereken mükellefler, mükellefiyet açılışı için İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden Turizm Payı Mükellefiyeti Açılış Dilekçesi doldurmak suretiyle veya Gelir ve Kurumlar vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairelerine (Adi ortaklıklar için KDV yönünden) dilekçe ile müracaatta bulunabilirler.


Turizm Beyannamesi Örneği, Bölümleri

Turizm Beyannamesi Genel Bilgiler Bölümü:

turizm beyannamesi genel bilgiler

Turizm Beyannamesi Matrah Bölümü

turizm beyannamesi matrah

Turizm Beyannamesi İndirimli İşletme Bilgisi Bölümü

turizm beyannamesi indirimli işletme bilgisi

Turizm Beyannamesi Vergi Bölümü

turizm beyannamesi vergi bildirimi

Turizm Beyannamesi Düzenleme Bilgileri

turizm beyannamesi düzenleme bilgileri