BÜTÇE

Merkezi Yönetim Bütçesinde 2006-2018 döneminde kamu yatırımlarının payı

Merkezi Yönetim Bütçesinde 2006-2018 döneminde kamu yatırımlarının payı aşağıda sunulmuştur.

merkezi yönetim bütçesinde kamu yatırımlarının payı 2006-2018 dönemi.PNG

Kaynak: CB SBB

Merkezi yönetim bütçe yatırımlarının bütçe türlerine göre dağılımı ise aşağıdaki gibidir:

merkezi yönetim kamu yatırımlarının bütçe türlerine göre dağılımı.PNG

Kaynak: CB SBB