TAHSİLAT 6183

Alacaklı Amme İdaresi Nedir?

Alacaklı Amme İdaresi idaresi Nedir? Alacaklı Amme İdaresi deyince hangi kurumları anlamak gerekir?

Alacaklı Amme İdaresi: 6183 sayılı Kanuna göre alacaklı amme idareleri Devlet, il özel idareleri ve belediyelerdir. Bu idarelerin yanı sıra özel kanunlarında alacaklarının 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edileceği hüküm altına alınan idareler de (Tasarruf Mevduatu Sigorta Fonu, Sosyal Güvenlik Kurumu vb.) alacaklı amme idaresi olarak kabul edilir.

Categories: TAHSİLAT 6183

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.