KURUMLAR

Gelir İdaresi Personel Sayısı (2022 Sonu)

Gelir İdaresi personel sayısı 2022 sonu itibariyle 37 binin üzerine çıktı. Gelir İdaresi Başkanlığının, 2022 yılında 620’si (%1,7) merkezde, 36.670’i (%98,3) ise taşra teşkilatında olmak üzere toplam 37.290 dolu kadrosu bulunmaktadır.

Gelir İdaresi personel sayısı yıllar itibariyle aşağıdaki şekilde değişmiştir.

Tablo 1: Gelir İdaresi Başkanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı Çalışan Sayıları

Tablo 2: Merkez ve Taşra Teşkilatı Kadrolarında Görev Yapan Gelir İdaresi Başkanlığı Personelinin Unvanlar İtibari ile Dağılımı

Kaynak: GİB Faaliyet Raporu 2022