BELEDİYE GELİRLERİ

Mahalli İdarelerin Vergi Gelir Paylarından Üç Ay Kesinti Yapılmayacak

29.03.2020 tarih ve 31083 sayılı Resmi Gazetede  Büyükşehir Belediyeleri, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşlarının Borçlarına Karşılık Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat Toplamı Üzerinden Ayrılacak Paylardan Yapılacak Kesintilere İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar (Karar Sayısı: 2323) yayımlandı.

2323 sayılı Cumhurbaşkanı Kararına göre, 2020 yılı Nisan, Mayıs, Haziran ayında genel bütçe vergi gelirlerinden belediyelere ayrılan paylardan hiç kesinti yapılmayacaktır. Böylece koronavirüs krizi (salgını) ile mücadele eden belediyelerin vergi gelir paylarından kesinti yapılmadan ödenmesi amaçlanmaktadır.

29.03.2020

vergidosyasi.com