GENEL

360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI, İŞLEYİŞİ, MUHASEBE KAYIT ÖRNEĞİ

360 Ödenecek vergi ve fonlar hesabının işleyişi ve muhasebe kayıt örneklerine aşağıda yer verilmiştir.

İçinde Bulunduğu Hesap Grubu

360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı “Ödenecek ve Diğer Yükümlülükler” başlıklı 36 hesap grubu içerisinde yer alır. 36 no.lu hesap grubu İşletmenin sorumlu veya mükellef sıfatıyla, ödeyeceği vergi, resim, harç, kesinti, sigorta primi, sendika aidatları, icra taksitleri ve benzeri borçlarının izlendiği hesap grubudur.

360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı

İşletmenin ekonomik faaliyetlerde bulunmasının sonucu ilgili mali mevzuat uyarınca mükellef veya sorumlu sıfatıyla işletmenin kendisine, personeline ve üçüncü kişilere ilişkin olarak ödenmesi gereken vergi, resim, harç ve fonların izlendiği hesaptır.

360 No.lu Ödenecek vergi ve fonlar hesabının İşleyişi :

Vergi, resim, harçların tahakkuk ettirilmesini gerektiren olaylar ve işlemler ortaya çıktıkça anılan hesaplar alacaklanır, ödemeler yapıldıkça borçlanır. Bir yıldan daha uzun sürede ödenecek ertelenmiş veya takside bağlanmış vergiler varsa, bunlar “438. Kamuya Olan Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Borçlar Hesabı” na aktarılır.

Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabına İlişkin Muhasebe Kayıt Örnekleri

Örnek: A İşletmesinin ay sonu kayıtlarına göre 391 Hesaplanan KDV hesabı toplamı 150.000 TL, 191 İndirilecek KDV hesabı toplamı ise 100.000 TL’dir. Devreden KDV tutarı sıfırdır. Buna göre KDV ay sonu tahakkuk işlemini yapınız.

Çözüm: İşletmenin hesaplanan KDV’si, indirilecek ve devreden toplamından fazla olduğu için ödenecek KDV söz konusu olacaktır. Ödenecek bu KDV tutarı 360 no.lu ödenecek vergi ve fonlar hesabına kaydedilecektir. Kayıt aşağıdaki gibidir.

AçıklamaBorçAlacak
391 HESAPLANAN KDV HESABI150.000
191 İNDİRİLECEK KDV HESABI
360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI
100.000
50.000
360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı muhasebe kayıt örneği KDV Ödemesinin çıktığı durum için

Örnek: ABC işletmesi 30.06.20xx tarihinde brüt kira tutarı 10.000 TL olan kira için ödeme yapmıştır. Kiradan %20 gelir vergisi kesilmiştir. Söz konusu vergi takip eden ayın 17 sinde ödenmiştir.

AÇIKLAMABorçAlacak
770 Genel Yönetim Giderleri Hesabı10.000 
102 Bankalar Hesabı 8.000
360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı 2.000
Ödeme yapıldığındaki kayıt:
AÇIKLAMABorçAlacak
360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı2.000 
102 Bankalar 2.000

ÜCRET ÖDEMELERİNDE 360 NOLU HESABIN KULLANIM ÖRNEĞİ İÇİN “ÜCRET BORDROSU MUHASEBE KAYDI” Örneğine bakabilirsiniz.

360 No.lu Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabının Denetimi

Tahakkuk eden KDV, Muhtasar, Damga, Geçici ve Kurumlar vergileri ile sorumlu sıfatı ile ödenen vergilerin tutarlarınının beyanname tahakkuklarıyla kontrol edilmesi gerekir.

Ödenecek vergi ve fonlar hesabının İngilizcesi

Ödenecek vergi ve fonlar hesabı : Taxes and funds payables.