GENEL

2020 YILI OCAK AYI VERGİ TAKVİMİ, BİLDİRİM, BEYAN ÖDEME TARİHLERİ

2020 Yılı Ocak Ayı Vergi Takvimi aşağıda sunulmuştur. 2020 yılı Ocak ayında yapılacak beyan, bildirim, ödeme tarihleri aşağıdaki gibidir.

01/01/2020 10/01/2020 16-31 Aralık 2019 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
02/01/2020 10/01/2020 16-31 Aralık 2019 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
01/01/2020 15/01/2020 Aralık 2019 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/01/2020 15/01/2020 Aralık 2019 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/01/2020 15/01/2020 Aralık 2019 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
01/01/2020 15/01/2020 Aralık 2019 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/01/2020 15/01/2020 Aralık 2019 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/01/2020 15/01/2020 Aralık 2019 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
01/01/2020 15/01/2020 Aralık 2019 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi
01/01/2020 20/01/2020 Aralık 2019 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/01/2020 20/01/2020 Aralık 2019 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/01/2020 20/01/2020 Aralık 2019 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/01/2020 20/01/2020 Aralık 2019 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
01/01/2020 20/01/2020 Aralık 2019 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/01/2020 20/01/2020 Aralık 2019 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/01/2020 24/01/2020 Aralık 2019 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin Verilmesi
01/01/2020 24/01/2020 Ekim-Kasım-Aralık 2019 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin Verilmesi
16/01/2020 24/01/2020 1-15 Ocak 2020 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
16/01/2020 27/01/2020 1-15 Ocak 2020 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/01/2020 27/01/2020 Aralık 2019 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/01/2020 27/01/2020 Ekim-Kasım-Aralık 2019 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/01/2020 27/01/2020 Aralık 2019 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi
01/01/2020 27/01/2020 Ekim-Kasım-Aralık 2019 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
01/01/2020 27/01/2020 Ekim-Kasım-Aralık 2019 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Beyanı ve Ödemesi
01/01/2020 27/01/2020 Aralık 2019 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/01/2020 31/01/2020 Aralık 2019 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
01/01/2020 31/01/2020 6736 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 18. Taksit Ödemesi
01/01/2020 31/01/2020 7020 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 16. Taksit Ödemesi
01/01/2020 31/01/2020 7143 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 9. Taksit Ödemesi
01/01/2020 31/01/2020 Aralık 2019 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payının Ödemesi
01/01/2020 31/01/2020 Ekim-Kasım-Aralık 2019 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payının Ödemesi
01/01/2020 31/01/2020 Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödemesi
01/01/2020 31/01/2020 Yıllık Harçların Ödemesi
01/01/2020 31/01/2020 2019 Yılında Kullanılan Defterlerin 2020 Yılında da Kullanılmak İstenmesi Halinde Yasal Defterlere İlişkin Ara Tasdik
01/01/2020 31/01/2020 Aralık 2019 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
01/01/2020 31/01/2020 Ekim-Kasım-Aralık 2019 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
01/01/2020 31/01/2020 Aralık 2019 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/01/2020 31/01/2020 Aralık 2019 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)

2020 yılı Ocak ayı Vergi Takvimi, bildirim, beyan ödeme tarihleri

2020 yılı Ocak Ayı Vergi Takvimi Bildirim Beyan ve Ödeme Tarihleri.JPG

Kaynak: GİB, 2020 yılı vergi takvimi