KAVRAMLAR

Nihai Ana İşletme (Ultimate Parent Entity)

Nihai Ana İşletme (Ultimate Parent Entity): Çok uluslu işletmeler grubunun, işletmenin mukim olduğu ülkede uygulanan muhasebe ve finansal raporlama standartları uyarınca, konsolide finansal tablolar hazırlaması gereken ya da hisseleri, mukim olduğu ülkede borsada işlem görse idi, konsolide finansal tablolar hazırlaması gerekecek olan hakim işletmesi.

Kaynak: GİB

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.