GELİR VERGİSİ

Birden Fazla İşverene Tabi Olmak

Birden Fazla İşverene Bağlı Olmak tabirini son dönemde daha sık duymaya başladık. Özellikle vergi risk analiz araçlarının devreye girmesiyle birlikte bazı çalışanlar vergi ceza ihbarnamesi ile bu kavrama aşinalık kazandı.


Birden Fazla İşverene Bağlı Olmak: Bir takvim yılı içerisinde aynı anda birden fazla işverene bağlı olarak çalışılması veya bir takvim yılı içerisinde iş değişikliği dolayısıyla birden fazla işverene bağlı olarak çalışılması durumu birden fazla işverenden ücret elde edildiği anlamına gelir.

Bir takvim yılı içerisinde farklı aylarda aynı işverene bağlı şube ve benzeri yerlerde çalışılması birden fazla işverene bağlı çalışılması anlamına gelmez.

Aynı işverenden hem ücret hem de huzur hakkı elde edilmesi birden fazla işverenden elde edilen ücret sayılmaz. Bilirkişi olup birden fazla vezneden ücret alınması, birden fazla işverenden ücret geliri elde edilmesidir.

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.