GENEL

Nisan 2023 Vergi Tavimi

2023 Nisan Vergi Takvimi aşağıda yer almaktadır. Bu dönemde hangi bildirim ve beyanlar söz konusudur? Beyan edilen vergi/harç ve benzerlerinin ödeme takvimi nedir? Bu soruların yanıtı aşağıda yer almaktadır.

Mart ve Nisan ayları vergisel yükümlülüklerin yoğunlaştığı aylardır. Aşağıda mükelleflerin vergi, harç ve diğer bildirim yükümlülüklerine ilişkin takvim verilmiştir. 2023 Nisan vergi takvimi, nisan ayında verilecek beyan ve bildirimler ve ödeme süreleri aşağıda sunulmuştur.

Tablo 1: 2023 Nisan Vergi Takvimi

İlk TarihSon Tarih2023 Nisan Vergi Takvimi: VERGİLER/HARÇLAR/BİLDİRİMLER VE DİĞERLERİ
01/04/202310/04/202316-31 Mart 2023 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
03/04/202311/04/202316-31 Mart 2023 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
01/04/202317/04/2023Mart 2023 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/202317/04/2023Mart 2023 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/202317/04/2023Mart 2023 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
01/04/202317/04/2023Mart 2023 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/202317/04/2023Mart 2023 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/202317/04/2023Mart 2023 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
01/04/202317/04/2023Mart 2023 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi
01/04/202317/04/2023Varlık Barışı Kapsamında Mart 2023 Dönemine Ait Sorumlu Bankalar ve Aracı Kurumlar Tarafından Yurt Dışında Sahip Olunan Varlıklara İlişkin Vergi Beyannamesinin Verilmesi ve Ödemesi
01/04/202320/04/2023Mart 2023 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/202320/04/2023Mart 2023 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/202320/04/2023Mart 2023 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/202320/04/2023Mart 2023 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
01/04/202320/04/2023Mart 2023 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/202320/04/2023Mart 2023 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
16/04/202325/04/20231-15 Nisan 2023 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
17/04/202326/04/20231-15 Nisan 2023 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
01/04/202326/04/2023Mart 2023 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi
01/04/202326/04/2023Ocak-Şubat-Mart 2023 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi (GVK 98. Mad. 3. Fık. Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
01/04/202326/04/2023Ocak-Şubat-Mart 2023 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Beyanı ve Ödemesi
01/04/202326/04/2023Mart 2023 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/202326/04/2023Mart 2023 Dönemine Ait Konaklama Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/202328/04/2023Mart 2023 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/202328/04/2023Ocak-Şubat-Mart 2023 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/202302/05/2023Elektrik Üretimi Lisans Harçları Yıllık Harç Bildirimi Verilmesi
01/04/202302/05/2023Denetim Kuruluşları Yetkilendirme Belgesi Yıllık Harç Bildirimi Verilmesi
01/04/202302/05/20232022 Yılına İlişkin Kurumlar Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/202302/05/20232022 Yılına Ait Kurumlar Vergisi Beyannamesi Ekinde Kurumlar Vergisi Mükellefleri Tarafından Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bildirim Formunun Verilmesi
01/04/202302/05/2023Ocak-Şubat-Mart 2023 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin Verilmesi ve Ödemesi
01/04/202302/05/2023Varlık Barışı Kapsamında Mart 2023 Dönemine Ait Yurt İçinde Sahip Olunan Varlıklara İlişkin Vergi Beyannamesi Üzerinden Hesaplanan Verginin Ödemesi
01/04/202302/05/2023Mart 2023 Dönemine Ait 464 Sıra No.lu VUKGT Kapsamında Bildirimde Bulunma Zorunluluğu Getirilen Aracı Hizmet Sağlayıcıları, İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracıları ile Kargo ve Lojistik İşletmeleri Tarafından Bildirim Verilmesi
01/04/202302/05/2023Mart 2023 Dönemine Ait 538 Sıra No.lu VUKGT kapsamında Taşınmaz (Satış/Kiralama) ve Motorlu Taşıt (Satış) İlanlarını Platformları Üzerinden Yayımlayanlar ile Günübirlik Konut Kiralama İşini Platformları Üzerinden Sağlayanlarca Bildirim Verilmesi
01/04/202302/05/2023Mart 2023 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
01/04/202302/05/2023Ocak-Şubat-Mart 2023 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
01/04/202302/05/2023Mart 2023 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/202302/05/2023Mart 2023 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
01/04/202302/05/2023Mart 2023 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
01/04/202302/05/2023Mart 2023 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/202317/05/20232023 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/202317/05/20232023 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/202317/05/20232023 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Kurum Geçici Vergi Beyannamesi Ekinde Kurumlar Vergisi Mükellefleri Tarafından Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bildirim Formunun Verilmesi
01/04/202331/05/20232022 Yılına Ait Gelir Vergisi Mükelleflerinin Vergi Levhasının İnternet Vergi Dairesinden Alınması
01/04/202331/05/2023Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Mart 2023 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
01/04/202303/07/2023Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Mart 2023 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
Kaynak: gib.gov.tr

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.