GENEL

Ramazan Pidesinde KDV Oranı

Ramazan pidesinde KDV oranı %1’dir.

Daha önceki yıllarda ekmekte KDV oranının ekmeğin yapıldığı un ve katkı maddesine göre farklılaşması nedeniyle ramazan pidesinde KDV oranı konusunda tereddütler oluşmakta idi.

Ancak, 5189 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla ile birlikte ÖTV’ye tabi gıda ürünleri dışındaki tüm gıda ürünlerinde KDV oranının %1 olarak indirimli orana tabi tutulmasıyla birlikte ramazan pidesinde KDV oranı kaçtır sorusunun bir önemi kalmamıştır. Tüm diğer ekmek ve gıda ürünlerinde olduğu gibi ramazan pidesinde de KDV oranı da %1’dir.

KDV Oranlarına İlişkin Kısa Bilgi Notu

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununa göre KDV’nin kanuni oranı %10’dur. Ancak, Kanun daha önce Bakanlar Kuruluna mevcut durumda ise Cumhurbaşkanına bu oranı %1’e kadar indirme veya %40’a kadar artırma yetkisi vermiştir. Bu yetkinin kullanılması sonrasında üç farklı KDV oranı söz konusu olmaktadır. Bunlar %1 ve %8 şeklindeki indirimli KDV oranlarıyla %18 şeklindeki genel KDV oranıdır.

Bir ürünün tabi olduğu KDV oranını tespit için KDV oranlarına ilişkin olarak “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar“ın güncel haline müracaat etmek gerekmektedir. Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararına göre; Mal teslimleri ile hizmet ifalarına uygulanacak katma değer vergisi oranları;   

a) Ekli listelerde yer alanlar hariç olmak üzere, vergiye tabi işlemler için,  % 18 (Genel Oran)

b) Ekli (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için, % 1 (İndirimli Oran)

c) Ekli (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için, % 8 (İndirimli Oran)

olarak tespit edilmiştir.

Mevcut durumda Kanunda yer alan %10 oranının dışında, %1, %8 ve %18 olmak üzere üç farklı oran uygulanması söz konusudur.

Ramazan pidesi bir ekmek türü olarak, söz konusu Bakanlar Kurulu Kararına Ekli (I) sayılı liste kapsamına girdiği için %1 oranında KDV’ye tabidir.

29.03.2023

Hasan AYKIN

vergidosyasi.com

Not: Bu yazının tüm hakları yazarına aittir. yazının vergidosyasi.com adresindeki aktif linkine yer verilmek suretiyle alıntı yapılabilir. Tamamı aynen yayımlanamaz. Aksi davrananlar hakkında gerekli hukuki süreç başlatılır.

Categories: GENEL

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.