Damga Vergisi

Sözleşmelere Ait Damga Vergisi Uygulaması

Sözleşmelere Ait Damga Vergisi Uygulaması

488 sayılı Damga Vergisi Kanununa  ekli 1 sayılı Tablonun 1.Akitlerle İlgili Kağıtlar bölümünün A bendine göre belli parayı ihtiva eden mukavelenameler (Sözleşmeler) binde 9,48 oranında damga vergisine tabidir.

Sözleşmeler için uygulanacak damga vergisi oranı 2020

sözleşmelere ilişkin damga vergisi oranı 2020

4734 sayılı Kamu İhaleleri Yasasının 46 ncı maddesine göre, yapılan bütün ihalelerin bir sözleşmeye bağlanması ve ihale dokümanında aksi belirtilmedikçe sözleşmelerin notere tescili ve onaylattırılmasının zorunlu olmaması ilkesi getirilmiştir.

Bu kapsamda ihale mevzuatı çerçevesinde gerek açık teklif usulü gibi sözleşme düzenlenmesi zorunlu olan ihale usullerinde, gerekse doğrudan temin gibi sözleşme düzenlenmesi zorunlu olmayan fakat buna rağmen sözleşme düzenlenen durumlarda tanzim edilen sözleşmelerin 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa göre damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

06.01.2020

vergidosyasi.com