KURUMLAR

VDK’nın İdari Yapısı

VDK’nın idari yapısı, başkan, başkan yardımcıları ve daire başkanlıklarından oluşmaktadır.

Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, doğrudan Bakana bağlı olarak Başkan, Başkan Yardımcıları, Daire Başkanları ve Vergi Müfettişlerinden (Vergi Başmüfettişi, Vergi Müfettişi ve Vergi Müfettiş Yardımcısı) oluşur. Kurul‘un merkezi Ankara‘dır.

Vergi Müfettişlerinin ülke çapındaki çalışma esasları, devamlı ve geçici görev yerlerine uygun şekilde düzenlenmiştir. Vergi Müfettişleri gerek devamlı, gerekse geçici inceleme yerlerinde ekip halinde veya tek başlarına çalışırlar.

Vergi Müfettişlerinin sürekli çalışma yerleri Daire Başkanlıklarıdır. Kurula verilen görevlerin yerine getirilmesinde, uzmanlaşma ve işbölümünün sağlanması amacıyla, Bakan onayı ile dokuz ilde Daire Başkanlıkları kurulmuş olup, kurulan bu Daire Başkanlıklarının listesine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Categories: KURUMLAR

Tagged as: , ,

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.