GENEL

Tek Ortaklı Şirkette Noter İşlemleri

Tek ortaklı şirkette noter işlemleri, ortağın şirketle yaptığı sözleşmeler açısından sıkıntı doğurmaktadır. Türk Ticaret Kanununa göre birer sermaye şirketi olan anonim ve limited şirketler tek ortaklı olarak kurulabilmektedir.

Tek ortaklı şirketlerin, ortakla olan bazı işlemlerinin noter huzurunda sözleşmeye bağlanması gerektiği durumda sorunla karşılaşılmaktadır. Noterler, işlemin iki tarafının da aynı kişi olması nedeniyle bu tür işlemleri yapmamaktadırlar.

Gerek tek ortaklı anonim şirket, gerekse limited şirkette, şirketle ortak arasındaki işlemlerin yazılı sözleşmeye bağlanması gerekmektedir. (TTK, md 371, md 629)

Örneğin; C Anonim şirketi tek ortaklı bir şirkettir. Ortak A, tek ortaklı şirkette temsil ve ilzama yetkili kişidir. Ortak A, kendisine ait taşıtı şirketine satmak istediğinde noterde yapılacak işlemde taşıtın alıcısı ve satıcısı işleminde aynı kişinin imzası yer alacaktır. Noterler bu durumu kabul etmedikleri için tek ortaklı şirkette şirket ortağının otomobilini şirkete satış işlemini yapmamaktadırlar.

Peki, tek ortaklı şirkette şirket ile ortak arasında sözleşme yapılamayacak mıdır? Aslında şirket tüzel kişiliğe sahiptir. Şirket ortağı olarak imza atan kişi aslında tüzel kişiyi temsil etmektedir. Noter işleminde aynı imza gözükse de aslında farklı nitelikte imzacılar söz konusudur.

Tek ortaklı şirkette, şirketle şirket ortağı arasındaki işlemin yapılabilmesi için şirket adına üçüncü bir kişiye vekalet verilmek suretiyle sorun çözülmektedir. Örneğin, tek kişilik şirket taşıt alma konusunda ortak dışındaki bir kişiye yetkilendirmektedir. Yetkilendirilen bu kişi ortağın aracını şirket adına almaktadır. Böylece işlem gerçekleşmektedir. Ancak, bu işlem sırasında şirket, vekaletle ilgili ilave noter masraflarına (2023 yılında 600 liranın üzerinde) katlanılmak zorunda kalmaktadır.

Tek ortaklı şirkette noter işlemlerinde, yukarıda belirtilen usul esasında sorunludur. Ortada şirket ortağı ve tüzel kişilik söz konusudur. Bu konuda görüşünü belirten sayın Ekrem Öncü‘nün de aynı noktada olduğunu görüyoruz. Noter işleminde araya bir vekil sokularak, aynı kağıtta iki farklı imzanın gözükmesi işin özünü değiştirmemektedir. Sadece noterlerin ilave bir gelir elde etmesini, gereksiz maliyetleri gündeme getirmektedir. Noterler birliğinin bu konuyu, işin gerçek mahiyetini dikkate alarak çözüme kavuşturması gerektiğini düşünüyoruz.

31.03.2023

vergidosyası.com

Kaynaklar: