MUHASEBE AKADEMİ

371 Nolu Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-) Hesabı İşleyişi, Muhasebe Kayıt Örnekleri

371- Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-) Hesabı:

Mevzuat gereğince peşin ödenen gelir ve kurumlar vergisi ile diğer yükümlülüklerin izlendiği hesaptır.

371 Nolu Hesabın İşleyişi

Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıklarından indirilmek üzere, “193- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar Hesabı”ndan yapılan aktarmalar bu hesabın borcuna, 193 nolu hesabın alacağına kaydedilir. Tahakkuk eden tutarlar ve gelir vergisinden mahsup edilen tutarlar ise bu hesaba alacak kaydedilir.

371 nolu hesap Muhasebe Kayıt Örnekleri:

Örnek: ABC işletmesinin 2020 yılının sadece 4. geçici vergi döneminde ödenecek vergi çıkmış olup geçici vergi tutarı 10.000 TL’dir. Dönem sonunda kurum kazancı üzerinden hesaplanan kurumlar vergisi 25.000 TL’dir. Geçici verginin tahakkuk, ödeme ve yıl sonu aktarılması, dönem karı üzerinden vergi ayrılması ve vergi borcunun tahakkuk ederek kesinleşme kayıtları aşağıda gösterilmiştir.

Geçici vergi tahakkuk kaydı.
AÇIKLAMABorçAlacak
193 Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar Hesabı10.000 
360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı 10.000
Geçici vergi ödeme kaydı
AÇIKLAMABorçAlacak
360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı10.000 
102 Bankalar Hesabı 10.000
193 nolu hesabın kapatılması: Geçici Verginin Diğer Yükümlülüklere devri
AÇIKLAMABorçAlacak
371 Dönem Karı Peşin Ödenen Vergi Diğer Yük. Hes.10.000 
193 Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar Hesabı 10.000
Dönem karı için kurumlar vergisi karşılığı ayrılması
AÇIKLAMABorçAlacak
691 Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları Hesabı25.000 
370 Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları Hesabı 25.000
Kurumlar Vergisi Borcunun Kesinleşmesi ve geçici verginin mahsubu
AÇIKLAMABorçAlacak
370 Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları Hesabı25.000 
360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı 15.000
371 Dönem Karı Peşin Ödenen Vergi Diğer Yük. Hes. 10.000