GENEL

1 Seri Nolu 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliği Yayımlandı

Kamuoyunda vergi affı olarak da bilinen düzenlemeler içeren 7440 sayılı Kanun ile borç yapılandırması ve matrah artırımına ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. Bu kapsamda Kanunla aşağıdaki hususlarda hüküm tesis edilmiştir. ;

  • mükelleflerin kamuya olan borç yükünün azaltılarak borçlara taksitle ödeme imkanı getirilmesi, 
  • ihtilafların sulh yoluyla sonlandırılması, 
  • vergi incelemesinde olan konuların dava yoluna gidilmeksizin çözümlenmesi, 
  • vergilemede öngörülebilirliğin artırılarak geçmiş vergilendirme dönemleri ile ilgili olası risklerin ortadan kaldırılması, 
  • işletme kayıtlarının fiili durumlarına uygun hale getirilerek kayıtlı ekonomiye geçişin teşvik edilmesi.

7440 sayılı Kanunun uygulamasına ilişkin olarak hazırlanan 1 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliğ; 25/3/2023 tarih ve 32143 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Tebliğde, 7440 sayılı Kanuna göre yapılandırma kapsamına giren alacaklar ve bu alacakların yeniden yapılandırılması ile matrah ve vergi artırımı, işletme kayıtlarının düzeltilmesine yönelik hükümlerin açıklamaları yer almaktadır. Tebliğde ayrıca 16/8/1961 tarihli ve 351 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanununun geçici 8 inci maddesinin verdiği yetkiye istinaden öğrenim ve katkı kredileriyle ilgili gecikme zammı, katsayı, Yİ-ÜFE tutarı gibi alacakların terkinine dair açıklamalar yapılmıştır.

Söz konusu Genel Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.