KAVRAMLAR

Vergilemede Küçük Çocuk Tabiri

Küçük çocuk tabiri günlük anlamda farklı yaştaki çocukları ifade etse de vergi hukuku ve uygulamalarında daha net tanımlanmış bir kavramdır.

Vergi hukuku ve uygulamalarında; küçük çocuk tabiri, mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle birlikte oturanlar dâhil) 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocukları ifade etmektedir.

Categories: KAVRAMLAR

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.