KAVRAMLAR

Kuru Mülkiyet (Çıplak Mülkiyet)

Kuru mülkiyet (çıplak mülkiyet), intifa hakkı sahibinin bulunduğu bir gayrimenkulde mülkün öz sahibini ifade eder. İntifa hakkı bulunan kişi vefat ettiğinde, gayrimenkulün mülkiyeti hukuken kuru mülkiyet sahibine tam mülkiyet olarak kalır.

Kuru mülkiyet (Çıplak mülkiyet), başka bir ifadeyle söz konusu gayrimenkulün yararlanma hakkının başkasında olduğu durumlarda, mal sahibinin ilgili gayrimenkul üzerindeki sahiplik durumunu ifade eder.

AÇIKLAMA: Çıplak mülkiyet sahibi taşınmazı kiraya veremez ve intifa hakkı sahipliğini bir başkasına devredemez. Ancak intifa hakkı sahipliğinin mevcudiyetini koruyarak taşınmazı bir başkasına satabilir.

Çıplak mülkiyet, mal sahibi kimselerin, söz konusu gayrimenkulün intifa hakkını bir başka kimseye verdiği takdirde söz konusu olabilir. Çıplak mülkiyet hakkına sahip kimseler sahip olduğu mal üzerinde yalnız tasarruf yapma hakkına sahip iken, malı kullanma hakkı, intifa hakkı sahiplerine ait olur.

Kaynak: GİB