GENEL

Nihat Etik Kimdir?

Nihat Etik kimdir? Özgeçmiş

Nihat Etik, 1987 yılında İzmir’de dünyaya gelmiştir.

İlk, orta ve lise öğrenimini İzmir’de tamamlamış; üniversite öğrenimini ise 2005 – 2009 yılları arasında Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünde tamamlamıştır.
Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı bünyesindeki mesleki kariyerine 2011 yılında başlayan Nihat Etik, yapılan yeterlik sınavında başarı göstererek 01.07.2015 tarih ve 29403 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan üçlü Kararname ile Vergi Müfettişliğine atanmıştır.

2015-2021 yılları arasında Ankara Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığında demir çelik, akaryakıt, finans, enerji, maden, inşaat gibi alanlarda faaliyet gösteren büyük ölçekli firmaların incelemelerinde görev yapmıştır. Bakanlık Makamınca yapılan görevlendirme kapsamında bakanlığa bağlı merkez ve taşra birimlerinin teftiş edilmesinde koordinatör olarak görev almıştır. Bakanlık bünyesinde yapılan idari ve disiplin soruşturmalarında soruşturmacı olarak görev yapmıştır. Vergi Müfettiş Yardımcıları, Gelir Uzmanları, Maliye Uzmanları, Defterdarlık Uzmanlarının temel eğitim, hizmet içi eğitim, yetki ve yeterlik eğitim programlarında eğitici, komisyon üyesi ve koordinatör olarak görev almıştır.

Haziran 2022 tarihi itibariyle Vergi Başmüfettişliği’ne atanmış olup, Ocak 2022 tarihinden bugüne Vergi Denetim Kurulu Başkanlığında Kurul Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.
Evli ve iki çocuk babasıdır.

Categories: GENEL

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.